Anda di halaman 1dari 1

SJK TAMIL JALAN KHALIDI MUAR

MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN


________________________________
TAHUN
________

1. NAMA GURU:________________________________________________________

2. NO.FAIL JPNJ:________________________________________________________

3. JAWATAN:___________________________________________________________

4. GRED:_______________________________________________________________

5. TARIKH LAHIR:________________________________________________________

6. PENGALAMAN MENGAJAR:______________________________________________

7. PENGALAMAN MENGAJAR MATAPELAJARAN:_______________________________

8. KELULUSAN AKADEMIK:_________________________________________________

9. KELULUSAN IKHTISAS:___________________________________________________

10. OPSYEN MAKTAB:_______________________________________________________

11. KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI UNTUK MATAPELAJARAN BERKENAAN:

BIL KURSUS/TAKLIMAT/BENGKEL ANJURAN TARIKH

TANDATANGAN

_____________________

( )