Anda di halaman 1dari 5

Ketua: PENGETUA SMK TAMAN SETIAWANGSA, Program Kecemerlangan Kokurikulum Tarikh: NOV 2014

Objektif Program: Pencapaian cemerlang pelajar dalam kokurikulum


Objektif Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ogos
September
Oktober

GURU P
Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun

November
Disember

Guru P
Julai

Pengetua
Pk Koko
S/U
Tugas Utama
Tarikh
Sasaran

Bil Program/Aktiviti Kos (RM) Catatan


Objektif
1
2
3
Kos
4
5
Ringkasan & Ramalan 6
1
2
3

Ringgit
Anggaran Belanjaan Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan
SUWA 0 0 ™ Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
KWKK 0 0 ˜ Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
PIBG 0 0
Ketua: PENGETUA SMK TAMAN SETIAWANGSA, Program Kecemerlangan Sekolah Tarikh: 4 DIS 2015

Objektif Program: PENCAPAIAN CEMERLANG SEKOLAH


Objektif Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
1 PROGRAM GENGGAM JAYA KURIKULUM A B C
2 PROGRAM HALA TUJU KURIKULUM A B C
3 PEMANTAPAN PEMIMPIN SEKOLAH ( HEM DAN KOKURIKULUM) A B C
4 PROGRAM 4S HEM A B C
5 KELAS ALAF BARU A B C
6 BUDAYA PENYAYANG HEM A B C
7 SIFAR KES BERAT HEM A B C
8 SUKAN SEKOLAH KOKURIKULUM A B C
9 PEMBANGUNAN BOLA SEPAK A B C
10 HARI PENGANUGERAHAN A B C
11
12
13
14
15
MENINGKATKAN PENCAPAIAN KURIKULUM
MENINGKATKAN KECEMERLANGAN HEM
MENINGKATKAN KETRAMPILAN KEPIMPINAN

Ogos
September
Oktober
November
Disember

PKTK
PKHEM
MENINGKATKAN KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Julai

Pengetua

PK KoKu
S/U
Tugas Utama

Tarikh
Sasaran

Objektif Bil Program/Aktiviti Kos (RM) Catatan


1 KURIKULUM 6700.00
2 HEM 10000.00
Kos 3 KOKURIKULUM 21000.00
4
Ringkasan & Ramalan 5
6
1. Pencapaian cemerlang dalam PT3 dan SPM meningkat
2. Sifar masalah disiplin pelajar berjaya
3. Pencapaian pelajar dalam peringkat zon, negeri dan kebangsaan dalam kokurikulum meningkat

Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: PENGETUA SMK TAMAN SETIAWANGSA, Program Kecemerlangan Kurikulum Tarikh: 4 DIS 2015

Objektif Program: Pencapaian cemerlang pelajar dalam kurikulum


Objektif Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
1 KELAS TAMBAHAN - Genggam Jaya (GJ) A B
2 PENETAPAN TARGET - (GJ) A
3 BICARA AKADEMIK - (GJ) A
4 KELAS BERFOKUS - (GJ) B A
5 TEKNIK MENJAWAB KBAT - (GJ) B A
6 PROGRAM BERSAMA MENJANA KECEMERLANGAN - (GJ) A
7 SLOT-SLOT MOTIVASI - Hala Tuju (HT) B A
8 PROGRAM KERJAYA -(HT) A
9 JADUAL ANJAL - (GJ) A B
10 MAJLIS GRADUASI -(HT) A
11 ANUGERAH CEMERLANG - (HT)
12 PENINGKATAN PdP BERKESAN - (GJ)
13
14
15

Ogos
Januari
Februari

GURU KANAN
PENINGKATAN KESEDIAAN DIRI PELAJAR

September
Oktober
November
Disember

PKTK
Mach
April
Mei
Jun
Julai

Pengetua

S/U
PENGUKUHAN KONSEP DAN PENINGKATAN KBAT

GABUNGJALIN SEKOLAH DAN IBUBAPA


KERJAYA

Tugas Utama

KAUNSELOR
Tarikh
Sasaran

Objektif Bil Program/Aktiviti Kos (RM) Catatan


1 TEKNIK MENJAWAB KBAT 2000.00 PANITIA- PANITIA
2 MOTIVASI 1500.00
Kos 3 KELAS BERFOKUS 2000.00 KERTAS-KERTAS SOALAN
4 PROGRAM KERJAYA 1200.00
Ringkasan & Ramalan 5
6
1. Kemahiran pelajar menjawab soalan-soalan KBAT bertambah
2. Pencapaian cemerlang pelajar-pelajar PT3 dan SPM meningkat
3. Penglibatan ibu bapa dalam program kecemerlangan pelajar ditingkatkan

Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
OPPM HEM 2016

Ketua: PENGETUA SMK TAMAN SETIAWANGSA, KL Nama Projek : Kemenjadian Murid Tarikh: 4 DIS 2015

Objektif Program: Melahirkan pelajar yang berdisiplin dan sahsiah terpuji

Objektif Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab


1 Pemantapan Pemimpin Sekolah A D
2 Program 4S A C D
3 Kelas Alaf Baru A B C D
4 Budaya Penyayang A D
5 Sifar Kes Berat A C D
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KEPIMPINAN
HALA TUJU & SASARAN

Ogos
September
Oktober
November
Disember

Pk HEM

Kaunselor
Mach

Pengetua

Guru Kanan
PdP
Komitmen Guru dan Staf

Januari
Februari

April
Mei
Jun
Julai

S/U
Tugas Utama

Tarikh
Sasaran
Objektif Bil Program/Aktiviti Kos (RM) Catatan
1 Program Pemimpin Sekolah 3000.00 PIBG/ Bimbingan &Kaunseling
2 Budaya Guru Penyayang 2000.00 PIBG/ Bimbingan &Kaunseling
Kos 3 Program 4 S 5000.00 SUWA/PIBG
4
Ringkasan & Ramalan 5
6
1. Peningkatan peratus kehadiran murid
2. Pengurangan peratus pelajar lewat
3. Nilai murni dalam kalangan murid berjaya diterapkan
4. Sifar kes berat disiplin

Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Ketua: PENGETUA SMK TAMAN SETIAWANGSA, Program Kecemerlangan Kokurikulum Tarikh: 28 NOV 2015

Objektif Program: Pencapaian cemerlang pelajar dalam kokurikulum


Objektif Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
1 KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM A B
2 KURSUS KEJURULATIHAN A
3 LARIAN CABARAN 5 KM A B C
4 SUKANTARA A B C
5 SUKAN TAHUNAN A B C
6 PEMBANGUNAN BOLASEPAK A
7 HARI ANUGERAH KOKURIKULUM A B
8
9
10
11
12
13
14
15

Ogos
Januari
Februari
PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU
PENINGKATAN KEMAHIRAN MURID

PENINGKATAN SAHSIAH MURID

September
Oktober
November
Disember
Mach

Pengetua
PKKoKu
S/U KoKu
JALINAN KOMUNITI DAN IBUBAPA

April
Mei
Jun
Julai
Tugas Utama

Guru Penasihat
Tarikh
Sasaran

Objektif Bil Program/Aktiviti Kos (RM) Catatan


1 KURSUS KEPIMPINAN 3000.00
KOKURIKULUM
2 KURSUS KEJURULATIHAN 2000.00
Kos 3 LARIAN CABARAN 5 KM 4000.00
4 SUKAN TAHUNAN 6000.00
Ringkasan & Ramalan 5 PEMBANGUNAN BOLASEPAK 1,000.00
6 HARI ANUGERAH KOKURIKULUM 5,000.00
1. Kemahiran/ pencapaian pelajar di peringkat sekolah, zon, negeri dan kebangsaan meningkat
2. Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan meningkat
3. Sahsiah diri pelajar bertambah baik
4. Hubungan baik di antara komuniti/ibu bapa dan sekolah terjalin

Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan