Anda di halaman 1dari 18

MINGGU: 39 HARI: ISNIN TARIKH : 23 OCTOBER 2017

Masa/Kelas/ Mata 1.20 – 2.20 p.m. / 3 CEMERLANG / MATEMATIK


Pelajaran

Tajuk 12. JISIM

Standard 12.1 Menukar unit jisim.


Kandungan 12.2 Menambah jisim
12.3 Menolak jisim.
12.4 Mendarab jisim.
12.5 Membahagi jisim.

Standard i. Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.


Pembelajaran ii.Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan:
iii.
Menolak jisim yang melibatkan:
iv.Mendarab jisim yang melibatkan:
v. Membahagi jisim yang melibatkan:
a) kilogram,
b) gram,
c) kilogram dan gram,
dengan nombor satu digit.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran a) mengenalpasti dan membuat perbezaan dengan jisim yang
diberikan.

Aktiviti 1. Murid melihat gambar-gambar yang menunjukkan pelbagai


jisim.
2. Murid diminta menyebut jisim objek yang terdapat dalam
gambar.
3. Murid diminta menambah dan menolak kedua-dua objek
tersebut.
4. Murid mendarab dan membahagi objek-objek tersebut dengan
situasi-situasi yang diberikan.
5. Murid membuat latihan yang diberikan.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Buku teks, buku aktiviti, gambar


Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan
Masa/Kelas/ Mata 4.10 - 5.10 p.m. / 1 HEBAT / MATEMATIK
Pelajaran
5.40 – 6.40 p.m. / 1 GEMILANG / MATEMATIK

Tajuk Isipadu Cecair

Standard 8.1 Unit relatif untuk mengukur isipadu cecair.


Kandungan

Standard (iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu


Pembelajaran cecair dalam konteks.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. Menyatakan unit relatif untuk mengukur isipadu cecair.
2. mengenalpasti dan membuat perbezaan dengan isipadu cecair
yang diberikan.

Aktiviti 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan


kaitannya dengan tajuk pelajaran
2. Murid menyatakan unit relatif bagi isipadu cecair yang
ditunjukkan.
3. Murid mendengar penerangan tentang cara mengukur isipadu
cecair.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Bahan maujud dan gambar

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan
MINGGU: 39 HARI: SELASA TARIKH : 24 OCTOBER 2017

Masa/Kelas/ Mata 1.50 – 2.50 p.m. / 3 CEMERLANG / MATEMATIK


Pelajaran

Tajuk 13. Isipadu Cecair

Standard 13.1 Menukar unit liter dan mililiter.


Kandungan 13.2 Menambah isi padu cecair.
13.3 Menolak isi padu cecair.
13.4 Mendarab isi padu cecair.
13.5 Membahagi isi padu cecair.

Standard I. Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. Cecair


Pembelajaran II. Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan:
III. Menolak isi padu cecair yang melibatkan:
IV. Mendarab isi padu cecair yang melibatkan:
V. Membahagi isi padu cecair yang melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter,
dengan nombor satu digit.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. mengenalpasti dan membuat perbezaan dengan isipadu cecair
yang diberikan.

Aktiviti 1. Murid melihat gambar-gambar yang menunjukkan pelbagai isipadu


cecair.
2. Murid diminta menyebut isipadu cecair objek yang terdapat dalam
gambar.
3. Murid diminta menambah dan menolak kedua-dua objek tersebut.
4. Murid mendarab dan membahagi objek-objek tersebut dengan
situasi-situasi yang diberikan.
5. Murid membuat latihan yang diberikan.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Gambar, buku aktiviti

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan

Masa/Kelas/ Mata 3.10 - 4.10 p.m. / 1 GEMILANG / MATEMATIK


Pelajaran

Tajuk Bentuk 3D

Standard 9.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D).


Kandungan
9.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

Standard I. Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak,


Pembelajaran segiempat sama, silinder dan sfera.
II. Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga
III. dan bulatan.
IV. Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D dan
2D.
V. Menyusun objek mengikut pola.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. Mengenalpasti dan menamakan bentuk-bentuk 3D dan 2D.
2. Mengumpul dan klasifikasikan data daripada gambar.

Aktiviti 1. Murid melihat objek yang ditunjukkan oleh guru.


2. Murid menyatakan bentuk 3D dan 2D yang ditunjukkan
3. Murid mendengar penerangan tentang bentuk-bentuk tersebut.
4. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK

ABM gambar, bahan-bahan bentuk 3D dan 2D, buku aktiviti

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan

Masa/Kelas/ Mata 5.10 – 6.10 p.m. / 3 HEBAT / MATEMATIK


Pelajaran

Tajuk 12. JISIM

Standard 12.1 Menukar unit jisim.


Kandungan 12.2 Menambah jisim
12.3 Menolak jisim.
12.4 Mendarab jisim.
12.5 Membahagi jisim.

Standard i. Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.


Pembelajaran ii.Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan:
iii.
Menolak jisim yang melibatkan:
iv.Mendarab jisim yang melibatkan:
v. Membahagi jisim yang melibatkan:
a) kilogram,
b) gram,
c) kilogram dan gram,
dengan nombor satu digit.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran a) mengenalpasti dan membuat perbezaan dengan jisim yang
diberikan.

Aktiviti 1. Murid melihat gambar-gambar yang menunjukkan pelbagai


jisim.
2. Murid diminta menyebut jisim objek yang terdapat dalam
gambar.
3. Murid diminta menambah dan menolak kedua-dua objek
tersebut.
4. Murid mendarab dan membahagi objek-objek tersebut dengan
situasi-situasi yang diberikan.
5. Murid membuat latihan yang diberikan.
KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi
Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Buku teks, buku aktiviti, gambar

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan
MINGGU: 39 HARI: RABU TARIKH : 25 OCTOBER 2017

Masa/Kelas/ Mata 12.50 – 1.50 p.m. / 3 TERBILANG / MATEMATIK


Pelajaran

Tajuk 12. JISIM

Standard 12.1 Menukar unit jisim.


Kandungan 12.2 Menambah jisim
12.3 Menolak jisim.
12.4 Mendarab jisim.
12.5 Membahagi jisim.

Standard i. Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.


Pembelajaran ii.Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan:
iii.
Menolak jisim yang melibatkan:
iv.Mendarab jisim yang melibatkan:
v. Membahagi jisim yang melibatkan:
a) kilogram,
b) gram,
c) kilogram dan gram,
dengan nombor satu digit.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran a) mengenalpasti dan membuat perbezaan dengan jisim yang
diberikan.

Aktiviti 1. Murid melihat gambar-gambar yang menunjukkan pelbagai


jisim.
2. Murid diminta menyebut jisim objek yang terdapat dalam
gambar.
3. Murid diminta menambah dan menolak kedua-dua objek
tersebut.
4. Murid mendarab dan membahagi objek-objek tersebut dengan
situasi-situasi yang diberikan.
5. Murid membuat latihan yang diberikan.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK
ABM Buku teks, buku aktiviti, gambar

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan
Masa/Kelas/ Mata 1.50 - 2.50 p.m. / 1 GEMILANG / MATEMATIK
Pelajaran

Tajuk Pengurusan Data

Standard 10.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun data


Kandungan
10.2 Piktograf

Standard 10.1.1 Mengumpul data berdasarkan situasi harian.


Pembelajaran 10.2.1 Membaca dan mendapatkan maklumat dari piktograf.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. Mengumpul dan klasifikasikan data daripada gambar.

Aktiviti 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan


kaitannya dengan tajuk pelajaran
2. Murid menggunakan teknik mengundal untuk mengumpul data
berdasarkan situasi harian.
3. Murid melekatkan kad simbol yang disediakan pada jadual untuk
membentuk piktograf lengkap.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Buku teks, buku aktiviti, kad symbol

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan
Masa/Kelas/ Mata 4.10 – 5.10 p.m. / 3 HEBAT / MATEMATIK
Pelajaran

Tajuk 13. Isipadu Cecair

Standard 13.1 Menukar unit liter dan mililiter.


Kandungan 13.2 Menambah isi padu cecair.
13.3 Menolak isi padu cecair.
13.4 Mendarab isi padu cecair.
13.5 Membahagi isi padu cecair.

Standard I. Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. Cecair


Pembelajaran I. Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan:
II. Menolak isi padu cecair yang melibatkan:
III. Mendarab isi padu cecair yang melibatkan:
IV. Membahagi isi padu cecair yang melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter,
dengan nombor satu digit.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. mengenalpasti dan membuat perbezaan dengan isipadu cecair
yang diberikan.

Aktiviti 1. Murid melihat gambar-gambar yang menunjukkan pelbagai isipadu


cecair.
2. Murid diminta menyebut isipadu cecair objek yang terdapat dalam
gambar.
3. Murid diminta menambah dan menolak kedua-dua objek tersebut.
4. Murid mendarab dan membahagi objek-objek tersebut dengan
situasi-situasi yang diberikan.
5. Murid membuat latihan yang diberikan.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Gambar, buku aktiviti

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
MINGGU: 39 HARI: KHAMIS TARIKH : 26 OCTOBER 2017

Masa/Kelas/ Mata 1.50 – 2.50 p.m. / 3 CEMERLANG / MATEMATIK


Pelajaran

Tajuk 14. Bentuk

15. Perwakilan Data

Standard 14.1 Mengenal pelbagai jenis prisma.


Kandungan 14.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma.
14.3 Mengenal bentuk dua dimensi.
15.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun data.

Standard 14.1.
Pembelajaran I. Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat
tepat dan prisma segitiga.
II. Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma:
permukaan, tapak, bucu dan sisi.
III. Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan
ciri-cirinya.
IV. Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon
sekata: pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon.
V. Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua
dimensi.
15.1
I. Mengumpul data berdasarkan situasi harian.
II. Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran I. Mengenalpasti bentuk-bentuk 3D dan 2D.
II. Mengumpul dan klasifikasikan data daripada gambar.

Aktiviti a)
1. Guru tayangkan gambar-gambar bentuk 3-D dan 2-D
2. Guru meminta murid untuk memilih (mengkelaskan) gambar 3-D dan
2-D yang di tayang
3. Guru menjelaskan perbezaan bentuk 3-D dan 2-D
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
b)
1. Guru mengedarkan satu gambar watak kartun kegemaran murid.
2. Setiap kumpulan diminta menyenaraikan nama watak-watak dalam
gambar.
3. Murid diminta menyatakan jantina setiap watak-watak tersebut dan
mengelaskan ke dalam jadual.
KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi
Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Buku aktiviti

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan
Masa/Kelas/ Mata 3.10 - 4.10 p.m. / 1 HEBAT / MATEMATIK
Pelajaran

Tajuk Bentuk 3D

Standard 9.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D).


Kandungan
9.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

Standard I. Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak,


Pembelajaran segiempat sama, silinder dan sfera.
II. Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga
III. dan bulatan.
IV. Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D dan
2D.
V. Menyusun objek mengikut pola.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. Mengenalpasti dan menamakan bentuk-bentuk 3D dan 2D.
2. Mengumpul dan klasifikasikan data daripada gambar.

Aktiviti 1. Murid melihat objek yang ditunjukkan oleh guru.


2. Murid menyatakan bentuk 3D dan 2D yang ditunjukkan
3. Murid mendengar penerangan tentang bentuk-bentuk tersebut.
4. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK

ABM gambar, bahan-bahan bentuk 3D dan 2D, buku aktiviti

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan
Masa/Kelas/ Mata 5.10 – 6.10 p.m. / 3 TERBILANG / MATEMATIK
Pelajaran

Tajuk 13. Isipadu Cecair

Standard 13.1 Menukar unit liter dan mililiter.


Kandungan 13.2 Menambah isi padu cecair.
13.3 Menolak isi padu cecair.
13.4 Mendarab isi padu cecair.
13.5 Membahagi isi padu cecair.

Standard I. Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. Cecair


Pembelajaran II. Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan:
III. Menolak isi padu cecair yang melibatkan:
IV. Mendarab isi padu cecair yang melibatkan:
V. Membahagi isi padu cecair yang melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter,
dengan nombor satu digit.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. mengenalpasti dan membuat perbezaan dengan isipadu cecair
yang diberikan.

Aktiviti 1. Murid melihat gambar-gambar yang menunjukkan pelbagai isipadu


cecair.
2. Murid diminta menyebut isipadu cecair objek yang terdapat dalam
gambar.
3. Murid diminta menambah dan menolak kedua-dua objek tersebut.
4. Murid mendarab dan membahagi objek-objek tersebut dengan
situasi-situasi yang diberikan.
5. Murid membuat latihan yang diberikan.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Gambar, buku aktiviti

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
MINGGU: 39 HARI: JUMAAT TARIKH : 27 OCTOBER 2017

Masa/Kelas/ Mata 2.20 - 3.20 p.m. / 1 HEBAT / MATEMATIK


Pelajaran

Tajuk Pengurusan Data

Standard 10.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun data


Kandungan
10.2 Piktograf

Standard 10.1.1 Mengumpul data berdasarkan situasi harian.


Pembelajaran 10.2.1 Membaca dan mendapatkan maklumat dari piktograf.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. Mengumpul dan klasifikasikan data daripada gambar.

Aktiviti 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan


kaitannya dengan tajuk pelajaran
2. Murid menggunakan teknik mengundal untuk mengumpul data
berdasarkan situasi harian.
3. Murid melekatkan kad simbol yang disediakan pada jadual untuk
membentuk piktograf lengkap.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi


Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Buku teks, buku aktiviti, kad sImbol

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan
Masa/Kelas/ Mata 3.20 – 4.20 p.m. / 3 HEBAT / MATEMATIK
Pelajaran 4.40 – 5.40 p.m. / 3 TERBILANG / MATEMATIK

Tajuk 14. Bentuk

15. Perwakilan Data

Standard 14.1 Mengenal pelbagai jenis prisma.


Kandungan 14.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma.
14.3 Mengenal bentuk dua dimensi.
15.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun data.

Standard 14.1.
Pembelajaran I. Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat
tepat dan prisma segitiga.
II. Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma:
permukaan, tapak, bucu dan sisi.
III. Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan
ciri-cirinya.
IV. Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon
sekata: pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon.
V. Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua
dimensi.
15.1
I. Mengumpul data berdasarkan situasi harian.
II. Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran I. Mengenalpasti bentuk-bentuk 3D dan 2D.
II. Mengumpul dan klasifikasikan data daripada gambar.

Aktiviti a)
1. Guru tayangkan gambar-gambar bentuk 3-D dan 2-D
2. Guru meminta murid untuk memilih (mengkelaskan) gambar 3-D dan
2-D yang di tayang
3. Guru menjelaskan perbezaan bentuk 3-D dan 2-D
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
b)
1. Guru mengedarkan satu gambar
2. watak kartun kegemaran murid.
3. Setiap kumpulan diminta
4. menyenaraikan nama watak-watak dalam gambar.
5. Murid diminta menyatakan jantina setiap watak-watak tersebut dan
mengelaskan ke dalam jadual.
KBAT/ Skill Analisis / Kolaborasi / Mengaplikasi
Pembelajaran/ i-
THINK

ABM Buku aktiviti

Refleksi Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

Catatan