Anda di halaman 1dari 1

SK METHODIST (ACS) SITIAWAN

BORANG SELIDIK MURID PROGRAM LINUS TAHUN 1 2018

NAMA IBU / BAPA /


PENJAGA :
NAMA ANAK :
NAMA KELAS ANAK : 1_________

Tandakan  pada yang berkenaan.

1. Adakah anak tuan/puan pernah belajar di tadika / pra sekolah ?


 Ya (Nyatakan)_____________________________________________
 Tidak

2. Bahasa Pertuturan di rumah :


 Bahasa Malaysia
 Bahasa Inggeris
 Bahasa Cina
 Bahasa Tamil
 Lain-lain (Nyatakan ) :_________________________________________

3. Nyatakan tahap penguasaan anak tuan / puan di dalam subjek –subjek di bawah
(semasa di tadika) :
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik
 Baik  Baik  Baik
 Sederhana  Sederhana  Sederhana
 Lemah  Lemah  Lemah

4. Adakah anak tuan / puan boleh membaca dengan lancar ?


 Ya
 Tidak

5. Adakah anak tuan / puan boleh menulis dengan baik ?


 Ya
 Tidak

6. Adakah anak tuan / puan mempunyai masalah kesihatan?


 Ya (Nyatakan)_________________________________________
 Tidak

7. Adakah tuan /puan tahu tentang apa itu program LINUS?


 Ya
 Tidak

8. Sekiranya, selepas setahun anak tuan/puan mengikuti program LINUS tetapi gagal menguasai tahap
minima, adakah tuan/puan bersetuju jika anak dicadangkan untuk dirujuk kepada doktor?
 Ya
 Tidak

Terima kasih atas kerjasama tuan /puan menjawab soal selidik ini.