Anda di halaman 1dari 10

LAMPIRAN

INSTITUT KEMAHIRAN MARA


KUALA LUMPUR

L2 L1
Batten Batten
Sudut Bay

30
Aras siling

40

60

UNIT
PENGGUNA

S2 S1 Semua ukuran dalam


cm
40 20
TEMPOH : LITAR 1 – Mendawai suis dua hala mengawal 2 lampu secara selari.
6 Jam
( Suis S 1&S1 mengawal L1&L2 ) Unit Kurikulum
Bahagian
NO. PROJEK : 3 Kemahiran MARA

i
LAMPIRAN
INSTITUT KEMAHIRAN MARA
KUALA LUMPUR

Senarai bahan yang diperlukan untuk membuat pendawaian permukaan

BIL BAHAN KUANTUTI


Unit pengguna,32 A, 4 hala, RCCB 63 A, DP
1 1 set
(0.1 A), 2 x 6A MCB, 2 x 20A MCB
2 Kabel 1.5 mm 2 PVC/PVC – Hitam 70meter
3 Kabel 1.5 mm 2 PVC/PVC – Hijau 55 meter
4 Lead strip 1 lb/roll 1 roll
5 Paku wiring secukupnya
6 Suis dua hala 2 pc
7 Suis satu hala 1 pc
8 PVC round block 4 pc
9 PVC base box 3’ x 3” 3 pc
10 Wood block 12” x no 9 Secukupnya
11 Battern lamp holder 2 pc
12 Ros siling 2 pc
13 Pemegang lampu skru Edition secukupnya

i
LAMPIRAN
INSTITUT KEMAHIRAN MARA
KUALA LUMPUR

BORANG KEPUTUSAN UJIAN


PEPASANGAN PENDAWAIAN

ANGKA GILIRAN : ……………………… SUIS UTAMA :……………………… AMP.


KOD KERTAS : ………………………… FIUS/TATAH :……………………… AMP.
PLAB/RCCB :……………………….AMP.
ARUS KENDALIAN : ………………….AMP.

Ujian-ujian Mengikut Peraturan Bekalan


Lembaga
Butir-butir Bil.mata 7 (2)
bilangan lampu, Bil.motor
radas soket alir elektrik
keluar, Rintangan Rintangan Kekutuban Terusan
pemanas penebat penebat suis dan bumi
air & bumi antara soket alir diperiksa
penghawa pengalir keluar
dingin

Keseluruhan
pepasangan
Keupayaan arus terus sebanyak 500 Volt telah digunakan untuk menentukan rintangan
penebatan yang dicatatkan diatas.

Saya mengaku telah menguji pepasangan tersebut dan disahkan betul serta selamat
digunakan.

…………………………………. ……………………………….
Tandatangan Penguji (Calon) Tandatangan Pemeriksa

Tarikh : Tarikh :

i
LAMPIRAN
INSTITUT KEMAHIRAN MARA
KUALA LUMPUR

i
LAMPIRAN
INSTITUT KEMAHIRAN MARA
KUALA LUMPUR

i
LAMPIRAN
INSTITUT KEMAHIRAN MARA
KUALA LUMPUR

i
LAMPIRAN
INSTITUT KEMAHIRAN MARA
KUALA LUMPUR