Anda di halaman 1dari 33

ANGGARAN BEBAN

( FAKTOR KEPELBAGAIAN )
LANGKAH-LANGKAH

 Tentukan kedudukan lampu-lampu, kipas,


soket dan sebagainya
 Kira Jumlah Beban Tersambung (TCL)
 Tentukan lokasi DB, SSB, MSB dan
Pencawang
 Pilih jenis kabel, saiz dan bilangan untuk
setiap bahagian pemasangan
Rekabentuk Elektrik

 Tujuan:
– Mencari Jumlah Beban tersambung (TCL)
– Mencari arus maxima
– Mencari arus anggaran
– Menentukan saiz kabel utama
– Menentukan saiz alat perlindungan
– Menentukan bentuk pemasangan dan
pendawaian elektrik.
LANGKAH-LANGKAH

 Tentukan pemutus litar yang hendak


digunakan untuk semua jenis kerosakan
 Sediakan lukisan-lukisan elektrik (rajah
skema & rajah susunatur)
ANGGARAN BEBAN

 Lampu-lampu
 Kipas-kipas
 Soket alir keluar
 Alat hawa dingin
 Motor elektrik
 Pengasing
 Mesen-mesen
TCL

Ialah jumlah beban anggaran (kW)


dengan andaian kesemua beban-
beban elektrik didalam sesuatu
pemasangan digunakan secara
maksima dan serentak
FAKTUR KEPELBAGAIAN (DF)

 Ialah satu angka atau peratus yang


menggambarkan kuasa tertinggi dari TCL
yang digunakan serentak pada satu-satu
masa tertentu.
 Contohnya 100 buah lampu 100W yang
dipasang hanya 80 buah sahaja di ON kan
serentak pada satu-satu masa. Oleh itu DF
adalah 80% atau 0.8
KEHENDAK MAKSIMA (MD)

 MD ialah beban maksima (kW) yang


diperlukan oleh sesuatu pepasangan tanpa
mengira bila ianya akan berlaku. Ia lazimnya
kurang dari TCL.

MD = TCL X DF
MENENTUKAN MD

 MD lazimnya tidak dapat ditentukan dengan


tepat. Nilai MD hanyalah satu nilai anggaraan
sahaja berdasarkan jadual atau pengalaman
atau data-data tertentu. Namun bagi
perekabentuk yang berpengalaman mereka
boleh menentukan nilai MD yang lebih baik
dan realistik walaupun tidak seartus peratus
tepat. Nilai MD pula boleh berubah apabila
pola penggunaan berubah.
PERTAMBAHAN BEBAN

 Setelah MD dapat dianggarkan ia hendaklah


ditambah 10% hingga 15% lagi untuk
mengambil kira pertambahan beban dimasa
akan datang.
LOKASI MSB, SSB, DB

 MSB hendaklah dekat dengan pusat beban


(load centre) untuk mengelakkan susut
voltan yang banyak.
 SSB hendaklah digunakan jika sekumpulan
beban berada agak jauh dari pusat beban
untuk mejimatkan kabel dan memudahkan
kawalan dan senggaraan.
DISTRIBUTION BOARD (DB)

 Jika bilangan lampu dan soket 13A


banyak eloklah DB yang berasingan
digunakan untuk memudahkan kerja-kerja
senggaraan.
 Penggunaan RCCB tiga fasa tidak
digalakkan disebabkan gangguan kepada
fasa-fasa lain jika berlaku tripping.
Gunakan tiga RCCB satu fasa untuk DB
tiga fasa.
PERINGKAT AGIHAN BEKALAN

 Bekalan dari TNB/Alatubah/Janakuasa


 Ke Papan Suis Utama (PSU/MSB)
 Ke Papan Suis Kecil (PSK/SSB)
 Ke DB atau beban besar
 Ke beban-beban melalui alat kawalan atau
pensuisan
LITAR KAWALAN TURUTAN
LITAR AKHIR

Fius/MCB (Amp) Sais kabel (mm²) Had kuasa (watt)


6 1.5 1000/1200
15/16 2.5 1 x 13A s/s/o
20 2.5 2 x 13A s/s/o
30/32 (gelang) 2.5 10 x 13A s/s/o
30/32 (jejari) 4.0 6 X 13A s/s/o
15/16 2.5 1 x cooker 3 kW
30/32 4.0 1 x cooker 8 kW
15/16 4.0 1 x heater 1.5kW
15/16 4.0 1 x 1.5 HP air cond
30/32 6.0 1 x 2.5 HP air cond
60/63 16/25 Kabel masuk utama
Contoh beban

 Lampu Down light 20 Watt 18


 Lampu pijar 60 watt 2
 Lampu kalimantang 38 W 3
 Lampu dinding 65 W 2
 Kipas syiling 85 W 4
 Soket 13A 10
 Aircod 2Hp 1
 Pemanas air 3Kw 1
Kaedah pengiraan 1

I Max FK I Angg
1. Lampu down light (%)
I= 20 x 18 / 240 1.5 66 0.99
2. Lampu Pijar & dinding
I= (60 x 2) + (65 x 2) / 240 1.04 66 0.7
3. Lampu Kalimantang
I= 38 x 3 x 1.8 / 240 0.85 66 0.56
4. Kipas Siling
I= 85 x 4 / 240 x 0.85 1.67 66 1.1
5. Soket alir keluar 13A
i. I= 1 x 20 A 20 100 20
ii. I= 4 x 20 A 80 40 32
6. Penyaman Udara
I= 2Hp x 746 / 240 x 0.85 7.3 abai 7.3
7. Pemanas Air
I= 1x 3000 / 240 12.5 100 12.5
126 A 75.96A
Kaedah pengiraan 2

I Max FK I Angg
1. Lampu down light (%)
I= 20 x 18 x 1.8 / 240 2.7 66 1.8
2. Lampu Pijar & dinding
I= (60 x 2) + (65 x 2) / 240 1.04 66 0.7
3. Lampu Kalimantang
I= 38 x 3 x 1.8 / 240 0.85 66 0.56
4. Kipas Siling
I= 85 x 4 / 240 x 0.85 1.67 66 1.1
5. Soket alir keluar 13A (500w)
i. I= 2 x 500 / 240 4.17 100 4.17
ii. I= 8 x 500 / 240 16.67 40 6.67
6. Penyaman Udara
I= 2Hp x 746 / 240 x 0.85 7.3 abai 7.3
7. Pemanas Air
I= 1x 3000 / 240 12.5 100 12.5
46.9A 34.8A
Kabel

conceal
7x 20 watt down ligh

16mm2 pvc/pvc
1x85watt kipas siling

3x85watt kipas siling


1x 60w lampu dinding
3 x 38w l. pendaflour
2x 20w l. down light

2Hp Penyaman Udara

3KwPemanas air

2 x 13A sak

KWJ
2 x 13A Sak

2 x 13A Sak

2 x 13A Sak
63A Suis Utama

2 x 13A Sak
RCCB 63A / In 100ma
Single Line Diagram

Simpanan
Cut Out & penyambung neutral
conceal
Pvc/pvc
1.5 mm2

16mm2 pvc/pvc
7x 20 watt down ligh
1x85watt kipas siling

RCCB 40A / In 100ma


3x85watt kipas siling
1x 60w lampu dinding
3 x 38w l. pendaflour

2x 20w l. down light

1x 2hp Aircond

1 x 3 Kw
pemanas air
Simpanan

KWJ
2 x 13A sak

2 x 13A Sak

2 x 13A Sak
63A Suis Utama

2 x 13A Sak
Single Line Diagram

2 x 13A Sak
Cut Out & penyambung neutral

Simpanan
RCCB 40A / In 30ma
Pvc/pvc
2.5 mm2
Soalan
Seorang pengguna bercadang untuk memasang beban-beban elektrik seperti dibawah
disebuah rumahnya yang belum siap dibina.beban-beban tersebut mempunyai faktor kuasa
0.85 dan faktor pembetulan 1.8, pihak pembekal akan membekalkan voltan 240V kepada
rumah tersebut.

 15 mata/point lampu pijar


 4 x 36 watt lampu pendarflour
 6 x 13 Amp soket alir keluar secara litar jejari
 1 x 7kw alat pemasak
 1 x 2kw unit pemanas air jenis segera
 1 x 1.5hp unit penyaman udara
 3 x 65 watt kipas siling

a. Anda sebagai pendawai elektrik dikehendaki mencari saiz-saiz kabel utama,


saiz suis utama dan pemutus litar bocor kebumi yang sesuai untuk
pemasangan ini .

b. Anda juga dikehendaki melukis gambarajah satu garisan yang


menunjukkan pecahan litar diatas sebagai rujukan dan untuk difailkan
oleh syarikat anda.
Soalan
Sebuah rumah banglo mendapat bekalan tiga fasa, 400 V , 50 Hz dan P.F 0.85
dari pihak pembekal. Beban-beban yang akan dipasang di rumah tersebut adalah
seperti berikut:-

 36 X 40 watt lampu pendaflour


 6 X 85 watt kipas siling
 3 X 45 watt kipas penyedut
 18 X 13 A suis soket alir keluar
 2 X 1.5 KK penyaman udara
 1 X 2.0 KK penyaman udara
 3 X 2.0 KK motor satu fasa
 1 X 5.0 KK motor tiga fasa

a) Berdasarkan beban di atas kirakan arus maksimum dan arus anggaran keseluhan
pepasangan.Mengikut peraturan MSIEC / ST.

b) Lukiskan rajah satu garisan bermula daripada pihak pembekal hingga ke litar akhir
pengguna dan tunjukkan saiz unit pengguna, suis utama, PLAB dan saiz kabel
utama.
Soalan
Sebuah premis perniagaan memerlukan bekalan 3 fasa 400 V, 50 Hz dengan faktor kuasa 0.85
bagi beban-beban seperti berikut:-

 20 x 60 watt lampu pijar.


 20 x 2 x 40 watt lampu kalimantang
 10 x 85 watt kipas siling
 20 x Suis soket alir keluar 13 A ( litar jejari )
 1 x 2.0 k.k alat penghawa dingin 1 fasa, 240 volt
 1 x 2.0 k.k motor pintu masuk utama 1 fasa, 240 volt
 2 x 4.0 k.k alat penghawa dingin 3 fasa, 415 volt
 1 x 5.0 k.k motor tangki septik 3 fasa, 415 volt

a) Berdasarkan beban diatas, kirakan jumlah arus maksimum dan arus anggaran
keseluruhan
pepasangan mengikut peraturan MSIEC / ST

b) Lukiskan rajah satu garisan bermuladari pihak pembekal hingga ke litar akhir
pengguna dan tunjukkan saiz unit pengguna, suis utama, PLAB dan saiz kabel
utama.
SOALAN