Anda di halaman 1dari 2

REKOD BUKU LOG MASALAH DISIPLIN MURID, SK SAINT EDMUND,98700, LIMBANG,

SARAWAK

CONTOH FORMAT REKOD BUKU LOG MASALAH DISIPLIN MURID

NAMA MURID Muhammad Azman bin Kamal


KELAS
TARIKH 04 Januari 2017
HARI Rabu
MASA 10.40 pagi
KETERANGAN KESALAHAN : Tidak menyiapkan kerja rumah bagi mata pelajaran
Matematik sebanyak 7 soalan daripada 10 soalan
yang diberikan.

PENGAKUAN MURID & Saya mengaku bersalah kerana tidak menyiapkan


TANDATANGAN kerja rumah yang telah diberikan.

Tandatangan :
NAMA GURU, JAWATAN &
TANDATANGAN : …………………………………………..
Nama Guru : En. Matassan Sapar
Jawatan : Guru Matematik
SEMAKAN
…………………………………………………
Tandatangan Guru Besar/GPK/Guru Kelas
Tarikh :

Nota ringkas :

1. Setiap guru mata pelajaran/guru kelas/guru yang mengendalikan kes kesalahan

disiplin murid perlu menyatakan kesalahan yang dilakukan dengan jelas.

2. Setiap murid perlu menulis pengakuan bersalah di ruang pengakuan selepas

diterangkan kesalahan yang dilakukan.

3. Catatan bagi setiap kesalahan murid di dalam buku rekod log ini adalah di atas

budi bicara guru dan sekiranya kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan

berat sila rujuk dengan guru disiplin/kaunselor/GPK/Guru Besar untuk tindakan

selanjutnya.
REKOD BUKU LOG MASALAH DISIPLIN MURID, SK SAINT EDMUND,98700, LIMBANG,
SARAWAK

NAMA MURID Muhammad Azman bin Kamal


KELAS
TARIKH 04 Januari 2017
HARI Rabu
MASA 10.40 pagi
Tidak menyiapkan kerja rumah bagi mata pelajaran
KETERANGAN KESALAHAN : Matematik sebanyak 7 soalan daripada 10 soalan
yang diberikan.

Saya mengaku bersalah kerana tidak menyiapkan


PENGAKUAN MURID & kerja rumah yang telah diberikan.

TANDATANGAN
Tanda
tangan :

NAMA GURU, JAWATAN & …………………………………………..


Nama Guru : En. Samad bin Abu
TANDATANGAN :
Jawatan : Guru Matematik

SEMAKAN …………………………………………………
Tandatangan Guru Besar/GPK/Guru Kelas
Tarikh :