Anda di halaman 1dari 1

CARTA GANTT UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2018

BIL PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT/NOV
1 Orientasi Pengawas T1 hingga T5
Perlantikan AJK dan Taklimat Disiplin x
kepada pelajar
2 Mesyuarat Disiplin & Pengawas 1 x
3 Taklimat Disiplin Bersama Pengawas -
Membuat pembahagian tugas dikalangan x x x x x x x x x
pengawas
4 Perhimpunan Pagi x x x x x x x x x x

5 Kem Pengawas x x
6 Ceramah x
7 Pemantauan Disiplin x x x x x x x x x x
8 Perlaksaan Tugas Pengawasan :
Membentuk sahsiah diri kekuatan mental x x x x x x x x x x
melalui tugas yang diberi
9 “Spot Check” x x x x x x x x x x
10 Program Motivasi Kecemerlangan Akhlak x
11 Bacaan Doa oleh Ketua Pengawas selepas
bertugas setiap pagi x x x x x x x x x x
12 Mesyuarat Disiplin & Pengawas 2 x
13 Program Anti Dadah & Merokok x
14 Pameran x
15 Perlantikan Pengawas Baru x
16 Kempen Berbudi Bahasa / Memberi Salam x x x x x x x x x x
17 Kawalan Disiplin : x x x x x x x x x x
Membantu mendisiplinkan pelajar setiap
kali Program Sekolah
18 Jamuan Makan Unit Disiplin Dan x
Pengawas Bersama Pengawas Sekolah