Anda di halaman 1dari 2

Lampiran 2

NAMA PELAJAR: .................................................................. JANTINA: ………………….. (L/P)

OPSYEN: ………………………… SEMESTER: …………………….

BORANG JAWAPAN
1=LEMAH 2=KURANG BAIK 3=BAIK 4=CEMERLANG
Sila tanda pada kotak yang sesuai

BIL 1 2 3 4
DOMAIN DIRI
S1.1.1
S1.1.2
S1.1.3
S1.1.4
S1.1.5
S1.1.6
S1.1.7
S1.1.8
S1.1.9
S1.1.10
S1.1.11
S1.1.12
S1.1.13
S1.1.14
DOMAIN
PROFESION
S1.2.1
S1.2.2
S1.2.3
S1.2.4
S1.2.5
S1.2.6
S1.2.7
DOMAIN SOSIAL
S1.3.1
S1.3.2
S1.3.3
S1.3.4
S1.3.5
PENGETAHUAN &
KEFAHAMAN
S2.1.1
S2.1.2
S2.2.1
S2.2.2
S2.2.3
S2.3.1.
S2.3.2
S2.4.1
S2.4.2
S2.4.3
S2.4.4
S2.4.5
S2.4.6
Lampiran 2

S2.4.7
S2.5.1
S2.6.1
S2.6.2
S2.6.3
S2.7.1
S2.7.2
S2.8.1
KEMAHIRAN PdP
S3.1.1
S3.1.2
S3.1.3
S3.1.4
S3.1.5
S3.1.6
S3.1.7
S3.1.8
S3.1.9
S3.1.10
S3.1.11
S3.2.1
S3.2.2
S3.2.3
S3.2.4
S3.2.5
S3.2.6
S3.2.7
S3.2.8
S3.3.1
S3.3.1.2
S3.4.1
S3.4.2
S3.4.3