Anda di halaman 1dari 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA LP/PENDAFTARAN Pin.2018

BORANG PENDAFTARAN
SPM (CALON Tandakan [ x ].
1. Tahun STAM SPM SPMU PT3 UPSR PASR UPBA
PERSENDIRIAN) Pilih satu sahaja.

Tandakan √ selepas data disemak No. Pusat No. Sekolah Jenis Calon Angka Giliran No. Kelas
dan dimasukkan ke dalam Sistem
Untuk Pendaftaran Dalam Talian
PENGECUALIAN 1.1 Calon Pekak dan Bisu
Kegunaan
Pejabat PENGECUALIAN LISAN 1.2 Telah Lulus ULKCP/PLBS dalam tempoh 3 tahun terakhir (SPM/SPMU)
PEKA (SPM) 1511 (SPM/SPMU/STAM)
1103 1119 2361 5227 6351 6354

2. Nama Calon

Nama Calon dalam Bahasa Arab


(untuk calon peperiksaan STAM)

3. Nombor .
4. Nombor-nombor
. Kad. . 5. Tarikh Lahir - -
Lain Pengenalan Diri
....Pengenalan
9. Jenis Calon (PT3) / .
10. Kod Peperiksaan Terakhir
6. Jantina 7. Keturunan 8. Agama ....Jenis Kemasukan .
(calon persendirian SPM/SPMU)
....(SPM/SPMU/STAM)
11. Jenis. 12. Tahun Peperiksaan SPM/SPMU 13. Angka Giliran SPM/SPMU (Diisi oleh calon bukan
14. Warganegara
......Kecacatan Terakhir (calon SPM/SPMU/STAM) Terakhir.(calon SPM/SPMU/STAM) warganegara Malaysia)
Nombor
Kad OKU

15. Alamat 16. Poskod

20.
17. Bandar 18. Negeri 19. No. Telefon ...Alamat.
..E-mel

21. Pendaftaran Mata Pelajaran.


Bil. Kod Kertas Nama Mata Pelajaran Bil. Kod Kertas Nama Mata Pelajaran Bil. Kod Kertas Nama Mata Pelajaran

1. 6. 11.

2. 7. 12.

3. 8. 13.

4. 9.

5. 10.

Keterangan Bayaran Calon Persendirian, Calon 23. Pusat


22. RM SEN Peperiksaan
Mengulang dan Sekolah Swasta.
Pilihan (Calon
UPSR RM10.00 Persendirian)

24. Pengakuan Calon


PT3 RM65.00
a. Saya mengaku telah membaca dan memahami semua peraturan dan arahan
Bayaran Asas
peperiksaan ini.
SPM RM20.00
* b. Sekiranya saya membuat pembetulan maklumat mata pelajaran antara 15 April
hingga 15 Mei tahun peperiksaan, saya akan dikenakan bayaran RM 30.00 bagi
STAM RM50.00
setiap mata pelajaran. Saya tidak dibenarkan membuat sebarang pembetulan
maklumat mata pelajaran selepas 15 Mei tahun peperiksaan.
1119 Bahasa Inggeris SPM RM20.50
c. Saya telah memastikan mata pelajaran yang didaftarkan adalah mata pelajaran yang
saya ingin duduki untuk peperiksaan/penilaian ini. Saya juga akan memastikan mata
Mata Pelajaran SPM tanpa PBS* ______x RM10.50
pelajaran yang dicetak pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan adalah sama
dengan mata pelajaran yang telah saya nyatakan pada borang pendaftaran.
Mata Pelajaran SPM dengan PBS** ______x RM12.00
d. Sekiranya maklumat yang diberikan tidak benar, pendaftaran ini akan terbatal
dengan sendirinya.
Mata Pelajaran STAM ______x RM25.00
e. Sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak lengkap, permohonan ini tidak akan
diproses.
STAM Luar Negara sahaja RM200.00

* kecuali PT3.
Jumlah Bayaran

No Kiriman Wang

Tarikh dikeluarkan Tandatangan Calon / (Ibu bapa/Penjaga calon UPSR) Tarikh