Anda di halaman 1dari 2

ULUMUL QURAAN PQS TINGKATAN 4

ULUMUL QURAAN DAN KEPENTINGANNYA.

Perkataan ‫ علوم‬ialah kata Jamak bg perkataan ilmu ‫ علم‬yang bermaksud PENGETAHUAN


Ulum Bahasa
Manakala al-Quraan bermaksud BACAAN.
Kalam Allah yg bermukjizat yang diturunkan kpd Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat
Al-
Istilah Jibril a.s dalam bhs Arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah Ibadah.
Quraan
Kedudukannya dalam Muhsaf bermula dari al-Faatihah sehingga ke Surah al-Nas
Suatu gagasan ilmu yang mengkaji tentang al-Quraan dan perkara yang berkaitan dengannya
Ulumul Quraan seperti sejarah penurunan, penulisan dan pengumpulannya, sebab Nuzul ayat, surah al-
Makkiy dan al-Madani serta al-Nasakh wa Mansukh.

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMBUKUAN ULUMUL QURAAN.


1. Bermula semenjak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, hasil pengajian mereka bersama-sama.
2. Walaupun al-Quraan diturunkan dalam Bhs Arab @ bahasa tempatan, namun Nabi SAW masih perlu
mentafsirkan isi kandungannya supaya dapat difahami oleh para sahabat.
3. Selepas kewafatan nabi, aktiviti pengajian Ulumul Quraan berkembang serentak dengan pengajian al-Quraan
oleh para sahabat dan tabien hingga menjadi satu disiplin ilmu yang lengkap dan dibukukan dalam sebuah buku
yang khusus.

PERINGKAT PERKEMBANGAN DAN PEMBUKUAN ULUMUL QURAAN.

INDIVIDU YANG
PERINGKAT / MASA BENTUK PERKEMBANGAN
TERLIBAT
 Penurunan, penulisan, pengajian dan penghayatan al-Quraan
menghasilkan ilmu tentang konsep wahyu, konsep Nuzul al-
Pertama

Zaman Nabi Rasulullah SAW dan


Quraan.
Muhammad SAW. Para Sahabat.
 Ulum al-Tafsir bil Ma’thur dan kaedah penulisan,
penghafazan dan pengajian al-Quraan.
Zaman khalifah Abu Pengumpulan al-Quraan disebabkan kematian ramai penghafaz
Bakar al-Siddiq al-Quraan dlm peperangan Riddah (‫اليمامة‬ ‫)معركة‬,
menghasilkan ilmu Jam’ul Quraan
Zaman Khalifah Penyatuan al-Quraan dari pelbagai mushaf ked lm satu
Kedua

Para Sahabat dan


Uthman bin Affan mushaf yang dikenali sebagai al-Mushaf al-Uthmani (‫مصحف‬
Tabien
‫ )العثماني‬menghasilkan Resam al-Quraan.
Pembukuan kaedah nahu Bhs Arab oleh Abu Aswad al-Duawali,
Zaman Khalifah Ali
Yahya bin Ya’mur dan Khalil bin Ahmad, menghasilkan ilmu
bin Abi Talib
I’rabul Quraan ‫إعراب القرءان‬
Penandaan titik dan baris huruf al-Quraan oleh Hajjaj bin
Ketiga

Zaman Umawi Para Taabien Yusof al-Thaqafi ‫الثقافي‬ ‫حجاج بن يوسف‬ memperkemaskan lagi
resam al-Quraan.

Perkembangan ilmu tafsir dan pembukuan bidang-bidang


ulumul Quraan seperti :
Keempat

Zaman Abbasi Para Tabi’ Taabien ‫ المكي‬،‫ أسباب النزول‬،‫ غريب القرءان‬،‫تفسير بالرأي‬
‫ مشكل القرءان‬،‫ اعجاز القرءان‬،‫ الناسخ والمنسوخ‬،‫والمدني‬
٢‫دان الءين‬

FAEDAH MEMPELAJARI ULUMUL QURAAN.


1. Meneguhkan keimanan/ Iman terhadap keagungan al-Quraan sebagai kalam Allah Taala.
2. Mengambil iktibar/ Ibrah drpd kehebatan para Ulamak mengkaji al-Quraan
3. Dapat memahami al-Quraan dengan betul.
4. Dapat mengamal dan menghayati al-Quraan.
5. Dapat menolak kekeliruan tentang al-Quraan.
BIDANG KAJIAN ULUMUL QURAAN

28
ULUMUL QURAAN PQS TINGKATAN 4

1. Sangat luas dan mencapah serta menyentuh pelbagai aspek ilmu pengetahuan.
2. Antara bidang kajian ialah; Muqaddimah Ulumul Quraan, Konsep Wahyu, konsep Nuzul al-Quraan, Asbab Nuzul
Ayat, al-Makkiy wa al-Madani (‫)المكي والمدني‬, sejarah Penulisan, Pengumpulan dan pembukuan al-Quraan, I’jazul
Quraan, Balaghah al-Quraan, Lughah al-Quraan, dll bidang.

KESAN PERKEMBANGAN ULUMUL QURAAN.


1. Hasil usaha para ulamak mengkaji al-Quraan dari pelbagai aspek.
2. Kesannya ialah:
a. Menguatkan jatidiri dan pegangan agama melalui keyakinan terhadap al-Quraan.
b. Melatih kekuatan daya ingatan melalui penghafazan al-Quraan.
c. Melatih minat membaca dan mengkaji ilmu-ilmu Islam berdasarkan al-Quraan.
d. Melatih beriltizam dengan disiplin dan etika pembelajaran
e. Melatih berfikir secara kreatif dan kritis melalui pemerhatian terhadap perbahasan ulumul Quraan.

Latihan;
1. Terangkan pengertian ulumul Quraan.
2. Nyatakan lima faedah mempelajari ilmu ulumul Quraan.
3. Senaraikan 10 jenis bidang kajian ulumul Quraan.
4. Jelaskan peringkat-peringkat perkembangan ulumul Quraan.
5. Huraikan kesan perkembangan ulumul Quraan. Terhadap pendidikan umat Islam

29