Anda di halaman 1dari 2

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

KELAS : 4 UIA MASA : 7.50 – 8.50 (60 minit)


TARIKH : 29 JANUARI 2018
TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI
STANDARD
2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi
KANDUNGAN
STANDARD
2.1.1-2.1.3
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membaca manual dengan betul.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.
3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model.

RINGKASAN Murid dapat membaca manual, mengenalpasti nama dan fungsi


alatan tangan serta komponen kit model.

KEMAHIRAN 1. Membaca manual.


2. Menggunakan alatan dengan betul

ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan (EK4) – pengetahuan teknologi


KURIKULUM 2. Kreativiti – menggunakan kaedah atau prosedur dengan
mengenal pasti ciri-ciri yang betul
3. Nilai murni – bekerjasama, cermat dan bersungguh-sungguh

BAHAN BANTU Kit model, manual, carta, alatan tangan.


MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang
PEMBELAJARAN kepada murid.
Langkah 1
1. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan.
2. Murid membaca dan memahami manual kit model dengan
bimbingan guru.
( HOTS – mentafsir )
Langkah 2
1. Murid menyatakan nama, fungsi dan cara menggunakan
alatan tangan dengan bimbingan guru.
2. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit model
seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan
pemegang bateri dengan bimbingan guru.
Penutup
Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu ‘ Papaku
pulang dari kota’.

PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.


PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja

PENGETAHUAN Murid telah mempelajari berkaitan dengan kit model dalam mata
SEDIA ADA MURID pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………