Anda di halaman 1dari 245

Nama : Irena Tresna Untung

NPK : 14410032

550

360

L1
A
L3 L1

140 360

B
A

KEY PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 1 DAN


140 550

PORTAL AS ARAH-B

DATA:
Kegunaan Bangunan =
Lokasi Bangunan =
Sistem Struktur =
Tanah Dasar Pondasi =

Ditanya:
1. Respon dinamis gedung akibat beban gempa berupa mode shape getaran (dengan cara Eige
2. Beban lateral tiap lantai bangunan akibat beban gempa dengan cara dinamis Superposisi Mo
3. Beban lateral tiap lantai bangunan akibat beban gempa dengan cara Statik Ekivalen Menuru
4. Beban lateral tiap lantai bangunan akibat beban gempa dengan cara Statik Ekivalen Menuru
5. Beban Gravitasi (Beban Mati dan Hidup) setiap Lantai
6. Gambar Pemodelan Struktur Portal dengan Beban-beban yang bekerja pada portal

Jawab:
I. ESTIMASI DIMENSI BALOK, KOLOM DAN TEBAL PELAT
Geometri struktur :
h1 = 5.60 m =
h2 = 4.00 m =
h3 = 4.00 m =
h4 = 4.00 m =
h5 = 4.00 m =
h6 = 4.00 m =
h7 = 5.40 m =
B1 = 5.50 m =
B2 = 6.40 m =
B3 = 5.00 m =
B4 = 1.40 m =
L1 = 3.60 m =
L2 = 5.40 m =
L3 = 1.40 m =

1.1 Estimasi Dimensi Balok Untuk Semua Lantai


Estimasi dengan persamaan:
Tinggi balok = h = ( 1/10 - 1/12) * Bentang balok
Lebar balok = b = ( 1/2 - 2/3) * Tinggi balok

Arah L1 : h=1/10*L1 = 36
b = 1/2*h = 18

Arah L2 : h=1/10*L2 = 54
b = 1/2*h = 27

Arah L3 : h=1/10*L2 = 14
b = 1/2*h = 7

Arah B1 : h=1/10*B1 = 55
b = 1/2*h = 27.5

Arah B2 : h=1/10*B2 = 64
b = 1/2*h = 32

Arah B3 : h=1/10*B1 = 50
b = 1/2*h = 25

Arah B4 : h=1/10*B2 = 14
b = 1/2*h = 7

1.2 Dimensi Kolom Untuk Semua Lantai


Estimasi dengan prinsip kekakuan kolom > kekakuan balok:
I Kolom = atau > EI balok
I Kolom = I Balok
Ambil kolom yang meahan balok dengan bentang terpanjang, misal kolom (C, 3)
Kolom (D,3) menahan balok dengan bentang 640 cm (balok-35/65)

I balok (35/65) = 1/12*b*h³ = 1/12*35*653 =


I kolom = Ik = 1/12*bk*hk3
(1/12)*(2/3hk)*(hk^3) =
hk =
bk = 2/3 h =

1.3 Estimasi Kebutuhan Tebal PElat (Pasal 9.5 SNI 2874-2002)


1. Kebutuhan tebal pelat lantai (hp) ditentukan sehingga memenuhi syarat aman terhadap
lendutan yaitu jika nilai hp > hp min dan hp min dihitung dengan cara sebagai berikut:
2. Estimasi pada modul pelat dengan nilai ( Ly /Lx) terbesar

bx

a. Perhitungan faktor b:
Tipe Ly Lx
Pelat (mm) (mm)

1 s/d 2 6400 5400


3 s/d 6 6400 5400
Atap 6400 5400
di mana: Lyn = Ly - bx ; Lxn = Lx - by

b. Perhitungan Garis Netral Balok T (Yb) dan Inersia Balok T (I


Tipe hpasumsi hb
Pelat (mm) (mm)
1 s/d 2 130 650
3 s/d 6 130 650
Atap 130 650
di mana: bef = 2*(hb-hp)+bb dengan syarat tidak lebih kecil dari =
4*130 =
4*130 =

c. Perhitungan Rasio Kekakuan Arah Memanjang (a


Tipe Ib y = Ib Is y
Pelat (mm4) (mm4)
1 s/d 2 1.39E+10 1.17E+09
3 s/d 6 1.39E+10 1.17E+09
Atap 1.39E+10 1.17E+09
di mana: Iby = Ibx = Ib ; Isy = 1/12 * hp 3 * Ly ; Isx = 1/12 * hp3 * Lx
ay = (Eb*Ib)/(Eby*Isy)

d. Perhitungan Rasio Kekakuan am dan Tebal Pelat Minimal (h


Tipe ay ax
Pelat
1 s/d 2 11.89 14.09
3 s/d 6 11.89 14.09
Atap 11.89 14.09

Tipe hp hp min
Pelat (mm) (mm)
1 s/d 2 130 124.94
3 s/d 6 130 124.94
Atap 130 124.94

di mana:
αm = (0.5*αy + 0.5 * αx)
untuk : αm > 0.2 : hp min = 130 mm
untuk : 0.2 < αm < 2.0 : hp min = Lyn* [ (0.8+(fy/1500)) / (36+5*β*(αm-0.20)) ] dan h
untuk : αm > 2.0 : hp min = Lyn* [ (0.8+(fy/1500)) / (36+9*β*) ] dan h
35/35 35/35
30/30 30/40 30/40

35/55 35/55
30/30 30/40 30/40

35/65 35/65
30/30 30/40 30/40

35/65 35/65
30/30 30/40 30/40

35/55 35/55
30/30 30/40 30/40

35/35 35/35

140 360 360


L3 L1
A B
KEY PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 1 DAN LANT

35/35 35/35
30/30 30/40 30/40

35/55 35/55
30/30 30/40 30/40

35/65 35/65
30/30 30/40 30/40

35/65 35/65
30/30 30/40 30/40

35/55 35/55
30/30 30/40 30/40

35/35 35/35

140 360 360

A B

KEY PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 3 s/d LANTAI


35/35 35/35
30/30 30/40 30/40

35/55 35/55
30/30 30/40 30/40

35/65 35/65
30/30 30/40 30/40

35/65 35/65
30/30 30/40 30/40

35/55 35/55
30/30 30/40 30/40

35/35 35/35

140 360 360

A B

KEY PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 7

35/35 35/55 35/65

45/65 65/65

35/35 35/55 35/65

45/65 65/65

35/35 35/55 35/65

45/65 65/65

35/35 35/55 35/65


B4
45/65 65/65

35/35 35/55 35/65

45/65 65/65

35/35 35/55 35/65

45/65 65/65

35/35 35/55 35/65


35/35 35/55 35/65

45/65 65/65

140 550 640

B1 B2
2 3

PORTAL AS ARAH - B

II. PERHITUNGAN MODE SHAPE GETARAN SETIAP LANTAI

2.1. MASSA SETIAP LANTAI DAN BERAT TOTAL LANTAI


1. Data:
Diketahui :

Balok L1 b = 0.30
Balok L2 b = 0.30
Balok L3 b = 0.30
Balok B1 b = 0.35
Balok B2 b = 0.35
Balok B3 b = 0.35
Balok B4 b = 0.35
Balok diagonal b = 0.35
Kolom eksterior b = 0.45
kolom interior b = 0.65
Tebal plat Lantai 1 dan 2 t = 0.13
Tebal plat Lantai 3 s/d 6 t = 0.13
Tebal plat Lantai atap t = 0.13
Tebal spesi t = 0.03
Berat Jenis Beton = 2400
Berat Jenis Spesi = 1800
Berat Keramik Lantai = 30
Berat Bata ringan = 65
Berat Plafon = 18
Beban Hidup Lantai = 250
Beban Hidup Lantai Atap = 150
Panjang Bangunan setiap Lt = 22.60
Lebar Bangunan Lt 1 s/d 2 = 31.60
Lebar Bangunan Lt 3 s/d 7 26.60
Jumlah Kolom interior Lt 1 s/d 2 = 12
Jumlah Kolom interior Lt 3 s/d 7 = 12
Jumlah Kolom Eksterior Lt 1 s/d 2 = 20
Jumlah Kolom Eksterior Lt 3 s/d 7 = 18

2. Berat lantai 7 (ATAP)


1. Kolom (45/65) 18*((0,45*0,65)*(0,5*5,40))*2400
2 Kolom (65/65) 12*((0,65*0,65)*(0,5*5,40))*2400
3 Berat pelat atap (0.13*2400)*(22,60*26,60)
4 Berat spesi waterproof (0.03*1800)*(22,60*26,60)
5 Berat dinding (2*(19,80+23,80)*0.5*5,40)*65
6 Berat plafon (22,60*26,60)*18
7 Balok L1 (30/40) 20*3,60*(0.30*(0.40-0.13)*2400)
8 Balok L2 (30/55) 5*5,40*(0.30*(0.55-0.13)*2400)
9 Balok L3 (30/30) 10*1,40*(0.30*(0.30-0.13)*2400)
10 Balok B1 (35/55) 11*6*(0.35*(0.55-0.13)*2400)
11 Balok B2 (35/65) 12,8*6*(0.35*(0.65-0.13)*2400)
12 Balok B4 (35/35) 2,8*6*(0.35*(0.35-0.13)*2400)
Beban Mati
Beban hidup direduksi 50% = (22,60*26,60)*150*50%
Berat atap = W7

Massa atap = m7 = (berat atap/980)

3. Berat Lantai 6
1. Kolom (45/65) 18*(0,45*0,65)*(0,5*5,40)+(0,5*4)*(2400)
2 Kolom (65/65) 12*(0,65*0,65)*(0,5*5,40)+(0,5*4)*2400)
3 Berat pelat Lantai (0.13*2400)*(22,60*26,60)-((3,6*5,50)+(5,40*6,40)+(3,6*5,50))
4 Berat spesi keramik ((19,80*23,80)-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))*(0,03*1800)
5 Berat dinding 2*(19,80+23,80)*((0.5*4)+(0,5*5,40))*65
6 Berat plafon 18*(19,80*23,80)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))
7 Berat Keramik 30*((19,80*23,80)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))
8 Balok L1 (30/40) 20*3,60*(0.30*(0.40-0.13)*2400)
9 Balok L2 (30/55) 5*5,40*(0.30*(0.55-0.13)*2400)
10 Balok L3 (30/30) 10*1,40*(0.30*(0.30-0.13)*2400)
11 Balok B1 (35/55) 11*6*(0.35*(0.55-0.13)*2400)
12 Balok B2 (35/65) 12,8*6*(0.35*(0.65-0.13)*2400)
13 Balok B4 (35/35) 2,8*6*(0.35*(0.35-0.13)*2400)
Beban Mati
Beban hidup direduksi 50% = (250*(22,60*26,60)-((3,60*5,50))+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)*50%)
Berat Lantai 6 (W6)

Massa lantai 6 = W/g ( Berat Lantai/980)

4. Berat Lantai 5 = Lantai 4 = Lantai 3


1. Kolom (45/65) 18*((0,45*0,65)*(2*0,5*4)*2400)
2 Kolom (65/65) 12*((0,65*0,65)*(2*0,5*4)*2400)
3 Berat pelat Lantai (0.13*2400)*(22,60*26,60)-((3,6*5,50)+(5,40*6,40)+(3,6*5,50))
4 Berat spesi keramik ((19,80*23,80)-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))*(0,03*1800)
5 Berat dinding (2*(19,80+23,80)*(0.5*4+0,5*4)*65
6 Berat plafon 18*(19,80*23,80)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))
7 Berat Keramik 30*((19,80*23,80)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))
8 Balok L1 (30/40) 20*3,60*(0.30*(0.40-0.13)*2400)
9 Balok L2 (30/55) 5*5,40*(0.30*(0.55-0.13)*2400)
10 Balok L3 (30/30) 10*1,40*(0.30*(0.30-0.13)*2400)
11 Balok B1 (35/55) 11*6*(0.35*(0.55-0.13)*2400)
12 Balok B2 (35/65) 12,8*6*(0.35*(0.65-0.13)*2400)
13 Balok B4 (35/35) 2,8*6*(0.35*(0.35-0.13)*2400)

Beban Mati
Beban hidup direduksi 50% = (250*(22,60*26,60)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)*50%))
Berat Lantai 5, 4 , 3 ( W5 = W4 = W3)

Massa lantai 5, 4 , 3= W/g ( Berat Lantai/980)


Untuk lantai 5, 4 , 3 massanya sama karena tinggi lantai H sama

5. Berat Lantai 2
1. Kolom (45/65) 20*((0,45*0,65)*(2*0,5*4)*2400
2 kolom (65/65) 12*((0,65*0,65)*(2*0,5*4)*2400)
3 Berat pelat Lantai ((0.13*2400)*(22,60*26,60)+(8,20*5,00))-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,5
4 Berat spesi keramik ((19,80*23,80)+(5,40*5,00)-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))*(0,03*1800
5 Berat dinding (2*(19,80+23,80)+(5,40+5,00))*(2*0.5*4)*65
6 Berat plafon ((19,80*23,80)+(5,40*5,00)*18)-(((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))
7 Berat Keramik 30*(19,80*23,80)+(5,40*5,00)*(0,03*1800)-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5
8 Balok L1 (30/40) 20*3,60*(0.30*(0.40-0.13)*2400)
9 Balok L2 (30/55) 5*5,40*(0.30*(0.55-0.13)*2400)
10 Balok L3 (30/30) 12*1,40*(0.30*(0.30-0.13)*2400)
11 Balok B1 (35/55) 11*6*(0.35*(0.55-0.13)*2400)
12 Balok B2 (35/65) 12,8*6*(0.35*(0.65-0.13)*2400)
13 Balok B3 (35/50) 2*5,00*(0.35*(0.50-0.13)*2400)
14 Balok B4 (35/35) 12*2*(0.35*(0.35-0.13)*2400)
15 Balok B4 miring (35/35) 2*1,98*(0,35*(0,35-0,13)*2400)

Beban Mati
Beban hidup direduksi 50% = (250*(22,60*26,60)+(8,20*5,00)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60
Berat Lantai 2 (W2)

Massa lantai 2, = W/g ( Berat Lantai/980)

6. Berat Lantai 1
1. Kolom (45/65) 20*(0,45*0,65)*(0,5*4+5,60)*2400
2 Kolom (65/65) 12*(0,65*0,65)*(0,5*4+5,6)*2400
3 Berat pelat Lantai ((0.13*2400)*(22,60*26,60)+(8,20*5,00))-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,5
4 Berat spesi keramik ((19,80*23,80)+(5,40*5,00)-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))*(0,03*1800
5 Berat dinding (2*(19,80+23,80+5,40+5,00)*(0,5*4+5,60)*65
6 Berat plafon ((19,80*23,80)+(5,40*5,00)*18)-(((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))
7 Berat Keramik 30*((19,80*23,80)+(5,40*5,00))-(3,60*5,50+5,40*6,40+3,60*5,50)
8 Balok L1 (30/40) 20*3,60*(0.30*(0.40-0.13)*2400)
9 Balok L2 (30/55) 5*5,40*(0.30*(0.55-0.13)*2400)
10 Balok L3 (30/30) 12*1,40*(0.30*(0.30-0.13)*2400)
11 Balok B1 (35/55) 11*6*(0.35*(0.55-0.13)*2400)
12 Balok B2 (35/65) 12,8*6*(0.35*(0.65-0.13)*2400)
13 Balok B3 (35/50) 2*5,00*(0.35*(0.50-0.13)*2400)
14 Balok B4 (35/35) 12*2*(0.35*(0.35-0.13)*2400)
15 Balok B4 miring (35/35) 2*1,98*(0,35*(0,35-0,13)*2400)
Beban Mati
Beban hidup direduksi 50% = (250*(22,60*26,60)+(8,20*5,00)-(3,60*5,50+5,40*6,40+3,60*5,
Berat Lantai1 = W1

Massa Lantai 1 = m1 = (berat atap/980)

m1 = 754.976 kg S2/cm
m2 = 634.347 kg S2/cm
m3 = 605.303 kg S2/cm
m4 = 605.303 kg S2/cm
m5 = 605.303 kg S2/cm
m6 = 615.707 kg S2/cm
m7 = 451.038 kg S2/cm

Berat Total Lantai :


Wt = W7+W6+W5+W4+W3+W2+W1
360 540 360

B L1 C L2 D L1 E

KEY PLAN PONDASI PILE DAN TIE BEAM


L1 L2 L1

360
360 540

C D E

KEY PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 1 DAN LANTAI 2


640 640 550

3 4 5

PORTAL AS ARAH-B

Sekolah
Kupang
Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK)
Tanah Sedang

ban gempa berupa mode shape getaran (dengan cara Eigen, Holzer dan Stodola)
n akibat beban gempa dengan cara dinamis Superposisi Mode
n akibat beban gempa dengan cara Statik Ekivalen Menurut SNI 1726 - 2002
n akibat beban gempa dengan cara Statik Ekivalen Menurut SNI 1726 - 2012
Hidup) setiap Lantai
rtal dengan Beban-beban yang bekerja pada portal

, KOLOM DAN TEBAL PELAT

560 cm
400 cm
400 cm
400 cm
400 cm
400 cm
540 cm
550 cm
640 cm
500 cm
140 cm
360 cm
540 cm
140 cm

Semua Lantai

12) * Bentang balok


) * Tinggi balok

cm → diambil =
cm →

cm → diambil =
cm →

cm → diambil =
cm →

cm → diambil =
cm →

cm → diambil =
cm →

cm → diambil =
cm →

cm → diambil =
cm →

n kolom > kekakuan balok:


u > EI balok

dengan bentang terpanjang, misal kolom (C, 3)


an bentang 640 cm (balok-35/65)

/12*35*653 = 800989.58
diambil: bk = 2/3*hk
800989.58
61.620 =
41.080 =

t (Pasal 9.5 SNI 2874-2002)


hp) ditentukan sehingga memenuhi syarat aman terhadap
p min dan hp min dihitung dengan cara sebagai berikut:
gan nilai ( Ly /Lx) terbesar

by

Lx

Ly

bb y bb x
(mm) (mm)

350 300
350 300
350 300
Lx - by

lok T (Yb) dan Inersia Balok T (Ib):


bb bb ef.
(mm) (mm)
350 1390
350 1390
350 1390
ngan syarat tidak lebih kecil dari =
520 mm
520 mm

Arah Memanjang (ay) dan Arah Melintang (ax):


Ib x = Ib Is x
(mm4) (mm4)
1.39E+10 9.89E+08
1.39E+10 9.89E+08
1.39E+10 9.89E+08
= 1/12 * hp 3 * Ly ; Isx = 1/12 * hp3 * Lx
ax = (Eb*Ib)/(Ebx*Isx) ; Eby=Eb ; Ebx = Eb

am dan Tebal Pelat Minimal (hpmin):


am b

12.99 1.21
12.99 1.21
12.99 1.21

Evaluasi
aman thd lendutan
aman thd lendutan
aman thd lendutan

(0.8+(fy/1500)) / (36+5*β*(αm-0.20)) ] dan h p min > 130 mm


(0.8+(fy/1500)) / (36+9*β*) ] dan h p min > 90 mm
35/35 35/35 35/35
30/40 30/55 30/40 30/40

35/55 35/55 35/55


30/40 30/55 30/40 30/40

35/65 35/65 35/65


30/40 30/55 30/40

35/65 35/65 35/65


30/40 30/55 30/40 30/40

35/55 35/55 35/55


30/40 30/55 30/40
35/35 35/35 35/35
35/50 35/50
30/30 30/55 30/30
35/35 35/35

360 540 360


L1 L2 L1
C D E
Y PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 1 DAN LANTAI 2

35/35 35/35 35/35


30/40 30/55 30/40 30/40

35/55 35/55 35/55


30/40 30/40 30/40
30/55

35/65 35/65 35/65


30/40 30/40 30/40
30/55

35/65 35/65 35/65


30/40 30/55 30/40 30/40

35/55 35/55 35/55


30/40 30/55 30/40 30/40

35/35 35/35 35/35

360 540 360

C D E

Y PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 3 s/d LANTAI 6


35/35 35/35 35/35
30/40 30/55 30/40 30/40

35/55 35/55 35/55


30/40 30/40 30/40
30/55

35/65 35/65 35/65


30/40 30/40 30/40
30/55

35/65 35/65 35/65


30/40 30/55 30/40 30/40

35/55 35/55 35/55


30/40 30/55 30/40 30/40

35/35 35/35 35/35

360 540 360

C D E

KEY PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 7

35/65 35/65 35/55

65/65 65/65 45/65

35/65 35/65 35/55

65/65 65/65 45/65

35/65 35/65 35/55

65/65 65/65 45/65

35/65 35/65 35/55


B4
65/65 65/65 45/65

35/65 35/65 35/55

65/65 65/65 45/65

35/65 35/65 35/55


65/65 65/65 45/65

35/65 35/65 35/55


35/65 35/65 35/55

65/65 65/65 45/65

640 640 550

B2 B2 E B1
4 5 E
D
PORTAL AS ARAH - B

SETIAP LANTAI

OTAL LANTAI

m h =
m h =
m h =
m h =
m h =
m h =
m h =
m h =
m h =
m h =
m
m
m
m
kg/m3
kg/m3
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m3
m Panjang kanopi
m Lebar kanopi
m
bh
bh panjang yang dikeramik
bh lebar yang dikramik
bh panjang kanopi yang dikeramik
lebar kanopi yang dikramik

(0,5*5,40))*2400 =
(0,5*5,40))*2400 =
2,60*26,60) =
2,60*26,60) =
0)*0.5*5,40)*65 =
=
*(0.40-0.13)*2400) =
0.55-0.13)*2400) =
(0.30-0.13)*2400) =
55-0.13)*2400) =
0.65-0.13)*2400) =
.35-0.13)*2400) =
=
60)*150*50% =
=

0,5*5,40)+(0,5*4)*(2400) =
0,5*5,40)+(0,5*4)*2400) =
2,60*26,60)-((3,6*5,50)+(5,40*6,40)+(3,6*5,50)) =
-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))*(0,03*1800) =
0)*((0.5*4)+(0,5*5,40))*65 =
0)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)) =
80)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)) =
*(0.40-0.13)*2400) =
0.55-0.13)*2400) =
(0.30-0.13)*2400) =
55-0.13)*2400) =
0.65-0.13)*2400) =
.35-0.13)*2400) =
=
0*26,60)-((3,60*5,50))+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)*50%) =
= =

= =

(2*0,5*4)*2400) =
(2*0,5*4)*2400) =
2,60*26,60)-((3,6*5,50)+(5,40*6,40)+(3,6*5,50)) =
-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))*(0,03*1800) =
0)*(0.5*4+0,5*4)*65 =
0)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)) =
80)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)) =
*(0.40-0.13)*2400) =
0.55-0.13)*2400) =
(0.30-0.13)*2400) =
55-0.13)*2400) =
0.65-0.13)*2400) =
.35-0.13)*2400) =

=
0*26,60)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)*50%)) =
=

Berat Lantai/980) =
tinggi lantai H sama

*(2*0,5*4)*2400 =
(2*0,5*4)*2400) =
22,60*26,60)+(8,20*5,00))-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))) =
+(5,40*5,00)-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))*(0,03*1800) =
0)+(5,40+5,00))*(2*0.5*4)*65 =
+(5,40*5,00)*18)-(((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)) =
80)+(5,40*5,00)*(0,03*1800)-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50) =
*(0.40-0.13)*2400) =
0.55-0.13)*2400) =
(0.30-0.13)*2400) =
55-0.13)*2400) =
0.65-0.13)*2400) =
0.50-0.13)*2400) =
35-0.13)*2400) =
0,35-0,13)*2400) =

=
0*26,60)+(8,20*5,00)-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)*50%)) =
=

Berat Lantai/980) =

(0,5*4+5,60)*2400 =
0,5*4+5,6)*2400 =
22,60*26,60)+(8,20*5,00))-((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)) =
+(5,40*5,00)-(3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50))*(0,03*1800) =
0+5,40+5,00)*(0,5*4+5,60)*65 =
+(5,40*5,00)*18)-(((3,60*5,50)+(5,40*6,40)+(3,60*5,50)) =
80)+(5,40*5,00))-(3,60*5,50+5,40*6,40+3,60*5,50) =
*(0.40-0.13)*2400) =
0.55-0.13)*2400) =
(0.30-0.13)*2400) =
55-0.13)*2400) =
0.65-0.13)*2400) =
0.50-0.13)*2400) =
35-0.13)*2400) =
0,35-0,13)*2400) =
=
0*26,60)+(8,20*5,00)-(3,60*5,50+5,40*6,40+3,60*5,50)*50%) =
=

=
W4+W3+W2+W1 =
6
550
B1
5

640 B2

640 B2

550 B1
2

B3
500
1

360

E L1 F

140 B4

6 140
L3
A

550 B1
KEY
5

B2
640

640 B2

550
B1

B3
500

140 B4

L1 L3

360 140

140
L3
A

Lt 7
H7 = 540
Lt 6
H6 = 400
Lt 5
Lt 5
H5 = 400

Lt 4
H4 = 400
Lt 3
H3 = 400
Lt 2
H2 = 400
Lt 1

Lt Dasar H1 = 560

Top pc

Tanah
Pondasi

140

6
Dipakai:
40.000 cm 30/40
30.000 cm

55.000 cm 30/55
30.000 cm

30.000 cm 30/30
30.000 cm

55.000 cm 35/55
35.000 cm

65.000 cm 35/65
35.000 cm

50.000 cm 35/50
35.000 cm

35.000 cm 35/35
35.000 cm
cm4

65.000 cm Kolom Eksterior = 45/65


45.000 cm Kolom Interior = 65/65

Ly = bentang modul pelat arah Y


LX = bentang modul pelat arah X

Ly > Lx

Lyn L xn b =
(mm) (mm) Lyn/Lxn

6100.000 5050 1.21


6100.000 5050 1.21
6100.000 5050 1.21

G.n yb Ib
(mm) (mm4)
228.082 1.39E+10
228.082 1.39E+10
228.082 1.39E+10

Pelat Lantai
ePlat Atap

ay ax

11.891 14.09
11.891 14.09
11.891 14.09

Lyn fy hp min
(mm) (Mpa) (mm)
6100.000 240 124.94
6100.000 240 124.94
6100.000 240 124.94
30/40
35/35 30/30 140 B4
6
35/55
550 B1
30/40 30/30
5
640 B2
35/65
30/40 30/30
4
640 B2
35/65
30/40 30/30
3
35/55 550 B1
30/40 30/30 2
35/35
500 B3

1
140 B4
360 140
L1 L3
F

30/40
35/35 30/30 140 B4
6
35/55
550 B1
30/40 30/30
5
640 B2
35/65
30/40 30/30
4
640 B2
35/65
30/40 30/30
3
35/55 550 B1
30/40 30/30 2
35/35 140
B4

360 140

F
30/40
35/35 30/30 140 B4
6
35/55
550 B1
30/40 30/30
5
640 B2
35/65
30/40 30/30
4
640 B2
35/65
30/40 30/30
3
35/55 550 B1
30/40 30/30 2
35/35 140
B4

360 140

Lt 7
35/35

45/65 540 H7

Lt 6
35/35

400 H6
45/65
Lt 5
35/35
400 H5
45/65

Lt 4
35/35
45/65 400 H4

35/35 Lt 3

400 H3
45/65
Lt 2
35/35
45/65 400 H2

Lt 1
35/35
Lt 1
35/35

560 H1
45/65
PONDASi

140

0.400 m
0.550 m
0.300 m
0.550 m
0.650 m
0.500 m
0.350 m
0.350 m
0.650 m
0.650 m

= 8.20
= 6.40
yang dikeramik 19.80
23.80
kanopi yang dikeramik 5.40
opi yang dikramik 5.00

34117.200 kg
32853.600 kg
187561.920 kg
32462.640 kg
15303.600 kg
10820.880 kg
13996.800 kg
8164.800 kg
1713.600 kg
23284.800 kg
33546.240 kg
3104.640 kg
396930.720 kg
45087.000 kg
442017.720 kg

451.038 kg S2/cm

59389.200 kg
57189.600 kg
187487.760 kg
27313.200 kg
15478.000 kg
8408.160 kg
14063.040 kg
13996.800 kg
8164.800 kg
1713.600 kg
23284.800 kg
33546.240 kg
3104.640 kg
453139.840 kg
150252.920 kg
603392.760 kg

615.707 kg S2/cm

50544.000 kg
48672.000
187487.760 kg
27313.200 kg
22672.000 kg
8408.160 kg
14063.040 kg
13996.800 kg
8164.800 kg
1713.600 kg
23284.800 kg
33546.240 kg
3104.640 kg

442971.040 kg
150225.740 kg
593196.780 kg

605.303 kg S2/cm

56160.000 kg
48672.000
203861.520 kg
28771.200 kg
28080.000 kg
883.080 kg
15629.760 kg
13996.800 kg
8164.800 kg
2056.320 kg
23284.800 kg
33546.240 kg
3108.000 kg
4435.200 kg
731.808 kg

471381.528 kg
150278.220 kg
621659.748 kg

634.347 kg S2/cm

106704.000 kg
92476.800 kg
203861.520 kg
28771.200 kg
53352.000 kg
883.080 kg
14198.760 kg
13996.800 kg
8164.800 kg
2056.320 kg
23284.800 kg
33546.240 kg
3108.000 kg
4435.200 kg
731.808 kg
589571.328 kg
150305.400 kg
739876.728 kg

754.976 kg S2/cm
4186537.296 kg
140 B4
6

550 B1

640 B2

640
B2

550 B1

2
140 B4

360 360 540 360 360 140


L1 L1 L2 L1 L1 L3
A B D E F
C E
E
D
KEY PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 3 s/d LANTAI 6
140 B4
6

550 B1

640 B2

640
B2

550 B1

2
140 B4

360 360 540 360 360 140


L1 L1 L2 L1 L1 L3
A B D E F
C E
E
D
KEY PLAN BALOK - KOLOM LANTAI 7 (ATAP)
2.3. GAYA LATERAL TIAP LANTAI AKIBAT BEBAN GEMPA DENGAN CARA STATIK EKIVALE

BERDASARKAN SNI 1726-2002

Kegunaan Bangunan : Sekolah


Lokasi Bangunan : Kupang
Sistem Struktur : Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK)
Tanah Dasar Pondasi : Tanah Sedang
Berat lantai total Wt = 4186537 kg
Panjang Bangunan L = 22.60 m
Lebar Bangunan B = 26.60 m
Tinggi Bangunan H = 31.00 m

1. Menentukan Zone Gempa


Gambar 2.1 SNI 1726 - 2002

Kota Kupang : zone gempa 5

2. Menghitung Waktu Getar T


Pasal 5.6 SNI 1726-2002:
h = tinggi bangunan = 31.00 m

T= 0,03*h3/4 = 0,03*(31,00)3/4 = 0.39413


dimana: T < ζ*n
ζ = ditentukan dari Tabel 8
n = jumlah tingkat = 7

Zone Gempa 5 Tabel 8 : ζ = 0.16

T < ζ*n
0.394 < 1.120 ......OK

3. Menentukan Koefisien Gempa Dasar C :


Dibutuhkan 3 data untuk menentukannya yaitu: Kondisi tanah pondasi,
Periode Getaran T, zone gempa dan gunakan Gambar 2 SNI 1726-2002

Gbr 2. Respon Spektrum Gempa Rencana Wilayah 5


Tanah pondasi: Tanah Sedang Gbr 2:
T= 0.39 C = 0.83
Zone Gempa: Zone 5

4. Faktor Keutamaan I :
Ditentukan dengan memperhatikan fungsi gedung yang direncanakan dan gunakan
Tabel 1 SNI 1726-2002

Dari Tabel 1, fungsi Sekolah : I = 1

5. Menentukan Faktor Jenis Struktur R :


Ditentukan dengan memperhatikan sistem struktur gedung yang direncanakan dan
gunakan Tabel 3 SNI 1726-2002
Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus SRPMK Tabel 3:
Beton Bertulang R = 8.5

6. Menghitung Gaya Gempa Dasar V :


Pasal 6.1.2 SNI 1726-2002:
V = ( C * I * Wt ) / R = (0,83*1,4*4186537 ) / (8,5) = 408803 kg

7. Distribusi Gaya Gempa Dasar V Menjadi Gaya Lateral Tiap Lantai Fi


Pasal 6.1.3 SNI 1726-2002:
kontrol :
Arah X : H/B = 31,00/26,60 = 1.17 < 3.00 OK…
Arah Y : H/L = 31,00/22.60 = 1.37 < 3.00 OK…

Arah X = Y :
Gaya Lateral Tiap Lantai Menjadi :

Lantai 7: F7 = [(W7*h7)/(ΣWi*hi)]*V
Lantai 6: F6 = [(W6*h6)/(ΣWi*hi)]*V
Lantai 5: F5 = [(W5*h5)/(ΣWi*hi)]*V
Lantai 4: F4 = [(W4*h4)/(ΣWi*hi)]*V
Lantai 3: F3 = [(W3*h3)/(ΣWi*hi)]*V
Lantai 2 : F2 = [(W2*h2)/(ΣWi*hi)]*V
Lantai 1 : F1 = [(W1*h1)/(ΣWi*hi)]*V

Ditabelkan Sebagai Berikut :


Lantai Berat Tinggi Wi*hi Fi Fix Fiy
Wi (kg) hi (m) (kgm) (kg) (kg) (kg)
7 442018 31.0 13702549 79364.267 15872.853 13227.378
6 603393 25.6 15446855 89467.169 17893.434 14911.195
5 593197 21.6 12813050 74212.3475 14842.470 12368.725
4 593197 17.6 10440263 60469.3202 12093.864 10078.220
3 593197 13.6 8067476 46726.2929 9345.259 7787.715
2 621660 9.6 5967934 34565.8798 5760.980 5760.980
1 739877 5.6 4143310 23997.7778 3999.630 3999.630
Σ 4186537 70581437

Jumlah Portal Arah - X = 5 (As 2 s/d As 6) Lt 3 - 7


= 6 (AS 1 s/d AS 6) Lt 1 - 2
Jumlah Portal Arah - y = 6 (AS A s/d AS F) Lt 1 - 7

Gaya/Beban Lateral Tiap Lantai Akibat Beban Gempa

13227.378

14911.195

12368.725

10078.220

7787.715

5760.980

3999.630

140 550 640 640

B2 3 4 5

PORTAL AS ARAH - B
ARA STATIK EKIVALEN
Lt 7
h7 = 540

Lt 6
h6 = 400

Lt 5

h5 = 400

Lt 4

h4 = 400

Lt 3

h3 = 400
Lt 2

h2 = 400

Lt 1

h1 = 560

Lt Dasar
550 140

5 6
E
E
D
2.4. GAYA LATERAL TIAP LANTAI AKIBAT BEBAN GEMPA DENGAN CARA STATIK EKIVA

BERDASARKAN SNI 1726-2012

Kegunaan Bangunan : Sekolah


Lokasi Bangunan : Kupang
Sistem Struktur : Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK)
Tanah Dasar Pondasi : Tanah Sedang
Berat lantai total Wt = 4186537 kg
Panjang Bangunan L = 22.60 m
Lebar Bangunan B = 26.60 m
Tinggi Bangunan H = 31.00 m

1. Menetapkan Kategori Resiko Bangunan


Dari Tabel 1: Sekolah maka termasuk Kategori Resiko : IV

2. Menentukan Faktor Keutamaan Gempa, Ie

Dari Tabel 2 dan Kategori Resiko IV maka: Faktor Keutamaan Gempa:

3.  Menentukan parameter respon spektrum percepatan gempa S s dan S1


Parameter Respon Spektrum percepatan gempa pada Periode pendek (S S) dan Periode 1 detik (S
berdasarkan Lokasi Kota tempat Bangunan dan Peta Gempa
Gambar 9: Peta Gempa Untuk S

Gambar 10: Peta Gempa Untuk

Dari Gambar 9 dan 10, untuk lokasi Kota Kupang : SS =

4. Menentukan Koefisien Situs Fa dan Fv


Dibutuhkan minimal 2 dari 3 data yitu Vs, Nspt dan Su.
Vs = kecepatan rambat gelombang gempa (m/s)
Nspt = daya dukung tanah pondasi dari SPT test
Su = kuat geser niralir (undrained) tanah pondasi dari direct shear test

Tabel 3: Klasifikasi Situs (Lokasi)


Dari Gambar 3, Tabel 4, Tabel 5, didapat: Fa =

5.  Menentukan parameter respon spektrum percepatan gempa Desain S DS dan SD1
Parameter percepatan spektum desain SDS dan SD1 dihitung dengan Pers. (i) dan (ii) (SNI pasal 6.3) de
nilai SMS dan SM1 dihitung dengan Persamaan (iii) dan (iv) (SNI pasal 6.2).

SMS = Fa x SS
= 1,04x 1,10 = 1.14

SM1 = Fv x S1
= 1,98x 0,29 = 0.57

SDS = 2/3 SMS = (2/3)x1,14= 0.76


SD1 = 2/3 SM1 = (2/3)x0,57 = 0.38

6. Menentukan Kategori Desain seismik (KDS)


Kategori resiko bangunan = IV
SDS = 0.76
SD1 = 0.38
Dari Tabel 3 dan Tabel 4 didapat: KDS = D

Jika dari 2 tabel di atas hasilnya berbeda, maka diambil yang “terberat”. Misalnya dari t
tapi dari tabel kedua hasilnya D, maka yang dipakai adalah D.

7. Menentukan Koefisien Modifikasi Respons R


Koefisien modifikasi respons, R, berkaitan dengan daktilitas rencana struktur. Nilainya bergantung pad
resiko bangunan, nilai SDS dan SD1 dan sistem struktur. Nilai R ini dapat ditetapkan dari SNI Tabel 9  (S
Dari Tabel 9, Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus, didapat: R =

8.  Menghitung Periode Fundamental Perkiraan Ta


Nilai Ta ini bisa dihitung dengan Persamaan (v) (SNI Pasal 7.8.2.1) dengan terlebih dahulu menentukan
dan X dari Tabel 15.  

Sistem Beton Pemikul Momen


Ct = 0.0466
H = 31.00 m
X = 0.9

Ta = Ct x hn X = 1.025

9.  Menghitung Koefisien Respon Seismic (C)


SNI Pasal 7.8.1.1.
SD1 = 0.38
SDS = 0.76
T = 1.025
R = 8
Ie = 1.50

Cs = SDS = 0.143
( R / Ie )

Cs = SD1 = 0.070
T * (R / Ie)

Cs = 0,044SDSIe = 0.050

dipakai Cs = 0.070

10.  Menghitung Gaya Gempa Dasar V


SNI Pasal 7.8.1
V = Cs x Wt = 0,070 x 4186537 293236 kg

11. Distribusi Gaya Gempa Dasar V Menjadi Gaya Lateral Tiap Lantai Fi :

Ta = Ct x hn X = 1.025 : k = 1.738

kontrol :
Arah X : H/B = 31,00/26,60 = 1.17 < 3.00
Arah Y : H/L = 31,00/22,60 = 1.37 < 3.00

Arah X = Y :
Gaya Lateral Tiap Lantai Menjadi :
Lantai 7 : F7 = [(W7*h7)k/ΣWi*hik]*V
Lantai 6 : F6 = [(W6*h6)k/ΣWi*hik]*V
Lantai 5 : F5 = [(W5*h5)k/ΣWi*hik]*V
Lantai 4 : F4 = [(W4*h4)k/ΣWi*hik]*V
Lantai 3 : F3 = [(W3*h3)k/ΣWi*hik]*V
Lantai 2 : F2 = [(W2*h2)k/ΣWi*hik]*V
Lantai 1 : F1 = [(W1*h1)k/ΣWi*hik]*V

Ditabelkan Sebagai Berikut :


Lantai Berat Tinggi Wi*hik Fi
Wi (kg) hi (m)
k
(kgm) (kg)
7 442018 390 172456919 77435
6 603393 280 168817333 75801
5 593197 208 123541303 55471
4 593197 146 86551988 38863
3 593197 93 55299683 24830
2 621660 51 31640914 14207
1 739877 20 14761689 6628
Σ 4186537 653069828

Jumlah Portal Arah - X = 5 (As 2 s/d As 6)


6 (AS 1 s/d AS 6)
Jumlah Portal Arah - y = 6 (AS A s/d AS F)

12906

12633

9245

6477

4138

2368

1105

140 550 640 640

B2 3 4

PORTAL AS ARAH - B

PERBANDINGAN GAYA LATERAL TIAP LANTAI AKIBAT BEBAN GEMPA


PORTAL
SUPERPOSISI MODE SNI 1726-2002
LT
Fiy(Kg) Fiy (Kg)
7 52334 13227
6 36869 14911
5 31991 12369
4 29335 10078
3 27487 7788
2 25877 5761
1 16134 4000
CARA STATIK EKIVALEN

husus (SRPMK)
IV

Ie = 1.50

eriode 1 detik (S1) ditentukan


9: Peta Gempa Untuk SDs

10: Peta Gempa Untuk S1

1.10 S1 = 0.29
1 1.1
1.10 x
1.25 1
1,25-1,1 0.15
1,25-1 0.25
1,1-1 0.1
x= 1,1-(0,15/0,25)*(0,1)
x= 1.04

0.2 2
0.29 x
0.3 1.8
2-1,8 0.2
0,3-0,29 0.01
0,3-0,2 0.1
x=2-(0,01/0,1)*(0,2)
x= 1.98

1.04 Fv = 1.98

n (ii) (SNI pasal 6.3) dengan


rberat”. Misalnya dari tabel pertama hasilnya C,

Nilainya bergantung pada kategori


kan dari SNI Tabel 9  (SNI Pasal 7.2.1)
8

bih dahulu menentukan Ct dan


0.143 > 0.070 .... Not OK

≥ 0.01 .... OK

0.143 > 0.050 .... OK


SNI Pasal 7.8.3
interpolasi
T=0,5 K=1
T = 1.025 x
T = 2,5 K=2
OK… 2,5-1,025 1.475
OK… 2,5-0,5 2
1-2 -1
x= 1-(1,475/2)*(-1)
x= 1.738

Fix Fiy
(kg) (kf)
15487 12906
15160 12633
11094 9245
7773 6477
4966 4138
2368 2368
1105 1105

Lt 3 - 7
Lt 1 - 2
Lt 1 - 7

Lt 7
h7 = 540

Lt 6
h6 = 400

Lt 5

h5 = 400

Lt 4

h4 = 400

Lt 3

h3 = 400
Lt 2

h2 = 400

Lt 1

h1 = 560

Lt Dasar
640 550 140

5 6
E
S ARAH - B E
D

SNI 1726-2012
Fiy (Kg)
12906
12633
9245
6477
4138
2368
1105
III. PERHITUNGAN BEBAN GRAVITASI
Beban Mati (termasuk Berat Sendiri Balok) dan Beban Hidup
Contoh: pada Portal AS B

3.1 GEOMETRI
Balok L1
Balok L2
Balok L3
Balok B1
Balok B2
Balok B3
Balok B4
Balok diagonal
Kolom eksterior
Kolom interior
Tebal plat Lantai
Tebal plat Lantai atap
Tebal spesi
Berat Jenis Beton
Berat Jenis Spesi
Berat Keramik Lantai
Berat Bata ringan
Berat Plafon
Beban Hidup Lantai
Beban Hidup Lantai Atap
Panjang Bangunan L setiap Lt =
Lebar Bangunan B Lt 1 s/d 2 =
Lebar Bangunan B Lt 4 s/d 7 =
Jumlah Kolom interior per Lt 1 s/d 7 =
Jumlah Kolom Eksterior per Lt 1 s/d 2 =
Jumlah Kolom Eksterior per Lt 3 s/d 7 =
lisplank

3.2. PERATAAN BEBAN PADA BALOK PORTAL AS B


Perataan beban pelat pada balok dilakukan dengan konsep TRIBUTRY EKIVALEN LOAD.

3.2.1. Pembebanan Pelat Atap

A A

A A
B B

B B

A A

140
A A
140 360 360
L3 A L1 B L1 C
KEY PLAN BALOK-K

BEBAN TRIBUTARY EKIVALEN

Perataan Tributary Area Load


Bentuk L ( m )
Trapesium A 5.50
Trapesium B 6.40
Segitiga A 1.40

Keterangan :
Segi Tiga ( h' ) = ( 2/3 )* H
Trapesium ( h' ) = (1/3)*H*((3*L2-4*H2)/L2)

BALOK 5,50 m :
Beban Mati
B.s Pelat Atap =
B.s Balok B1 35/55 =
B.s Spesi waterproof =
B.s Plafon =

Beban Hidup
Beban Hidup Pelat Atap =

BALOK 6.40 m :
Beban Mati
B.s Pelat Atap =
B.s Balok B2 35/65 =
B.s Spesi waterproof =
B.s Plafon =

Beban Hidup
Beban Hidup Pelat Atap =

BALOK 1.40 m :
Beban Mati
B.s Pelat Atap =
B.s Balok B4 35/35 =
B.s Spesi waterproof =
B.s Plafon =

Beban Hidup
Beban Hidup Pelat Atap =

Beban LIST PLANK 10/80 Terpusat =

3.2.2. Pembebanan Pelat Lantai 1- 6

A A

B B

B B
B B

A A

A A
140 360 360
L3 A L1 B L1
KEY PLA

Perataan Tributary Area Load


Bentuk
Trapesium A
Trapesium B
Segitiga A

Segi Tiga ( h' ) =


Trapesium ( h' ) =

BALOK 5,50 m (2 Beban) :


Beban Mati
B.s Pelat Lantai
B.s Balok B1 35/55
B.s Spesi keramik
B.s keramik
B.s Plafon

Beban Hidup
Beban Hidup Pelat Lantai

BALOK 5,50 m (1 Beban) :


Beban Mati
B.s Pelat Lantai
B.s Balok B1 35/55
B.s Spesi keramik
B.s keramik
B.s Plafon

Beban Hidup
Beban Hidup Pelat Lantai

BALOK 6.40 m :
Beban Mati
B.s Pelat Lantai
B.s Balok B2 35/65
B.s Spesi keramik
B.s keramik
B.s Plafon

Beban Hidup
Beban Hidup Pelat Lantai

BALOK 1.40 m :
Beban Mati
B.s Pelat Lantai
B.s Balok B4 35/35
B.s Spesi keramik
B.s keramik
B.s Plafon

Beban Hidup
Beban Hidup Pelat Lantai

Beban Terpusat Lisplank 10/80

P1
qD1,qL1
qD3,qL3
35/35 35/55

45/65
qD7,qL7 qD5,qL5

35/35 35/55
45/65
qD7,qL7 qD5,qL5

35/35 35/55
45/65
qD7,qL7 qD5,qL5

35/35 35/55

45/65
qD7,qL7 qD5,qL5

35/35 35/55

qD7,qL7 45/65
qD5,qL5

35/35 35/55

45/65
qD7,qL7 qD5,qL5

35/35 35/55

45/65
P1

qD3,qL3
12906
35/35
P1
45/65

qD7,qL7
12633

35/35
P1

qD7,qL7
9245

P1 35/35

qD7,qL7

6477
35/35
P1

qD7,qL7
4138

35/35
P1
P1
qD7,qL7

2368

qD8 35/35

qD7,qL7
1105
35/35
b = 0.30
b = 0.30
b = 0.30
b = 0.35
b = 0.35
b = 0.35
b = 0.35
b = 0.35
b = 0.45
b = 0.65
t = 0.13
t = 0.13
t = 0.03
= 2400
= 1800
= 30
= 65
= 18
= 250
= 150
22.60
31.60
26.60
12
20
18
= b =

ALEN LOAD.
540 360
L2 D L1 E
KEY PLAN BALOK-KOLOM ATAP

BEBAN TRIBUTARY EKIVALEN PADA PELAT ATAP

H ( m ) h' ( m )
1.80 1.543
1.80 1.610
1.40 0.933

2*1,543*0,13*2400 =
0,35*(0,55-0,13)*2400 =
2*1,543*0,03*1800 =
2*1,543*18 =
qD1 =
2*1,543*150 =
qL1 =

2*1.610*0,13*2400 =
0,35*(0,65-0,13)*2400 =
2*1,610*0,03*1800 =
2*1.610*18 =
qD2 =

2*1,610*150 =
qL2 =

2*0,933*0,13*2400 =
0,35*(0,35-0,13)*2400 =
2*0,933*0,03*1800 =
2*0,933*18 =
qD3 =

2*0,933*150 =
qL3 =

0.1*0,8*3,60*2400 =
540 360
C L2 D L1

KEY PLAN BALOK-KOLOM ATAP

BEBAN TRIBUTARY EKIVALEN PADA PELAT LANTAI

L ( m ) H ( m )
5.50 1.80
6.40 1.80
1.40 1.40

( 2/3 )* H
(1/3)*H*((3*L2-4*H2)/L2)

n) :

= 2*1.543*0,13*2400
= 0,35*(0,55-0,13)*2400
= 2*1,543*0,03*1800
= 2*1,543*30
= 2*1.543*18

= 2*1,543*250

n) :

= 1*1.543*0,13*2400
= 0,35*(0,55-0,13)*2400
= 1*1,543*0,03*1800
= 1*1,543*30
= 1*1.543*18

= 1*1,543*250

= 2*1.610*0,13*2400
= 0,35*(0,65-0,13)*2400
= 2*1,610*0,03*1800
= 2*1,610*30
= 2*1.610*18

= 2*1,610*250

= 2*0,933*0,13*2400
= 0,35*(0,35-0,13)*2400
= 2*0,933*0,03*1800
= 2*0,933*30
= 2*0,933*18

= 2*0,933*250

P1 = 0.1*0,8*3,60*2400

qD2,qL2 qD2,qL2
35/65 35/65

65/65 65/65
qD6,qL6 qD6,qL6

35/65 35/65

65/65 65/65
qD6,qL6 qD6,qL6

35/65 35/65
65/65 65/65
qD6,qL6 qD6,qL6

35/65 35/65
65/65 65/65
qD6,qL6 qD6,qL6

35/65 35/65

65/65 qD6,qL6 65/65 qD6,qL6

35/65 35/65

65/65 65/65
qD6,qL6 qD6,qL6

35/65 35/65
65/65 65/65

MODEL BEBAN GRAVITASI ( BEBAN HIDUP DAN BEBAN MATI) PADA PORTAL AS B

Beban Mati
qD1
qD2
qD3
qD4
qD5
qD6
qD7
P1

Beban Hidup
qL1
qL2
qL3
qL4
qL5
qL6
qL7

qD1,qL1
qD2,qL2

35/55 35/65
45/65
65/65
qD6,qL6
qD5,qL5

35/55 35/65

45/65 65/65
qD5,qL5 qD6,qL6

35/55 35/65
45/65 65/65
qD5,qL5 qD6,qL6

35/55 35/65

45/65 65/65
qD6,qL6
qD5,qL5

35/55 35/65
45/65 65/65
qD5,qL5 qD6,qL6

35/55 35/65

45/65 65/65
qD5,qL5 qD6,qL6

35/55 35/65
45/65 65/65
45/65 65/65

MODEL BEBAN GRAVITASI ( BEBAN HIDUP DAN BEBAN MATI) DAN BEBAN
m h = 0.40 m
m h = 0.55 m
m h = 0.30 m
m h = 0.55 m
m h = 0.65 m
m h = 0.50 m
m h = 0.35 m
m h = 0.35 m
m h = 0.65 m
m h = 0.65 m
m
m
m
kg/m3
kg/m3
kg/m2
kg/m2
kg/m2 ( gypsum board + Metalfuring )
kg/m2
kg/m3
m
m
m
bh
bh
bh
0.1 m h = 0.8

140 B4
6

550
B1
550
B1

640 B2

640
B2

550
B1

140 2
B4
360 140
E L1 F
L3

B= alas
45 der.

962.80 Kg/m
352.80 Kg/m
166.64 Kg/m
55.55 Kg/m
1537.78 Kg/m
462.88 Kg/m
462.88 Kg/m

1004.74 Kg/m
436.80 Kg/m
173.90 Kg/m
57.97 Kg/m
1673.40 Kg/m

483.05 Kg/m
483.05 Kg/m

582.40 Kg/m
184.80 Kg/m
100.80 Kg/m
33.60 Kg/m
901.60 Kg/m

280.00 Kg/m
280.00 Kg/m

691.20 KG

140 B4
6

550
B1

640 B2

640
640
B2

550
B1

140 2
B4
360 360 140
L1 E L1 F
L3

DA PELAT LANTAI

h' ( m )
1.543
1.610
0.933

= 962.80 Kg/m
= 352.80 Kg/m
= 166.64 Kg/m
= 92.58 Kg/m
= 55.55 Kg/m

qD4 = 1630.36 Kg/m

= 771.47 Kg/m
qL4 = 771.47 Kg/m

= 481.40 Kg/m
= 352.80 Kg/m
= 83.32 Kg/m
= 46.29 Kg/m
= 55.55 Kg/m

qD5 = 1019.35 Kg/m

= 385.74 Kg/m
qL5 = 385.74 Kg/m

= 1004.74 Kg/m
= 436.80 Kg/m
= 173.90 Kg/m
= 96.61 Kg/m
= 57.97 Kg/m

qD6 = 1770.01 Kg/m

= 805.08 Kg/m
qL6 = 805.08 Kg/m

= 582.40 Kg/m
= 184.80 Kg/m
= 100.80 Kg/m
= 56.00 Kg/m
= 33.60 Kg/m
qD7 = 957.60 Kg/m

= 466.67 Kg/m
qL7 = 466.67 Kg/m

= 691.20 Kg

P1

qD2,qL2 qD1,qL1
qD3,qL3
35/65 35/55 35/35
65/65 45/65 P1
qD6,qL6 qD4,qL4
qD7,qL7

35/65 35/55 35/35


65/65 45/65 p1
qD4,qL4
qD7,qL7

35/65 35/55 35/35


65/65 45/65 P1
qD6,qL6 qD4,qL4
qD7,qL7

35/65 35/55 35/35


65/65 45/65 p1
qD6,qL6 qD4,qL4
qD7,qL7

35/65 35/55 35/35


65/65 45/65 P1
qD6,qL6 qD4,qL4
qD7,qL7

35/65 35/55 35/35


45/65 p1
65/65
qD6,qL6 qD4,qL4
qD7,qL7

35/65 35/55 35/35


45/65
65/65

N MATI) PADA PORTAL AS B

= 1537.78 Kg/m
= 1673.40 Kg/m
= 901.60 Kg/m
= 1630.36 Kg/m
= 1019.35 Kg/m
= 1770.01 Kg/m
= 957.60 Kg/m
= 691.20 Kg/m
= 462.88 Kg/m
= 483.05 Kg/m
= 280.00 Kg/m
= 771.47 Kg/m
= 385.74 Kg/m
= 805.08 Kg/m
= 466.67 Kg/m

qD2,qL2 qD2,qL2 qD1,qL1

35/65 35/55

65/65 65/65

qD6,qL6 qD4,qL4
qD6,qL6

35/65 35/65 35/55

65/65 65/65
qD4,qL4
qD6,qL6

35/65 35/55
65/65 65/65
qD6,qL6 qD4,qL4

35/65 35/55
65/65 65/65
qD6,qL6 qD4,qL4

35/65 35/55
65/65 65/65
qD4,qL4
qD6,qL6 qD6,qL6

35/65 35/65 35/55

65/65 65/65
qD6,qL6 qD4,qL4

35/65 35/55
65/65 65/65
65/65 65/65

GRAVITASI ( BEBAN HIDUP DAN BEBAN MATI) DAN BEBAN GEMPA PADA PORTAL AS B
m
H
h'

h' = (1/3)*H*[ (3*L2-4*H2) / L2) ]

H=B/2
h' h' = 2/3*H

TINNGI K BERAT JENIS


H
h'

L h' = (1/3)*H*[ (3*L2-4*H2) / L2) ]

H=B/2
h' h' = 2/3*H
B= alas
45 der.
P1

qD1,qL1
qD3,qL3

35/55 35/35
45/65 P1
qD4,qL4
qD7,qL7

35/55 35/35
P1
45/65
qD4,qL4
qD7,qL7

35/55 35/35
45/65 P1

qD4,qL4
qD7,qL7

35/55 35/35
P1
qD4,qL4 45/65
qD7,qL7

35/55 35/35 P1
45/65
qD4,qL4
qD7,qL7

35/55 35/35
P1
45/65
qD4,qL4
qD7,qL7

35/55 35/35
45/65
45/65
TABLE: Element Forces - Frames
Frame Station OutputCase CaseType P V2 M3
Text m Text Text Tonf Tonf Tonf-m
62 0 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 -3.9397 -3.76701
62 0.5 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 -3.2261 -1.97557
62 1 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 -2.5126 -0.5409
62 1.5 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 -1.799 0.53699
62 2 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 -1.0855 1.25812
62 2.5 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 -0.3719 1.62247
62 3 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 0.3416 1.63005
62 3.5 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 1.0552 1.28085
62 4 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 1.7687 0.57489
62 4.5 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 2.4823 -0.48785
62 5 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 3.1958 -1.90736
62 5.5 COMB1 1,4 D Combination 0.3799 3.9093 -3.68365
62 0 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 -5.0957 -4.90885
62 0.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 -4.1755 -2.59108
62 1 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 -3.2552 -0.7334
62 1.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 -2.335 0.66417
62 2 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 -1.4148 1.60164
62 2.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 -0.4946 2.07902
62 3 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 0.4256 2.09629
62 3.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 1.3458 1.65346
62 4 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 2.266 0.75053
62 4.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 3.1862 -0.61251
62 5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 4.1064 -2.43564
62 5.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination 0.4702 5.0266 -4.71887
62 0 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 -1.2546 4.71375
62 0.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 -0.4501 5.13994
62 1 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 0.3543 5.16389
62 1.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 1.1588 4.7856
62 2 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 1.9633 4.00507
62 2.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 2.7678 2.82230
62 3 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 3.5723 1.23729
62 3.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 4.3767 -0.74996
62 4 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 5.1812 -3.13945
62 4.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 5.9857 -5.93118
62 5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 6.7902 -9.12515
62 5.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -10.7467 7.5947 -12.72136
62 0 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -7.6476 -13.27148
62 0.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -6.8431 -9.6488
62 1 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -6.0386 -6.42837
62 1.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -5.2341 -3.61018
62 2 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -4.4297 -1.19423
62 2.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -3.6252 0.81948
62 3 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -2.8207 2.43095
62 3.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -2.0162 3.64018
62 4 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -1.2117 4.44718
62 4.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 -0.4073 4.85193
62 5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 0.3972 4.85444
62 5.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 11.5787 1.2017 4.45471
62 0 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 0.6638 6.57096
62 0.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 1.1226 6.12436
62 1 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 1.5813 5.44841
62 1.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 2.04 4.5431
62 2 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 2.4987 3.40844
62 2.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 2.9574 2.04442
62 3 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 3.4161 0.45106
62 3.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 3.8748 -1.37167
62 4 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 4.3335 -3.42374
62 4.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 4.7922 -5.70517
62 5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 5.2509 -8.21596
62 5.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -10.9185 5.7096 -10.95609
62 0 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -5.7291 -11.41427
62 0.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -5.2704 -8.66439
62 1 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -4.8117 -6.14386
62 1.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -4.353 -3.85268
62 2 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -3.8943 -1.79086
62 2.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -3.4356 0.0416
62 3 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -2.9769 1.64472
62 3.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -2.5182 3.01848
62 4 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -2.0595 4.16288
62 4.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -1.6007 5.07793
62 5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -1.142 5.76363
62 5.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 11.4069 -0.6833 6.21997
62 0 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 8.99262
62 0.5 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 7.39437
62 1 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 5.79613
62 1.5 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 4.19789
62 2 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 2.59965
62 2.5 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 1.00141
62 3 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 -0.59683
62 3.5 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 -2.19507
62 4 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 -3.79331
62 4.5 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 -5.39155
62 5 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 -6.98979
62 5.5 COMB7 E Combination -11.1627 3.1965 -8.58803
69 0 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 -8.0251 -8.58362
69 0.49231 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 -6.8052 -4.9331
69 0.98462 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 -5.5852 -1.88316
69 1.47692 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 -4.3653 0.56619
69 1.96923 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 -3.1453 2.41495
69 2.46154 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 -1.9254 3.66312
69 2.95385 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 -0.7054 4.3107
69 3.44615 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 0.5145 4.35769
69 3.93846 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 1.7345 3.8041
69 4.43077 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 2.9544 2.64991
69 4.92308 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 4.1744 0.89514
69 5.41538 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 5.3943 -1.46022
69 5.90769 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 6.6142 -4.41617
69 6.4 COMB1 1,4 D Combination -0.1604 7.8342 -7.97271
69 0 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 -11.0394 -11.76346
69 0.49231 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 -9.3595 -6.7422
69 0.98462 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 -7.6797 -2.54792
69 1.47692 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 -5.9999 0.81936
69 1.96923 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 -4.3201 3.35965
69 2.46154 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 -2.6402 5.07296
69 2.95385 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 -0.9604 5.95927
69 3.44615 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 0.7194 6.0186
69 3.93846 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 2.3992 5.25093
69 4.43077 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 4.0791 3.65628
69 4.92308 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 5.7589 1.23464
69 5.41538 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 7.4387 -2.014
69 5.90769 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 9.1185 -6.08962
69 6.4 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.4155 10.7983 -10.99223
69 0 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 -5.434 2.96989
69 0.49231 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 -3.992 5.29014
69 0.98462 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 -2.55 6.90046
69 1.47692 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 -1.108 7.80088
69 1.96923 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 0.3341 7.99137
69 2.46154 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 1.7761 7.47196
69 2.95385 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 3.2181 6.24262
69 3.44615 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 4.6601 4.30338
69 3.93846 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 6.1021 1.65421
69 4.43077 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 7.5441 -1.70486
69 4.92308 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 8.9861 -5.77385
69 5.41538 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 10.4282 -10.55276
69 5.90769 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 11.8702 -16.04158
69 6.4 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -8.3156 13.3122 -22.24032
69 0 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -13.5242 -23.19226
69 0.49231 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -12.0822 -16.88916
69 0.98462 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -10.6402 -11.29597
69 1.47692 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -9.1981 -6.4127
69 1.96923 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -7.7561 -2.23934
69 2.46154 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -6.3141 1.2241
69 2.95385 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -4.8721 3.97763
69 3.44615 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -3.4301 6.02124
69 3.93846 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -1.9881 7.35494
69 4.43077 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 -0.5461 7.97873
69 4.92308 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 0.896 7.8926
69 5.41538 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 2.338 7.09655
69 5.90769 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 3.78 5.59059
69 6.4 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 7.6932 5.222 3.37471
69 0 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 -1.1139 7.56304
69 0.49231 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 -0.3296 7.91837
69 0.98462 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 0.4546 7.88761
69 1.47692 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 1.2389 7.47076
69 1.96923 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 2.0231 6.66782
69 2.46154 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 2.8074 5.47879
69 2.95385 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 3.5916 3.90366
69 3.44615 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 4.3759 1.94244
69 3.93846 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 5.1601 -0.40487
69 4.43077 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 5.9444 -3.13828
69 4.92308 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 6.7286 -6.25778
69 5.41538 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 7.5129 -9.76337
69 5.90769 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 8.2971 -13.65505
69 6.4 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -8.1075 9.0814 -17.93283
69 0 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -9.2041 -18.59912
69 0.49231 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -8.4198 -14.26092
69 0.98462 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -7.6356 -10.30882
69 1.47692 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -6.8513 -6.74281
69 1.96923 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -6.0671 -3.56289
69 2.46154 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -5.2828 -0.76907
69 2.95385 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -4.4986 1.63867
69 3.44615 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -3.7143 3.66031
69 3.93846 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -2.9301 5.29585
69 4.43077 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -2.1458 6.54531
69 4.92308 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -1.3616 7.40867
69 5.41538 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 -0.5773 7.88594
69 5.90769 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 0.2069 7.97712
69 6.4 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 7.9013 0.9912 7.6822
69 0 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 13.08108
69 0.49231 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 11.08965
69 0.98462 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 9.09822
69 1.47692 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 7.10679
69 1.96923 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 5.11536
69 2.46154 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 3.12393
69 2.95385 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 1.1325
69 3.44615 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 -0.85893
69 3.93846 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 -2.85036
69 4.43077 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 -4.84179
69 4.92308 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 -6.83323
69 5.41538 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 -8.82466
69 5.90769 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 -10.81609
69 6.4 COMB7 E Combination -8.0044 4.0451 -12.80752
76 0 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 -7.8163 -8.00487
76 0.49231 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 -6.5963 -4.45715
76 0.98462 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 -5.3764 -1.51001
76 1.47692 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 -4.1565 0.83654
76 1.96923 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 -2.9365 2.58251
76 2.46154 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 -1.7166 3.72788
76 2.95385 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 -0.4966 4.27266
76 3.44615 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 0.7233 4.21686
76 3.93846 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 1.9433 3.56047
76 4.43077 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 3.1632 2.30349
76 4.92308 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 4.3832 0.44592
76 5.41538 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 5.6031 -2.01224
76 5.90769 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 6.823 -5.07098
76 6.4 COMB1 1,4 D Combination -0.1427 8.043 -8.73032
76 0 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 -10.7701 -11.04301
76 0.49231 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 -9.0903 -6.15431
76 0.98462 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 -7.4104 -2.09259
76 1.47692 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 -5.7306 1.14213
76 1.96923 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 -4.0508 3.54987
76 2.46154 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 -2.371 5.13062
76 2.95385 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 -0.6912 5.88437
76 3.44615 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 0.9887 5.81114
76 3.93846 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 2.6685 4.91092
76 4.43077 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 4.3483 3.18371
76 4.92308 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 6.0281 0.6295
76 5.41538 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 7.708 -2.75169
76 5.90769 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 9.3878 -6.95987
76 6.4 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.3875 11.0676 -11.99504
76 0 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 -5.2099 3.30965
76 0.49231 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 -3.7679 5.51956
76 0.98462 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 -2.3259 7.01955
76 1.47692 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 -0.8838 7.80962
76 1.96923 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 0.5582 7.88979
76 2.46154 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 2.0002 7.26003
76 2.95385 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 3.4422 5.92037
76 3.44615 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 4.8842 3.87078
76 3.93846 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 6.3262 1.11129
76 4.43077 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 7.7683 -2.35813
76 4.92308 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 9.2103 -6.53745
76 5.41538 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 10.6523 -11.42669
76 5.90769 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 12.0943 -17.02585
76 6.4 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -4.7107 13.5363 -23.33492
76 0 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -13.2775 -22.2594
76 0.49231 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -11.8355 -16.07775
76 0.98462 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -10.3935 -10.60601
76 1.47692 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -8.9515 -5.84418
76 1.96923 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -7.5094 -1.79227
76 2.46154 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -6.0674 1.54973
76 2.95385 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -4.6254 4.18181
76 3.44615 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -3.1834 6.10398
76 3.93846 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -1.7414 7.31624
76 4.43077 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 -0.2994 7.81857
76 4.92308 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 1.1426 7.611
76 5.41538 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 2.5847 6.69351
76 5.90769 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 4.0267 5.0661
76 6.4 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 4.1346 5.4687 2.72878
76 0 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 -0.991 7.63854
76 0.49231 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 -0.2067 7.93334
76 0.98462 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 0.5775 7.84206
76 1.47692 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 1.3618 7.36468
76 1.96923 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 2.1461 6.50121
76 2.46154 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 2.9303 5.25164
76 2.95385 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 3.7146 3.61599
76 3.44615 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 4.4988 1.59424
76 3.93846 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 5.2831 -0.8136
76 4.43077 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 6.0673 -3.60754
76 4.92308 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 6.8516 -6.78756
76 5.41538 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 7.6358 -10.35368
76 5.90769 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 8.4201 -14.30589
76 6.4 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -4.5144 9.2043 -18.6442
76 0 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -9.0586 -17.93052
76 0.49231 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -8.2743 -13.66396
76 0.98462 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -7.4901 -9.7835
76 1.47692 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -6.7058 -6.28912
76 1.96923 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -5.9216 -3.18084
76 2.46154 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -5.1373 -0.45866
76 2.95385 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -4.3531 1.87744
76 3.44615 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -3.5688 3.82744
76 3.93846 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -2.7846 5.39135
76 4.43077 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -2.0003 6.56916
76 4.92308 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -1.2161 7.36089
76 5.41538 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 -0.4318 7.76652
76 5.90769 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 0.3524 7.78606
76 6.4 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 4.3309 1.1367 7.4195
76 0 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 12.78453
76 0.49231 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 10.79865
76 0.98462 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 8.81278
76 1.47692 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 6.8269
76 1.96923 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 4.84103
76 2.46154 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 2.85515
76 2.95385 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 0.86928
76 3.44615 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 -1.1166
76 3.93846 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 -3.10247
76 4.43077 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 -5.08835
76 4.92308 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 -7.07423
76 5.41538 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 -9.0601
76 5.90769 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 -11.04598
76 6.4 COMB7 E Combination -4.4226 4.0338 -13.03185
83 0 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 -6.2716 -5.71307
83 0.5 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 -5.1304 -2.86256
83 1 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 -3.9891 -0.58268
83 1.5 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 -2.8479 1.12658
83 2 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 -1.7066 2.26521
83 2.5 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 -0.5654 2.83321
83 3 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 0.5759 2.83059
83 3.5 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 1.7171 2.25735
83 4 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 2.8584 1.11347
83 4.5 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 3.9996 -0.60103
83 5 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 5.1409 -2.88615
83 5.5 COMB1 1,4 D Combination -0.0501 6.2821 -5.74191
83 0 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 -8.7558 -7.92257
83 0.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 -7.1604 -3.94353
83 1 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 -5.565 -0.7622
83 1.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 -3.9696 1.62145
83 2 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 -2.3742 3.20739
83 2.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 -0.7788 3.99564
83 3 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 0.8166 3.98620
83 3.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 2.412 3.17906
83 4 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 4.0074 1.57422
83 4.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 5.6028 -0.82832
83 5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 7.1982 -4.02855
83 5.5 COMB2 1,2 D + 1,6 L Combination -0.2087 8.7935 -8.02647
83 0 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 -4.3197 1.73574
83 0.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 -2.9558 3.55462
83 1 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 -1.5918 4.69152
83 1.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 -0.2279 5.14645
83 2 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 1.1361 4.9194
83 2.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 2.5 4.01037
83 3 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 3.864 2.41937
83 3.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 5.2279 0.14639
83 4 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 6.5919 -2.80856
83 4.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 7.9558 -6.44549
83 5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 9.3198 -10.76439
83 5.5 COMB3 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E Combination -1.5058 10.6837 -15.76527
83 0 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 -10.6567 -15.31164
83 0.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 -9.2928 -10.32425
83 1 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 -7.9288 -6.01884
83 1.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 -6.5649 -2.39541
83 2 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 -5.2009 0.54605
83 2.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 -3.837 2.80554
83 3 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 -2.473 4.38304
83 3.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 -1.1091 5.27858
83 4 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 0.2549 5.49213
83 4.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 1.6188 5.02372
83 5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 2.9828 3.87332
83 5.5 COMB4 1,2 D + 1,0 L - 1,0 E Combination 1.2127 4.3467 2.04095
83 0 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 -0.8633 4.85101
83 0.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 -0.1296 5.09922
83 1 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 0.6041 4.9806
83 1.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 1.3377 4.49516
83 2 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 2.0714 3.64288
83 2.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 2.805 2.42377
83 3 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 3.5387 0.83783
83 3.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 4.2724 -1.11494
83 4 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 5.006 -3.43454
83 4.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 5.7397 -6.12098
83 5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 6.4734 -9.17424
83 5.5 COMB5 0,9 D + 1,0 E Combination -1.3915 7.207 -12.59434
83 0 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -7.2003 -12.19638
83 0.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -6.4666 -8.77965
83 1 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -5.733 -5.72976
83 1.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -4.9993 -3.0467
83 2 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -4.2656 -0.73047
83 2.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -3.532 1.21893
83 3 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -2.7983 2.80150
83 3.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -2.0646 4.01724
83 4 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -1.331 4.86615
83 4.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 -0.5973 5.34823
83 5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 0.1363 5.46347
83 5.5 COMB6 0,9 D - 1,0 E Combination 1.327 0.87 5.21189
83 0 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 8.52369
83 0.5 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 6.93944
83 1 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 5.35518
83 1.5 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 3.77093
83 2 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 2.18667
83 2.5 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 0.60242
83 3 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 -0.98184
83 3.5 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 -2.56609
83 4 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 -4.15035
83 4.5 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 -5.7346
83 5 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 -7.31886
83 5.5 COMB7 E Combination -1.3593 3.1685 -8.90311
2.5
2.75 0.3799 -0.0152 1.62626
3

2.5
2.75 0.4702 -0.0345 2.08765
3

2.5
2.75 -10.7467 3.1700 2.02980
3
2.5
2.75 11.5787 -3.2229 1.62522
3

2.5
2.75 -10.9185 3.1867 1.24774
3

2.5
2.75 11.4069 -3.2062 0.84316
3

2.5
2.75 -11.1627 3.1965 0.20229
3
2.95385
3.2 -0.1604 -0.0955 4.33419
3.44615

2.95385
3.2 -0.4155 -0.1205 5.98894
3.44615

2.95385
3.2 -8.3156 3.9391 5.27300
3.44615
2.95385
3.2 7.6932 -4.1511 4.99944
3.44615

2.95385
3.2 -8.1075 3.9837 2.92305
3.44615

2.95385
3.2 7.9013 -4.1065 2.64949
3.44615

2.95385
3.2 -8.0044 4.0451 0.13678
3.44615
2.95385
3.2 -0.1427 0.1134 4.24476
3.44615

2.95385
3.2 -0.3875 0.1488 5.84776
3.44615

2.95385
3.2 -4.7107 4.1632 4.89557
3.44615
2.95385
3.2 4.1346 -3.9044 5.14290
3.44615

2.95385
3.2 -4.5144 4.1067 2.60511
3.44615

2.95385
3.2 4.3309 -3.9609 2.85244
3.44615
2.95385
3.2 -4.4226 4.0338 -0.12366
3.44615

2.5
2.75 -0.0501 0.0052 2.83190
3

2.5
2.75 -0.2087 0.0189 3.99092
3

2.5
2.75 -1.5058 3.1820 3.21487
3

2.5
2.75 1.2127 -3.1550 3.59429
3

2.5
2.75 -1.3915 3.1719 1.63080
3

2.5
2.75 1.327 -3.1651 2.01022
3
2.5
2.75 -1.3593 3.1685 -0.18971
3
TABLE: Program Control
ProgramName Version ProgLevel LicenseNum LicenseOS LicenseSC LicenseBR LicenseHT
Text Text Text Text Text Text Text Text
SAP2000 15.0.0 Ultimate 2575B Yes Yes No No
CurrUnits SteelCode ConcCode AlumCode ColdCode BridgeCode
Text Text Text Text Text Text
Tonf, m, C AISC360-05/IBC2006 ACI 318-05/IBC2003 AA-ASD 2000 AISI-ASD96 AASHTO LRFD 2007
RegenHinge BSchedGUID
Text Text
Yes
Hasil Analisa Struktur dengan Aplikasi SAP Pada Lantai 6 Portal B

No Kombinasi LOKASI

Eksterior/Tumpuan kiri
1 1.4 DL
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
2 1.2DL + 1.6LL
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
3 1.2DL + 1.0LL + 1.0E
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
4 1.2DL + 1.0LL - 1.0E
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
5 0.9DL + 1.0 E
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
6 0.9DL - 1.0 E
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
7 1.0 E
Interior/Tumpuan kanan

Momen Desain untuk Balok 62

Gempa Kanan:

Gempa Kiri:

No Kombinasi LOKASI

Eksterior/Tumpuan kiri
1 1.4 DL
1 1.4 DL
Interior/Tumpuan kanan
2 1.2DL + 1.6LL Eksterior/Tumpuan kiri
Interior/Tumpuan kanan
3 1.2DL + 1.0LL + 1.0E Eksterior/Tumpuan kiri
Interior/Tumpuan kanan
4 1.2DL + 1.0LL - 1.0E Eksterior/Tumpuan kiri
Interior/Tumpuan kanan
5 0.9DL + 1.0 E Eksterior/Tumpuan kiri
Interior/Tumpuan kanan
6 0.9DL - 1.0 E Eksterior/Tumpuan kiri
Interior/Tumpuan kanan
7 1.0 E Eksterior/Tumpuan kiri
Interior/Tumpuan kanan

-23,19226
Gempa Kanan:

+7,63854
Gempa Kiri:

eksterior

Momen Desain untuk Balok 69 = B

No Kombinasi LOKASI

Eksterior/Tumpuan kiri
1 1.4 DL
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
2 1.2DL + 1.6LL
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
3 1.2DL + 1.0LL + 1.0E
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
4 1.2DL + 1.0LL - 1.0E
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
5 0.9DL + 1.0 E
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
6 0.9DL - 1.0 E
6 0.9DL - 1.0 E
Interior/Tumpuan kanan
Eksterior/Tumpuan kiri
7 1.0 E
Interior/Tumpuan kanan

-15,31164 +5,21189
Gempa Kanan:
83

+4,38304

+4,85101 -15,76527
83
Gempa Kiri:

+4,38304

eksterior interior

Momen Desain untuk Balok 83

No Kombinasi LOKASI Balok 62


Ton-m
1 1.4 DL Eksterior -3.76701
Positif 1.63005
Interior -3.68365
2 1.2DL + 1.6LL Eksterior -4.90885
Positif 2.09629
Interior -4.71887
3 1.2DL + 1.0LL + 1.0E Eksterior 4.71375
Positif 2.82230
Interior -12.72136
4 1.2DL + 1.0LL - 1.0E Eksterior -13.27148
Positif 2.43095
Interior 4.45471
5 0.9DL + 1.0 E Eksterior 6.57096
Positif 2.42377
Interior -10.95609
6 0.9DL - 1.0 E Eksterior -11.41427
Positif 1.64472
Interior 6.21997
7 1.0 E Eksterior 8.99262
Positif 1.00141
Interior -8.58803
Lantai 6 Portal B

Balok Eksterior
Balok 62
N (Ton) D (Ton) M (Ton-m) M-Span (Ton-m)
0.3799 -3.9397 -3.76701
0.3799 3.9093 -3.68365 1.63005
0.4702 -5.0957 -4.90885
0.4702 5.0266 -4.71887 2.09629
-10.7467 -1.2546 4.71375
-10.7467 7.5947 -12.7214 2.82230
11.5787 -7.6476 -13.2715
11.5787 1.2017 4.45471 2.43095
-10.9185 0.6638 6.57096
-10.9185 5.7096 -10.95609 2.04442
11.4069 -5.7291 -11.41427
11.4069 -0.6833 6.21997 1.64472
-11.1627 3.1965 8.99262
-11.1627 3.1965 -8.58803 1.00141

-13,2715 +6,21997
62
N
11.5787
+2,82230

+6,57096 -12,7214
62

+2,82230

eksterior interior

Balok Interior
Balok 69 Balok
N (Ton) D (Ton) M (Ton-m) M-Span (Ton-m) N (Ton)
-0.1604 -8.0251 -8.58362 -0.1427
-0.1604 7.8342 -7.97271 4.35769 -0.1427
-0.4155 -11.0394 -11.76346 -0.3875
-0.4155 10.7983 -10.99223 6.01860 -0.3875
-8.3156 -5.4340 2.96989 -4.7107
-8.3156 13.3122 -22.24032 6.24262 -4.7107
7.6932 -13.5242 -23.19226 4.1346
7.6932 5.2220 3.37471 6.02124 4.1346
-8.1075 -1.1139 7.56304 -4.5144
-8.1075 9.0814 -17.93283 3.90366 -4.5144
7.9013 -9.2041 -18.59912 4.3309
7.9013 0.9912 7.68220 3.66031 4.3309
-8.0044 4.0451 13.08108 -4.4226
-8.0044 4.0451 -12.80752 1.13250 -4.4226

+7,68220 N D
69&76
7.9013 13.5363

+6,24262

-23,33492
69&76

+6,24262
interior

n untuk Balok 69 = Balok 76

Balok Eksterior
Balok 83
N (Ton) D (Ton) M (Ton-m) M-Span (Ton-m)
-0.0501 -6.2716 -5.71307
-0.0501 6.2821 -5.74191 2.83321
-0.2087 -8.7558 -7.92257
-0.2087 8.7935 -8.02647 3.99564
-1.5058 -4.3197 1.73574
-1.5058 10.6837 -15.76527 4.01037
1.2127 -10.6567 -15.31164
1.2127 4.3467 2.04095 4.38304
-1.3915 -0.8633 4.85101
-1.3915 7.2070 -12.59434 2.42377
1.3270 -7.2003 -12.19638
1.3270 0.8700 5.21189 2.80150
-1.3593 3.1685 8.52369
-1.3593 3.1685 -8.90311 0.60242

+5,21189

N D
1.3270 10.6837

-15,76527

Balok 69 Balok 76 Balok 83


Ton-m Ton-m Ton-m
-8.58362 -8.00487 -5.71307
4.35769 4.27266 2.83321
-7.97271 -8.73032 -5.74191
-11.76346 -11.04301 -7.92257
6.01860 5.88437 3.99564
-10.99223 -11.99504 -8.02647
2.96989 3.30965 1.73574
6.24262 5.92037 4.01037
-22.24032 -23.33492 -15.76527
-23.19226 -22.25940 -15.31164
6.02124 6.10398 4.38304
3.37471 2.72878 2.04095
7.56304 7.63854 4.85101
3.90366 3.61599 2.42377
-17.93283 -18.64420 -12.59434
-18.59912 -17.93052 -12.19638
3.66031 3.82744 2.80150
7.68220 7.41950 5.21189
13.08108 12.78453 8.52369
1.13250 0.86928 0.60242
-12.80752 -13.03185 -8.90311
D
7.5947

Balok 76
D (Ton) M (Ton-m) M-Span (Ton-m)
-7.8163 -8.00487
8.0430 -8.73032 4.27266
-10.7701 -11.04301
11.0676 -11.99504 5.88437
-5.2099 3.30965
13.5363 -23.33492 5.92037
-13.2775 -22.25940
5.4687 2.72878 6.10398
-0.9910 7.63854
9.2043 -18.64420 3.61599
-9.0586 -17.93052
1.1367 7.41950 3.82744
4.0338 12.78453
4.0338 -13.03185 0.86928
V. kinerja Batas Layan dan Kinerja Batas Ultimit Pada Portal B
SNI 1726- Pasal 8.1 dan 8.2.
5.1. Kinerja Batas Layan ( Δs )

Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
R 8 - Faktor Reduksi gempa maksimum SRPM (RANGKA BETON BERT
h' 560 cm Tinggi Lantai 1 Ke Lantai 2 (SNI 1726-2012 Tabel 9 (SNI P
h' 400 cm Tinggi Lantai 2-6
h' 540 cm Tinggi Lantai 6- Lantai 7
Δs Analisa struktur mm Displacement lantai

Proses :
Syarat Drift Δs
Rumus Hasil Satuan
(0.03/R)*h' 21.00 mm Lantai 1 ke Lantai 2
(0.03/R)*h' 15.00 mm Lantai 2-6
(0.03/R)*h' 20.25 mm Lantai 6 ke Lantai 7

hx Δs Drift Δs antar tingkat Syarat Drift Δs


Lantai Ke-
mm mm mm mm
7 31000 43.739 4.116 20.25
6 25600 39.623 4.319 15.00
5 21600 35.304 5.580 15.00
4 17600 29.724 6.562 15.00
3 13600 23.162 7.188 15.00
2 9600 15.974 7.501 21.00
1 5600 8.473 8.473 21.00

Keterangan : Syarat Drift Δs > Drift Δs antar tingkat…….. (ok)

5.2. Kinerja Batas Ultimit ( Δm )

Proses :
Syarat Drift Δs
Rumus Hasil Satuan
0.02*h' 112.00 mm Lantai 1 ke Lantai 2 0,7*R*Delta
0.02*h' 80.00 mm Lantai 2-6
0.02*h' 108.00 mm Lantai 6 ke Lantai 7

hx Δs Drift Δm Drift Δm antar tingkat


Lantai Ke-
mm mm mm mm
7 31000 43.739 244.9384 23.0496
6 25600 39.623 221.8888 24.1864
5 21600 35.304 197.7024 31.248
4 17600 29.724 166.4544 36.7472
3 13600 23.162 129.7072 40.2528
2 9600 15.974 89.4544 42.0056
1 5600 8.473 47.4488 47.4488
Keterangan : Syarat Drift Δm> Drift Δm antar tingkat…….. (ok)
SRPM (RANGKA BETON BERTULANG PEMIKUL MOMEN KHUSUS)
(SNI 1726-2012 Tabel 9 (SNI Pasal 7.2.1))

Perpindahan
Dari analisa struktur, dibaca!!!!!
(dari kombinasi khusus /7)

Ket.

…OK!
…OK!
…OK!
…OK!
…OK!
…OK!
…OK!

0,7*R*Delta

Syarat Drift Δm Ket.


mm
108.00 …OK!
80.00 …OK!
80.00 …OK!
80.00 …OK!
80.00 …OK!
112.00 …OK!
112.00 …OK!
VII. Kontrol Syarat Umum Penampang Balok lantai 6 - Portal B
PASAL 23.3: Kontrol syarat balok sebagai pemikul gempa
1. Balok 62 (Exterior Span)
Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
hb 550 mm Tinggi balok
bb 350 mm Lebar balok
f'c 30 MPa Mutu Beton
fy 320 MPa Mutu Baja
Nu 109185.00 N Gaya Aksial Berfaktor
L 5500 mm Panjang Bentang
c 45 mm selimut beton
db 12 mm dia. Beugel/sengkang
dm 19 mm dia. Tul. Memanj. Balok
d 483.5 mm Tinggi Efektif Balok
d = hb - c - db- 1/2*dm
d = 550-45-12-1/2*19 dari analisa struktur
Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
Ag bb*hb 192500 mm 2
Luas Penampang Balok
Ln L - ( 2*1/2hk ) 4850 mm Bentang Bersih

Syarat Perbandingan Kontrol


Nu < (Ag*f'c)/10 109185.00 < 577500 ...OK !
Ln > 4d 4850 > 1934 …OK !
bb/hb > 0.3 0.64 > 0.3 …OK !
bb ≥ 250 mm 350 ≥ 250 …OK !

2. Balok 69 = Balok 76 ( Interior Span )


Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
hb 650 mm Tinggi balok
bb 350 mm Lebar balok
f'c 30 MPa Mutu Beton
fy 320 MPa Mutu Baja
Nu 83156.00 N Gaya Aksial Berfaktor
L 6400 mm Panjang bentang
c= 45 mm Selimut beton
db = 12 mm diam. Begel
dm = 19 mm diam. Tul. Longitudinal
d 583.5 mm Tinggi Efektif Balok
d = hb - c - db- 1/2*dm
d = 650-45-12-1/2.19

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
Ag bb*hb 227500 mm2 Luas Penampang Balok
Ln L - ( 2*1/2hk ) 5750 mm Bentang Bersih

Syarat Perbandingan Kontrol


Nu < (Ag*f'c)/10 83156.00 < 682500 ...OK !
Ln > 4d 5750 > 2334 …OK !
bb/hb > 0.3 0.54 > 0.3 …OK !
bb ≥ 250 mm 350 ≥ 250 …OK !

3. Balok 83 (Exterior Span)


Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
hb 550 mm Tinggi balok
bb 350 mm Lebar balok
f'c 30 MPa Mutu Beton
fy 320 MPa Mutu Baja
Nu 15058.00 N Gaya Aksial Berfaktor
L 5500 mm Panjang Bentang
c 45 mm selimut beton
db 12 mm dia. Beugel/sengkang
dm 19 mm dia. Tul. Memanj. Balok
d 483.5 mm Tinggi Efektif Balok
d = hb - c - db- 1/2*dm
d = 550-45-12-1/2*19 dari analisa struktur
Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
Ag bb*hb 192500 mm2 Luas Penampang Balok
Ln L - ( 2*1/2hk ) 4850 mm Bentang Bersih

Syarat Perbandingan Kontrol


Nu < (Ag*f'c)/10 15058.00 < 577500 ...OK !
Ln > 4d 4850 > 1934 …OK !
bb/hb > 0.3 0.64 > 0.3 …OK !
bb ≥ 250 mm 350 ≥ 250 …OK !
d
hb

c
db
dm
bb

Nu Nu

62

Nu = gaya aksial berfaktor


Ag = luas bruto penampang balok
f'c = mutu beton
c = selimut beton
d = hb - c - db - 1/2*dm
VIII. Desain Tulangan Lentur / Tulangan Memanjang Balok
8.1. Balok 62
1. Balok 62
Akibat Momen Tumpuan ( M+ ( Lokasi : Exterior Positif ))
Input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 65709600.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.044
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 82137000.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 589.86 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 21.15 mm
c a/θ 26.44 mm
es ((d-c)/c )*eb 0.05187 es > = ey
ey 0.00152 If es < ey
maka

Mn As*fy*(d - a/2) 89267329.01 Nmm Mn > Mu


if Mn < Mu
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) 1.004 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00320 rperlu > rmin : As =
if r perlu <
As r min *b*d 724.128 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 144.826 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(dm)2 283.385 mm²
Tul.TerpasaAs perlu /1As 2.555 buah 3
Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 3 D19
dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 2 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) <
kontrol: 221 < 350 1 Baris

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-db-0.5*dm 483.50 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(dm)2 850.155 mm²
rterpasang As terps/(b*d) 0.00502 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c) / (4fy)
0.5
0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : min < r < rmax
r OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 30.48 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 127389707.938 Nmm
θ * Mn 101911766.351 Nmm
Mu 65709600.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

2. Balok 62
Akibat Momen Tumpuan ( M- ( Lokasi : Exterior Negatif ))
Input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 132714800.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser
Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 165893500.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 1191.35 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 42.72 mm
c a/θ 53.39 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.02417 es > = ey
ey 0.00152 If es < ey
es≥ey maka

Mn As*fy*(d - a/2) 176183896.53 Nmm Mn > Mu


if Mn < Mu
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-28472002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) 2.028 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00661 rperlu > rmin : As =
if r perlu <
As r perlu *b*d 1118.613 mm²
As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 223.723 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(db)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 3.947 buah 4

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 4 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 3 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) <
kontrol: 265 < 350 1 Baris

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-ds-0.5*db 483.5 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(db)2 1133.540 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00670 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax ...OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 40.64 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 168010155.624 Nmm
θ * Mn 134408124.499 Nmm
Mu 132714800.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

3. Balok 62
Akibat Momen Tumpuan ( M+ ( Lokasi : Interior positif ))
input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 62199700.00 Nmm = Momen Ultimit
b 350 mm = Lebar Balok
h 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 77749625.000 Nmm
As Mn/(fy*z) 558.35 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 20.02 mm
c a/θ 25.02 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.05496 es > = ey
ey 0.00152 If es < ey
es>ey maka

Mn As*fy*(d - a/2) / (106) 84600007.369 Nmm Mn > Mu


if Mn < Mu
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) * (106) 0.950 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]0.5
0.00303 rperlu > rmin : As =
if r perlu <
As r min *b*d 724.128 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 144.826 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(db)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 2.555 buah 3

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 3 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 2 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) <
kontrol: 221 < 350 1 Baris

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-ds-0.5*db 483.50 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(db)2 850.155 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00502 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 30.48 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 127389707.938 Nmm
θ * Mn 101911766.351 Nmm
Mu 62199700.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

4. Balok 62
Akibat Momen Tumpuan ( M- ( Lokasi : Interior Negatif ))
input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 127213600.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 159017000.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 1141.97 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 40.94 mm
c a/θ 51.18 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.02534 es > = ey
ey 0.00152 If es < ey
es>ey maka

Mn As*fy*(d - a/2) 169204361.579 Nmm Mn > Mu


if Mn < Mu
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) * (106) 1.943 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00632 rperlu > rmin : As =
if r perlu <
As r perlu *b*d 1070.242 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 214.048 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(db)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 3.777 buah 4

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 4 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 3 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) <
kontrol: 265 < 350 1 Baris

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-ds-0.5*db 483.5 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(dm)2 1133.540 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00670 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax ....OK

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 40.64 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 168010155.624 Nmm
θ * Mn 134408124.499 Nmm
Mu 127213600.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

5. Balok 62
Akibat Momen Lapangan ( M+ ( Lokasi : Positif ))
input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 28223000.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 35278750.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 253.35 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 9.08 mm
c a/θ 11.35 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.12474 es > = ey
ey 0.00152 If es < ey
es>ey maka

Mn As*fy*(d - a/2) 38830388.731 Nmm Mn > Mu


if Mn < Mu
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) 0.431 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy}0.5] 0.00136 rperlu > rmin : As =
if r perlu <
As r min *b*d 724.128 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 144.826 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(dm)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 2.555 buah 3

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 3 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 2 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) <
kontrol: 221 < 350 1 Baris

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-ds-0.5*db 484 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(db)2 850.155 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00502 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 30.48 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 127389707.938 Nmm
θ * Mn 101911766.351 Nmm
Mu 28223000.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !
Keterangan
omen Ultimit

elimut Beton Tarik


elimut Beton Tekan
nggi Efektif Balok

utu Tulangan Baja


od. Elastisitas Tul. Baja
egangan Leleh Tul. Baja
eg. Hancur Beton Tekan
aktor Reduksi Kekuatan Ps 11.3
ameter Tulangan Lentur
ameter Tulangan Geser

Keterangan
SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))

: Tul.Tarik Sudah Leleh


: Tul.Tarik Belum Leleh
: Redisain Penampang

: Tulangan Tunggal
: Tulangan Rangkap

NI-03-2847-2002

erlu
> rmin : As = rper*b*d
r min: As = r min*b*d

120
Dipasang :
1 Baris 3D19

430

mm

Balok 350/550

lebar balok (b)


Ok

berdas. As terpasang

NI-03-2847-2002

berdas. As terpasang

Keterangan
omen Ultimit

elimut Beton Tarik


elimut Beton Tekan
nggi Efektif Balok

utu Tulangan Baja


od. Elastisitas Tul. Baja
egangan Leleh Tul. Baja
eg. Hancur Beton Tekan
aktor Reduksi Kekuatan
ameter Tulangan Lentur
ameter Tulangan Geser
Keterangan
SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))

: Tul.Tarik Sudah Leleh


: Tul.Tarik Belum Leleh
: Redisain Penampang

: Tulangan Tunggal
: Tulangan Rangkap

NI-03-28472002

erlu
> rmin : As = rper*b*d
r min: As = r min*b*d

Dipasang :
1 Baris 4D19

mm

lebar balok (b)


Ok

berdas. As terpasang

NI-03-2847-2002
berdas. As terpasang

Keterangan
omen Ultimit

elimut Beton Tarik


elimut Beton Tekan
nggi Efektif Balok

utu Tulangan Baja


od. Elastisitas Tul. Baja
egangan Leleh Tul. Baja
eg. Hancur Beton Tekan
aktor Reduksi Kekuatan
ameter Tulangan Lentur
ameter Tulangan Geser

Keterangan
SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))

: Tul.Tarik Sudah Leleh


: Tul.Tarik Belum Leleh
: Redisain Penampang

: Tulangan Tunggal
: Tulangan Rangkap

NI-03-2847-2002

erlu
> rmin : As = rper*b*d
r min: As = r min*b*d
Dipasang :
1 Baris 3D19

mm

lebar balok (b)


Ok

berdas. As terpasang

NI-03-2847-2002

berdas. As terpasang

Keterangan
omen Ultimit

elimut Beton Tarik


elimut Beton Tekan
nggi Efektif Balok

utu Tulangan Baja


od. Elastisitas Tul. Baja
egangan Leleh Tul. Baja
eg. Hancur Beton Tekan
aktor Reduksi Kekuatan
ameter Tulangan Lentur
ameter Tulangan Geser

Keterangan
SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))

: Tul.Tarik Sudah Leleh


: Tul.Tarik Belum Leleh
: Redisain Penampang

: Tulangan Tunggal
: Tulangan Rangkap

NI-03-2847-2002

erlu
> rmin : As = rper*b*d
r min: As = r min*b*d

Dipasang :
1 Baris 4D19

mm

lebar balok (b)


Ok

berdas. As terpasang
NI-03-2847-2002

berdas. As terpasang

Keterangan
omen Ultimit

elimut Beton Tarik


elimut Beton Tekan
nggi Efektif Balok

utu Tulangan Baja


od. Elastisitas Tul. Baja
egangan Leleh Tul. Baja
eg. Hancur Beton Tekan
aktor Reduksi Kekuatan
ameter Tulangan Lentur
ameter Tulangan Geser

Keterangan
SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))

: Tul.Tarik Sudah Leleh


: Tul.Tarik Belum Leleh
: Redisain Penampang

: Tulangan Tunggal
: Tulangan Rangkap
NI-03-2847-2002

erlu
> rmin : As = rper*b*d
r min: As = r min*b*d

Dipasang :
1 Baris 3D19

mm

lebar balok (b)


Ok

berdas. As terpasang

NI-03-2847-2002

berdas. As terpasang
GAYA-GAYA DALAM MOMEN HASIL ANALISA STRUKTUR UNTUK DESAIN TULANGAN MEMANJANG (LENTUR)
4D19 3D19
-132714800,00 +62199700,00
GEMPA KANAN
62

+28223000,00
3D19

3D19 4D19
+65709600,00
-127213600,00
62

GEMPA KIRI

+28223000,00
3D19

A C B
4D19
4D19
2D19

3D19 3D19 3D19

C
A B

4D19 4D19

120

3D19
430

3D19 Balok 350/550 3D19

350 350

Pot. A Pot. B
AN MEMANJANG (LENTUR)

2D19

120

3D19
430

Balok 350/550 3D19

350

Pot. C
VIII. Desain Tulangan Lentur / Tulangan Memanjang Balok
8.2. Balok 69 dan Balok 76
1. Balok 69 dan Balok 76
Akibat Momen Tumpuan ( M+ ( Lokasi : Exterior Positif ))
Input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 76385400.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 650 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 583.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.044
z asumsi : z = 0.90*d 525.15 mm
Mn Mu/θ 95481750.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 568.18 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 20.37 mm
c a/θ 25.46 mm
es ((d-c)/c )*eb 0.06574 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) 104238855.52 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) 0.801 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00254 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r min *b*d 873.896 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 174.779 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(dm)2 283.385 mm²
Tul.TerpasaAs perlu /1As 3.084 buah 4 Dipasang :
1 Baris

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 4D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 3 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 265 < 350 1 Baris Ok

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-db-0.5*dm 583.50 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(dm)2 1133.540 mm²
rterpasang As terps/(b*d) 0.00555 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 40.64 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 204283435.624 Nmm
θ * Mn 163426748.499 Nmm
Mu 76385400.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

2. Balok 69 dan Balok 76


Akibat Momen Tumpuan ( M- ( Lokasi : Exterior Negatif ))
Input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 231922600.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 650 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 583.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 525.15 mm
Mn Mu/θ 289903250.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 1725.12 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 61.85 mm
c a/θ 77.32 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.01964 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
es≥ey maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) 305042061.57 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-28472002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) 2.433 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00800 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r perlu *b*d 1634.711 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 326.942 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(db)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 5.769 buah 6 Dipasang :
1 Baris 4
2 Baris 2

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 6 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 3 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 265 < 350 2 Baris Ok harus menggunakan 2 baris
Kontrol Syarat Daktilitas :
d h-dc-ds-0.5*db 583.5 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(db)2 1700.310 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00833 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax ...OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 60.96 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 300896788.553 Nmm
θ * Mn 240717430.843 Nmm
Mu 231922600.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

3. Balok 69 dan Balok 76


Akibat Momen Tumpuan ( M+ ( Lokasi : Interior positif ))
input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 76822000.00 Nmm = Momen Ultimit
b 350 mm = Lebar Balok
h 650 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 583.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 525.15 mm
Mn Mu/θ 96027500.000 Nmm
As Mn/(fy*z) 571.43 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 20.49 mm
c a/θ 25.61 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.06535 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
es>ey maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) / (106) 104824013.010 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) * (106) 0.806 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]0.5
0.00256 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r min *b*d 873.896 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 174.779 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(db)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 3.084 buah 4 Dipasang :
1 Baris

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 4 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 3 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 265 < 350 1 Baris Ok

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-ds-0.5*db 583.50 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(db)2 1133.540 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00555 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 40.64 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 204283435.624 Nmm
θ * Mn 163426748.499 Nmm
Mu 76822000.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !
4. Balok 69 dan Balok 76
Akibat Momen Tumpuan ( M- ( Lokasi : Interior Negatif ))
input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 233349200.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 650 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 583.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 525.15 mm
Mn Mu/θ 291686500.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 1735.73 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 62.23 mm
c a/θ 77.79 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.01950 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
es>ey maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) 306812770.115 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) * (106) 2.448 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00806 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r perlu *b*d 1645.332 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 329.066 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(db)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 5.806 buah 6 Dipasang :
1 Baris 4
2 Baris 2

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 6 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 3 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 265 < 350 2 Baris Ok harus menggunakan 2 baris

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-ds-0.5*db 583.5 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(dm)2 1700.310 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00833 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax ....OK

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 60.96 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 300896788.553 Nmm
θ * Mn 240717430.843 Nmm
Mu 233349200.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

5. Balok 69 dan Balok 76


Akibat Momen Lapangan ( M+ ( Lokasi : Positif ))
input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 62426200.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 650 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 583.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 525.15 mm
Mn Mu/θ 78032750.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 464.35 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 16.65 mm
c a/θ 20.81 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.08111 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
es>ey maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) 85466114.898 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) 0.655 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy}0.5] 0.00207 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r min *b*d 873.896 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 174.779 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(dm)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 3.084 buah 4 Dipasang :
1 Baris

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 4 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 3 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 265 < 350 1 Baris Ok
Kontrol Syarat Daktilitas :
d h-dc-ds-0.5*db 584 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(db)2 1133.540 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00555 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 40.64 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 204283435.624 Nmm
θ * Mn 163426748.499 Nmm
Mu 62426200.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !
gan
GAYA-GAYA DALAM MOMEN HASIL ANALISA STRUKTU
4D19+2D19
-231922600,00
GEMPA KANAN

+62426200,

4D19
Ps 11.3 +76385400,00

GEMPA KIRI

+62426200,00
ngan

A
4D19 + 2D19

udah Leleh
Belum Leleh
Penampang

4D19

4D19+2D19
120
4D19

530

Balok 350/650 4D19 Balok 350/650

350

Pot. A
ngan

udah Leleh
Belum Leleh
Penampang

D19
D19

enggunakan 2 baris
ngan
udah Leleh
Belum Leleh
Penampang

4D19
ngan

udah Leleh
Belum Leleh
Penampang
D19
D19

enggunakan 2 baris
ngan

udah Leleh
Belum Leleh
Penampang

4D19
ASIL ANALISA STRUKTUR UNTUK DESAIN TULANGAN MEMANJANG (LENTUR)
9+2D19 4D19
+76822000,00

69&76

+62426200,00
4D19

4D19+2D19

-233349200,00
69&76
5

+62426200,00
4D19

4D19 + 2D19
C B
2D19

4D19 4D19

C
B

D19+2D19 4D19+2D19 2D19


2D19

120 120

3D19

530 530

Balok 350/650 4D19 Balok 350/650 4D19

350 350

Pot. B Pot. C
2D19
2D19
VIII. Desain Tulangan Lentur / Tulangan Memanjang Balok
8.3. Balok 83
1. Balok 83
Akibat Momen Tumpuan ( M+ ( Lokasi : Exterior Positif ))
Input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 48510100.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.044
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 60637625.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 435.46 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 15.61 mm
c a/θ 19.52 mm
es ((d-c)/c )*eb 0.07132 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) 66287291.01 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) 0.741 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00235 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r min *b*d 724.128 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 144.826 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(dm)2 283.385 mm²
Tul.TerpasaAs perlu /1As 2.555 buah 3 Dipasang :
1 Baris

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 3 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 2 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 221 < 350 1 Baris Ok

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-db-0.5*dm 483.50 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(dm)2 850.155 mm²
rterpasang As terps/(b*d) 0.00502 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 30.48 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 127389707.938 Nmm
θ * Mn 101911766.351 Nmm
Mu 48510100.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

2. Balok 83
Akibat Momen Tumpuan ( M- ( Lokasi : Exterior Negatif ))
Input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 153116400.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 191395500.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 1374.49 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 49.28 mm
c a/θ 61.60 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.02055 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
es≥ey maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) 201823714.02 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-28472002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) 2.339 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00768 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r perlu *b*d 1299.675 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 259.935 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(db)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 4.586 buah 5 Dipasang :
1 Baris

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 5 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 4 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 309 < 350 1 Baris Ok
Kontrol Syarat Daktilitas :
d h-dc-ds-0.5*db 483.5 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(db)2 1416.925 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00837 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax ...OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 50.80 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 207709209.162 Nmm
θ * Mn 166167367.330 Nmm
Mu 153116400.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

3. Balok 83
Akibat Momen Tumpuan ( M+ ( Lokasi : Interior positif ))
input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 52118900.00 Nmm = Momen Ultimit
b 350 mm = Lebar Balok
h 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 65148625.000 Nmm
As Mn/(fy*z) 467.86 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 16.77 mm
c a/θ 20.97 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.06618 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
es>ey maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) / (106) 71131636.772 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) * (106) 0.796 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]0.5
0.00253 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r min *b*d 724.128 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 144.826 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(db)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 2.555 buah 3 Dipasang :
1 Baris

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 3 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 2 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 221 < 350 1 Baris Ok

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-ds-0.5*db 483.50 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(db)2 850.155 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00502 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 30.48 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 127389707.938 Nmm
θ * Mn 101911766.351 Nmm
Mu 52118900.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !
4. Balok 83
Akibat Momen Tumpuan ( M- ( Lokasi : Interior Negatif ))
input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 157652700.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 197065875.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 1415.22 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 50.74 mm
c a/θ 63.43 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.01987 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
es>ey maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) 207472437.130 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) * (106) 2.409 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00792 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r perlu *b*d 1340.301 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 268.060 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(db)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 4.730 buah 5 Dipasang :
1 Baris

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 5 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 4 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 309 < 350 1 Baris Ok

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-ds-0.5*db 483.5 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(dm)2 1416.925 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00837 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax ....OK

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 50.80 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 207709209.162 Nmm
θ * Mn 166167367.330 Nmm
Mu 157652700.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !

5. Balok 83
Akibat Momen Lapangan ( M+ ( Lokasi : Positif ))
input Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Mu 43830400.00 Nmm = Momen Ultimit
bb 350 mm = Lebar Balok
hb 550 mm = Tinggi Balok
dc 45 mm = Selimut Beton Tarik
dc' 45 mm = Selimut Beton Tekan
d 483.5 mm = Tinggi Efektif Balok
f'c 30 MPa = Mutu Beton
fy 320 MPa = Mutu Tulangan Baja
Es 210000 MPa = Mod. Elastisitas Tul. Baja
ey 0.00152 mm/mm = Regangan Leleh Tul. Baja
eb 0.00300 mm/mm = Reg. Hancur Beton Tekan
θ 0.8 - = Faktor Reduksi Kekuatan
dm 19 mm = Diameter Tulangan Lentur
db 12 mm = Diameter Tulangan Geser

Proses :
Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
b1 f'c ≤ 30 Mpa 0.85 ( SNI 2847 Pasal 12.2(7(3))
rb 0.85*b1*(f'c/fy)*(600/(600+fy)) 0.04417
z asumsi : z = 0.90*d 435.15 mm
Mn Mu/θ 54788000.00 Nmm
As Mn/(fy*z) 393.46 mm²
a (As*fy) / (0.85*f'c*b) 14.11 mm
c a/θ 17.63 mm
es { (d-c)/c }*eb 0.07926 es > = ey : Tul.Tarik Sudah Leleh
ey 0.00152 If es < ey : Tul.Tarik Belum Leleh
es>ey maka : Redisain Penampang

Mn As*fy*(d - a/2) 59987470.222 Nmm Mn > Mu : Tulangan Tunggal


if Mn < Mu : Tulangan Rangkap
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
m fy / (0.85*f'c) 12.549
Rn Mu/(θ*b*d2) 0.670 Mpa
r perlu (1/m)*[1- {1-(2*m*Rn)/fy} ]
0.5
0.00212 rperlu > rmin : As = rper*b*d
if r perlu < r min: As = r min*b*d
As r min *b*d 724.128 mm²
As' As' = 0.2 As(tul.pembentuk) 144.826 mm²
1As=1As' 1/4*3.14*(dm)2 283.385 mm²
Tul.Terpasang =
(n)As/1As' 2.555 buah 3 Dipasang :
1 Baris

Kontrol Cek jumlah baris untuk pemasangan 3 D19


dm = 19 mm
db = 12 mm
Spasi/Ruang (antar tulangan Peraturan: 2,5 - 3 cm) = 25 mm
dc = 45 mm
Jumlah Spasi = 2 bh
Syarat:
((Jumlah Tul. Terpasang*dm)+(Jumlah spasi*spasi)+(2*db)+(2*dc) < lebar balok (b)
kontrol: 221 < 350 1 Baris Ok

Kontrol Syarat Daktilitas :


d h-dc-ds-0.5*db 484 mm
As terpas. n*1/4*3.14*(db)2 850.155 mm²
rterpasang As terps./(b*d) 0.00502 r berdas. As terpasang
rmax 0.75*rb 0.03313
rmin 1.4 / fy 0.00438
(f'c)0.5 / (4fy) 0.00428 (*) SNI-03-2847-2002
Kontrol : rmin < r < rmax OK !

Kontrol Kapasitas Momen Nominal :


a (As Terps.*fy) / (0.85*f'c*b) 30.48 mm a berdas. As terpasang
Mn As terps.*fy*(d - a/2) 127389707.938 Nmm
θ * Mn 101911766.351 Nmm
Mu 43830400.000
Kontrol : θ * Mn > Mu ...OK !
gan
GAYA-GAYA DALAM MOMEN HASIL ANALISA STRUKTU
5D19
-153116400,00
GEMPA KANAN

+43830400,

3D19
Ps 11.3 +48510100,00

GEMPA KIRI

+43830400,00
ngan

A
5D19

udah Leleh
Belum Leleh
Penampang

3D19

5D19
120

3D19

430

Balok 350/550 3D19 Balok 350/550

350

Pot. A
ngan

udah Leleh
Belum Leleh
Penampang

5D19
ngan
udah Leleh
Belum Leleh
Penampang

3D19
ngan

udah Leleh
Belum Leleh
Penampang
5D19
ngan

udah Leleh
Belum Leleh
Penampang

3D19
ASIL ANALISA STRUKTUR UNTUK DESAIN TULANGAN MEMANJANG (LENTUR)
3D19
+52118900,00

83

+43830400,00
3D19

5D19
-157652700,00
83

+43830400,00

3D19

C B
5D19
2D19

3D19 3D19

C
B

5D19 2D19
120 120

3D19

430 430

Balok 350/550 3D19 Balok 350/550 3D19

350 350

Pot. B Pot. C
2D19
8.4. Resume Hasil Desain Tulangan Lentur Balok Exterior dan Balok Interior

EXTERIOR SPAN ( 5,5 m )


Balok 62
No Notasi Satuan Exterior Interior
Lapangan (M+)
Tumpuan (M+) Tumpuan (M-) Tumpuan (M+)
1 Mu Nmm 65709600 -132714800 28223000 62199700
2 Ket Komb 5 Komb 4 Komb 3 Komb. 6
3 As Perlu mm2 724.13 1118.61 724.13 724.13
4 As Pasang mm2 850.16 1133.54 850.16 850.16
Tul. Terpasang 3D19 4D19 3D19 3D19
r Pasang 0.00502 0.00670 0.00502 0.00502
5 fMn Nmm 101911766.35 134408124.50 101911766.35 101911766.35

A C
B
4D19

4D19 2D19

3D19 3D19
3D19

A C
B

450 mm 650 mm

INTERIOR SPAN ( 6,4 m )


Balok 69 dan Balok 76
No Notasi Satuan Exterior Interior
Lapangan (M+)
Tumpuan (M ) Tumpuan (M )
+ -
Tumpuan (M+)
1 Mu Nmm 76385400 -231922600 62426200 76822000
2 Ket Komb 5 Komb 4 Komb 3 Komb. 6
3 As Perlu mm2 873.90 1634.71 873.90 873.90
4 As Pasang mm2 1133.54 1700.31 1133.54 1133.54
Tul. Terpasang 4D19 4D19+2D19 4D19 4D19
r Pasang 0.00555 0.00833 0.00555 0.00555
5 fMn Nmm 163426748.50 240717430.84 163426748.50 163426748.50

A C
B
A B
4D19+2D19

4D19+2D19 2D19

4D19 4D19
4D19

A C
B

650 mm

EXTERIOR SPAN ( 5,5 m )


Balok 83
No Notasi Satuan Exterior Interior
Lapangan (M+)
Tumpuan (M+) Tumpuan (M-) Tumpuan (M+)
1 Mu Nmm 48510100 -153116400 43830400 52118900
2 Ket Komb 5 Komb 4 Komb 4 Komb. 6
3 As Perlu mm2 724.13 1299.67 724.13 724.13
4 As Pasang mm2 850.16 1416.93 850.16 850.16
Tul. Terpasang 3D19 5D19 3D19 3D19
r Pasang 0.00502 0.00837 0.00502 0.00502
5 fMn Nmm 101911766.35 166167367.33 101911766.35 101911766.35

A C
B
5D19

5D19 2D19

3D19 3D19
3D19

A C
B

650 mm 450 mm
lok Interior

Interior
Tumpuan (M-)

Komb. 3
1070.24
1133.54
4D19
0.00670
134408124.50
4D19

120 120

430 430

Balok 350/550 3D19 Balok 350/550

350
650 mm

Pot. A

Interior
Tumpuan (M-)
-233349200
Komb. 3
1645.33
1700.31
4D19+2D19
0.00833
240717430.84

4D19+2D19
4D19+2D19 4D19+2D19

120

530

650 mm

Balok 350/650 4D19 Balok 350/650

350
Interior
Tumpuan (M-) Pot. A
-157652700
Komb. 3
1340.30
1416.93
5D19
0.00837
166167367.33 5D19

120 120

430 430

Balok 350/550 3D19 Balok 350/550

350

450 mm Pot. A
4D19 2D19

120

3D19

430

alok 350/550 3D19 Balok 350/550 3D19

350 350

Pot. B Pot. C
4D19+2D19 2D19

120 120

3D19

530 530

Balok 350/650 4D19 Balok 350/650 4D19

350 350

Pot. B Pot. C

5D19 2D19

120 120

3D19

430 430

Balok 350/550 3D19 Balok 350/550 3D19

350 350

Pot. B Pot. C
IX. Kontrol Syarat Khusus Penulangan Balok Tahan Gempa
SNI 2847 Pasal 23.3.2.

Exterior Span 5,5 m


Balok 62
Notasi Rumus Hasil Sat. Keterangan
As ( 4D19 ) Tumpuan n*1/4*3.14*(dm) 2
1133.540 mm2 Luas Tul. 4D19
As ( 3D19 ) Tumpuan n*1/4*3.14*(dm) 2
850.155 Luas Tul. 3D19
r ( 4D19 ) Tumpuan As/(bb*d) 0.00670
Ambil Terbesar
r ( 3D19 ) Tumpuan As/(bb*d) 0.00502
ØMn- ( 4D19 ) Tumpuan terbesar 134408124.499 Kuat Momen -
ØMn+ ( 3D19 ) Tumpuan terbesar 101911766.351 Nmm Kuat Momen +
ØMn + ( 3D19 ) Lapangan terbesar 101911766.351 Nmm Kuat Momen +
Mnmax diambil yang terbesar antara Mn+ dan MN-

Kontrol : ( SNI - 2847 -Pasal 23.3 (2(1,2)) & Pasal 23.5(1(4)))


Syarat Perbandingan
r terpasang ≤ 0.025 0.00670 ≤ 0.025
r terpasang ≤ 0.025 0.00502 ≤ 0.025
ØMn Tumpuan ≥ 50% ØMn
+ -
101911766.35 ≥ 67204062.25
ØMn+ Tumpuan ≥ 25% Ømnmax (Mn+&Mn-) 101911766.35 > 33602031.12
ØMn ≥ 25% Ømnmax (Mn+&Mn-)
-
134408124.50 > 33602031.125
Tiap potongan penampang balok sisi atas dan bawah ada minimal 2 batang tulangan

Interior Span 6,4 m


Balok 69 dan 76
Notasi Rumus Hasil Sat. Keterangan
As ( 6D19 ) Tumpuan n*1/4*3.14*(dm)2 1700.310 mm2 Luas Tul. 6D19
As ( 4D19 ) Tumpuan n*1/4*3.14*(dm) 2
1133.540 Luas Tul. 4D19
r ( 6D19 ) Tumpuan As/(bb*d) 0.00833
Ambil Terbesar
r ( 4D19 ) Tumpuan As/(bb*d) 0.00555
ØM - ( 6D19 ) Tumpuan terbesar 240717430.843 Kuat Momen -
ØMn+ ( 4D19 ) Tumpuan terbesar 163426748.499 Nmm Kuat Momen +
ØMn + ( 4D19 ) Lapangan terbesar 163426748.499 Nmm Kuat Momen +
Mnmax diambil yang terbesar antara Mn+ dan MN-

Kontrol : ( SNI - 2847 -Pasal 23.3 (2(1,2)) & Pasal 23.5(1(4)))


Syarat Perbandingan
r terpasang ≤ 0.025 0.00833 ≤ 0.025
r terpasang ≤ 0.025 0.00555 ≤ 0.025
ØMn Tumpuan ≥ 50% ØMn
+ -
163426748.50 ≥ 120358715.42
ØMn Tumpuan ≥ 25% Ømnmax (Mn+&Mn-)
+
163426748.50 > 60179357.71
ØMn ≥ 25% Ømnmax (Mn+&Mn-)
-
240717430.84 > 60179357.711
Tiap potongan penampang balok sisi atas dan bawah ada minimal 2 batang tulangan
Exterior Span 5,5 m
Balok 83
Notasi Rumus Hasil Sat. Keterangan
As ( 5D19 ) Tumpuan n*1/4*3.14*(dm) 2
1416.925 mm2 Luas Tul. 5D19
As ( 3D19 ) Tumpuan n*1/4*3.14*(dm)2 850.155 Luas Tul. 3D19
r ( 5D19 ) Tumpuan As/(bb*d) 0.00837
Ambil Terbesar
r ( 3D19 ) Tumpuan As/(bb*d) 0.00502
ØMn- ( 5D19 ) Tumpuan terbesar 166167367.330 Kuat Momen -
ØMn+ ( 3D19 ) Tumpuan terbesar 101911766.351 Nmm Kuat Momen +
ØMn + ( 3D19 ) Lapangan terbesar 101911766.351 Nmm Kuat Momen +
Mnmax diambil yang terbesar antara Mn+ dan MN-

Kontrol : ( SNI - 2847 -Pasal 23.3 (2(1,2)) & Pasal 23.5(1(4)))


Syarat Perbandingan
r terpasang ≤ 0.025 0.00837 ≤ 0.025
r terpasang ≤ 0.025 0.00502 ≤ 0.025
ØMn+ Tumpuan ≥ 50% ØMn- 101911766.35 ≥ 83083683.66
ØMn+ Tumpuan ≥ 25% Ømnmax (Mn+&Mn-) 101911766.35 > 41541841.83
ØMn- ≥ 25% Ømnmax (Mn+&Mn-) 166167367.33 > 41541841.83
Tiap potongan penampang balok sisi atas dan bawah ada minimal 2 batang tulangan
Keterangan
Luas Tul. 4D19
Luas Tul. 3D19

Ambil Terbesar

Kuat Momen -
Kuat Momen +
Kuat Momen +

Ket
…OK !
…OK !
…OK !
…OK !
…OK !
…OK !

Keterangan
Luas Tul. 6D19 ((bb*d) / (4*Fy))*f'c^0.5
Luas Tul. 4D19 (1.4*bb*d) / (4*Fy)

Ambil Terbesar

Kuat Momen -
Kuat Momen +
Kuat Momen +

Ket
…OK !
…OK !
…OK !
…OK !
…OK !
…OK !
Keterangan
Luas Tul. 5D19
Luas Tul. 3D19

Ambil Terbesar

Kuat Momen -
Kuat Momen +
Kuat Momen +

Ket
…OK !
…OK !
…OK !
…OK !
…OK !
…OK !
X. Desain Tulangan Transversal/Tulangan Geser /BEUGEL/SENGKANG Balok
SNI 2847-2002, Pasal 23.3.4.2

10.1. Balok 62

A. Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Ln 4850 mm Bentang Bersih
dm 19 mm Diameter Tul. Memanjang
db 12 mm Diameter Sengkang
n 2 buah Jumlah Kaki pada desain sengkang
f'c 30 Mpa Mutu Beton
Fy 320 Mpa Mutu Baja
Ø 0.75 Faktor Reduksi Geser (SNI 2847 Pasal 11.3 )
bb 350 mm Lebar Balok
hb 550 mm Tinggi Balok
d 483.5 mm Tinggi Efektif
Ag 192500 mm2 Luas Penampang Kotor
As(3D19) 850.16 mm2
Diambil yang terbesar
As(6D19) 1133.54 mm2
qD 10.19 KN/mm Beban Hidup
qL 3.86 KN/mm Beban Mati
qu =( 1.2qD + 1.0qL ) 16.09 KN/mm Beban Gravitasi terfaktor
Av=(n*0.25*3.14*db2) 226.08 mm2 Luas Tul.Sengkang Desain

A C
B
4D19 Balok 350/550 4D19
3D19

3D19 3D19 3D19

C
A B

650 mm 650 mm

Kolom 450/650 Kolom 650/650


4D19 3D19
120mm

430mm

3D19 Balok 350/550 3D19

350mm 350mm

Pot. A = B Pot. C
3D19

B. Perhitungan Gaya Geser Rencana (Ve)


MPr = As. (1,25.fy) . (d - a/2) Mpr = momen probability
a = As. ( 1,25.fy )/0,85.f'c.bb

1. Gempa kanan 2. Gempa kiri


a. ØMn = 101.91 KNm a. ØMn = 101.91
As terpasang (3D19) = 850.16 mm² As terpasang (3D19) = 850.155
maka didapat : a = 38.10 maka didapat : a= 38.10
MPr 1 = 157.94 KNm MPr 1 = 157.94

b. ØMn = 134.41 KNm b. ØMn = 134.41


As terpasang (6D19) = 1133.54 mm² As terpasang (6D19) = 1133.54
maka didapat : a = 50.80 maka didapat : a= 50.80
MPr 2 = 207.71 KNm MPr 2 = 207.71

Free Body : 62 ( Gempa Kiri = Gempa Kanan )

qu=16,09 N/mm 4D19


MPr 1 = 157.94 4D19 MPr2 = 207.71

3D19 3D19 3D19

Ln = 4.85 m

MPr1+MPr2 = 75.39 KN Vu = 75.39


Ln
1/2*qD*Ln = 39.02 KN 39.02

Ve = 36.37 KN Ve = 114.41

Diambil Ve terbesar = 114.41 KN


(gaya geser rencana) : balok seismic
balok non seismic: gaya gese
C. Perhitungan Gaya Geser Beton (Vc) Vu = D (gaya geser analisa s
Analisa Tulangan Geser Pada Daerah Tumpuan ( Daerah Sendi Plastis )
Pada SRPM Balok Seismik Berlaku :

Vc (Kuat Geser Beton)


Syarat kontrol Keterangan
Vu > 0.5*Ve 75.95 > 57.20 …OK !
Nu ≤ (Ag*f'c)/20 109185.0 ≤ 288750 …OK !
Syarat Terpenuhi Maka Vc ( Kuat Geser Beton ) = 0
Vc=((1/6)*f'c^0.5*(bb*d)) 0.00 kN

Vs ( Kuat Geser Sengkang )


Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
Vn = Vc + Vs
Ve/Ø = Vc + Vs
Vs (Ve/Ø) - Vc 152.55 KN Kuat Geser Sengkang
Vs min 1/3*bb*d*f'c^0.5 308.96 KN Kuat Geser Minimum
Vs max 2/3*bb*d*f'c^0.5 617.92 KN Kuat Geser Maximum
Kontrol : (Jika Vs < Vsmin, Pakai Vs min ; Jika Vs > Vs max, Redesain !!!)
Syarat Kontrol
Vs Min ≤ Vs ≤ Vs Max 308.96 > 152.55 < 617.92
pakai Vsmin

D. Perhitungan Spasing Tulangan Transversal (Tulangan Geser)


Dipakai tulangan transversal/tulangan geser berupa sengkang tertutup 2 kaki

Notasi Rumus Hasil Sat. Keterangan


db Direncanakan 12 mm Diameter Tul. Geser
Av (2 kaki) 2* 1/4*3,14*db2 226.08 mm2 Luas Tul Geser
Fy Direncanakan 320.00 Mpa Mutu Baja
d hb - c - db- 1/2*dm 483.50 mm Tinggi Efektif
s (Av*Fy*d)/Vs 113.22 mm Dipakai 2d10- 80
Kontrol
Notasi Syarat Hasil s max sat. Keterangan (s < Smax )
Smax d/4 120.875 121 mm …OK !
8*dm 152 mm pakai S hitung
24*db 288 mm
> 300 300 mm
S hitung < Smax pakai S hitu
Jadi Tul. Geser Pada Sendi Plastis Terpakai :
Tul. Geser 2ø10 80
Panjang Sendi Plastis (2*hb) 1100 mm

Tulangan Geser Pada Daerah Lapangan ( Daerah non-Plastis ) ;SNI 2847 Pasal 23.3 (3)

2*hb 1/2*Ln-(2*hb) Balok 300/550

1100 mm 1325mm

1/2*Ln = 2425 mm

Ln = 4850 mm
700mm 700mm
Kolom 500/700 Kolom 700/700

Ve = 114.409 KN

Ve' = 62.51 KN

1100mm 1325mm

Ve' = (Ve/2025)*1025 = (123943/2025)*1025 Ve' = 62.51 KN

E. Kontrol Tegangan Geser Tulangan Transversal

Menghitung Vs1 ( Kuat Geser Sengkang )


Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
Vn' = Vc + Vs1
Ve'/Ø = Vc + Vs1
Vs1 (Ve/Ø) - Vc 83.35 KN Kuat Geser Sengkang

Proses : ( sengkang 2 Kaki )


Notasi Rumus Hasil Sat. Keterangan
db Direncanakan 12 mm Diameter Tul. Geser
Av (2 kaki) 2* 1/4*3,14*db2 226.08 mm2 Luas Tul Geser
Fy Direncanakan 320.00 Mpa Mutu Baja
d hb - c - db- 1/2*dm 483.50 mm Tinggi Efektif
s (Av*fy*d)/Vs1 419.67 mm Spasing
smax d/2 241.75 mm Spasing Max

Kontrol
Syarat kontrol Keterangan
s < smax 420 < 242 ...Tidak OK !
pakai Smax

Jadi Tul. Geser Pada Non daerah Plastis


Tul. Geser 2Ø10 - 200 mm
Panjang Lap. Ln-(2*panjang sendi plastis) 2650 mm

Gambar:

A 2f10-200mm

C B
6D19 2f10-80 mm 6D19
3D19 Blok 300/550 50mm
50mm

3D19

3D19 3D19
1100 mm 2f10-80mm
1100 mm
C
A B

700mm 2600mm 700mm


Kolom 500/700 Kolom 700/700

6D19 3D19

120
2f10-80 2f10-200
430

3D19 Balok 300/550 3D19

300 300

Pot. A = B Pot. C
3D19
550mm
120mm

430mm

KNm
mm²

KNm

KNm
mm²

KNm

KN
KN

KN

k non seismic: gaya geser rencana dari hasil analisa struktur Vu


D (gaya geser analisa struktur)

salah satu syarat tidak terpenuhi maka vc tidak sama dengan 0

Ket.
NOT OK
pakai Vsmin

rangan

mm

eterangan (s < Smax )


ung < Smax pakai S hitung

550mm
550mm

3D19
10.2. Balok 69 dan Balok 76

A. Data :
Notasi Nilai Satuan Keterangan
Ln 5750 mm Bentang Bersih
dm 19 mm Diameter Tul. Memanjang
db 12 mm Diameter Sengkang
n 2 buah Jumlah Kaki pada desain sengkang
f'c 30 Mpa Mutu Beton
Fy 320 Mpa Mutu Baja
Ø 0.75 Faktor Reduksi Geser (SNI 2847 Pasal 11.3 )
bb 350 mm Lebar Balok
hb 650 mm Tinggi Balok
d 583.5 mm Tinggi Efektif
Ag 227500 mm2 Luas Penampang Kotor
As(3D19) 1133.54 mm2
Diambil yang terbesar
As(6D19) 1700.31 mm2
qD 17.70 KN/mm Beban Hidup
qL 8.05 KN/mm Beban Mati
qu =( 1.2qD + 1.0qL ) 29.29 KN/mm Beban Gravitasi terfaktor
Av=(n*0.25*3.14*db2) 226.08 mm2 Luas Tul.Sengkang Desain

A C
B
6D19 Balok 300/550 6D19
3D19

3D19 3D19 3D19

C
A B

700 mm 700 mm

Kolom 500/700 Kolom 700/700


6D19 3D19

120mm
120mm

430mm

3D19 Balok 300/550 3D19

300mm 300mm

Pot. A = B Pot. C
3D19

B. Perhitungan Gaya Geser Rencana (Ve)


MPr = As. (1,25.fy) . (d - a/2) Mpr = momen probability
a = As. ( 1,25.fy )/0,85.f'c.bb

1. Gempa kanan 2. Gempa kiri


a. ØMn = 163.43 KNm a. ØMn = 163.43
As terpasang (3D19) = 1133.54 mm² As terpasang (3D19) = 1133.54
maka didapat : a = 50.80 maka didapat : a= 50.80
MPr 1 = 253.05 KNm MPr 1 = 253.05

b. ØMn = 300.90 KNm b. ØMn = 300.90


As terpasang (6D19) = 1700.31 mm² As terpasang (6D19) = 1700.31
maka didapat : a = 76.20 maka didapat : a= 76.20
MPr 2 = 370.94 KNm MPr 2 = 370.94

Free Body : Balok 26 & Balok 42 ( Gempa Kiri = Gempa Kanan )

qu=27,60 N/mm 6D19


MPr 1 = 253.05 6D19 MPr2 = 370.94

3D19 3D19 3D19

Ln = 5.75 m

MPr1+MPr2 = 108.52 KN Vu = 108.52


Ln
1/2*qD*Ln = 84.21 KN 84.21

Ve = 24.31 KN Ve = 192.73

Diambil Ve terbesar = 192.73 KN


(gaya geser rencana) : balok seismic
balok non seismic: gaya gese
C. Perhitungan Gaya Geser Beton (Vc) Vu = D (gaya geser analisa s
Analisa Tulangan Geser Pada Daerah Tumpuan ( Daerah Sendi Plastis )
Pada SRPM Balok Seismik Berlaku :

Vc (Kuat Geser Beton)


Syarat kontrol Keterangan
Vu > 0.5*Ve 135.36 > 96.37 …OK !
Nu ≤ (Ag*f'c)/20 71550.0 ≤ 341250 …OK !
Syarat Terpenuhi Maka Vc ( Kuat Geser Beton ) = 0
Vc=((1/6)*f'c^0.5*(bb*d)) 0.00 kN

Vs ( Kuat Geser Sengkang )


Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
Vn = Vc + Vs
Ve/Ø = Vc + Vs
Vs (Ve/Ø) - Vc 256.97 KN Kuat Geser Sengkang
Vs min 1/3*bb*d*f'c^0.5 372.86 KN Kuat Geser Minimum
Vs max 2/3*bb*d*f'c^0.5 745.72 KN Kuat Geser Maximum
Kontrol : (Jika Vs < Vsmin, Pakai Vs min ; Jika Vs > Vs max, Redesain !!!)
Syarat Kontrol
Vs Min ≤ Vs ≤ Vs Max 372.86 > 256.97 < 745.72
pakai Vsmin

D. Perhitungan Spasing Tulangan Transversal (Tulangan Geser)


Dipakai tulangan transversal/tulangan geser berupa sengkang tertutup 2 kaki

Notasi Rumus Hasil Sat. Keterangan


db Direncanakan 12 mm Diameter Tul. Geser
Av (2 kaki) 2* 1/4*3,14*db2 226.08 mm2 Luas Tul Geser
Fy Direncanakan 320.00 Mpa Mutu Baja
d hb - c - db- 1/2*dm 583.50 mm Tinggi Efektif
s (Av*Fy*d)/Vs 113.22 mm Dipakai 2d10- 80
Kontrol
Notasi Syarat Hasil s max sat. Keterangan (s < Smax )
Smax d/4 145.875 146 mm …OK !
8*dm 152 mm pakai S hitung
24*db 288 mm
> 300 300 mm
S>Smax pakai S max
Jadi Tul. Geser Pada Sendi Plastis Terpakai :
Tul. Geser 2ø10 80
Panjang Sendi Plastis (2*hb) 1300 mm

Tulangan Geser Pada Daerah Lapangan ( Daerah non-Plastis ) ;SNI 2847 Pasal 23.3 (3)

2*hb 1/2*Ln-(2*hb) Balok 300/550

1300 mm 1575mm

1/2*Ln = 2875 mm

Ln = 5750 mm
700mm 700mm
Kolom 500/700 Kolom 700/700

Ve = 192.731 KN

Ve' = 105.58 KN

1300mm 1575mm

Ve' = (Ve/2025)*1025 = (123943/2025)*1025 Ve' = 105.58 KN

E. Kontrol Tegangan Geser Tulangan Transversal

Menghitung Vs1 ( Kuat Geser Sengkang )


Notasi Rumus Hasil Satuan Keterangan
Vn' = Vc + Vs1
Ve'/Ø = Vc + Vs1
Vs1 (Ve/Ø) - Vc 140.78 KN Kuat Geser Sengkang
Proses : ( sengkang 2 Kaki )
Notasi Rumus Hasil Sat. Keterangan
db Direncanakan 12 mm Diameter Tul. Geser
Av (2 kaki) 2* 1/4*3,14*db2 226.08 mm2 Luas Tul Geser
Fy Direncanakan 320.00 Mpa Mutu Baja
d hb - c - db- 1/2*dm 583.50 mm Tinggi Efektif
s (Av*fy*d)/Vs1 299.86 mm Spasing
smax d/2 291.75 mm Spasing Max

Kontrol
Syarat kontrol Keterangan
s < smax 300 < 292 ...Tidak OK !
pakai Shitung

Jadi Tul. Geser Pada Non daerah Plastis


Tul. Geser 2Ø10 - 200 mm
Panjang Lap. Ln-(2*panjang sendi plastis) 3150 mm

Gambar:

A 2f10-200mm

C B
6D19 2f10-80 mm 6D19
3D19 Blok 300/550 50mm
50mm

3D19

3D19 3D19
1100 mm 1100 mm
C 2f10-80mm
A B

700mm 2500mm 700mm


Kolom 500/700 Kolom 700/700

6D19 3D19

120

2f10-80 2f10-200
2f10-80 2f10-200
430

3D19 Balok 300/550 3D19

300 300

Pot. A = B Pot. C
3D19
550mm

120mm
120mm

430mm

KNm
mm²

KNm

KNm
mm²

KNm

KN
KN

KN

k non seismic: gaya geser rencana dari hasil analisa struktur Vu


D (gaya geser analisa struktur)

salah satu syarat tidak terpenuhi maka vc tidak sama dengan 0

Ket.
NOT OK
pakai Vsmin

rangan

mm

eterangan (s < Smax )


max pakai S max

550mm
550mm

3D19