Anda di halaman 1dari 10

Jadu Graf

al
Masa (min) palang
Suhu air ( °C)

BENTUK –
BENTUK
SOALAN
Gambar Ayat
Rajah 3 menunjukkan suatu penyiasatan
tentang dua model yang diperbuat daripada
bilangan gulungan kertas yang berlainan.
Kedua-dua model itu ditiup menggunakan
kipas dengan laju yang sama.

PEMBOLEHU
BAH
PEMBOLEHUBAH PEMBOLEHUBAH PEMBOLEHUBAH
Tip untuk mengenalpasti jawapan pembolehubah
Bentuk soalan: jadual
PM PB
Object Number of measurements
Masa / 0 2 4 6 8 10
Tapiminit
harus Jawapan:
diingat!
Suhu air 98 86 76 68 62 58 Apa yang diubah / pembolehubah
PM(°C)
tiada dimanipulasi (PM)
parameter di Jenis objek
depan jadi
Apa yang diukur / pembolehubah
MESTI tambah bergerakbalas (PB)
parameter
Bilangan ukuran
PMyang diambil kipas
: Kelajuan
PD tiada parameter di PD PM PB
PB : Jisim sapu tangan
depan jadi letak
Sapu Kelajuan kipas Jisim selepas 1 jam selepas 1 jam
parameter
tangan /g PD : Jenis sapu tangan
Q (0) Tiada 95
Cara baca jadual

Ketebalan sapu
dari atas ke

R (1) Rendah 90 tangan


bawah

S (2) Sederhana 80
T (3) Tinggi) 65 Saiz sapu tangan

PM
PM : Masa
PB : Suhu
air
PB
Cara baca jadual dari kiri
ke kanan
Bentuk soalan: graf palang
Laju
(m/s)
Pb

Bilangan
bateri
Pm

Bentuk soalan: ayat


PM
Contoh 1:
Tip untuk mencari jawapan
bagi semua pembolehubah bagi Rajah 3 menunjukkan suatu penyiasatan tentang dua
model yang diperbuat daripada bilangan gulungan
soalan berbentuk ayat ialah cari kertas yang berlainan. Kedua-dua model itu ditiup
kata kunci seperti: menggunakan kipas dengan laju yang sama.
PD

PM : Bilangan gulungan
kertas
PD : kelajuan kipas

Contoh 2:
PM
Yasmin menjalankan satu penyiasatan untuk
mengkaji kesan yis ke atas adunan tepung.
Kuantiti yis yang berbeza dimasukkan ke
dalam empat adunan tepung, Q, R, S dan T. PB Gariskan atau bulatkan
Rajah 1 menunjukkan ketinggian adunan kata kunci supaya anda
selepas 30 minit. tahu di mana nak dapatkan
PM : kuantiti yis jawapan bagi pemboleh
PB : ketinggian adunan selepas ubah.
30 minit.

PD
PM : Kelajuan kipas
Contoh 3:
PB : Jisim sapu tangan selepas 1 jam
Empat helai sapu tangan basah yang serupa, Q,
PM PD : Jisim sapu tangan pada awal
R, S dan T masing-masing disidai di bawah kipas
penyiasatan
yang berlainan kelajuan. Jisim setiap sapu
PD tangan itu ialah 100 g. Selepas 1 jam, jisim setiap Jenis sapu tangan
sapu tangan direkodkan seperti ditunjukkan Ketebalan sapu tangan
dalam Jadual di bawah. PB
Bentuk soalan: gambar
PM – cari
Untuk cari jawapan
perbezaan dalam
bagi soalan yang
gambar.
berbentuk
GAMBAR…sila PB – cari
perhatikan betul – perbezaan dalam
betul setiap label gambar atau
pada gambar pemerhatian
kerana ia akan berdasarkan
membantu kamu gambar atau
mengenalpasti perhatikan gambar
jawapan bagi pada penghujung
pemboleh ubah penyiasatan
PD – cari
persamaan dalam
Planet yang mempunyai hidupan dalam sistem Suria gambar
ialah Bumi, planet
yang ketiga, manakala planet yang tiada hidupan dan kering kontang ialah
planet yang dekat dengan Matahari. Maka, apa yang diubah (PM) ialah
jarak planet dari Matahari.
Planet X Planet Y
PM: Jarak planet dari
Matahari
PB: Suhu purata
planet

o o
Suhu purata 30 C Suhu purata 450 C
Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan mengenai gerhana Matahari. Rajah di bawah
menunjukkan waktu bagi peringkat – peringkat yang berlainan tentang gerhana itu.
PM: Masa
PB: Peringkat – peringkat
gerhana Matahari
PD: Tempat penyiasatan

Masa
tempat
Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan di suatu tempat di Pulau Pinang.

PM: Masa
PB: Panjang bayang – bayang
PB
dan arah bayang - bayang
PD: Tempat penyiasatan
PM

Tujuan
Untuk menyiasat hubungan di antara
PM_____________ dengan
PB
____________

Corak perubahan

Jawapan:
Bertambah /
Berkurang / Tiada
perubahan

Tiada
perubahan

Tiada
perubahan
Masa 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Suhu air 100 95 90 85 80 75 70 65 60
(°C)

berkura
ng

Masa 0 5 10 15 20 25 30 35
Suhu air 30 40 50 60 70 80 90 100
(°C) Nyatakan corak perubahan kecerahan Matahari pada
waktu petang
bertamb ………………………………………………………….
ah

Masa 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Suhu air 30 40 50 60 70 80 90 100 100
(°C)

bertamb Tiada
ah perubahan