Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN 1
2018
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Menunjukkan arah mata


1
MINGGU 1.1 Arah Murid boleh: angin. Menunjuk cara Berpusatkan murid
1 Mengenal pasti arah pergerakan kedudukan
2
Mengenal pasti lapan arah berpandukan matahari. arah mata angin dalam
1-5 Arah mata angin dan mata angin. Mengorientasi kompas untuk
JANUARI kumpulan.
bearing menentukan arah dan
2018 sudutan. Menggunakan matahari 3 Menyelesaikan
mengenal pasti arah
sebagai panduan untuk masalah yang diberi
MINGGU berpandukan matahari.
menentukan arah mata angin. Menentukan arah dengan menggunakan
2 kompas untuk
7-12 berpandukan matahari,
Menggunakan kompas untuk mengorientasi kompas dan menentukan arah
JANUARI menentukan arah mata angin. 4
mengukur bearing sudutan sesuatu kedudukan
2018 dengan menggunakan jangka dalam kumpulan.
Mengukur bearing sudutan sudut.
pada peta dengan Menentukan arah dan bearing Mengadakan
menggunakan jangka sudut. sudutan sesuatu tempat di atas aktiviti permainan
5 harta karun dengan
peta dengan menggunakan
kompas dan jangka sudut. menggunakan
Menentukan arah dan bearing kompas.
sudutan sesuatu tempat di
persekitaran dengan Melukis dan
6 menggunakan kompas dan mengukur kedudukan
jangka sudut. bearing antara dua
tempat.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Memberitahu maksud
1
MINGGU 1.2 Kedudukan Murid boleh: kedudukan relatif. Cadangan Aktiviti BBM
3 Menjelaskan kedudukan 1 Buku teks
1.2.1 Membincangkan 2 sesuatu tempat berdasarkan Melukis pelan 2 Lembaran kerja
14-19 Kedudukan relatif dan kedudukan relatif kedudukan relatif. pelan kelas
kedudukan murid
JANUARI kedudukan sesuatu tempat Mengenal pasti kedudukan dalam kelas mengikut
2018 berdasarkan latitud berdasarkan peta. relatif sesuatu tempat lajur dan baris. CLS
dan longitud sesuatu 3 1 Share Your View
MINGGU berdasarkan latitud dan
4 tempat. 1.2.2 Mengaplikasikan longitud. Perbincangan 2. Share – N- Turns
latitud dan Mengesan kedudukan sesuatu
21-26 mencari kedudukan
longitud untuk tempat secara relatif dan sesuatu tempat KBAT
JANUARI mengenal pasti 4
berdasarkan latitud dan Tanpa ada titik
berdasarkan latitud
2018 keduduka sesuatu longitud. rujukan, bolehkah
dan longitud dengan
tempat. Menentukan lokasi sesuatu menggunakan glob kedudukan relatif
tempat pada peta berdasarkan atau atlas. ditentukan?
5 latitud dan longitud yang
diberi dengan menggunakan EMK
Menggunakan 1 Nilai Murni
atlas. TMK untuk mengenal
Menggabungkan pengetahuan 2 Bahasa
pasti kedudukan relatif 3 Kelestarian Alam
dan kemahiran dalam dan latitud dan
menentukan kedudukan lokasi Sekitar
longitud sesuatu
6 yang baharu secara relatif dan tempat.
berdasarkan latitud dan Kelastarian Global
longitud dengan
menggunakan pelbagai media. GPS
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Menyatakan ciri-ciri peta


1
MINGGU 1.3 Peta Lakar Murid boleh: lakar. Cadangan Aktiviti Buku Teks
5 Memberi contoh simbol yang Peta Topografi
2
Peta lakar yang Menggunakan peta lakar yang terdapat dalam peta lakar. Membina peta
28 lengkap dengan ciri, tepat dengan ciri-ciri peta. Mengenal pasti simbol KBAT
pemikiran atau peta
JANUARI simbol, pandang darat pandang darat fizikal dan minda untuk - Aplikasi
-2 fizikal dan pandang Menggunakan simbol yang 3 -Analisis
pandang darat membezakan pandang
FEBRUAR darat budaya. tepat dalam peta lakar. darat fizikal dan
I 2018 Melakar peta dengan ciri-ciri budaya berdasarkan i-THINK
Membezakan 4 peta dan simbol yang peta lakar yang -peta bulatan
MINGGU pandang darat fizikal dan -peta buih
lengkap. dihasilkan melalui
6 pandang darat budaya Melakar peta kawasan kerja kumpulan.
4-9 berdasarkan simbol dalam peta persekitaran sekolah yang
FEBRUARI lakar. 5 lengkap dengan ciri- ciri peta, Melakar peta
2018 simbol pandang darat fizikal setempat yang
Menghasilkan peta lakar yang serta pandang darat budaya. mengandungi ciri
lengkap berdasarkan pandang Melakar peta kawasan fizikal dan budaya
darat setempat. persekitaran sekolah yang untuk pembangunan
lengkap dengan ciri- ciri peta, masa depan dan
simbol pandang darat fizikal membuat
6 serta pandang darat budaya persembahan
dan mempersembahkannya.
Bersyukur

Cintakan alam sekitar


STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Menyatakan negeri-negeri dan


MINGGU 1.4 Lakaran Peta Murid boleh: 1 Wilayah Persekutuan di Cadangan Aktiviti Buku Teks
7 Malaysia Malaysia berdasarkan peta. Peta Kosong
Menentukan Mengenal pasti ibu negeri, ibu Menggunakan
11 - 16 kedudukan negeri- negeri dan negara dan pusat pentadbiran KBAT
2 TMK untuk
FEBRUAR Peta Malaysia yang Wilayah Persekutuan di kerajaan persekutuan melengkapkan - Aplikasi
I 2018 lengkap dengan nama Malaysia berdasarkan peta. berdasarkan peta. maklumat peta lakar -Analisis
MINGGU negeri, Wilayah Melakar peta Malaysia tanpa Malaysia yang
8 Persekutuan, ibu Menentukan melabel negeri-negeri, dihasilkan dan i-THINK
negeri, ibu negara dan kedudukan ibu negeri, ibu Wilayah Persekutuan, ibu menceritakan -peta titi
18-23
pusat pentadbiran negara Malaysia dan pusat 3 negeri, ibu negara dan pusat keistimewaan setiap
FEBRUARI persekutuan. pentadbiran kerajaan pentadbiran kerajaan negeri.
2018 persekutuan di Malaysia persekutuan berpandukan peta
berdasarkan peta. sebenarnya. Membina model peta
Melakar peta Malaysia dan Malaysia dengan
Melakar peta melabel negeri-negeri dan menggunakan bahan
Malaysia yang lengkap dengan 4
Wilayah Persekutuan kitar semula.
berpandukan peta sebenar. berpandukan peta sebenar.
Melakar peta Malaysia dan Cintakan negara
melabel negeri-negeri,
Wilayah Persekutuan, ibu
5 negeri, ibu negara dan pusat
pentadbiran kerajaan
persekutuan berpandukan peta
sebenarnya.
Melakar peta Malaysia dan
melabel negeri-negeri,
Wilayah Persekutuan, ibu
6 negeri, ibu negara dan pusat
pentadbiran kerajaan
persekutuan yang lengkap
berpandukan peta sebenarnya.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

MINGGU Menamakan sistem fizikal dan


1
9 2.1 Bumi Murid boleh: struktur bumi. Cadangan Aktiviti Koperatif
Menjelaskan sistem fizikal dan
25 Sistem fizikal bumi, Menjelaskan empat sistem
2
struktur bumi. TMK
Mencari
FEBRUAR struktur bumi, benua, fizikal bumi. Menerangkan stuktur bumi maklumat tentang
I - 2 MAC lautan, laut utama, Menjelaskan struktur bumi. dan sistem fizikal bumi empat sistem fizikal Kreativiti Inovasi
2018 selat dan kesan Mengenal pasti benua, lautan, 3 dengan memberi contoh tiga bumi, struktur bumi,
MINGGU pergerakan kerak laut utama dan selat. benua, tiga lautan, satu laut pergerakan bumi yang Patriotisme
bumi. Membincangkan kesan utama dan satu selat. berlaku dengan
10 pergerakan kerak bumi. Menerangkan kejadian kesan menggunakan TMK.
4 - 9 MAC 4 pergerakan kerak bumi di
2018 benua dan lautan. Membina model
Membincangkan kesan lapisan struktur bumi.
5 pergerakan kerak bumi di
sesuatu kawasan.
Menghasilkan karya kreatif
dan menunjukkan keaslian
6 dengan menggunakan
pelbagai media berkaitan tajuk
bumi.
MINGGU
11
UJIAN FORMATIF 1
11 - 16
MAC 2018
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Menyatakan empat bentuk


1
MINGGU 2.2 Bentuk Muka Murid boleh: muka bumi di Malaysia. Cadangan Aktiviti : i-THINK
13 Bumi di Malaysia Memberi contoh pelbagai Peta Buih
Membincangkan pelbagai 2 bentuk muka bumi Mengumpul maklumat
25-30 bentuk muka bumi di berdasarkan peta Malaysia. untuk menghasilkan KBAT
MAC 2018 Kepelbagaian, lokasi Malaysia. Mengenal pasti kepentingan buku skrap tentang
MINGGU dan kepentingan Menentukan lokasi pelbagai pelbagai bentuk muka bumi di kepentingan bentuk TMK
bentuk muka bumi di bentuk muka bumi di 3 muka bumi Malaysia.
14 Malaysia.
1 - 6 APRIL Malaysia Malaysia. Sains dan
Membandingkan kepentingan Menghuraikan dengan contoh Membuat Teknologi
2018
pelbagai bentuk muka bumi 4 kepentingan pelbagai bentuk persembahan multi
di Malaysia. muka bumi di Malaysia. media tentang bentuk KBKK
Membandingkan kepentingan muka bumi setempat
5 antara pelbagai bentuk muka dan kepentingannya.
bumi di Malaysia.
Menjana idea tentang potensi
pelbagai bentuk muka bumi di
6 persekitaran atau mana-mana
kawasan di Malaysia dengan
menggunakan pelbagai media.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Menyenaraikan pandang darat


MINGGU 2.3 Saliran DI Murid boleh: 1 fizikal di setiap peringkat Cadangan Aktiviti : i-THINK
15 Malaysia aliran sungai. Peta Pelbagai Alir
Membincangkan pandangan Mengenal pasti nama dan Membina model
8-13 darat fizikal setiap peringkat 2 lokasi sungai dan tasik utama pandang darat fizikal Pembelajaran
APRIL Lokasi, pandang darat aliran sungai berdasarkan peta Malaysia. sungai. Koperatif
2018 fizikal dan Menjelaskan kepentingan
MINGGU kepentingan saliran di Mengenalpasti nama sungai 3 sungai atau tasik utama di Mengadakan pidato Kreativiti Inovasi
16 Malaysia dan tasik utama peta Malaysia Malaysia. berkaitan dengan tajuk
Membandingkan kepentingan sungai di Malaysia EMK
15 - 20
Membandingkan kepentingan 4 sungai dan tasik utama di
APRIL 2018 sungai dan tasik utama di Malaysia. Nilai Murni
Malaysia Membandingkan kepentingan
5 sungai dan tasik utama di
Malaysia.
Mempersembahkan idea
tentang potensi sungai atau
atau tasik di persekitaran atau
6
mana-mana kawasan di
Malaysia dengan
menggunakan pelbagai media.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Menyatakan taburan
1
MINGGU 3.1 Penduduk di Murid boleh: penduduk di Malaysia. Cadangan Aktiviti Atlas
17 Malaysia Melabel taburan penduduk Buku teks
2
Menjelaskan dengan pada peta Malaysia. Membina peta Internet
22 - 27 contoh taburan Menjelaskan faktor yang Power point
pemikiran atau peta
APRIL Taburan penduduk penduduk di 3 mempengaruhi taburan minda untuk Frog VLE
2018 dan faktor yang Malaysia. penduduk di Malaysia. menerangkan faktor- Nota
mempengaruhinya di Menerangkan dengan contoh faktor yang Akhbar
Malaysia. Membincangkan 4 faktor yang mempengaruhi mempengaruhi Majalah
faktor-faktor yang taburan penduduk di Malaysia. taburan penduduk di Peta dunia
mempengaruhi Membandingkan faktor Malaysia. Peta Malaysia
taburan penduduk 5 penduduk padat dan penduduk Lembaran kerja
di Malaysia. jarang di Malaysia. Mengadakan forum
Mencadangkan langkah- untuk membincangkan KBAT
langkah mengurangkan kesan tajuk taburan -Menilai
negatif taburan penduduk di penduduk -Menilai
kawasan setempat atau mana- Mencintai -mencipta
mana kawasan di Malaysia. negara -analisis
6 Malaysia dan
berbangga i-THINK
kerana
keamanan Patriotisme
negara
Malaysia.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Menyatakan jenis petempatan


MINGGU 3.2 Petempatan di Murid boleh: 1 dan pola petempatan di Cadangan Aktiviti Atlas
18 Malaysia Malaysia. Buku teks
Membincangkan Memberi contoh jenis Membincangkan Internet
30 APRIL - 4 jenis petempatan yang terdapat
2
Power point
petempatan di Malaysia. idea untuk
MEI 2018 Jenis, pola, dan fungsi di Malaysia. Menjelaskan dengan contoh Frog VLE
mewujudkan
petempatan di 3 jenis dan pola petempatan di petempatan masa Akhbar
Malaysia Menjelaskan Malaysia. depan. Majalah
dengan contoh empat pola Menerangkan jenis dan pola Peta dunia
petempatan di Malaysia. petempatan serta membezakan Membahaskan tajuk Peta Malaysia
4 Lembaran kerja
fungsi petempatan bandar dan petempatan bandar
Membezakan fungsi luar bandar di Malaysia. lebih baik daripada
petempatan bandar dan luar Menjelaskan jenis, pola dan luar bandar KBAT
bandar di Malaysia 5 fungsi petempatan kawasan Berusaha
persekitaran masing-masing. membangunkan i-THINK
Mencadangkan idea negara
petempatan lestari di kawasan Malaysia. Keselamatan Jalan
persekitaran masing-masing Raya
pada masa hadapan. menghargai usaha-
6 usaha kerajaan untuk
membangun dan
mempengaruhi
petempatan negara
Malaysia

STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN
Menyatakan nama negara-
1
MINGGU 4.1 Asia Tenggara Murid boleh: negara di Asia Tenggara. Cadangan Aktiviti Kelestarian Global
19 Melabel nama negara-negara
2
Melengkapkan peta Asia di Asia Tenggara di atas peta. Membuat TMK
6-11 MEI Nama negara, bentuk Tenggara dengan nama Menjelaskan bentuk muka persembahan multi
2018 muka bumi dan saliran negara. 3 bumi, sungai dan tasik di Asia media tentang bentuk Kreativiti Inovasi
MINGGU di Asia Tenggara. Tenggara. muka bumi dan saliran
20 Menjelaskan Menjelaskan melalui contoh di mana-mana negara Pendekatan
13-18 MEI dengan contoh bentuk muka 4 bentuk muka bumi, sungai dan di Asia Tenggara yang Bersepadu
bumi tasik di Asia Tenggara. dipilih.
MINGGU * 23 Jun Hari Raya
Membandingkan bentuk muka
21 bumi, sungai dan tasik antara Aidilfitri
5 Mengadakan
20-25 MEI dua buah negara di Asia aktiviti kuiz tentang
2018 Tenggara. bentuk muka bumi dan
MINGGU Menghasilkan karya kreatif saliran di Asia
22 dan menunjukkan keaslian Tenggara.
dengan menggunakan
27-MEI 1
6 pelbagai media berkaitan
JUN 2018 bentuk muka bumi, sungai
dan tasik di salah sebuah
negara Asia Tenggara.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

MINGGU Menyatakan taburan penduduk


1
26 4.2 Asia Tenggara Murid boleh: di Asia Tenggara. Cadangan Aktiviti KBAT
Melabelkan taburan penduduk
24 - 29 Membincangkan taburan
2
di Asia Tenggara. Kreativiti Inovasi
Mengadakan mini
JUN 2018 Taburan penduduk penduduk di Asia Tenggara. Menjelaskan dengan contoh pameran tentang
MINGGU dan fungsi petempatan taburan penduduk berdasarkan penduduk di Asia Kelestarian Global
27 bandar utama di Asia Menilai fungsi 3 fungsi petempatan bandar Tenggara.
1-6 JULAI Tenggara. petempatan bandar utama di utama mana-mana negara di Pembelajaran
Asia Tenggara. Asia Tenggara. Koperatif
2018 Mengadakan
Menghubungkait taburan aktiviti kuiz tentang
penduduk dan fungsi penduduk dan fungsi Pengajaran Tematik
4 petempatan bandar utama petempatan bandar
mana-mana negara di Asia utama di Asia Pembelajaran
Tenggara. Tenggara. Berasaskan Inkuiri
Membandingkan taburan
penduduk dan fungsi
petempatan bandar utama
5
sekurang- kurangnya antara
dua buah negara di Asia
Tenggara.
Menghasilkan karya kreatif
dengan menggunakan pelbagai
media berkaitan taburan
6 penduduk dan fungsi
petempatan bandar utama di
salah sebuah negara Asia
Tenggara.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Menyatakan jenis sumber air


1
MINGGU 5.1 Sumber Air Murid boleh: di Malaysia. Cadangan Aktiviti Buku teks
28 Menjelaskan jenis sumber air
Mengenal pasti 2 dan punca krisis air di Membuat lawatan Internet
8-13 Jenis sumber air, jenis sumber air. Malaysia. atau tinjauan di dalam
JULAI punca, kesan dan Menjelaskan jenis sumber air, kawasan persekitaran Power point
2018 langkah-langkah Menjelaskan 3 punca dan kesan krisis air di sekolah atau di luar
MINGGU mengurangkan kesan dengan contoh punca krisis air Malaysia. kawasan sekolah. Rajah/Foto
29 krisis air di Malaysia. di Malaysia. Menghuraikan dengan contoh
15-20 JULAI 4 jenis sumber air, punca dan
Membincangkan kesan krisis air di Malaysia. Mendokumentasikan KBAT
2018 kesan krisis air di Malaysia. Menjelaskan jenis sumber air, maklumat hasil
punca dan kesan krisis air, tinjauan. i-THINK
Menerangkan serta mencadangkan langkah-
langkah-langkah 5 Keusahawanan
langkah mengurangkan kesan
mengurangkan kesan krisis air. krisis air secara bijaksana di
Malaysia. Pembelajaran
Menghasilkan idea yang Berasaskan Kerja
kreatif, inovatif dan boleh Projek
6 dicontohi sebagai amalan
penggunaan air secara Pembelajaran
bijaksana. Koperatif
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

Menyatakan jenis dan contoh


1
MINGGU 5.2 Sisa Domestik Murid boleh: sisa domestik di Malaysia. Cadangan Aktiviti Buku teks
30 Menjelaskan jenis dan contoh
Jenis dan contoh sisa 5.2.1 Mengenal pasti jenis sisa 2 sisa domestik, serta kesan Mengadakan Internet
22 - 27 domestik, kesan domestik. pembuangannya di Malaysia. pertandingan 3R
JULAI pembuangan sisa Menerangkan jenis, contoh (Recycle, Reuse, Power point
2018 domestik dan langkah- 5.2.2 Menjelaskan dengan sisa domestik dan kesan Reduce) antara kelas.
langkah contoh sisa domestik di 3 Rajah/Foto
MINGGU pembuangannya berserta
31 mengurangkannya di Malaysia. contoh. Menghasilkan kraf
Malaysia. Menerangkan jenis sisa daripada bahan kitar
29 JULAI - 3
5.2.3 Membincangkan kesan domestik, kesan semula. KBAT
OGOS 2018 pembuangan sisa domestik di pembuangannya berserta - Analisis
Malaysia. contoh dan menghuraikan Menjalankan kajian -menilai
4 kes tentang sisa -mencipta
langkah-langkah
5.2.4 Menerangkan langkah- mengurangkan kesan domestik di salah satu
langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik kawasan seperti i-THINK
pembuangan sisa domestik. secara berkesan. sekolah atau kawasan -peta buih
Menerangkan jenis sisa tempat tinggal murid. -peta pokok
domestik, kesan pembuangan
dan langkahlangkah
5 mengurangkan kesan
pembuangan sisa domestik
secara bijaksana di kawasan
setempat.
Menghasilkan idea yang
kreatif, inovatif dan boleh
6 dicontohi sebagai amalan
pengurusan sisa domestik
secara bijaksana.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU / STANDARD CADANGAN STRATEGI
KANDUNGAN TAHAP
TARIKH PEMBELAJARAN TAFSIRAN AKTIVITI PdP
PENGUASAAN

MINGGU KERJA LAPANGAN


32 PENGENALAN
MENENTUKAN TAJUK KAJIAN
5 - 10 MENENTUKAN OBJEKTIF KAJIAN
OGOS MENENTUKAN KAEDAH KAJIAN
2018
MINGGU
33
12 - 17
OGOS 2-18
MINGGU
35 KERJA LAPANGAN
26-31 JADUAL KERJA
OGOS PENGAGIHAN KERJA
2018 MENYEDIAKAN BORANG SOAL SELIDIK

MINGGU
36 KERJA LAPANGAN
* Rujuk DSKP
2-7 MENGUMPUL MAKLUMAT DARIPADA PELBAGAI SUMBER DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH YANG SESUAI
SEPTEMB
ER 2018

MINGGU / STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI STRATEGI


TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN CADANGAN PdP
TAHAP AKTIVITI
PENGUASAAN

MINGGU
37 KERJA LAPANGAN
9 - 14 GRAFIK * Rujuk DSKP
SEPTEMB TAFSIRAN KONSEP
ER 2018

MINGGU
39 KERJA LAPANGAN
23-28 MENULIS LAPORAN AKHIR: * Rujuk DSKP
SEPTEMB ISI UTAMA / HURAIAN / COpNTOH
ER 2018

MINGGU
40 KERJA LAPANGAN
30 MENULIS LAPORAN AKHIR: * Rujuk DSKP
SEPTEMB ISI UTAMA / HURAIAN / CONTOH
ER - 5 MENULIS SENARAI RUJUKAN
OKTOBE - Menghantar Laporan Kerja Lapangan
R 2018