Anda di halaman 1dari 2

8. Lihat rajah di bawah dengan teliti.

Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam rajah


tersebut, tulis ulasan yang panjangnya hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan.

JUMLAH KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA


DARI TAHUN 2010 HINGGA 2012

TAHUN 2010 2011 2012

Jenis
Motosikal Kereta Motosikal Kereta Motosikal Kereta
Kenderaan

Bilangan
120156 511861 129017 546702 130080 655813
kemalangan

JUMLAH 632017 675719 785893

*Sumber data : Kementerian Pengangkutan Malaysia


Berlaku peningkatan dari tahun ke tahun
Kemalangan kereta lebih banyak berlaku daripada motosikal
Jawapan Contoh 1:

roosezah@yahoo.com 1
Rajah tersebut menunjukkan jumlah kemalangan jalan raya di Malaysia dari tahun 2010
hingga tahun 2012. Kemalangan kereta adalah lebih banyak daripada kemalangan motosikal pada
ketiga-tiga tahun ini. Pada ketiga-tiga tahun ini, kemalangan termasuklah kereta dan motosikal
pada tahun 2012 adalah tertinggi berbanding dengan tahun 2010 dan 2011. Selain itu, kemalangan
motosikal pada tahun 2012 adalah lebih tinggi daripada tahun 2010 dan 2011. Kemalangan-
kemalangan ini akan berlaku dengan beberapa sebab seperti tidak mematuhi peraturan jalan raya,
kurang berhati-hati dan sebagainya. Oleh itu, pengguna jalan raya mesti mematuhi peraturan di
jalan raya dan sentiasa berhati-hati dan mengelakkan menggunakan telefon bimbit semasa
memandu kereta bagi mengelakkan kemalangan berlaku.

Jawapan Contoh 2:

Graf tersebut menunjukkan jumlah kemalangan jalan raya di Malaysia dari tahun 2010
hingga tahun 2012. Kemalangan jalan raya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kes
kemalangan yang banyak ialah kereta pada tahun 2012. Kemalangan tersebut berpunca daripada
sikap pemandu yang cuai dan tidak mematuhi had laju. Penguatkuasaan undang-undang perlu
diketatkan supaya pemandu akan mematuhi peraturan di jalan raya. Pihak yang bertanggungjawab
juga perlu mengenakan denda terhadap mereka yang memandu tanpa lesen. Kesimpulannya,
pengguna jalan raya perlu mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan supaya rakyat
Malaysia dipandang sebagai rakyat yang bertanggungjawab.

roosezah@yahoo.com 2

Anda mungkin juga menyukai