Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PERANCANGAN TUGASAN PENYELIDIKAN (GANT CHART)

TAHUN 2017-2018
PERKARA
SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6
NOV DIS JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
Pemilihan Tajuk Kajaian
C
Penyediaan Proposal U
Mendapat Kelulusan Proposal T
I
Pencarian Bahan Penulisan C C
U S U
Penulisan:
T E T
Pengenalan
I M I
Kajian semula
E
Design & Methodologi
S S S
Penyediaan Borang Kaji Selidik E T E
Penamdahbaikan Bab 1,2, dan M E M
3 Beserta Borang Kaji Selidik E R E
Pilot Study S S
Pengumpulan T T
Data/Pengedaran Borang Kaji E E
Selidik R R
Penulisan:
Penemuan Kajian/
Analisa Data
Perbincangan
Cadangan
Proof Reading
Penulisan Abstrak
Penyerahan HSR Kepada SUp