Anda di halaman 1dari 29

UNIVER5ITAS UUIDYAEAMII MITHAKAM +

8AilX;
BPDXALTIT

SAMARlNNA +
+
+
BUTOPH
TUATALAT
tAt{otnt

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI


PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG I (Satu)
TAH U N AKADE M IK 2OI7 -2AL8
Nomor : 356 /UWGM-KPlvt tlzOLT
Tentang
GALON MAHASISWA DITERIMA

1. Kepada peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru gelombang I (satu), bahwa mahasiswa
yang namanya tercantum pada pengumuman berikut ini dinyatakan diterima sebagai calon
mahasiswa baru tahun akademik 201712018.
2. Calon mahasiswa diterima segera melakukan registrasi, mulai tanggal 14 Agustus 2017
sampai dengan tangga! 02 September 2017, dengan persyaratan sebagai berikr-rt:
a. Mengisi Formulir Daftar Ulang / Henegistrasi secara Online
b. Pas photo Berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 ( empat ) lembar, dengan ketentuan :
o Pakaian : Hem Putih
. Latar Belakang
- Biru : Laki- laki
- Merah : Perempuan
c. Copy liazah atau Surat Keterangan Hasil Uiian ( SKHU ) atau Surat Keterangan Lulus yang
telah dilegalisir sebanyak 2 ( dua ) lembar.
d. Copy Surat Pindah, llazah dan Transkrip Nilai bagi Mahasiswa Pindahan I Alih Jeniang
yang telah dilegalisir sebanyak 2 ( dua ) lembar.
e. Melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba.
f. Melampirkan Bukti Lunas Pembayaran dari Bank Kaltim
g. Berkas butirg s.d. gdimasukkan dalam Stop Map:
- Fakuhas Ekonomi wama Kuning
- Fakultas Pertanian warna Hijau
- Fakultas Hukum warna Merah
- Fakultas lsipol warna Biru Muda
- Fakultas KIP warna Putih
- Fakultas Kesmas warna Merah Muda

Pada saat pengembalian berkas henegistrasildaftar ulang, calon mahasiswa harus


menunjukkan ljazah atau SKHU Asli untuk diverifikasi.

3. Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Tes Gelombang ldiwajibkan untuk mengikuti
Wawasan Almamater/Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasisrra Baru ( PKKMB )
pada:
Hariffanggal :
Rabu,30 Agustus 2017
Jam :
07.30 Wita -selesai
Tempat :
GOR Serbaguna Madya Sempaja Samarinda
UNIVER5ITAS UUIDYAEAITIA Itil/rH/rKAM BAilK:
+ BPDI(ALNT
sAIT|/!IRINITA + BUKOPII{
+ TUAXALAT
+ TANDIRI

Pakaian : - Pria : Baju lengan panjang wama putih, berdasi hitam,


celana panjang wama hitam, sepatu warna hitam,
iaket almamater, rambut rapi ( tidak gondrong, tidak
. menggunakan pewama rambut, tidak menggunakan
antingltindik )
- Wanita : Baiu lengan panjang warna putih, berdasi hitam,
bawahan ( rok panjang ) warna hitam, jaket
almamater, sepatu wama hitam, tidak menggunakan
pewama rambut, jilbab hitam ( bagi yang berhijab )
*Catatan : Membawa tas plastik ( untuk sampah )

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung di Bagian Pendidikan Biro Administrasi
Akademik Gedung A Lantai Dasar.

5. Pengambilan Jaket Almamater mulai tgl. 21 Agustus 2017 di Bagian Pendaftaran Gedung
A lantai 1 dengan membawa BuktiLunas Pembayaran dari Bank Kaltim.
Daftar calon mahasiwva Baru Diterima Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Tahun
Akademik 2A17-2018
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

1. 2017010001 Rika Widia Ratna Ninqsih


2. 2AL70LAOO2 Erika Prastica Salsabillah
3. 2017010003 Baik Mardiana Lestari
4. 2017010004 Krismonika
5. 2017010005 Maria Merdiana Menqe
6. 2017010006 Sumarno
7. 2017010008 Sri Reieki
8. 2017010009 Ronaldus lunandi
9. 2017010010 Yohanes Kia
10. 2017010011 Oktovianus Jerry
11. 20L7ALOOLa Maria Korina Tuti
L2. 2017010015 Arnbrosia Lipa Ruinq
13. 2ALTAtOOLT Ramadani
L4. 2017010018 Santi Setyaningsih
15. 20L70LOO20 Devi Rylta Sampe
L6. 2AL7010021 Vicka Oktavianv
t7- 20fiaLoozz Prisilia Steviani
18. 2A170LOO23 Winda Artamevia Syahbudin Katunde
19. 2AL7ALOOZ4 Merlina Weko
24. 20fiolao2s Maria Anziana Bone
2L. 20L70L4O26 Vina Panduwinata
22. 20t70L4o27 Tasya Agustiana
23. 20t7074028 Jeremy Natanael
24. 20L70L4O29 Aqus Mamuii
25. 2017010030 Lewis Rianto
26. 2017010031 Rosalinda
27. zouaLoo32 Andri Setiawan
28. 20L70LAA34 Fandi Rafli
29. 2017010035 Alexander Rahmat
30. 2AL7ALAA36 Sandy Dharmawan
31. 20L70LOO37 Mariarosalinda
32. 2017010038 Sriwahyuni Salem
33. 20L7AtOA39 Rikan Oliviah
34. 2AL7ALOO4o Mariani
35. 2017ALAA4L Helmi Mika Pasulu

Bersambung....
Daftar calon mahasiswa Baru Diterima Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Tahun
Akademik 2017-2018
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen

1 2AL7A20AA1 Diah Anqqraini


2 20L702AAA2 Rezky Widayanti
3 2017020003 Andra Husaini
4 2017A2AAO4 Antonia Ratna Uran
5 20t7020aa7 Yenny Tantono
6 2017020008 Fatima Tuyahra
7 20fia20a1a Sindi Rahyuni
8 20L7AzAALl Kalista Apriliani Tubun
9 2.0L7AZAOLZ La Erik
10 2AL7A2AA13 Andy Fauzi
11 2017020015 Bella Novia
L2 zAL7A2AAt6 Larasati
13 20L7A2AOL7 Lidia lenahung
L4 2017020018 Helena Marsi lulan
15 2017020019 Mohamad Nunqki Rois Amin
16 20L7020A20 Erlinda Dwiastuti SulistivaninqsiH
t7 2At7A20A2L Muhammad Ringqar Utomo
18 20L702AO22 Dian Aspriadi
19 2017a2ao23 Noor Laila
20 20L702AA24 Intan Puspita Dewi
2L 20fiazaozs, Asrandi Sitanqqanq
22 24t7020A26 Nurcahyani
23 2AL7A2AA28 Gratia
24 2AUA2AO29 Tira Safitri Hutabarat
25 20L702AO30 Oktavianus
26 201702ao31 Ayu Astuti
27 20t7020032 Indah Piranti
28 2A17020A34 Annisa Soleha
29 20L7A2A036 Maria Lestari Lulu
30 20L7020a37 Achmad Soulthy Foultaov Simbolon
31 20L7A20A38 Dwy Angga Sasputra
32 20t702aa40 Farida Mahdiyyah
33 20L702AO4L Yeni
34 2017a2ao42 Herlina lelita Putri
35 2017020a43 Defia Rahmawati
36 2AL70ZOO44 Silvanus
37 24L7020A45 Muhammad Salahuddin Al Ayyubi
Bersambung..--
Sambungan Hal 1

38 2AL7A2CI446 Eliana Yunisia L


39 20L7A2AO47 Anisa Nurfitri
40 2AL7A2AO48 Siswo Dwiarso
4L 2A1702045L Muhammad Kadarrisman
42 20L7420452 Andronikus Fredrik
43 2AL70ZOA53 Deni Ari Saoutra
44 2017020056 Devi Novitasari
45 20fia20057 Teresiana Liqo
46 2017020058 Nurul Asikin
47 2AL7A2AA6A Nanda Mahendra
48 20L7A2A06I: Avu Rahmani
49 2AL7A2AA62 Rusliansvah
50 2A17A2A063 Svarifah Nurfadhilah
51 20L7020A64 Aorian Putra Whvuda
52 2017020065 lumrianita
53 2AL7A20466 Desi Misnah Sari
54 2At702A467 Andrv Gonoqom
55 2017020068 Eka Melliyani
55 2AL702A069 Jesse Natasha Deran C.
57 2AL702AA70 Stiven Jessen
58 20L7024O7 L Pazri Rahman
59 20L7024A72 Bernabas Kavanq
60 2AUA70A73 Georoe Noverius Mikhael Wib.
6t 2AL7A20074 Devi Saelda
62 2A17A20A75 Aoris Onqki Aristus Bokv
63 20ua2ao76 Mona Miranti
64 20t7024077 Ronal Fauzi
65 2017024478 Sandv Kosasih
66 20L7024479 Seorianto Paulus
67 2017020080 Eko Hendrivadi
58 20L7A20081 Julfina
69 20t7azaa8z Desi Laras Ayu Kartini
70 2AL7A2AO84 Sam GusWawan
71 2017020085 Azid Al Azazi
72 2017020086 Santi Seoti Anqqraeni
73 20L7020087 Yohanes Laba
74 2017020088 Fonnv Susanti
75 2017020089 Muhammad Khairun Nur Rasyid
76 2AL7020A90 Mirnawati
77 2017020091 Aldasari
7B 2AL7A20092 Yair Nathanael
Bersambung....
Sambungan Hal 2

79 2AfiA20493 Deden Setiawan


80 2AL7A2AO94 Leonardo Parera
81 2017020095 Kelvin Aprilia Mustika
82 2A17A2AA96 Monika Liqit
83 20L7424097 Dessv Puspawati
84 2017020098 Nadva Erika
B5 2017020499 Yudha Pratama
86 2017020100 Muhammad Adha
87 2017020101 Anis Kurniasih
88 2At7AZALA2 Rvan Hidavatullah
89 2A17A2ALO3 Muhammad Fachreza Mahendra
90 20L7AZALA4 Fifiana Bonefasius
91 2017020105 Dandv Ferdivan
92 2017020106 Faisal Azhar
93 2At7A20rA7 Subkhan Afrian
94 2A17A2ALA8 Eqha Famukan
95 2AL7A20tO9 Muhammad Randa Geoda Alam
96 20L7020LL4 Moris
97 20L7oz0tLt Muhammad Juhairi Solihin
9B z}flO20tL2 Yuliana Luao Gah
99 2017020113 Muhammad Fauzan
100 2AL70207L4 Meidi Gunawan
101 20L74241L5 Mia Yustika
LA2 20L7420LL6 Elfridus Male
103 20flozatL7 Annisa Nur Sabriena
LA4 1710001461 Agustiya Pratiwi
105 1710001453 Yefta Chalson
106 L77AOOL467 Elvana Anqqa Saputra
L07 tTtoaoL4Ta Rvo Firdaus Wardhana
108 L7LOOOL473 Retno Dwi Yulianto
109 u10aa1-475 Irsan Alfandi
110 L7LOOOL479 Lucky Priscalia S
111 1710001480 Yuliana
tt2 1710001483 Yunike Smiki Milani
113 1710001496 Tresia Berta
LL4 1710001516 Noor Rahmadina
115 1710001523 Susanti
116 L7LAAAL527 Panii Harisman
tL7 1710001533 Rini Windi
118 1710001539 Redi Kusandi
Bersambung....
Sambungan hal 3

1710001544 I Yunita Theresa


1710001549 Rina Wanda
1710001551 Owen Rivaldo
1710001555
1710001581 Muhammad Fuad Hibatullah
Daftar calon mahasiswa Baru Diterima Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Tahun
Akademik 2017-2018
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Keuangan & Perbankan Syariah

2017030001
2017030002

2AL7030444
2017030005
2017030006
1710001563

ot'*lQ-&e
/-$
orl
ffif
3l
z\
,\
\*
5 197811 1 002
Daftar calon mahasiswa Baru Diterima Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Tahun
Akademik 24fi-2418
Fakultas : Hukum
Program Studi : llmu Hukum

1 2017050001 Andi Muhammad Irwan


2 2017060002 Muhammad Ermansyah
3 2017060003 Tri Cahvo Mirnawanto
4 20t7a6aaa4 Istianto
5 2017060005 I Nyoman -]ulian Budiaftha
6 2017060006 Muh Nur Hidavat
7 2AL7A6A007 Yolanda Mustika Wati
9 2017060009 Yanto
10 2017060010 Benhael Alpani Diqsua
11 2017060011 Dewi Nurlinda Sari
L2 20L706A012 Mev Sarah
13 2017060013 Yurike ChrisWa Ananda
L4 20L7A6AAL4 lohanes Da Silva
15 2017060015 Noven Wanqan
16 2017060016 Sepmi Safarina
17 2AL706AAL7 Rika Liana Saputri
18 2017060018 Ratu Mavanq Sari
19 2017050019 Yosep Usflapius Jianq Dea
20 20L7A60020 Indra Henokv Fahreza
2! 2AL7060421 Zumronatul Fiza
22 20L7464423 Muhammad Zein
23 20L7060424 Fitriah Dewi Renqqanis
24 2017060025 Desv Effika Sari
26 20L7A60027 Muhammad Obi Tri Mukti
27 24t7450028 Noflin Cheni
28 20L7060429 Rahmad Syahfani
29 2017060030 Gilvina Grace Bulam Abram
30 2017060031 Yooi Ahmad Septian
31 24L7060032 Dita Oktavia Stiya Ninsrum
32 2017060033 Siti Aminah
33 20L7064034 Adihari Saoutra
34 2017050035 leri Todino
35 2017060036 Sadam Husen
36 20L7A6A437 Christian Chiesa
37 2017060038 Anooun Casmita Mara
38 2017060039 Andre Rahman
39 20L7064040 Arva Buana Putra Ramadhan
40 2017060041 Waworuntu, lonathan Ferentino

Bersambung....
Sambungan Hai 1

4L zo17a6004.2 Shella Purnamasari


42 2017060043 Muhammad Elvin Nazaly
43 24L7064444 Elvina Halim
44 20fia60a45 Ratna Damavanti Fransiska
45 2017060046 Aqnes Gresia Natalia
46 24L7064447 Chinta Wardani Ningrum
48 2AL7A6A049 Fransisco Saverio
49 2017060050 Abraham Setiawan
50 2017060051 Dhea Ananda Febriyani
51 20L7A6AA52 Sakeus
52 2017060053 Datuk Muda Hafidz
53 2AL7060454 Antonius Boniventura Bone
54 2017060055 Svarief Hidavatullah
55 2017060056 Alex Lihardo
56 20t7a6aa57 Marta Kewa Kelen
57 2017060058 ChinUa Nora Ninqsih
58 2017060059 Dewi Anqelia Daniel
59 2017060060 Nindva Anooraeni Yurvastari
60 2017060061 Arnelita Wulandari
61 24L7060064 Muhammad Febrarie Khartie
62 2017060065 Miranti Yuniruswana
63 2017060055 leldi Fredrice Kernadi
64 20uo6ao67 Adi Saoutra
65 2017060068 Aorianus Jaqon Manuk
66 2017060069 Febrinoel Hanaehan Manullang
67 zo77a6ao7L lumhari Harivanto
6B 24L7064072 Meidiana
69 20L7060073 Fitriani Rosliana
70 20L7064O74 Laurensius Marvin
7L 20L7460475 Elsada Crismavanti Palinqqi
72 2AL7A6AA76 Chelsea Hertinia
73 24fi060077 Seltiana Banne Bara'
74 20t7460478 Wira Haris Wardana
75 24L7460479 Muh. Aidil Faoih
76 2017060080 Muhammad Pagan Mahaparana
77 2017060082 Indah Khairunnisa
78 2017060083 Nenita Nanda Sari
79 24L7064484 lunaidi Miftahurrozioin Aziz
80 20170600B5 Priesatama Wardhana
81 2017060086 Yemima Natalie Cristiantv
82 zAI7060087 Abdul Muhad Nasrullah
B3 2017060088 Rohy

Bersambung.-..
Sambungan Hai 1

4L zo17a6004.2 Shella Purnamasari


42 2017060043 Muhammad Elvin Nazaly
43 24L7064444 Elvina Halim
44 20fia60a45 Ratna Damavanti Fransiska
45 2017060046 Aqnes Gresia Natalia
46 24L7064447 Chinta Wardani Ningrum
48 2AL7A6A049 Fransisco Saverio
49 2017060050 Abraham Setiawan
50 2017060051 Dhea Ananda Febriyani
51 20L7A6AA52 Sakeus
52 2017060053 Datuk Muda Hafidz
53 2AL7060454 Antonius Boniventura Bone
54 2017060055 Svarief Hidavatullah
55 2017060056 Alex Lihardo
56 20t7a6aa57 Marta Kewa Kelen
57 2017060058 ChinUa Nora Ninqsih
58 2017060059 Dewi Anqelia Daniel
59 2017060060 Nindva Anooraeni Yurvastari
60 2017060061 Arnelita Wulandari
61 24L7060064 Muhammad Febrarie Khartie
62 2017060065 Miranti Yuniruswana
63 2017060055 leldi Fredrice Kernadi
64 20uo6ao67 Adi Saoutra
65 2017060068 Aorianus Jaqon Manuk
66 2017060069 Febrinoel Hanaehan Manullang
67 zo77a6ao7L lumhari Harivanto
6B 24L7064072 Meidiana
69 20L7060073 Fitriani Rosliana
70 20L7064O74 Laurensius Marvin
7L 20L7460475 Elsada Crismavanti Palinqqi
72 2AL7A6AA76 Chelsea Hertinia
73 24fi060077 Seltiana Banne Bara'
74 20t7460478 Wira Haris Wardana
75 24L7460479 Muh. Aidil Faoih
76 2017060080 Muhammad Pagan Mahaparana
77 2017060082 Indah Khairunnisa
78 2017060083 Nenita Nanda Sari
79 24L7064484 lunaidi Miftahurrozioin Aziz
80 20170600B5 Priesatama Wardhana
81 2017060086 Yemima Natalie Cristiantv
82 zAI7060087 Abdul Muhad Nasrullah
B3 2017060088 Rohy

Bersambung.-..
Daftar calon mahasiswa Baru Diterima Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Tahun
Akademik 2017-2018
Fakultas : Pertanian
Program Studi :Agroteknologi

1. 2At704AOA2 Laden Tiyus Niau


2. 2AL7040AO3 Aditia Dede Saoutra
3. 20L7040004 Ahmad Sufillah Zaeni
4. 20L7A40006 Sunarko
5. 2017040447 lunaidi luk
6. 2017040008 Krisoina Paout
7. 2017040009 Famakius Merenq
8. 20L7A400LL Suwin Daud
9. 20170400t4 Evander Davitson
10. 20L70400L5 Leonardus Oktavianus
11. 20L70400L6 Khoirul Amri
L2. 20L7044OL7 Viranti Monika Citra
13. 20L70400L9 Benidiktus Banqata Kelans
14. 20L704AO20 Arnold Yais Raia
15. 20L704042L Senius Bondunq
16. 20L7040022 Salha Raafi Anoqara
L7. 20L7040023 Ferdinandus Rifi
18. 20L7040024 Yohanes Karolus Kwuel
19. 20L7444026 Irvan Pratama
24. 24L7044028 Norazmi Yohanis Timo
2L. 24L7040031 Bartholomeus Bala Laiar
22. 20L7040032 Januarius Bilunq
23. 20L7444033 Sonia Nur Azizah
24. 20L7040034 Wihelmus Daduk
25. 2017040035 Edi Siswanto
26. 20L7040436 Yohanes Tobi
27. 2At7044037 Dandi Herma Reza Anwar
28. 20L7040038 Muhammad Faiar Sidik
29. 2017040040 Rosalina Mebanq
30. 24fi440041 Citra Dewi
31. 20L7440042 Wisnu Riski Prabowo
32. 20L7040443 Ramadhan Abdilah
33. 20fi444044 Hermanus Rari Setiawan
34. 24L7A40A46 Tinus
35. 20L704;AA47 Hironimus Garbin
36. 20fia4ao4& Sutardi
37. 24L7044449 Hendra Triwanli

Bersambung....
Sambungan Hal 1

2017040050 Nur Rohmat Amiruddin Oohhar


2017040051
2017040452
20L7040A53 ki Antonius
20L7040054
2017040055 Yossi Marsella
20L7040056
2017040058
Deniel Flawiiava Ledau

20t7040061 Mahendra Leo Sandi

Stefanus Cooernicus Hanq Tuah


Nurcholis Maiid

20L7440066
1710001466 Yesaya Machribi
1710001534
1710001543 Lukas Seotianus
L7LOAAL552 lebedius Jenau
1710001568 Ingan Ajan

#t
a\

5 197811 1 002
Daftar calon mahasiswa Baru Diterima Unirrersitas Widya Gama Mahakam Samarinda Tahun
Akademik 20fi-2418
Fakultas : llmu Sosial dan llmu Politk
Program Studi : llmu Administrasi Negara /Administrasi Publik

1 2017050001 Krisnanda
2 2017050004 Mirda Amalia
3 2017050005 Eli Ratnasari
4 2017050006 Wawan Setiawan
5 z0flA5AAA7 Arnoldus Jansen Kuleh
6 2017050008 Lerano Alanq
7 2AL7A50014 laui Niuk
B 2017050015 Huda Irawan
9 2At7A5AAL7 Ericko Stevan
10 2017050019 Shafira Nurullita
11 201705aa22 Oktavianus Nuwa
L2 2AL7A50A23 Aplinovandi
13 20L7054024 Silisius Paring Irang
L4 2017a5aa25 Ropina Mathius
15 2017a5a426 Fahri Muttaqin
16 20L7050027 Maximilianus Vedis
L7 20L7050A28 Asep Kurniawan
18 2017450029 Izzaddin Muhaiirin
19 2017050030 Izzeddin Muhaiirin
20 2017050031 Andi Rianqqa Oktava
2L 2017050035 Loisa Rantepadang
22 2017050036 Didius Gelunq Nqau
73 20L7054037 Maria Mahdalena Mev Munda
24 2017050039 Kusma Junita Christiawati
25 2017050040 Lia Anqqraini
26 2AL7A50042 lov lindi
27 2AL7050444 Raka Roby Saputra
28 2017050052 Dwi Punarani
29 2017050053 Siti Zulaeha
30 2017050054 Andv Ramadhan Firdaus
31 2017050055 Yulia Paramitha
32 20L7454062 Yulius Yusup
33 2017050063 Yuliana Bonq Liah
34 2017050065 Ichsan Wahvudi Nugraha
35 2017050066 Nufus Cindrakasih D
36 2AL7A50467 Karlina Yan
Bersambung...-.
Sambungan Hal 1

37 2017050068 luliana Leris


38 20L7A5AO7t Perawati Simaniuntak
39 20L7A54472 Rvan Hadi Pratama
4A 20L7454473 Ayunda
41 2A17054474 Rika Andriani
42 20L705AO75 Riansyah
43 20L7454476 Bella Aulia Chikita
44 20fla50077 Riski Canra Manurunq
45 2017050078 Rika Ronanda
46 2AL7054479 Muhammad Mashur SuloliPu
47 2017050080 Selvia Puspita Sari
48 2017050081 Fandie Achmed
49 2017050083 Juarv Dorsv Panus
50 2017050084 Samsiah
51 2017050085 Harvadi
52 2017050086 Eka Oktaviani
53 20]7o5ao87 Rafika Astriana Pratiwi
54 2017050088 Titania Sabna Maulianur
55 2017050089 Yunitha
56 2017050090 Raqil Hardivanti
57 2017050091 Willv Valintinus
58 2AL7050092 Husnul Anam
59 2017050093 Rahmat Hidayat
50 2017050094 Reski Asrah Handayani
61 2017050096 Navarin Ashari
62 2017050101 Marco Mesach
63 20L7050LO4 Yudi Nvurano
64 2017050105 Fera Delvia
65 2017050107 leky Musa Lipanq
66 2017050108 Wiwin Dwi Utari
67 2017050109 Dian Wahyu Syah
68 2017050111 Samsuri
69 20L7050Lt2 Fitria Marqaretha
70 2017050113 Salsabila Asyura Istiqomah
71 2017050114 Stepanus Hibau
72 2017050115 Kiki Febrianita
73 2017050116 Ni Kadek Lis Aqustina
74 2AL7osAtfi Winokan Thalia Debora
75 2017050118 Muhammad Aidil

Bersambung.....
Sambungan Hal2

76 2017050119 Muhamad Ferdy Irawan


77 2017050120 Fehrv Pairin
78 2017A50tz1 Ordila
79 20uosaL22 Nova Susanthi
80 2AfiA5At23 Sarah Asari
B1 20L7054L26 Ayu Christin Tampubolon
82 2017050128 Dini Nurfadillah
83 zA17A5AL29 Maharani Diastica Effendi
84 2017050130 Maqdalena Xaveria Huyang
85 2017050131 Dinda Ayu Hariyanti
86 2017050133 Charles Mikelson
87 zol7a5al34 Benni Hawalicen
88 2017050135 Heriyanto Welensy
89 2017050136 Irvan Vahrozi Saputra
90 2017054L37 Rio Ade Tomy Cahyono
91 2017050139 Anastasia Enita
92 2017050140 Nikodemus.P
93 2A7705414t Svahruni Satriva
94 2AL7A5AL43 Rindiani
95 20t7050L44 Martinus Liq
96 2At7A50L46 Yusup lhon
97 2017050148 Asrina Dewi
98 t7LAAAL462 Budiansvah
99 1710001468 Abd Aziz
100 L710AOL469 Arrima Nur R
101 L71AOO1476 Novia Safitriyana
LO2 1710001482 Vivi Nur Hidah N
103 1710001486 Moni Yati Arsid
104 1710001493 Ayu Novita Sari
105 1710001498 Rika Aprilia
105 1710001503 Nurfadillah
LA7 1710001504 Ahmad Sadly
108 1710001507 Salwa Rahmadana
109 1710001509 Rasmah
110 1710001510 Otdania
111 1710001512 Muhammad Samsul
tt2 17LOAAL522 Muhammad Rifaldin Alhabsyi
113 1710001531 Ade Nur Yahya
Bersambung.....
Sambungan Hal 3

tL4 171000153s Sutrisman


115 1710001540 Dita Puji Wardani
116 1710001547 Muhammad Ahmadi
tL7 1710001548 Elsa Nauli Pasaribu
118 1710001557 Rahmat Ali MiulYadi
119 1710001559 Febry Rachmad Fauzi
120 1710001565 Arnila Fitriani AbYa Sofyan
r2L L7tAAOt572 Indra Setiawan
r22 1710001576 Devi Apriliani
L23 1710001586 Y"*y Dat'rt

15 1978t1 I 002
Daftar calon mahasiswa Baru Diterima Universitas Widya Garna Mahakam Samarinda Tahun
Akademik 2017-2018
Fakultas . Kesehatan lvlasyarakat
Program Studi ' Ke*ehatan Masyarakat

1 2017070001 Sarifah Eva Veliana


2 20L7A70445 Nur Annisa Winda Sari
3 2At7A7AA06 Oktaviana Sri Ninqsih
4 2AL7A7AAA7 Muahamad Irvan
5 20L7A7AALA Arrdreas Anver:
6 20I7a7aar6 Fonv
7 2AL7A7AALg Dtontqtqq l-ltgelhus
B 2A17A7AO23 Desliana Reti
9 2Ar7A7AA24 Reqina Doq
10 2AL707A026 Hilarius Milanq
t1 2077474027 Bonaventura Bahi
L2 2AL707AO28 Eri Ramadhan
13 2AL7A7AO29 Yuliana Lilit
L4 20L7070434 Vinsensia Hipui
15 2AL7A7AA3L Afrisia Sama Rae
16 2AL7470432 Oktaviana Delima Gerino
t7 2AL7A7AA33 Norberta
18 2017070434 Fransiska Linda Sari
19 20L7A70A35 Yenni Rosalia Luaq Baq
20 2417470436 Noviliana Bulan
2t 24L7074437 Ninik Sulistivowati Catur Rini
22 24L7074038 Hidavat
23 2A1707AA39 Haikal Karimi
24 20I7o7ao40 Asryani
25 24L7070041 Nelli Yanti Ruswana Anwar
25 20L7070043 Lunni Sarlita Maharani
27 20L7070045 Melania Marisa
28 20L7070447 Joan Willv Pratama Nqayow
29 zA17A7AO48 Yuliana Prihartini Tiounq
30 20t7070049 Muhammad Syahdiat Riskyan
31 2017070050 Sandra Adela
32 2017070051 Kadek Erni Ninosih
33 20L7074053 Pratiwi
34 2017074054 Paschalius Aquno Diaan
35 20L7070455 Maria Natalia De'Omay
36 2AL7A70456 Rinda Survani
37 20L7070058 Anastasia Melinia Pavao
38 20u470459 Antonia Theresia Awino

Bersambung....
Sambungan Hal 1

39 2AL7A7AA61 M. Murni Asunt


40 2AL7070464 Eni Oktasari
4L zofi070A65 Guslia Kurniasih
42 2017070a66 Chintiva Paramitha
43 20fia7aa67 Emiliana Yunita L
44 2A77A70A68 Thomas Febryanto
45 z}fiA7AA70 Penianti Samoeari
46 2AL7A7AO7L Deka Veronika
47 2AL7A7AA7Z Restiana Rahayu.R
48 2At7A7AO73 Hesti
49 2AUA7AO74 Marlini
50 20L707AO75 Framzeta Rsuma DefaYanto
51 2AL7070076 Muhamad Marzuki
52 20L7A74077 Mike Andreas
53 2017a70078 Merry Lusia Cristin
54 20L7A70479 Lenv Dwi Ambarwati
55 2017070080 Rizda Febrina Sari
56 2AL707AO8L Anqqer Dwi Atmoio
57 2oL7070085 Rika Rahim
58 20L7070486 Meoawati Unvat
59 20fi07aa87 Dorinda Emilie
60 2017070088 Yuninda Larasati
61 2017070089 Muhammad Fadillah ShandY
52 20L7A70A90 Oktaviana Novikadela Inuq
63 2At7A70A9L Iin Arivansvah
64 2AL7A7AA92 Nur Hidavah
65 2A17470493 Ardiyansah
66 2AL7470094 Florentina Edelberta Lio
67 2AL707AO95 Aoriwanli Welem
68 20L7070096 Aelin Tonv
69 2AL7A70497 Oktavianus Uninq
70 2AL7470098 Meqawati Puspita Sari
77 20t7070099 Rafena Karolina
72 2017070100 Riski Ima
73 2017a70Lat Titus
74 2017a70L42 Sarah
75 20L707At43 Febiana Zulqaidah
76 2AL7A70tO4 Ade Al'fani
77 2AL7070t05 Fitriah Ramadani
78 20L7074LO7 Yunita Carolina
79 2017070108 Winda Nurhidavah
80 20L7070LO9 Herri

Bersambung.....
Sambungan Hal 2

81 2AL707ALLA Maodalena Usun


82 20170701L1 Rendv Gorian
83 2AL7070L12 Vera Anqoreni Irin
B4 2At7A70lL3 Nur Yulianti
85 2At7A7AL14 Kristiana Ping
B6 2A17A7ALLS Nur laitun
87 2017a7alt6 Dinq
88 20t7074LL7 Ester Fransiska
B9 2Ar7070tL8 Melkias Hansel
90 2At7070tL9 Sutri Rahavu
91 2Ar7070124Isra Svafitri
92 2AL7A7ALZL Nurfitri Akhmad
93 2AL7A7AL22 Aulia Akmal Fachmy
94 20L7070L23 Clara Adelya Tipung
95 2AL7A7AL24 Tresia
96 20L7A70L25 David Haris Setiawan
97 20L7A74126 Wita Astria
98 2At7A7AL27 Dhea Ekasaputri
99 2oL7070t28 Windv Cristiamv
100 20t7a70L29 Desiana
101 20L7470L34 Kamilius luan
LA2 2AL707At3L Ferdinandus Linqai
103 2A17A7AL32 Yuni Destva Ninqsih
t04 2AUO7AL33 Vina Alfianita
105 2Afi074L34 Ria Rizki Sukmawati
106 2AL7070L36 Yuliana Nurrahmahwati
t07 2077074L37 Yuliani Nurrahmahwati
108 20L7A7AL39 Riska Widvarahma Putri
109 20L7074L44 Veronika Sebo Linqqi
110 2AL7A70L41 Wesi Fatmawati
111 2A17070142 Septa Puspitasari
112 20fia70L43 Maroaretha Mebanq
113 2AL7A70t44 Shondhana Tumba' Limbong
tL4 20t7a70L45 Tri luniarti leninq
115 1710001478 Avu Triastuti
116 t7LOOOL494 Adella Safira
It7 1710001502 Tenezia Putri Amanda Yasmine
118 1710001506 Renada Gabriella Parera
119 1710001519 Dovina Dino
120 1710001537 Irfan Mulia Gafur
tzL 1710001538 Merchiliani Harianto
t22 1710001541 Noriati lhon

Bersambung....
Daftar calon mahasisra Baru Diterima Universitas Widya Gama Mahakffii Samarinda Tahun
Akademik 2017-2018
Fakultas : Keguruan Dan llnxr Pendidikan
Program Studi : Pendidkan Bahasa lnggris

I 12017080003 Nur Annisa


2 2017080004 Trisnawati
3 2017080005 Razapilit
4 2017080006 Ahmadin Abdurahman Safar
5 2017080007 Catrine Brown
6 2017080008 Emiliana Panus
7 2017080009 Fransiskus Isanq
8 2017080011 Yulia
9 20170804L2 Recki Hadi Perdana
10 2AL708AAl7 Maroareta Reni Aluv
11 2017080018 Cesar Mavanqsari
12 2017080019 Miftakhul lanah
13 2AL7A8AO20 Rizkv Nur Aziza
t4 z0flABAOZL Riska Safitri
15 20L708OO22 Sabinus Dwi Kharismanto
16 2017080025 Selvi
L7 20L7080026 Scesillia Tirza luwita
1B 2017080029 Sinta
19 2017080030 Ester Ria Uken Maradindo
20 2017080031 Harniati
2L 2017080032 Venv Widiva Lestari Salawali
22 2017080033 Muhammad Zikrv Aditya Angqara
23 2017080034 Sri Avu Wandira
24 2017080035 Putri Nurhidavanti
25 2017080036 Antony Komala
26 2At7480437 Stevi Indafti Andriani
27 2017080038 Klara Mustika Rini
28 2017080039 Ni Made Sruti
29 2017080040 Cindy Audya
30 2017080041 Gloria Presenia Engel
31 2AL70BOA42 lordv Anooa Kristian
32 20t7080043 Adinda Avu Resna
33 20L7080044 Menoaret Yuni
34 20L7080446 Brioita Crensencia Baes
35 20L7080447 Dahliana.F
36 2017080048 Dekwino
37 2017080049 Aoustina Krismonika
38 2017080050 Maria Theresia Ina
Bersambung...
Sambunsan Hal 2

2017080051 ani Wulandari Kusuma


2017080052 Nia Armiani
1710001500
1710001518

s 197811 1 002
Daftar calon mahasiswa Baru Diterima Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Tahun
Akademik 2017-2418
Fakultas : Keguruan Dan llmu Pendidikan
Program Studi : PG-PAUD

2017090001
Desi Rimani
Nor Mita Sari
2017090005
2017090006 Oktaria Lukas

2017090010
2017090011 Nurdini Fadillah

5 197811 1 002
Daftar calon mahasiswa Baru Dibrima Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Tahun
Akademik 2017-2018
Fakultas : Keguruan Dan llmu Pendidikan
Program Studi :PGSD

1 2017100001 luliana Setia Ninqsih


2 20r7100003 Rizkv Arum Pusoaninqtyas
3 2A171AAAA4 Widva Maharani Kristanti
4 2017100005 Krista Feny
5 zAtTLOOOAT Fitri
6 2017100009 Herrawathy
7 2017100013 Stevenly Nqilo
8 2017100014 Marton Musa
9 2017100016 Yasinta Derli
10 2AL7LAAAL7 Tini Aroiani
11 2017100018 Dewi Sartika Indah
t2 2017100020 Karmiani
13 2At710AO2L Mardin liman
t4 20L7LOAAZ2 leni
15 2CI17LAOAZ3 Elisabet Sonq Dinq
16 20L7LOOAZ4 Rike Kristina
t7 2017100025 Franklin Bernabas
18 20L7100026 Albert Tonu
19 20L7LOAOZ7 Hendri Siqar
2A 2017100028 Maroareta Nona Vinta
21 2017100030 Rvan Alfian Nur
22 2017100031 Anisa Rosana Rahel
23 2017100035 Ade Wahvudi
24 2017100036 Ronal Rvan
25 zAfiLAOA37 lunefra Dp Telnoni
26 2017100039 Asrita Nadeak
27 2At7LAOA43 Nini Asih Av Eliza
28 2A\7LOOO47 Seotvana Puspita
29 2017100048 Kamelia
30 2017100050 Eudia Fortuna
31 2At7tAOOSz Yustika
32 2017100053 Veronika Dian Febi
33 2017100054 Veravanti
34 2017100055 Andra Eka Wardana
35 2017100056 Martiana Destri
35 2017100058 Katarina Desy Silau
37 2017100059 Vivi Dwinda
3B 2017100060 Susi Sintawati
Bersambung...
Sambungan Hal 1

39 12OL71O0061 | Marselina L Doni


4A 2A17LAAA62 Christianus Freedus Yorifan
4L zoLTtaaa64 Mulia Damayanti Ramadhani
42 2017100065 luwita
43 2017100066 Khotim Anooraini
44 20L7LAAA67 Suprianata
45 2017100068 Nadia Arba Pertiwi
46 2017100069 Oktavianus Boli Kelore
47 2017100070 Charles Yohanes
48 20L7LAAA71 Irmavani
49 20L7LAAA73 Oktaviana Janoin
50 2AL7LAAA74 Arisanti Biluno
51 2AL7LAOA75 Perianus
52 2AL7LAOA76 Dominika Devung Himang
53 20t7LOOO77 Irvan Evendy
54 2017LAOA78 Zoni Iskandar
55 2017100079 Ade Wulan Saoutri
56 2017100080 Dessy Yenitha
57 2017100081 Marina Fardawati
5B 20L714OO82 Jovanto
59 2017100083 Roslivati
60 2017100084 Eka Suci Kurniati
61 2017100085 M Rav Handani
62 2017100086 Saioul Anwar
63 2017100087 Ni Ketut Dewi Krisna layanti
64 2017100088 Noorianto Biluno
65 20171000B9 Apri Steven
66 2017100090 Villa Rindivianti
67 2017100091 Ferrv Setiawan
68 2017LO4O92 Nor Aina
69 2017100093 Anti Lie
70 20L7LOOAg4 Enielika Sentia Eqa
7L 2017100095 Aorilia Kurnia Putri
72 2017100096 Ropi Natalina
73 20t7LAAAg7 Hairunnisa
74 2017100098 Biluno Udau
75 2017100099 Siti Nurianah
76 2017100100 Shela Fitri Sari
77 2017100101 Rina Rosliana
78 20L7LAOLOZ Gustiandi
79 2017100103 Sri Anti Inda Sari
BO 20L7LOOLA4 Huslatifah Umar

Bersambung.-..
Sambungan Hal 2

81 2017100105 Usira
82 2017100106 Maria Makdallena
83 20t7LAOLA7 Skolastika Febriyati Surya
B4 2017100108 Rini $Iihartati
85 2017100109 Seoti Kristina Ellen
86 2017100110 Peterus Seranq
87 20171001 11 Elizabeth Anqela Orin
B8 2ALTLOOltz Febbv Aoustia Welson
89 2017100113 Modestus Pavonq
90 20L7LAO114 FuziAl Oamariah
91 2017100115 Asmawati
92 2017100116 Bitri Martha Tria
93 2Al7LOOLL7 Andri Saoutra
94 2017100118 Karunia Bayu Satria
95 2017100119 Ibti Cindi
96 2AtTLAOLZA Miftahul Jannah
97 20L7LAAtzl Hermanto Bartamius
98 2AL7LOALZZ Krisandhv Arles Defari
99 zAL7LAALZ3 Leni Marlina
100 20L7LAOLZ4 Yoseo Sona
101 2017Laat25 Riskadita
LA2 20L7LOAL26 Marni Berahim
103 2AL7LOOLZ7 Nasaria Tanqi Pada
LO4 2AL7LOOLZ8 Mekticenly Risel
105 2017toaLzg Nadya Mitha Restiana
106 2017100130 Nurul Khotimah
LA7 2017100131 Dewi Purwanti
108 20L7LAAL32 Anisa Anindi Muslimah
109 2017100133 Niken Novita Sari
110 20L7LOAL34 Merlinda Setia Murni
111 2017100135 Bonefasius Tasmin
tt2 2017100136 Mardianti
113 2AL7LOOL37 Nanda Lidva Saoutri
Lt4 2017100138 Dina RianiTiku Belo
115 2017100139 Nurdiantv Susanty
116 20L7LOOL4o Sella Shintia
1L7 20t7toa14L Nur Shidio
118 2AL7LOA142 Risky Soetiipto
119 20L7LAAL43 Maulana Adam luliano
t2a uLaaoL474 M Maulana Malik Ibrahim
L2t L7LOAAL477 Antania Yulita Santi
L22 17toaor497 Trisnawati

Bersambung....
Samhuncan Hal ?

'lrrli;rni
LB I 1710001s0s
t24 1710001511 I ilic Qatinrini
r25 1710001513 Al Maidah
t26 1710001514 tritri Qhnlohah
t27 1710001520 tritri:ni
r28 1710001521 Faradillah Putri Rezky
129 1710001526 Adolia Elahmi Dianv
130 1710001532 l-{ani Pahavu
131 1710001542 M h Azrrran<wah
L32 1710001546 Dodi Alfayed
133 1710001562 Marcerita Tptinn
t34 1710001564 Anr Marrrina Kena Kein
135 1710001569 Khaerul Nizam
136 1710001570 Drrcni Alur
L37 1710001578 Maria Rencianaerita Mbari

1978r,l I 002