Anda di halaman 1dari 9

Sifat cahaya

1) Cikgu Musa meminta muridnya menjalankan satu penyiasatan bagi mengkaji bagaimana
jarak antara objek dengan sumber cahaya mempengaruhi saiz bayang di bawah
menunjukkan susunan radas penyiasatan tersebut. (6m)

(a) Apakah hipotesis yang sesuai bagi eksperimen tersebut ? Tandakan (  ) pada jawapan
yang betul.
Jarak antara bola dengan sumber cahaya mempengaruhi saiz bayang-
bayang

Apabila bola jauh dari sumber cahaya, saiz bayang-bayang bola akan
menjadi lebih kecil
Semakin dekat bola dengan skrin, semakin besar saiz bayang-bayang

[ 1 markah ]
(b) Penyiasatan telah dijalankan dan pemerhatian direkodkan dalam maklumat di bawah.

Berdasarkan maklumat yang diberi, bina satu jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan.
[ 2 markah ]
c) Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah berikut :
(i) Pemboleh ubah yang dimanipulasi
_________________________________________________________________________
(ii) Pemboleh ubah yang bergerak
_________________________________________________________________________
_
(d) Ramalkan apa yang akan berlaku jika bola digantikan dengan kaca lut sinar ?
_________________________________________________________________________
__
1) Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid untuk
mengkaji pembentukan baying-bayang. Satu objek diletakkan padatiga kedudukan yang
berbeza iaitu X, Y, dan Z. Bagi setiap kedudukan , saiz baying-bayang yang terbentuk pada
skrin diperhatikan. (4m)

Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan itu.

Kedudukan objek X Y Z
Saiz bayang-bayang

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini ?

_________________________________________________________________________
[1m]
(b) Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan yang berikut:
i. pembolehubah dimanipulasikan
………………………………………………………………………………
ii. Pembolehubah yang dimalarkan
………………………………………………………………………………[2 m]
(c) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini?
_________________________________________________________________________
__[1m]
3)Eksperimen dibawah dijalankan untuk mengkaji sifat cahaya. Siti melihat cahaya lilin
melalui lubang yang terdapat pada setiap kadbod iaitu A, B dan C. Kedudukan dan saiz
kadbod adalah sama. [4m]

a) Apa tujuan eksperimen di ats dijalankan? [1m]


_________________________________________________________________________

b) Ramalkan pemerhatian Siti, jika kadbod B dialihkan ke kanan ? [1m]

c) Ramalkan pemerhatian Siti jika lilin dialihkan ke kiri ? [1m]

d) Nyatakan kesimpulan daripada eksperimen di atas [1m]


_________________________________________________________________________
4) Rajah dibawah menunjukkan sifat – sifat cahaya dalam kegunaan seharian. Rahmat
sedang melihat rambutnya melalui cermin? [6m]

a) Terangkan mengapa Rahmat boleh melihat dirinya melalui cermin?[ 1m]


_________________________________________________________________________
b) Mengapa tukang gunting menggunakan cermin untuk menunjukkan rambut
pelanggannya? [1m]
_________________________________________________________________________

(c) Lukis gambar rajah sinar dalam kotak yang disediakan untuk menunjukkan pantulan
cahaya pada permukaan cermin. [2m]

(c) Nyatakan dua aplikasi lain yang menggunakan sifat cahaya seperti di (a) [2m]
_______________________________________________________________________
Rajah dibawah menunjukkan sudu diletakkan di dalam gelas yang berisi air. 5m

a) Nyatakan pemerhatian kamu ketika sudu diletakkan di dalam air seperti rajah di atas. [1m]
_________________________________________________________________________
b) Jelaskan sebab pemerhatian kamu di (a) [1m]
_________________________________________________________________________
(c) Apakah kesimpulan daripada gambar rajah di atas
_________________________________________________________________________
(d) Nyatakan dua peristiwa atau fenomena yang menunjukkan sifat cahaya seperti rajah di
atas. [2m]
________________________________________________________________________
Rajah di atas menunjukkan situasi yang dilalui Encik Rahmat dalam kehidupan sehariannya.
Fenomena dibawah menunjukkan bahawa cahaya mempunyai sifat-sifat tersebdiri. Rajah A
menunjukkan situasi Encik Rahmat ketika memandu dan Rajah B menunjukkan situasi
ketika sedang membaca buku.

a) Jelaskan fenomena Rajah A [1m]


_______________________________________________________________________
b) jelaskan fenomena Rajah B [1m]
_______________________________________________________________________
c) Apakah bahan lain yang boleh digunakan untuk menggantikan bahan di Rajah A, berikan
sebab [2m]
_________________________________________________________________________
d) Nyatakan fenomena lain yang berlaku dalam kehidupan seharian seperti Rajah A dan B
[1m]
______________________________________________________________________
Gambar rajah dibawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji penembusan cahaya
melalui bahan. Sebuah objek legap diletakkan diantara mentol dan skrin.

a) Nyatakan pemerhatian anda berdasarkan eksperimen di atas dan jelaskan sebab ia


berlaku [2m]
_________________________________________________________________________
b) Nyatakan apa akan berlaku pada imej yang terpapar pada skrin jika objek diletakkan
berhampiran sumber cahaya [1m]
_________________________________________________________________________
c) Ramalkan jika bintang legap digantikan dengan bintang yang mempunyai sifat lutsinar.
_________________________________________________________________________
d) Berikan sebab ramalan anda di (c) [1m]
_________________________________________________________________________
Gambar rajah dibawah menunjukkan fenomena