Anda di halaman 1dari 44

LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN

JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 29 0.002 0.058
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 34 0.001 0.034
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 39 0.001 0.039
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar : 0
1. Katagori I 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 31 0.001 0.031
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 30 0.001 0.03
3. Katagori III 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23 0.002 0.046
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.003 0.051
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks : 0
1. Katagori I 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 22 0.001 0.022
2. Katagori II 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 22 0.004 0.0704 0.0704
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.012 0.0864 0.0864
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 29 0.001 0.029
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 29 0.001 0.029
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 1 7 0.012 0.084
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 1 5 0.02 0.1

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.7098

Mengetahui : Semarang, 31 juli 2007


Kepala ……………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………….
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0
0
II PELAYANAN KEPERAWATAN 0
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 30 0.002 0.06
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 34 0.001 0.034
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 35 0.001 0.035
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar : 0
1. Katagori I 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 27 0.001 0.027
2. Katagori II 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 30 0.001 0.03
3. Katagori III 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.002 0.038
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0.003 0.042
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks : 0
1. Katagori I 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 0.001 0.023
2. Katagori II 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0.004 0.064 0.08
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0.012 0.1536 0.192
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 30 0.001 0.03
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 30 0.001 0.03
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 6 0.012 0.072
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0.014 0.154
0.927

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 28 0.002 0.056
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 34 0.001 0.034
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 37 0.001 0.037
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 29 0.001 0.029
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 22 0.001 0.022
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 21 0.002 0.042
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0.003 0.048
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 21 0.001 0.008
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 27 0.004 0.0864 0.0864
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.012 0.1152 0.1152
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 28 0.001 0.028
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 28 0.001 0.028
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 6 0.012 0.072
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6856

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 27 0.002 0.054
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 36 0.001 0.036
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 38 0.001 0.038
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 31 0.001 0.031
2. Katagori II 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 26 0.001 0.026
3. Katagori III 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 18 0.002 0.036
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.003 0.057
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 24 0.001 0.024
2. Katagori II 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 22 0.004 0.0704 0.0704
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.012 0.1248 0.1248
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 27 0.001 0.027
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 27 0.001 0.027
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 5 0.012 0.06
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 27 0.002 0.054
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 36 0.001 0.036
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 37 0.001 0.037
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 29 0.001 0.029
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 22 0.001 0.022
3. Katagori III 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 20 0.002 0.04
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.003 0.03
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 22 0.001 0.022
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.012 0.1248 0.1248
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 27 0.001 0.027
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 27 0.001 0.027
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 6 0.012 0.072
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 1 5 0.02 0.1

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6784

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 26 0.002 0.052
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 34 0.001 0.034
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 40 0.001 0.04
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 31 0.001 0.031
2. Katagori II 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25 0.001 0.025
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 0.002 0.044
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.003 0.03
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25 0.001 0.025
2. Katagori II 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 20 0.004 0.064 0.064
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.012 0.1248 0.1248
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 26 0.001 0.026
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 26 0.001 0.026
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 5 0.012 0.06
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6618

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.d. Mendapatkan STTPL, lamanya 161 - 480 jam 0 3 0
e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0
II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 0.002 0.056
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 34 0.001 0.034
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 35 0.001 0.035
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 26 0.001 0.026
2. Katagori II 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 29 0.001 0.029
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 18 0.002 0.036
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0.003 0.06
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 29 0.001 0.029
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.012 0.1248 0.1248
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 0.001 0.028
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 0.001 0.028
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 6 0.012 0.072
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6954

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 29 0.002 0.058
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 36 0.001 0.036
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 38 0.001 0.038
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 26 0.001 0.026
2. Katagori II 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 29 0.001 0.029
3. Katagori III 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 22 0.002 0.044
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.003 0.054
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 27 0.001 0.027
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.004 0.048 0.048
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0.012 0.1536 0.1536
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 29 0.001 0.029
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 29 0.001 0.029
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 4 0.012 0.048
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6996

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 30 0.002 0.06
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 38 0.001 0.038
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 39 0.001 0.039
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 0.001 0.029
2. Katagori II 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 35 0.001 0.035
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21 0.002 0.042
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.003 0.045
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27 0.001 0.027
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0.004 0.064 0.064
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.012 0.1632 0.1632
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 30 0.001 0.03
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 30 0.001 0.03
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 4 0.012 0.048
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.7302

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 27 0.002 0.054
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 35 0.001 0.035
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 37 0.001 0.037
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 29 0.001 0.029
2. Katagori II 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 24 0.001 0.024
3. Katagori III 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 0.002 0.046
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.003 0.045
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 26 0.001 0.026
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.004 0.048 0.048
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.012 0.144 0.144
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 27 0.001 0.027
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 27 0.001 0.027
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 4 0.012 0.048
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 1 1 1 1 1 5 0.014 0.07
0.74

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 0.002 0.05
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 33 0.001 0.033
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 40 0.001 0.04
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 27 0.001 0.027
2. Katagori II 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 26 0.001 0.026
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 0.002 0.026
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.003 0.039
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 0.001 0.023
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0.004 0.0448 0.0448
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.012 0.1152 0.1152
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 0.001 0.025
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 0.001 0.025
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 4 0.012 0.048
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 1 1 1 1 1 1 6 0.014 0.084
0.686

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 28 0.002 0.056
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 35 0.001 0.035
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 37 0.001 0.037
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 29 0.001 0.029
2. Katagori II 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 27 0.001 0.027
3. Katagori III 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0.002 0.04
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0.003 0.06
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 0.001 0.027
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0.012 0.1344 0.1344
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 28 0.001 0.028
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 28 0.001 0.028
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 5 0.012 0.06
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.699

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
A.1. Mendapat gelar / ijazah D III
B.e. Mendapat STTPL, lamanya 81 - 160 jam 2
f. Mendapat STTPL, lamanya 30 - 80 jam 1
II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 36 0.002 0.072
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 39 0.001 0.039
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 43 0.001 0.043
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 32 0.001 0.032
2. Katagori II 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 26 0.001 0.026
3. Katagori III 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 29 0.002 0.058
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0.003 0.063
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 32 0.001 0.032
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.004 0.0608 0.0608
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.012 0.096 0.096
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 36 0.001 0.036
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 36 0.001 0.036
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 4 0.012 0.048
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.7218

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 32 0.002 0.064
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 35 0.001 0.035
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 38 0.001 0.038
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 25 0.001 0.025
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 23 0.001 0.023
3. Katagori III 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 28 0.002 0.056
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.003 0.057
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 27 0.001 0.027
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.004 0.0544 0.0544
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0.012 0.1056 0.1056
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 32 0.001 0.032
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 32 0.001 0.032
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 5 0.012 0.06
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 1 1 1 1 1 1 6 0.014 0.084
0.773

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 34 0.002 0.068
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 36 0.001 0.036
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 0.001 0.045
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 25 0.001 0.025
2. Katagori II 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 21 0.001 0.021
3. Katagori III 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 25 0.002 0.05
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.003 0.054
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 28 0.001 0.028
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.012 0.1152 0.1152
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 34 0.001 0.034
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 34 0.001 0.034
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 5 0.012 0.06
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 1 1 1 1 1 1 1 7 0.014 0.098
0.8058

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 1 1 1 1

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 28 0.002 0.056
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 28 0.001 0.028
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 36 0.001 0.036
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 22 0.001 0.022
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.001 0.018
3. Katagori III 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15 0.002 0.03
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.003 0.039
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 21 0.001 0.021
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0.004 0.0448 0.0448
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.012 0.096 0.096
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 28 0.001 0.028
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 28 0.001 0.028
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 6 0.012 0.072
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
1.5988

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 33 0.002 0.066
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 35 0.001 0.035
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 44 0.001 0.044
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24 0.001 0.024
2. Katagori II 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23 0.001 0.023
3. Katagori III 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22 0.002 0.044
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.003 0.045
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 26 0.001 0.026
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.012 0.144 0.144
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 33 0.001 0.033
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 33 0.001 0.033
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 5 0.012 0.06
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.7146

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 31 0.002 0.062
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 33 0.001 0.033
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 43 0.001 0.043
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 28 0.001 0.028
2. Katagori II 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 21 0.001 0.021
3. Katagori III 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19 0.002 0.038
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0.003 0.048
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 25 0.001 0.025
2. Katagori II 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 19 0.004 0.0608 0.0608
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.012 0.1248 0.1248
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 31 0.001 0.031
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 31 0.001 0.031
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 5 0.012 0.06
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 2 0.02 0.04

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6456

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 32 0.002 0.064
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 37 0.001 0.037
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 0.001 0.044
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 30 0.001 0.03
2. Katagori II 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 33 0.001 0.033
3. Katagori III 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.002 0.038
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.003 0.039
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 22 0.001 0.022
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0.004 0.0448 0.0448
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.012 0.0864 0.0864
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 32 0.001 0.032
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 32 0.001 0.032
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 6 0.012 0.072
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 2 0.02 0.04

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6142

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 34 0.002 0.068
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 40 0.001 0.04
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 40 0.001 0.04
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 30 0.001 0.03
2. Katagori II 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 32 0.001 0.032
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0.002 0.04
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.003 0.039
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21 0.001 0.021
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0.012 0.1344 0.1344
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 34 0.001 0.034
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 34 0.001 0.034
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 1 7 0.012 0.084
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 3 0.02 0.06

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0.014 0.154
0.868

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 32 0.002 0.064
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 39 0.001 0.039
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 39 0.001 0.039
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 33 0.001 0.033
2. Katagori II 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 27 0.001 0.027
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.002 0.036
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.003 0.045
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 17 0.001 0.008
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.012 0.1248 0.1248
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 32 0.001 0.032
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 32 0.001 0.032
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 2 0.012 0.024
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6414

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 31 0.002 0.062
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 42 0.001 0.042
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 42 0.001 0.042
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 31 0.001 0.031
2. Katagori II 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 29 0.001 0.029
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.002 0.034
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0.003 0.048
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 23 0.001 0.023
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.012 0.144 0.144
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 31 0.001 0.031
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 31 0.001 0.031
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 5 0.012 0.06
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 3 0.02 0.06

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6946

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 30 0.002 0.06
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 41 0.001 0.041
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 41 0.001 0.041
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 29 0.001 0.029
2. Katagori II 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 28 0.001 0.028
3. Katagori III 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 20 0.002 0.04
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.003 0.027
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 22 0.001 0.022
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0.012 0.1056 0.1056
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 30 0.001 0.03
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 30 0.001 0.03
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 6 0.012 0.072
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 3 0.02 0.06

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6432

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 33 0.002 0.066
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 40 0.001 0.04
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 0.001 0.044
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 30 0.001 0.03
2. Katagori II 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 33 0.001 0.033
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0.002 0.04
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.003 0.039
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 31 0.001 0.031
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0.012 0.1344 0.1344
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 33 0.001 0.033
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 33 0.001 0.033
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 3 0.012 0.036
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.697

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.d. Mendapatkan STTPL, lamanya 161 - 480 jam 0 3 0
e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0
II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 0.002 0.056
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 34 0.001 0.034
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 35 0.001 0.035
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 26 0.001 0.026
2. Katagori II 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 29 0.001 0.029
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 18 0.002 0.036
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0.003 0.06
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 29 0.001 0.029
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.012 0.1248 0.1248
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 0.001 0.028
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 0.001 0.028
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 1 1 6 0.012 0.072
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6954

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 29 0.002 0.058
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 36 0.001 0.036
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 38 0.001 0.038
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 26 0.001 0.026
2. Katagori II 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 29 0.001 0.029
3. Katagori III 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 22 0.002 0.044
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.003 0.054
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 27 0.001 0.027
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 0.004 0.048 0.048
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0.012 0.1536 0.1536
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 29 0.001 0.029
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 29 0.001 0.029
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1 1 1 1 4 0.012 0.048
b. Melaksanakan tugas jaga malam 1 1 1 1 4 0.02 0.08

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.6996

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 1 1 1 1

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 26 0.002 0.052
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 30 0.001 0.03
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 30 0.001 0.03
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 24 0.001 0.024
2. Katagori II 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 28 0.001 0.028
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 16 0.002 0.032
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.003 0.036
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 26 0.001 0.026
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.004 0.0544 0.0544
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.012 0.1632 0.1632
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 26 0.001 0.026
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 26 0.001 0.026
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 0 0.012 0
b. Melaksanakan tugas jaga malam 0 0.02 0

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
1.5276

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 34 0.002 0.068
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 44 0.001 0.044
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 44 0.001 0.044
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 32 0.001 0.032
2. Katagori II 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 33 0.001 0.033
3. Katagori III 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0.002 0.042
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0.003 0.042
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 34 0.001 0.034
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 0.004 0.08 0.08
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0.012 0.192 0.192
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 34 0.001 0.034
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 34 0.001 0.034
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 0 0.012 0
b. Melaksanakan tugas jaga malam 0 0.02 0

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 1 1 1 1 4 0.014 0.056
0.735

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 0.002 0.05
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 34 0.001 0.034
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 43 0.001 0.043
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 31 0.001 0.031
2. Katagori II 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 28 0.001 0.028
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0.002 0.032
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0.003 0.048
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 0.001 0.025
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.004 0.0576 0.0576
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0.012 0.1056 0.1056
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 0.001 0.025
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 0.001 0.025
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 0 0.012 0
b. Melaksanakan tugas jaga malam 0 0.02 0

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 1 1 1 1 1 1 6 0.014 0.084
0.5882

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN HARIAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

N A M A BULAN : JULI 2007


N I P . UNIT ORGANISASI :
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PENGATUR TK I II D SEMARANG
J A B A T A N : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO BUTIR KEGIATAN JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN , TANGGAL : JMLH. HAK A.K.
A.K.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 80% 100%

I PENDIDIKAN
B.e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam 0 2 0
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 0 1 0

II PELAYANAN KEPERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 0.002 0.062
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 39 0.001 0.039
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 43 0.001 0.043
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 34 0.001 0.034
2. Katagori II 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 29 0.001 0.029
3. Katagori III 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 0.002 0.046
4. Katagori IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0.003 0.063
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 0.001 0.031
2. Katagori II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0.004 0.0672 0.0672
3. Katagori III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.012 0.1152 0.1152
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 0.001 0.031
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 0.001 0.031
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 0 0.012 0
b. Melaksanakan tugas jaga malam 0 0.02 0

V PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi 0 0.35 0
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes. 0 1 0
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0.014 0
0.5914

Mengetahui : Semarang, 30 Juni 2009


Kepala………………………………….. Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………….. ………………………………..
LAPORAN BULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2007

N A M A
N I P . Unit Organisasi :
J A B A T A N : PENGATUR TK I / II D SEMARANG
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO. BUTIR KEGIATAN JMLH PRESTASI KERJA SEMESTER II JUMLAH


JUL AGS SEP OKT NOP DES
I PENDIDIKAN
A.1. Mendapat gelar / ijazah SI
B.e. Mendapat STTPL, lamanya 81 - 160 jam
f. Mendapat STTPL, lamanya 30 - 80 jam

II PELAKSANAAN PERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 0.058 0.06 0.056 0.054 0.054 0.052 0.334
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 0.034 0.034 0.034 0.036 0.036 0.034 0.208
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 0.039 0.035 0.037 0.038 0.037 0.04 0.226
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 0.031 0.027 0.029 0.031 0.029 0.031 0.178
2. Katagori II 0.03 0.03 0.022 0.026 0.022 0.025 0.155
3. Katagori III 0.046 0.038 0.042 0.036 0.04 0.044 0.246
4. Katagori IV 0.051 0.042 0.048 0.057 0.03 0.03 0.258
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 0.022 0.023 0.008 0.024 0.022 0.025 0.124
2. Katagori II 0.0704 0.08 0.0864 0.0704 0.0576 0.064 0.4288
3. Katagori III 0.0864 0.192 0.1152 0.1248 0.1248 0.1248 0.768
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 0.029 0.03 0.028 0.027 0.027 0.026 0.167
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 0.029 0.03 0.028 0.027 0.027 0.026 0.167
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 0.084 0.072 0.072 0.06 0.072 0.06 0.42
b. Melaksanakan tugas jaga malam 0.1 0.08 0.08 0.08 0.1 0.08 0.52
4.1998
V PENUNJANG PELAYANAN KEPERAWATAN
B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi
E.c. Sebagai peserta seminar/lokkaryA bid.Kep./kes.
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0.154 0.154

Mengetahui : Semarang, 31 Desember 2007


Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………… ………………………………….
LAPORAN BULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2008

N A M A
N I P . Unit Organisasi :
J A B A T A N : PENGATUR TK I / II D SEMARANG
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO. BUTIR KEGIATAN JMLH PRESTASI KERJA SEMESTER III JUMLAH


JAN PEB MAR APR MEI JUN
I PENDIDIKAN
A.1. Mendapat gelar / ijazah SI
B.d. Mendapatkan STTPL, lamanya 161 - 480 jam
e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam
II PELAKSANAAN PERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 0.056 0.058 0.06 0.054 0.05 0.056 0.334
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 0.034 0.036 0.038 0.035 0.033 0.035 0.211
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 0.035 0.038 0.039 0.037 0.04 0.037 0.226
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 0.026 0.026 0.029 0.029 0.027 0.029 0.166
2. Katagori II 0.029 0.029 0.035 0.024 0.026 0.027 0.17
3. Katagori III 0.036 0.044 0.042 0.046 0.026 0.04 0.234
4. Katagori IV 0.06 0.054 0.045 0.045 0.039 0.06 0.303
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 0.029 0.027 0.027 0.026 0.023 0.027 0.159
2. Katagori II 0.0576 0.048 0.064 0.048 0.0448 0.0576 0.32
3. Katagori III 0.1248 0.1536 0.1632 0.144 0.1152 0.1344 0.8352
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 0.028 0.029 0.03 0.027 0.025 0.028 0.167
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 0.028 0.029 0.03 0.027 0.025 0.028 0.167
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 0.072 0.048 0.048 0.048 0.048 0.06 0.324
b. Melaksanakan tugas jaga malam 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.48
4.0962
V PENUNJANG PELAYANAN KEPERAWATAN
B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi
E.c. Sebagai peserta seminar/lokkarya bid.Kep./kes.
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0.07 0.084 0.154

Mengetahui : Semarang, 31 Desember 2007


Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………… ………………………………….
LAPORAN BULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2007

N A M A
N I P . Unit Organisasi :
J A B A T A N : PENGATUR TK I / II D SEMARANG
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO. BUTIR KEGIATAN JMLH PRESTASI KERJA SEMESTER I JUMLAH


JAN PEB MAR APR MEI JUN
I PENDIDIKAN
A.1. Mendapat gelar / ijazah SI
B.e. Mendapat STTPL, lamanya 81 - 160 jam
f. Mendapat STTPL, lamanya 30 - 80 jam 1 1

II PELAKSANAAN PERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 0.072 0.064 0.068 0.056 0.066 0.062 0.388
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 0.039 0.035 0.036 0.028 0.035 0.033 0.206
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 0.043 0.038 0.045 0.036 0.044 0.043 0.249
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 0.032 0.025 0.025 0.022 0.024 0.028 0.156
2. Katagori II 0.026 0.023 0.021 0.018 0.023 0.021 0.132
3. Katagori III 0.058 0.056 0.05 0.03 0.044 0.038 0.276
4. Katagori IV 0.063 0.057 0.054 0.039 0.045 0.048 0.306
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 0.032 0.027 0.028 0.021 0.026 0.025 0.159
2. Katagori II 0.0608 0.0544 0.0576 0.0448 0.0576 0.0608 0.336
3. Katagori III 0.096 0.1056 0.1152 0.096 0.144 0.1248 0.6816
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 0.036 0.032 0.034 0.028 0.033 0.031 0.194
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 0.036 0.032 0.034 0.028 0.033 0.031 0.194
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 0.048 0.06 0.06 0.072 0.06 0.06 0.36
b. Melaksanakan tugas jaga malam 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.04 0.44
4.0776
V PENUNJANG PELAYANAN KEPERAWATAN
B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi
E.c. Sebagai peserta seminar/lokkarya bid.Kep./kes.
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0.084 0.098 0.182

Mengetahui : Semarang, 31 Desember 2007


Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………… ………………………………….
LAPORAN BULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2008

N A M A
N I P . Unit Organisasi :
J A B A T A N : PENGATUR TK I / II D SEMARANG
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO. BUTIR KEGIATAN JMLH PRESTASI KERJA SEMESTER IV JUMLAH


JUL AGS SEP OKT NOP DES
I PENDIDIKAN
A.1. Mendapat gelar / ijazah SI 15 15
B.e. Mendapat STTPL, lamanya 81 - 160 jam
f. Mendapat STTPL, lamanya 30 - 80 jam

II PELAKSANAAN PERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 0.064 0.068 0.064 0.062 0.06 0.066 0.384
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 0.037 0.04 0.039 0.042 0.041 0.04 0.239
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 0.044 0.04 0.039 0.042 0.041 0.044 0.25
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 0.03 0.03 0.033 0.031 0.029 0.03 0.183
2. Katagori II 0.033 0.032 0.027 0.029 0.028 0.033 0.182
3. Katagori III 0.038 0.04 0.036 0.034 0.04 0.04 0.228
4. Katagori IV 0.039 0.039 0.045 0.048 0.027 0.039 0.237
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 0.022 0.021 0.008 0.023 0.022 0.031 0.127
2. Katagori II 0.0448 0.0576 0.0576 0.0576 0.0576 0.0576 0.3328
3. Katagori III 0.0864 0.1344 0.1248 0.144 0.1056 0.1344 0.7296
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 0.032 0.034 0.032 0.031 0.03 0.033 0.192
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 0.032 0.034 0.032 0.031 0.03 0.033 0.192
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 0.072 0.084 0.024 0.06 0.072 0.036 0.348
b. Melaksanakan tugas jaga malam 0.04 0.06 0.08 0.06 0.06 0.08 0.38
4.0044
V PENUNJANG PELAYANAN KEPERAWATAN
B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi
E.c. Sebagai peserta seminar/lokkaryA bid.Kep./kes.
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0

Mengetahui : Semarang, 31 Desember 2007


Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………… ………………………………….
LAPORAN BULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
JABATAN PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2009

N A M A
N I P . Unit Organisasi :
J A B A T A N : PENGATUR TK I / II D SEMARANG
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PERAWAT PELAKSANA PROPINSI : JAWA TENGAH

NO. BUTIR KEGIATAN JMLH PRESTASI KERJA SEMESTER V JUMLAH


JAN PEB MAR APR MEI JUN
I PENDIDIKAN
A.1. Mendapat gelar / ijazah SI
B.e. Mendapat STTPL, lamanya 81 - 160 jam
f. Mendapat STTPL, lamanya 30 - 80 jam 1 1

II PELAKSANAAN PERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep Individu 0.056 0.058 0.052 0.068 0.05 0.062 0.346
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 0.034 0.036 0.03 0.044 0.034 0.039 0.217
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 0.035 0.038 0.03 0.044 0.043 0.043 0.233
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar :
1. Katagori I 0.026 0.026 0.024 0.032 0.031 0.034 0.173
2. Katagori II 0.029 0.029 0.028 0.033 0.028 0.029 0.176
3. Katagori III 0.036 0.044 0.032 0.042 0.032 0.046 0.232
4. Katagori IV 0.06 0.054 0.036 0.042 0.048 0.063 0.303
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks :
1. Katagori I 0.029 0.027 0.026 0.034 0.025 0.031 0.172
2. Katagori II 0.0576 0.048 0.0544 0.08 0.0576 0.0672 0.3648
3. Katagori III 0.1248 0.1536 0.1632 0.192 0.1056 0.1152 0.8544
6.b.Melakukan penyuluhan kepada individu 0.028 0.029 0.026 0.034 0.025 0.031 0.173
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 0.028 0.029 0.026 0.034 0.025 0.031 0.173
C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 0.072 0.048 0 0 0 0 0.12
b. Melaksanakan tugas jaga malam 0.08 0.08 0 0 0 0 0.16
3.6972
V PENUNJANG PELAYANAN KEPERAWATAN
B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi
E.c. Sebagai peserta seminar/lokkarya bid.Kep./kes.
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0 0 0

Mengetahui : Semarang, 31 Desember 2007


Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, Pegawai yang bersangkutan,

…………………………………… ………………………………….
ULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
ERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2007

SEMARANG
: JAWA TENGAH

KET.

Semarang, 31 Desember 2007

………………………………….
ULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
ERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2008

SEMARANG
: JAWA TENGAH

KET.

Semarang, 31 Desember 2007

………………………………….
ULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
ERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2007

SEMARANG
: JAWA TENGAH

KET.

Semarang, 31 Desember 2007

………………………………….
ULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
ERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2008

SEMARANG
: JAWA TENGAH

KET.

Semarang, 31 Desember 2007

………………………………….
ULANAN PELAYANAN KEPERAWATAN
ERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

TAHUN 2009

SEMARANG
: JAWA TENGAH

KET.

Semarang, 31 Desember 2007

………………………………….
Lampiran VII SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN
DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 615 / MENKES / E / VIII / 1987
NOMOR : 17 / SE / 1987
TANGGAL : 25 AGUSTUS 1987

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


: ……………………………………………………………..
NAMA : ……………………………………………………………..
NIP : ……………………………………………………………..
Pangkat / Golongan Ruang : ……………………………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………………………..
Unit Kerja : ……………………………………………………………..

Menyatakan bahwa :

Nama : ……………………………………………………………..
NIP : ……………………………………………………………..
Pangkat / Golongan Ruang : ……………………………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………………………..
Unit Kerja : ……………………………………………………………..

Telah melakukan kegiatan penunjang pelayanan kesehatan, sebagai berikut :

KEGIATAN RENCANA / JUMLAH YANG


NO PENUNJANG BENTUK DINILAI / PADA / TANGGAL ANGKA KET.
PELAYANAN KEGIATAN JUMLAH KATA TEMPAT KREDIT
KESEHATAN
1 2 3 4 5 6 7 8

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, …………………………..

Mengetahui :
Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat,

Abdul Khamid, SKM


NIP. 140 285 552 / 19721103 199203 1 002
NAMA
NIP.
PANGKAT / GOL. RUANG : PENGATUR / II C
UNIT KERJA :

REKAPITULASI NILAI ANGKA KREDIT


TENAGA PERAWAT BIDANG KETERAMPILAN

UNSUR
NO. SEMESTER ( PERIODE ) PENGEMBANGAN PENGABDIAN JUMLAH
PENDIDIKAN PELAYANAN PENUNJANG
PROFESI MASYARAKAT
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Semester I ( Maret-Juni 2008 ) 60 2,6162 62,6162
2 Semester II ( Juli-Des 2008 ) 3,908 3,908
3 Semester III (Jan-Juni 2009 ) 4,2383 4,2383

JUMLAH 60 10,7625 0 70,7625

Semarang, 30 Juni 2009

Mengetahui,
Tim Tekhnis Angka Kredit

…………………………………….
Lampiran : SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN
DAN KEPALA BADAN AMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 615 / MENKES / E / VIII / 1987
NOMOR : 17 / SE / 1987
TANGGAL : 26 AGUSTUS 1987

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN TENAGA PERAWATAN


Nomor : ……………………………………………….

INSTANSI : RSU TUGUREJO SEMARANG MASA PENILAIAN : JANUARI 2007 - JUNI 2009

I. KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama
2 NIP
3 No. Seri KARPEG
4 Pangkat dan Gologan Ruang / PENGATUR TK I / II D
Terhitung mulai tanggal 01 APRIL 2007
5 Tempat dan tanggal lahir
6 Jenis kelamin LAKI-LAKI
7 Pendidikan tertinggi S 1 KEPERAWATAN
8 Jabatan tenaga perawatan / PERAWAT PELAKSANA
Terhitung mulai tanggal
9 Masa Kerja Lama
Baru
10 Unit Organisasi
II UNSUR YANG DINILAI
1 UNSUR UTAMA DARI SUB UNSUR ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I PENDIDIKAN
A.1. Mendapat gelar / ijazah SI 15 15
B.d. Mendapatkan STTPL, lamanya 161 - 480 jam
e. Mendapatkan STTPL, lamanya 81 - 160 jam
f. Mendapatkan STTPL, lamanya 30 - 80 jam 2 2

JUMLAH 17 17

SK. No. 823.2/ 00405 88.101 88.101


II PELAYANAN PERAWATAN
A.1.a. Melaksanakan askep individu 1.786 1.786
3.1. Merumuskan diagnosa kep. Individu 1.081 1.081
4.1. Merencanakan tindakan kep. Individu 1.184 1.184
5.a. Melaksanakan tindakan kep. Dasar 0
1. Katagori I 0.856 0.856
2. Katagori II 0.815 0.815
3. Katagori III 1.216 1.216
4. Katagori IV 1.407 1.407
b. Melaksanakan tindakan kep. Kompleks : 0
1. Katagori I 0.741 0.741
2. Katagori II 1.7824 1.7824
3. Katagori III 3.8688 3.8688
6.b. Melakukan penyuluhan kepada individu 0.893 0.893
12.a. Melaksanakan evaluasi kep. Individu 0.893 0.893

C.1.a. Melaksanakan tugas jaga sore 1.572 1.572


b. Melaksanakan tugas jaga malam 1.98 1.98

JUMLAH 20.0752 108.1762


ANGKA KREDIT MENURUT
2 UNSUR PENUNJANG DAN SUB UNSUR INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

V PENUNJANG PELAYANAN KEPERAWATAN


B.3.b. Menjadi anggota aktif organisasi profesi
E.c. Sebagai peserta seminar/lokakarya bid. Kep./kes.
H.b. Membimbing calon D III Kep./Keb. 0.49 0.49

JUMLAH 0.49 0.49

JUMLAH BESAR 88.101 37.5652 125.6662

3 LAMPIRAN - LAMPIRAN USUL


1 FC. PAK TERAKHIR
2 FC. SK TERAKHIR
3 FC. KARPEG
4 FC. DP 3 TERAKHIR
5 FC. IJAZAH TERAKHIR
6 FC. TRANSKRIP NILAI
7 FC. IJIN BELAJAR
8 FC. IJIN GELAR
9 FC. SERTIFIKAT
10 FC. KONVERSI NIP BARU

Semarang, ……………………………

Kepala …………………

……………………………………

4 CATATAN TIM PENILAI JABATAN TENAGA PERAWATAN

Semarang, ……………………………..
Ketua Tim Penilai Propinsi

……………………………………..
NIP.

5 CATATAN PEJABAT PENILAI JABATAN TENAGA PERAWATAN

Semarang, ………………………………

……………………………………..
NIP.