Anda di halaman 1dari 1

Nama guru: Fauzana bt Sarjono

Subjek Perkara Catatan


Pendidikan Tema : MEDIA KERING Kemahiran :
seni visual: Tajuk : Lukisan (Burung Helang) Berkomunikasi,
Tingkatan Objektif Pembelajaran : menghubungkait,
3B 1) Mengetahui dan memahami proses asas lukisan objek hidup. Membuat kesimpulan,
Masa : 2) Mengaplikasikan asas seni reka melalui eksperimentasi dan penerokaan. Kemahiran berfikir kritis
7.30-8.30 dan kreatif
(60) Hasil pembelajaran :
1. Mengetahui proses menghasilkan figura hidup menggunakan bentuk-bentuk asas.
Hari: 2. Mengaplikasikan media kering untuk meneroka lukisan figura hidup.
Khamis
9.8.2017 Kriteria kejayaan:
1. Menghasilkan lakaran idea asas karya seni halus dengan asas yang betul.
Kehadiran: 2. Mengaplikasikan pelbagai teknik, proses dan prosedur dengan baik.
/
Nilai murni : Bekerjasama dan berusaha menghasilkan lukisan lengkap.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah menghasilkan lakaran objek tetap.


Strategi pembezaan Pembezaan produk
1. Aktiviti Pemula 1. Guru menerangkan Objektif Pembelajaran (LO) dan Kriteria
(2minit) Kejayaan (SC).

2. Aktiviti 1 1. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan ABM


(10 minit) 2. Mengunakan peta buih pelajar cirikan gambaran mereka tentang A4 putih
I Think burung helang. Ganjaran kumpulan
3. Wakil daripada setiap kumpulan diminta sebutkan dan diberi
ganjaran.
3. Aktiviti 2 1. Ketua ambil bahan daripada guru. ABM:
(10 minit) 2. Pelajar meneroka BBM yang disediakan.
PUZZLE 3. Pelajar diminta mencantumkan puzzle peta alir mengikut proses Kad puzzle
lukisan burung helang yang betul.
4. Pelajar merujuk kriteria kejayaan’ Ganjaran kumpulan
5. Pelajar diberi ganjaran.

4. (25 minit) 1. Murid diberi bahan kertas lukisan dan pensel. Kertas lukisan
Showdown 2. Murid diminta hasilkan lukisan lengkap berpandukan puzzle carta Pensel
alir yang sudah siap. Arang
3. Apabila siap murid diminta tunjuk pada rakan. Ganjaran individu
5. Aktiviti 3 1. Murid bergerak ke kumpulan lain dan melihat hasil kerja rakan. ABM:
(10 minit) 2. Murid memberikan cop sekiranya hasil rakan bagus /komen Pen
Gallery Walk untuk penambahbaikan. Sticker
3. Murid dapat menimba pengetahuan dan memperbaiki hasil
sendiri kemudian. Ganjaran individu

6. Refleksi :