Anda di halaman 1dari 7

LATIHAN UTS SEMESTER

GENAP
Untuk Kelas II SD/MI
Disesuaikan Dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

BAHASA ARAB

2/27/2015

OZY SHIRA
LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER 2
BAHASA ARAB
KELAS II
NAMA: NILAI:

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar!
1. ‫انا زقن تسعح‬
Kata yang bergaris bawah artinya…
A. ١
B. ٢
C. ٤
D. ٩
2. Lambang bilangan ‫ سثعح‬adalah … .
A. ٧
B. ٦
C. ٥
D. ٤
3. Hasil penjumlahan dari ٤+۹ adalah … .

A. ١٣

B. ١٤
C. ١٥
D. ١٦
4. Urutan bilangan setelah ‫ ستح‬adalah … .

A. ‫ازتعح‬
B. ‫سثعح‬

C. ‫ثوانیح‬
D. ‫تسعح‬

www. chozinatulasroriyah.blogspot.com
5. Jumlah gambar di bawah ini adalah … .
A. ‫ازتعح‬
B. ‫سثعح‬
C. ‫ثوانیح‬
D. ‫تسعح‬
A. ‫سثعح‬ CC.

6. B. ‫ثوانیح‬
C. ‫تسعح‬
D. ‫عشسج‬

7.
A. ‫ستح‬
B. ‫سثعح‬
C. ‫ثوانیح‬
D. ‫تسعح‬

8.

Ayah

9.

Kakek

10.

Anak

www. chozinatulasroriyah.blogspot.com
‫‪11.‬‬

‫‪12.‬‬

‫‪-‬‬ ‫…=‬
‫اثنین ‪A.‬‬ ‫ازتعح ‪C.‬‬
‫ثلثح ‪B.‬‬ ‫سثعح ‪D.‬‬

‫‪13.‬‬

‫‪Paman‬‬

‫!‪Perhatikan gambar berikut‬‬


‫‪14.‬‬ ‫عوس‪....‬حسن‬
‫أم ‪A.‬‬
‫اتن ‪B.‬‬
‫أتو ‪C.‬‬
‫اب حسن‬ ‫أم فاطیوح‬ ‫اتنح ‪D.‬‬
‫‪15.‬‬
‫أنسح‪....‬فاطیوح‬
‫أم ‪A.‬‬
‫اتن ‪B.‬‬
‫أتو ‪C.‬‬
‫أنیسح‬ ‫عوس‬ ‫اتنح ‪D.‬‬

‫‪16.‬‬ ‫عوس‪....‬فاطیوح‬
‫أحو ‪A.‬‬
‫اتن ‪B.‬‬
‫أتو ‪C.‬‬
‫اتنح ‪D.‬‬
‫‪www. chozinatulasroriyah.blogspot.com‬‬
‫‪17.‬‬ ‫عوس‪ ....‬أنیسح‬
‫أحو ‪A.‬‬
‫اتن ‪B.‬‬
‫أتو ‪C.‬‬
‫أحت ‪D.‬‬
‫‪18.‬‬
‫حسن‪....‬عوس‬
‫أحو ‪A.‬‬
‫اتن ‪B.‬‬
‫أتو ‪C.‬‬
‫اتنح ‪D.‬‬
‫‪19.‬‬ ‫أنیسح‪...‬عوس‬
‫أحو ‪A.‬‬
‫اتنح ‪B.‬‬
‫أم ‪C.‬‬
‫أحت ‪D.‬‬

‫‪20.‬‬ ‫ها أسن أألب ؟ اسوو‪....‬‬


‫حسن ‪A.‬‬
‫أنیسح ‪B.‬‬
‫فطیوح ‪C.‬‬
‫عوس ‪D.‬‬
‫‪21.‬‬ ‫…‪ artinya‬ستح‬
‫‪A. ٤‬‬
‫‪B. ٥‬‬
‫‪C. ٦‬‬
‫‪D. ٧‬‬
‫‪22.‬‬ ‫يا أحي ‪ ,‬هن ىو؟ ىو‪....‬‬
‫أحود ‪A.‬‬
‫شينة ‪B.‬‬
‫خد يجح ‪C.‬‬
‫أهینح ‪D.‬‬

‫‪www. chozinatulasroriyah.blogspot.com‬‬
‫‪23.‬‬
‫يا أحتي ‪ ,‬ها اسويا؟ اسويا‪....‬‬
‫زافعح ‪A.‬‬
‫حود ‪B.‬‬
‫عالي ‪C.‬‬
‫خلد ‪D.‬‬

‫‪24.‬‬ ‫يا أحتي ‪ ,‬هن ىي؟ ‪....‬عازيفح‬


‫ىو ‪A.‬‬
‫ىره ‪B.‬‬
‫ىي ‪C.‬‬
‫تلك ‪D.‬‬

‫‪25.‬‬ ‫ها ذالك؟ ‪....‬أحود‬


‫تلك ‪A.‬‬
‫ىره ‪B.‬‬
‫ىرا ‪C.‬‬
‫ذالك ‪D.‬‬

‫‪26.‬‬ ‫ها زقوك ؟ أنا زقن ازتعح‬


‫‪A. ١‬‬
‫‪B. ٢‬‬
‫‪C. ٣‬‬
‫‪D. ٤‬‬

‫‪27.‬‬
‫يا أحي ‪ ,‬ىل ىره خدجح ؟ ‪ ....‬ىره لیل‬
‫نعن ‪A.‬‬
‫أل ‪B.‬‬
‫ىره ‪C.‬‬
‫اسوك ‪D.‬‬

‫‪www. chozinatulasroriyah.blogspot.com‬‬
‫‪28.‬‬ ‫يا أحي ‪ ,‬ها اسوو ؟ ‪....‬خلد‬
‫اسوي ‪A.‬‬
‫اسوو ‪B.‬‬
‫اسويا ‪C.‬‬
‫اسوك ‪D.‬‬

‫‪29.‬‬ ‫يا أحي ‪ ,‬ها اسوو ؟ اسوو‪....‬‬


‫احود ‪A.‬‬
‫انیسحا ‪B.‬‬
‫هحودج ‪C.‬‬
‫خد يجح ‪D.‬‬

‫‪30.‬‬ ‫يا أحتي ‪ ,‬ىره‪....‬‬


‫جد تي ‪A.‬‬
‫أب ‪B.‬‬
‫أحي ‪C.‬‬
‫عن ‪D.‬‬

‫‪www. chozinatulasroriyah.blogspot.com‬‬