Anda di halaman 1dari 14

SULIT

BAHASA MELAYU
Kertas 1 - Pemahaman
Tahun 5
Oktober
2017
𝟏
1𝟒 jam

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017


TAHUN 5

Nama : ……………………………………………………… Kelas : ………………………

BAHASA MELAYU
Kertas 1 - Pemahaman

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.


2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan dalam Bahagian A diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B,
C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan
kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

1
BAHAGIAN A
[20 markah]

Soalan 1 hingga 16
Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan berikut.

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

1. Harga _______________ langsat di gerai itu sangat berpatutan.


A. serumpun C. seketul
B. selonggok D. sebiji

2. Doktor menggunakan ______________ untuk memastikan sama ada adik demam


atau tidak.
A. jangka suhu C. jangka sudut
B. jangka ukur D. jangka tekanan

3. Masyarakat setempat menghidupkan semangat kejiranan dengan _________


jiran yang sakit.
A. menjauhi C. melewati
B. mendekati D. menziarahi

4. Datuk tidak dapat mendengar dengan jelas kerana _______________ telinga


datuk mengalami masalah.
A. lelangit C. keruping
B. gegendang D. telunjuk

5. Kitab lama itu sudah tidak dapat dibaca kerana tulisannya sangat _________.
A. mendung C. suram
B. kendur D. kabur

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

6. Kayu yang ______________ itu dipikul oleh dua orang pekerja.

A. berat C. pekat
B. padat D. hebat
2
7. Program keselamatan jalan raya yang diadakan telah disertai oleh _________
murid.
A. semua C. setengah
B. segelintir D. separuh

8. Azman membuka ______________ apabila dikejar oleh anjing yang garang itu.
A. kaki ayam C. langkah seribu
B. langkah kiri D. lipas kudung

9. Antara tatacara membuat kad pengenalan atau MyKad ialah kita perlu
______________ cap jari.
A. menekan C. memindahkan
B. mengimbas D. melengkapkan

10. Dua ______________ bola jaring akan beraksi di padang pada petang ini bagi
menentukan pasukan mana yang akan bergelar juara.
A. gerombolan C. pasukan
B. bentuk D. kawan

11. Surina menghadiahi gurunya ______________ bunga dan ______________ pen.

A. sekuntum…sebilah C. sejambak…sebatang
B. setangkai…sebentuk D. sebatang…sebentuk

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

12. Pekan kecil itu menjadi _______________ sejak kedatangan tentera Jepun.
A. lengang C. seram
B. sayup D. diam

13. “Tolong _______________ gambar pemimpin negara kita ini pada papan
kenyataan,” kata Cikgu Ridzuan kepada Ayuni.
A. lukiskan C. buangkan
B. koyakkan D. tampalkan

3
Pilih ayat yang betul.

14. A. Menyiram pokok bunga menggunakan air tadahan hujan tidak amalan baik.
B. Memelihara alam sekitar bukan suatu perkara yang sukar untuk dilakukan.
C. Elakkan pembakaran secara terbuka agar udara persekitaran bukan tercemar.
D. Loji insinerator boleh melupuskan barangan yang bukan boleh lupus
seperti plastik dan kaca.

15. A. Sisa buangan dari rumah dapat menghasilkan baja organik.


B. Pihak sekolah mengucapkan terima kasih pada ibu bapa yang hadir.
C. Bintang-bintang itu terletak pada lokasi yang sama ketika kita melihat.
D. Terdapat pelbagai keistimewaan kepada basikal lipat yang dibeli Fahmi.

Pilih ayat yang sama maksud.

16. Jamali menyusun buku latihan dengan kemas dan rapi di rak buku.
A. Buku latihan disusun rapi di rak buku oleh Jamali.
B. Buku Jamali disusun dengan kemas dan rapi di rak buku.
C. Buku latihan disusun dengan kemas dan rapi oleh Jamali di rak buku.
D. Buku latihan menyusun Jamali dengan kemas dan rapi di rak buku.

Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Catur ialah sejenis permainan yang berbentuk pertempuran antara dua buah kerajaan.
Permainan ini dimainkan dengan menggunakan buah catur. Setiap pemain mempunyai
enam belas buah catur yang berbeza-beza darjatnya dalam sesebuah kerajaan. Ada raja,
permaisuri, menteri, askar dan sebagainya.

Buah-buah catur ini digerakkan oleh pemain catur di atas papan. Setiap corak
pergerakan berbeza mengikut darjat. Papan catur mempunyai 64 petak seperti permainan
dam.

Permainan ini diperkenalkan dari benua India ke Nusantara India pada kira-kira
1400 tahun yang lalu. Pada masa itu, permainan ini dikenali sebagai “caturangga” yang
bermaksud empat pasukan.

Pemain catur dalam masyarakat Melayu kuno amat disegani. Permainan ini
mencerminkan darjat atau kedudukan seseorang pemain dalam masyarakat pada masa itu.

4
17. Apakah yang dimaksudkan dengan permainan catur?
A. Permainan berbentuk pertempuran
B. Permainan yang berdarjat
C. Permainan orang India
D. Permainan bangsawan

18. Bagaimanakah corak pergerakan buah catur dalam permainan catur?


A. Pergerakan mengikut darjat
B. Pergerakan melawan arus
C. Pergerakan menyilang
D. Pergerakan bebas

19. Permainan catur sama dengan permainan dam dari segi...


A. sejenis permainan tradisional
B. darjat dan kedudukan
C. bilangan buah catur
D. jumlah petak papan catur

20. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan.


A. Pemain catur dikenali sebagai “caturangga”.
B. Permainan catur memerlukan 64 buah catur
C. Permainan ini mencerminkan kedudukan seseorang pemain
D. Permainan ini diperkenalkan dari benua India pada tahun 1400.

5
BAHAGIAN B
[30 markah ]

Soalan 21
Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang
diberi.

berbagai berkenal-kenalan berlumba-lumba ziarah-menziarahi


sesawang berhempas-pulas pelbagai pepenjuru

Minggu Cergas Cerdas telah memberikan kesedaran kepada warga sekolah tentang
kepentingan aktiviti fizikal dalam kehidupan harian. Selain bersuka ria, warga sekolah turut
bersukan, beriadah dan melakukan ______________ aktiviti fizikal. Aktiviti gotong-
royong yang turut dijalankan dapat menceriakan kawasan persekitaran dengan penanaman
pokok bunga yang berwarna-warni. Poster tentang kesihatan turut terpampang pada
______________ tertentu di kawasan sekolah. Acara sukaneka bukan sahaja membolehkan
warga sekolah mengeluarkan peluh, malahan mereka dapat ______________ antara satu
sama lain. Guru Besar telah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
______________ menjayakan Minggu Cergas Cerdas ini.

[4 markah]

Soalan 22
a) Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi.

Ayat tanya :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Jawapan : Bangunan Sultan Abdul Samad terletak di Jalan Raja, Kuala Lumpur.
[2 markah]

6
2
b) Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah.

Tahniah Nabil, atas


pencapaian kamu yang
cemerlang dalam
peperiksaan akhir tahun.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[2 markah]

c) Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[2 markah]

7
Soalan 23
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut.

Kedai dobi layan diri merupakan salah satu kemudahan terkini dan beroperasi 24 jam
setahun. Terdapat sebuah kedai dobi layan diri baru dibuka dua bulan yang lalu di bandar
Tampin, Negeri Sembilan. Terdapat banyak mesin basuh di kedai dobi itu. Mesin pengering
pakaian dan sabun juga disediakan bagi pengguna yang tidak membawa sabun pencuci.
Terdapat juga mesin penukaran wang syiling untuk memudahkan pengguna menggunakan
perkhidmatan yang disediakan. Perkhidmatan wi-fi percuma juga disediakan.

Zarul mengikut ayahnya pergi ke kedai dobi untuk mencuci pakaian semasa
ketiadaan ibunya. Beberapa keping wang syiling yang berjumlah RM6.00 dimasukkan oleh
ayah Zarul untuk cucian biasa bagi mesin 14 kilogram. Kemudian, Zarul membantu ayahnya
memasukkan pakaian ke dalam mesin itu.

“Ayah, tentu tuan punya kedai ini memperoleh keuntungan yang lumayan. Zarul lihat banyak
orang yang menggunakan perkhidmatan ini,” kata Zarul.

“Benar, Zarul. Perkhidmatan yang disediakan di sini sememangnya memuaskan hati


pelanggan. Tuan punya kedai ini pun seorang yang sentiasa berusaha untuk mencari peluang
bagi mengembangkan perniagaannya. Kedai dobi ini merupakan kedai dobi pertama di
kawasan ini yang menjalankan perkhidmatan layan diri, “ kata ayah Zarul lagi.

a) Zarul dan ayahnya pergi ke kedai dobi di ___________________________________.

[1 markah]

b) Berapa kepingkah wang syiling RM0.50 yang diperlukan untuk cucian biasa bagi
mesin basuh 14 kilogram?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

[2 markah]

8
c) Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Satu daripadanya telah
ditunjukkan sebagai contoh.

Mesin pengering pakaian dan sabun


disediakan di kedai dobi itu.

Terdapat dua jenis mesin di kedai dobi


layan diri itu. betul

Pelanggan berpuas hati dengan


perkhidmatan kedai dobi layan diri. salah

Kedai dobi layan diri hanya terdapat di


Negeri Sembilan sahaja.

[2 markah]

Soalan 24
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Kesan rumah hijau merupakan kesan yang berkait rapat dengan pencemaran udara.
Penghasilan karbon dioksida oleh kilang-kilang secara berlebihan merupakan punca
kesan rumah hijau.Pelepasan gas seperti metana, klorofluorokarbon (CFC) dan nitrogen
dioksida menyebabkan pemanasan bumi yang tidak terkawal.

Pegawai alam sekitar menerangkan bahawa antara akibat daripada kesan rumah
hijau ini ialah kepupusan flora dan fauna. Kesan rumah hijau ini menyebabkan
berlakunya pencemaran alam sekitar yang mengakibatkan pelbagai penyakit. Selain itu,
kesan rumah hijau ini juga menyebabkan berlakunya bencana alam seperti ribut dan
kemarau.

Untuk menangani masalah ini bukanlah sesuatu yang sukar. Semua pihak perlu
bertanggungjawab dan bekerjasama dalam usaha menangani masalah ini. Pihak berwajib,
khususnya Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar perlu mengambil langkah yang
sewajarnya bagi melindungi bumi.
9
a) Perkataan menangani dalam petikan boleh juga digantikan dengan perkataan
_____________________________.
[ 1 markah ]

b) Apakah gas yang dihasilkan oleh kilang-kilang yang menyebabkan terhasilnya kesan
rumah hijau?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[ 2 markah ]

c) Selain kepupusan flora dan fauna, apakah kesan lain yang terhasil daripada kesan
rumah hijau?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[ 2 markah ]

d) Nyatakan 2 langkah yang boleh kita ambil bagi mengurangkan pencemaran udara di
negara ini.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[ 3 markah ]

10
Soalan 25
Baca sajak di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Malaysia
Bumi bertuah
Tanah air tumpahnya darahku
Akan kucintai selamanya
Selagi hayat dikandung badan

Terima kasih, wahai pemimpin


Berkat jasamu
Negaraku terus maju
Di kota juga di desa
Di bawah naungan Raja berdaulat

Malaysia
Harum mengukir nama
Pelbagai bidang kitalah juara
Tentera kita bersama
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
Mendamaikan negara bersengketa

Sejarah lama jadi panduan


Tatkala negara dibelenggu
Derita rakyat biarlah jadi kenangan
Ayuh, kita kuatkan tekad
Bersatu membangunkan pertiwi
Negara kita milik bersama

a) Mengapakah penulis mengucapkan terima kasih kepada pemimpin?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[ 2 markah ]

b) Nyatakan dua nilai murni yang terdapat dalam puisi di atas.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[ 2 markah ]

11
c) Tandakan (  ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah
berdasarkan sajak tersebut.

Malaysia pernah menjadi juara dunia dalam pelbagai


bidang.

Penulis dilahirkan di Malaysia.

[ 1 markah ]

Ayuh, kita kuatkan tekad


Bersatu membangunkan pertiwi
Negara kita milik bersama

d) Terangkan maksud baris-baris sajak di atas.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[ 2 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan oleh

(NOORADZLIENA ABU MANSOR) (MAIZUN MD. SAIDI) (JULIAH SARJU)


Guru Bahasa Melayu Tahun 5 Ketua Panitia Bahasa Melayu GPK Pentadbiran
SKTSB2 SKTSB2 SKTSB2

12
SKEMA JAWAPAN BM PAT Tahun 5

Bahagian A

1. B
2. A
3. D
4. B
5. D
6. A
7. A
8. C
9. B
10. C
11. C
12. A
13. D
14. B
15. C
16. C
17. A
18. A
19. D
20. C

Bahagian B
21. 1. pelbagai 3. berkenal-kenalan
2. pepenjuru 4. berhempas-pulas
22. a. Di manakah terletaknya Bangunan Sultan Abdul Samad?
Bangunan Sultan Abdul Samad terletak di mana?

b. Terima kasih, cikgu.

c. Peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas ialah


 Muafakat membawa berkat
 Bagai aur dengan tebing
 Ringan tulang
 Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat
23. a. Tampin, Negeri Sembilan.

b. Wang syiling RM0.50 yang diperlukan untuk cucian bagi mesin basuh
14 kg ialah 12 keping.

c. Salah
Betul
Salah

13
24. a. mengatasi
 Menyelesaikan

b. Gas yang dihasilkan oleh kilang-kilang ialah karbon dioksida.

c. Kesan lain yang terhasil daripada kesan rumah hijau ialah


menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar dan bencana
alam.

d. Dua langkah yang boleh kita ambil bagi mengurangkan pencemaran


udara di negara ini adalah mengelakkan pembakaran secara terbuka
dan menanam semula pokok.
 kitar semula
 mengurangkan pengeluaran asap daripada kilang
 dan lain-lain yang boleh diterima
25. a. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemimpin kerana jasa
mereka memajukan negara sama ada di kota juga di desa.

b. Dua nilai murni yang terdapat dalam puisi di atas adalah semangat
patriotisme dan menghargai jasa pemimpin.
 bersyukur
 bekerjasama
 berwawasan tinggi
 bersatu padu

c. √

d. Maksud baris-baris sajak di atas ialah kita mestilah mempunyai


semangat yang kuat dan bekerjasama untuk membangunkan negara.

14

Anda mungkin juga menyukai