Anda di halaman 1dari 4

JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Subject : English Time : 7.30 - 8.30

Week : 1 Day : Monday Date : 1 January 2018


Theme : 1. Greetings & Social Expressions

Content 1.1 Appropriate expression in Learning 1.1.1 Able to thank someone1.1.2


Standard : social situations Standard : Able to express simple apology

Learning : By the of the lesson, pupil should be able to :


Outcome 1. Say ‘Thank you’ and ‘Thank you very much’ to teacher.
2. Say ‘ I’m sorry’ and ‘Please excuse me’ to teacher.

Activities

Pre - Lesson : Pupil watches a video clip.


Lesson : 1. Pupil introduced to today’s learning topic. (Flash Cards)
Development 2. Pupil explained to the usage of the phrases with examples.
3. Pupil guided to say “thank you” “excuse me” and “I’m sorry” with correct pronunciation.
4. Pupil says suitable phrases according to the picture given.
5. Pupil completes the worksheet given with teacher’s guidance.
Post Lesson : Teacher conclude the lesson by asking questions.
21st Century : Communication I-Think : - Moral : Responsibility
Skill Map Values
CCE : Contextual Learning Assessment : Task Sheet
Teaching Aids : ☐Powerpoint ☒Computer ☐Projector ☐Model ☐Internet ☒Picture
☐Puzzle ☐Dice ☐Chart ☐Material ☒Video ☐Audio
☒Flash Card ☒Worksheet ☐Tablet ☒Colour ☐Marker ☐Manila
Pencil Card
☐Scissors & ☐Colour ☐Others :
Glue Paper
Reflection :

Teaching and learning activities were postponed because of a/an Choose an item.
Lesson was forwarded to :
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Kemahiran Manipulatif Masa : 8.30 - 10.00

Minggu : 1 Hari : Isnin Tarikh : 1 January 2018


Tajuk : 1. Motor kasar

Standard 1.1 Pergerakan motor kasar Standard 1.1.1 Melakukan pergerakan tangan
Kandungan : dengan menggunakan alatan Pembelajaran : dengan tali/ reben

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan riben dengan bimbingan guru.

Aktiviti

Permulaan : Murid membuat pergerakan untuk lagu “Kalau rasa gembira” dengan iringan muzik.
Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
2. Murid mengimbas kembali anggota badan bahagian tangan. (Model)
3. Murid melakukan pergerakan tangan dengan bimbingan guru.
 Ke hadapan
 Belakang
 Berpasangan
4. Murid melibatkan diri dalam permainan kecil yang dijalankan.
Penutup : Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru
PAK 21 : Kolaborasi Peta : - Nilai : Kerjasama
EMK : Bahasa Penilaian : Pemerhatian
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☒Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☐Lain-Lain : Riben , kon
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana Choose an item.


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Matematik Masa : 10.30 - 11.30

Minggu : 1 Hari : Isnin Tarikh : 1 January 2018


Tajuk : 1. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50

Standard 1.1 Mengenal nombor dalam Standard 1.1.1 Menyebut nombor


Kandungan : lingkungan 21 - 50 Pembelajaran :

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Menyebut nombor 21 – 50 dengan bimbingan guru.

Aktiviti

Permulaan : Murid menyelesaikan puzzle yang diberikan dengan bimbingan guru.


Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut. (Kad Nombor)
2. Murid dibimbing untuk menyebut nombor dengan sebutan yang betul.
3. Murid menyebut nombor yang terdapat dalam bola. (Jom Teka)
4. Murid membuat lembaran kerja dengan bimbingan guru.
Penutup : Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru.
PAK 21 : Kolaborasi Peta : - Nilai : Bertanggungjawab
EMK : Bahasa Penilaian : Hasik Kerja
BBM : ☐Powerpoint ☐Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☒Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☐Video ☐Audio
☒Kad ☒Lembaran ☐Tablet ☒Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☒Lain-Lain : bola,
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana Choose an item.


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Dunia Muzik Masa : 11.30 - 12.30

Minggu : 1 Hari : Isnin Tarikh : 1 January 2018


Tajuk : 1. Persepsi Muzik

Standard 1.1 Memahami irama dalam Standard 1.1.1 Menepuk detik lagu yang
Kandungan : muzik Pembelajaran : didengar : i) Tekanan detik pertama

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Menepuk detik lagu yang didengar mengikut tekanan detik pertama dengan
bimbingan guru.

Aktiviti

Permulaan : Murid meneka benda yang terdapat dalam kotak misteri.


Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
2. Murid melihat dan mendengar video yang ditunjukkan.
3. Murid diajar menepuk detik lagu mengikut tekanan detik pertama.
4. Murid diajar menyanyi lagu tersebut.
5. Murid menepuk detik lagu mengikut tekanan detik pertama.
Penutup : Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru.
PAK 21 : Komunikasi Peta : - Nilai : Bertanggungjawab
EMK : Bahasa Penilaian : Pemerhatian
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☐Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☐Lain-Lain :
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana Choose an item.


PdPc ditunda pada hari __________________________