Anda di halaman 1dari 4

JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Pendidikan Jasmani Masa : 8.00 - 9.00

Minggu : 1 Hari : Selasa Tarikh : 2 January 2018


Tajuk : 1. Kemahiran pergerakan

Standard 1.1 Berkebolehan Melakukan Standard 1.1.1 Aktiviti berjalan di kawasan


Kandungan : Pelbagai Pergerakan Pembelajaran : berumput
Lokomotor Asas dengan cara
yang betul
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Berjalan dengan langkah besar dan kecil di kawasan berumput.

Aktiviti

Permulaan : Murid melakukan aktiviti memanaskan badan.


Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
2. Murid diberi latihan untuk berjalan di kawasan berumput iaitu berjalan langkah besar
dan langkah kecil.
3. Murid dibimbing untuk berjalan dengan cepat dan perlahan secara lurus, dalam bulatan
dan secara zig-zag di kawasan berumput.
4. Murid dibimbing untuk bermain permainan kecil. (Siapa Cepat)
5. Murid menjawab beberapa soalan mengenai kemahiran yang diajar.
Penutup : Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan.
PAK 21 : Choose an item. Peta : - Nilai : Bertanggungjawab
EMK : - Penilaian : Pemerhatian
BBM : ☐Powerpoint ☐Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☐Video ☐Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☒Lain-Lain : kasut kura-kura, kon, gelung, pundi kacang
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana Choose an item.


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Subject : English Time : 9.00 - 10.00

Week : 1 Day : Tuesday Date : 2 January 2018


Theme : 1. Greetings & Social Expressions

Content 1.1 Appropriate expression in Learning 1.1.1 Able to thank someone1.1.2


Standard : social situations Standard : Able to express simple apology

Learning : By the of the lesson, pupil should be able to :


Outcome 1. Say ‘Thank you’ and ‘Thank you very much’ to teacher.
2. Say ‘ I’m sorry’ and ‘Please excuse me’ to teacher.

Activities

Pre - Lesson : Pupil watches a video clip.


Lesson : 1. Pupil introduced to today’s learning topic. (Flash Cards)
Development 2. Pupil explained to the usage of the phrases with examples.
3. Pupil guided to say “thank you” “excuse me” and “I’m sorry” with correct pronunciation.
4. Pupil says suitable phrases according to the picture given.
5. Pupil completes the worksheet given with teacher’s guidance.
Post Lesson : Teacher concludes the lesson by asking questions.
21st Century : Communication I-Think : - Moral : Responsibility
Skill Map Values
CCE : Contextual Learning Assessment : Task Sheet
Teaching Aids : ☐Powerpoint ☒Computer ☐Projector ☐Model ☐Internet ☒Picture
☐Puzzle ☐Dice ☐Chart ☐Material ☒Video ☐Audio
☒Flash Card ☒Worksheet ☐Tablet ☒Colour ☐Marker ☐Manila
Pencil Card
☐Scissors & ☐Colour ☐Others :
Glue Paper
Reflection :

Teaching and learning activities were postponed because of a/an Choose an item.
Lesson was forwarded to :
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Pendidikan Moral Masa : 10.30 - 12.00

Minggu : 1 Hari : Selasa Tarikh : 2 January 2018


Tajuk : 1. Kepercayaan kepada Tuhan

Standard 1.1 Mengenal Fenomena Standard 1.1.1 Menyatakan keadaan di


Kandungan : Kejadian Alam Pembelajaran : persekitaran kawasan tempat
tinggal
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Menjawab 4/5 soalan yang ditanya oleh guru berdasarkan gambar yang ditunjukkan.

Aktiviti

Permulaan : Murid menyelesaikan puzzle yang diberikan dengan bimbingan.


Perkembangan : 1. Murid dijelaskan dengan kejadian alam seperti angin, ombak, hujan, gunung dan
sebagainya.
2. Murid diberikan sekeping gambar dan diminta menjawab soalan yang ditanya oleh guru.
3. Murid diminta menceritakan persekitaran tempat tinggalnya.
4. Murid dijelaskan dengan kepentingan menjaga alam sekitar.
5. Murid dibimbing mewarnakan gambar yang diberikan dengan kemas.
Penutup : Murid menjelaskan gambar yang diwarnakan.
PAK 21 : Komunikasi Peta : - Nilai : Bertanggungjawab
EMK : Bahasa Penilaian : Lisan
BBM : ☐Powerpoint ☐Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☒Gambar
☒Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☐Audio
☐Kad ☒Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☐Lain-Lain :
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana Choose an item.


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual Masa : 12.00 - 1.00

Minggu : 1 Hari : Selasa Tarikh : 2 January 2018


Tajuk : 1. Menggambar

Standard 1.1 Melukis secara terkawal Standard 1.1.1 Menghasilkan lukisan


Kandungan : Pembelajaran : menggunakan unsur garisan: i)
Garisan lurus
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Melukis gambar rumah dengan menggunakan unsur garisan dengan bimbingan.

Aktiviti

Permulaan : Murid membuat pergerakan untuk lagu “ Baby Shark” dengan iringan muzik.
Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
2. Murid dibimbing melukis garis di kertas putih dengan menggunakan pembaris dan
tanpa menggunakan pembaris.
3. Murid dibimbing untuk menyambung titik yang diberikan di kertas lukisan.
4. Murid dibimbing membuat garisan melintang dan menegak di gambar tersebut
menggunakan pen warna.
Penutup : Guru merumuskan isi pelajaran dengan memberikan ganjaran sebagai peneguhan.
PAK 21 : Kolaborasi Peta : - Nilai : Ketekunan
EMK : Kreatif dan Inovasi Penilaian : Hasik Kerja
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☐Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☒Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☐Lain-Lain :
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana Choose an item.


PdPc ditunda pada hari __________________________