Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 (2017)

Bidang
Perkaitan dan Algebra
Pembelajaran

Tajuk Ungkapan Algebra

Standard Murid dibimbing untuk :


Kandungan 5.2 Ungkapan Algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik

Standard 5.2.1 Menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra
Pembelajaran

Objektif Di akhir pembelajaran murid akan belajar:


Pembelajaran
1. Menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra sekurang-
kurangnya 3 daripada 5 soalan yang diberi.

Kriteria Kejayaan Anda akan berjaya sekiranya dapat:


1. Mengenal sebutan serupa dan sebutan tidak serupa.
2. Mengenal pasti pekali bagi suatu pemboleh ubah.
3. Menambah dua atau lebih ungkapan algebra.
4. Menolak dua atau lebih ungkapan algebra.

Aktiviti 1. Aktiviti Pemula ( 5 Minit )


Pair discussion: murid menggunakan flash card untuk mengenalpasti
sebutan serupa dan tidak serupa yang ditunjukkan oleh guru.

2. Aktiviti Utama ( 15 minit )


Think, pair and share : murid melihat slaid yang ditunjukkan oleh guru di
hadapan. Mereka perlu berbincang dan berkongsi jawapan di hadapan
kelas bersama rakan-rakan yang lain.

Slaid pertama :

Slaid kedua:

Slaid ketiga:

Slaid keempat :
3. Pair discussion: murid berbincang secara berpasangan soalan yang
ditunjukkan oleh guru dan memaparkan jawapan mereka pada mini board
( 15 minit )

4. Penutup ( 5 minit )
Quick Quiz : murid diberi beberapa soalan untuk menguji kefahaman murid
tentang apa yang telah dipelajari melalui Frog Vle.

Individu : murid mendapatkan lembaran kerja dari guru melalui Frog Vle
masing-masing.

EMK Nilai Murni

BBM Laptop, slide power point, modul HEBAT, buku teks, marker pen, mini white board,
flash card

Refleksi