Anda di halaman 1dari 2

A.

Rumus perhitungan perkiraan awal kadar aspal rancangan (Pb)

Pb = 0,035 (%CA) + 0,045 (%FA) + 0,18 (%FF) + Konstanta


Dimana : Pb = Perkiraan kadar aspal rencana awal
CA = Aggregat kasar, butiran aggregat > 2,36 mm
FA = Aggregat halus, butiran aggregat < 2,36 mm dan > 200
Mesh
FF = Bahan pengisi, butiran aggregat < 200 mesh

Konstanta = Kira-kira 0,5 - 1 untuk laston dan 1 - 2 untuk


Lataston

 Perhitungan perkiraan awal kadar aspal rancangan (Pb)


CA = (100 – 40.48)% = 59.52%
FA = (100 – 59.52 – 8.06)% = 32.42%
Ff = 8.02%
Pb = 0,035 (59.52%) + 0,045 (32.42%) + 0,18 (8.06%) + 1
= 2,083 + 1.459 + 1.451 + 1
= 5.993% ≈ 6%
ANALISA DAN PERHITUNGAN
Perencana campuran aspal panas
I. 5,5%
F1. = 20% = 226.8 g
F2. = 20% = 226.8 g
F3. = 30% = 340.2 g
F4. =30% = 340.2 g
Aspal = 66 g
II. 6%
F1. = 20% = 225.6 g
F2. = 20% = 225.6 g
F3. = 30% = 338.4 g
F4. = 30% = 338.4 g
Aspal = 72 g

III. 6,5%
F1. = 20% = 224.4g
F2. = 20 % = 224.4 g
F3. = 30% = 336.6 g
F4. = 30% = 336.6 g
Aspal = 78 g