Anda di halaman 1dari 18

SAINS TAHUN 5

ALAM BAHAN
TAJUK:KEADAAN BAHAN

1. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar?


I. Udara tidak mempunyai berat
II. Udara memenuhi ruang
III. Pepejal tidak mempunyai isi padu yang tetap
IV. Ais melebur pada suhu 0 oC

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

2. Apabila pakaian yang basah dijemur, pakaian akan menjadi kering. Antara
faktor berikut, yang manakah dapat mencepatkan pengeringan pakaian itu?
I. Berangin
II. Panas
III. Suhu rendah
IV. Lembap
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

3. Rajah 1 menunjukkan satu aktiviti untuk menyiasat sifat pepejal.

1
Rajah 1
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan itu?
A Pepejal mempunyai berat
B Pepejal boleh mengisi ruang
C Pepejal tidak boleh dimampatkan
D Pepejal mempunyai bentuk yang tetap

4. Rajah 2 menunjukkan tiga set radas yang serupa dalam satu eksperimen.

Rajah 2

Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut.

Jadual 1
2
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada keputusan eksperimen tersebut?

A Semakin lama botol dipanaskan, semakin mengecut belon


B Semakin lama botol dipanaskan, semakin mengembang air
C Semakin lama botol dipanaskan, semakin mengembang belon
D Semakin lama bikar dipanaskan, semakin mengecut botol

5. Antara yang berikut, yang manakah mempercepatkan kadar penyejatan


berlaku?
A Panas dan lembap
B Basah dan kering
C Panas dan berangin
D Kelembapan yang tinggi

6. Maklumat berikut menunjukkan proses perubahan keadaan bahan.


P - Peleburan
Q - Pendidihan
R - Kondensasi
S - Pembekuan

Antara yang berikut, yang manakah melibatkan perubahan gas kepada cecair dan
gas kembali?
A P dan R
B Q dan R
C Q dan S
D P dan S

7. Rajah 3 menunjukkan sehelai baju dijemur di ampaian.

3

Rajah 3
Apakah proses yang berlaku?

A Kondensasi
B Penyejukbekuan
C Peleburan
D Penyejatan

8. Antara proses berikut, yang manakah terlibat dalam pembentukan awan dan
hujan?
A Penyejatan ---> Kondensasi
B Kondensasi ---> Peleburan
C Pendidihan ---> Penyejukbekuan
D Penyejukbekuan ---> Penyejatan

9. Rajah 4 menunjukkan perubahan yang berlaku ke atas agar-agar.

Rajah 4
4
  Antara berikut yang manakah urutan perubahan yang betul?

A K ---> L ---> M ---> N


B N ---> M ---> L ---> K
C M ---> K ---> N ---> L
D M ---> K ---> L ---> N

10. Rajah 5 menunjukkan perubahan keadaan ais yang dipanaskan.

  Rajah 5

Proses apakah yang terlibat dalam penyiasatan itu?


I. Kondensasi
II. Peleburan
III. Pendidihan
IV. Pembekuan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

11. Ahmad telah meletakkan sebuah bekas yang berisi air di bawah cahaya
Matahari. Setelah 4 jam didapati air di dalam bekas itu berkurangan.

5
Apakah sebab yang boleh dibuat?
A Air telah bertukar menjadi wap
B Air hilang melalui proses peleburan
C Air hilang melalui proses kondensasi
D Air hilang melalui proses penyejukbekuan

12. Rajah 6 menunjukkan satu penyiasatan tentang kadar pengewapan air.


Kelalang kon V, W dan X yang serupa diisikan dengan 100 m l air dan
dipanaskan selama 10 minit.

Rajah 6

Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan ini.

Jadual 2
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada keputusan penyiasatan ini?

A Keadaan persekitaran mempengaruhi masa penyejatan


B Luas permukaan bekas mempengaruhi kadar penyejatan
C Semakin dekat jarak pemanasan, semakin banyak air mengewap
D Tempoh pemanasan mempengaruhi kuantiti air yang mengewap
6
13 . Rajah 7 menunjukkan perubahan air secara semula jadi.

  Rajah 7
Susunkan gambar berikut dengan urutan yang betul.
A L ---> J ---> M ---> K
B J ---> L ---> K ---> M
C K ---> M ---> J ---> L
D L ---> K ---> J ---> M

14. Rajah 8 menunjukkan satu penyiasatan tentang penyejatan. Setiap bekas


bersaiz sama dan mengandungi 45 ml air. Penyiasatan bermula pada pukul 6
pagi.

Rajah 8

Jadual 3 menunjukkan keputusan penyiasatan ini.

7
Jadual 3
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada keputusan penyiasatan ini?

A. Jenis bekas mempengaruhi kadar penyejatan


air
B. Jika tempat panas, maka kadar penyejatan air
meningkat
C. Luas permukaan bekas mempengaruhi kadar
penyejatan air
D. Semakin lama air dibiarkan terdedah, semakin
banyak air tersejat

15. Rajah 9 menunjukkan satu eksperimen tentang perubahan keadaan bahan.

  Rajah 9
Jadual 4 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut.

8
Jadual 4

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada keputusan eksperimen tersebut?

A Semakin lama tempoh pendidihan, semakin meningkat air di dalam bikar X


B Tempoh pendidihan mempengaruhi isipadu air dalam bikar Y
C Proses kondensasi terhasil dari pendidihan air
D Semakin meningkat suhu air, semakin cepat air menyejat

16. Rajah 10 menunjukkan dua buah radas yang berisi air yang sama isipadunya.

Rajah 10
Mengapakah air dalam piring petri didapati menyejat lebih cepat daripada air
dalam tabung uji?

A Permukaan air yang terdedah di dalam piring petri lebih luas


B Air dalam piring petri mudah bergerak

9
C Haba dalam tabung uji berkumpul di dasar
D Suhu air dalam piring petri lebih tinggi

17. Maklumat berikut menunjukkan proses perubahan keadaan bahan.

P - Kondensasi
Q - Pendidihan
R - Pengewapan
S - Peleburan

  Antara yang berikut, yang manakah memerlukan haba yang banyak?

A P dan R
B Q dan R
C Q dan S
D P dan S

18. Rajah 11 menunjukkan dua contoh perubahan keadaan bahan.

  Rajah 11
Apakah proses-proses yang terlibat dalam rajah di atas?
I. Pendidihan
II. Penyejukbekuan
III. Peleburan
IV. Kondensasi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
10
D III dan IV

19. Rajah 12 menunjukkan satu penyiasatan tentang proses J dan proses K.

  Rajah 12
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan proses J dan proses K?

A W
B X
C Y
D Z

11
20. Rajah 13 menunjukkan perubahan keadaan air.

  Rajah 13
Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul?
A V --> Y ---> X ---> W
B W ---> X ---> V ---> Y
C Y ---> W ---> X ---> V
D X ---> Y ---> V ---> W

21. Rajah 14 menunjukkan satu aktiviti untuk menyiasat sifat pepejal.


Rajah 14
Apakah yang akan berlaku apabila bongkah kayu itu dimasukkan ke dalam silinder
penyukat?
A Bongkah kayu patah
B Bentuk bongkah kayu tetap sama
C Bentuk bongkah kayu berubah
D Isi padu bongkah kayu bertambah

22. Rajah 15 menunjukkan perubahan semula jadi air.


12
Rajah 15

Antara alat berikut, yang manakah menunjukkan urutan perubahan yang betul?

A P ---> Q ---> S ---> R


B Q ---> R ---> P ---> S
C R ---> S ---> P ---> Q
D S ---> R ---> Q ---> P

23. Rajah 16 menunjukkan satu penyiasatan tentang penyejatan.

Rajah 16

Jadual 5 menunjukkan keputusan penyiasatan ini.

13
Jadual 5
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada keputusan penyiasatan ini?

A Komposisi air mempengaruhi kadar penyejatannya


B Suhu persekitaran mempengaruhi kadar penyejatan cecair
C Semakin luas permukaan yang terdedah, semakin cepat kadar penyejatan air
D Semakin lama air dibiarkan terdedah, semakin banyak air tersejat

24. Rajah 17 menunjukkan satu penyiasatan mengenai perubahan keadaan bahan.

Rajah 17
Bermula dari proses X, pilih urutan yang betul tentang proses-proses yang terlibat.
A Penyejatan ---> Pembekuan ---> Peleburan
B Peleburan ---> Pembekuan ---> Penyejatan
C Kondensasi ---> Pembekuan ---> Peleburan
D Penyejatan ---> Peleburan ---> Kondensasi

14
25. Rajah 18 menunjukkan perubahan keadaan air yang dipanaskan.

Rajah 18
Proses apakah yang terlibat dalam penyiasatan itu?
I. Kondensasi
II. Peleburan
III. Pembekuan
IV. Pendidihan

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

26. Rajah 19 menunjukkan satu penyiasatan mengenai perubahan keadaan bahan.


Rajah 19
15
Pilih urutan yang betul tentang proses-proses yang terlibat.

A Kondensasi ---> Peleburan ---> Penyejatan


B Peleburan ---> Kondensasi ---> Penyejatan
C Penyejatan ---> Kondensasi ---> Penyejatan
D Penyejatan ---> Peleburan ---> Kondensasi

27. Rajah 20 menunjukkan satu aktiviti untuk menyiasat sifat cecair.


Rajah 20

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

A Cecair boleh dimampatkan


B Cecair mempunyai isi padu
C Cecair boleh mengalir
D Cecair tidak boleh dimampatkan

16
28. Rajah 21 menunjukkan satu penyiasatan mengenai perubahan keadaan bahan.

Rajah 21
Pilih urutan yang betul tentang proses-proses yang terlibat.

A Peleburan ---> Kondensasi ---> Pendidihan


B Pendidihan ---> Peleburan ---> Penyejatan
C Peleburan ---> Pendidihan ---> Pembekuan
D Pendidihan ---> Peleburan ---> Pembekuan

29. Maklumat berikut menunjukkan proses perubahan keadaan bahan.

P - Peleburan
Q - Kondensasi
R - Pendidihan
S - Pembekuan

A P dan R
B Q dan R
C Q dan S
D P dan S

17
30. Sekumpulan murid baru selesai membasuh lantai kelas mereka.
Apakah yang perlu dilakukan untuk mengeringkan lantai itu dengan lebih
cepat?

A Nyalakan semua lampu di dalam kelasnya


B Tutup semua tingkap dan pintu
C Hidupkan semua kipas di dalam kelas itu
D Keringkan lantai dengan menggunakan penyapu

18