Anda di halaman 1dari 1

PERKATAAN BERLAWAN (ANTONIM)

Lama baharu
Baik jahat
Sedikit banyak
Kering basah
Beli jual
Sudah belum
Takut berani
Betul salah
Tutup buka
Ringan berat

Bising senyap
Kutip buang
Beku cair
Cacat sempurna
Pisah cantum
Cantik hodoh
Suka duka
Dahulu sekarang
Duduk diri
Luar dalam