Anda di halaman 1dari 10

Tajuk: School Programme Check Tool (sPeCt)

Tujuan: Mengenal pasti program yang telah dilaksanakan


Arahan: 1. Lengkapkan ruangan isu dengan dapatan daripada aspek SKPM
2. Lengkapkan ruangan program dengan program yang telah dilaksanakan berkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti
3. Kenal pasti isu dengan program untuk membuat semakan program

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan


Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah Yang Dilaksanakan
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) (Berdasarkan Isu / Cabaran)
Eliminate (Hapuskan) Raise (Tambah)

1 Penguasaan murid dalam KPS masih lemah. 1

2 2
Murid tidak dapat menguasai fakta sains
9,11
3 3
Murid tidak boleh membaca dan menulis

4 4
Daya ingatan rendah terhadap topik

5 Tidak menguasai cara menjawab Bhg B Reduce (Kurangkan) Create (Wujudkan) 5

6 Sikap murid 6

7
7,2
8

Sustain (Kekalkan) 10

1,3,4,5,6,8,10,12 11

12
Ž
rkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti

Program Kecemerlangan Sekolah Yang Dilaksanakan


(Berdasarkan Isu / Cabaran)

Kelas Bimbingan UPSR

Minggu Panitia Sains

Sains Bersama Akhbar Didik

Teknik Menjawab Soalan sains UPSR

i-Think dalam PdPc

Penataran Format UPSR

Eureka Sains

PLC

Latihtubi berasaskan soalan objektif mengikut topik

VLE Frog dalam PdPc

Latihtubi berasaskan soalan Kertas 2 mengikut topik

Lawatan sambil Belajar


Tajuk: One Page Project Manager (OPPM) 
Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun
Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan
2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang

Ketua: AZLINA BINTI MD ISA Nama Projek: Program Panitia Sains Tarikh: 20 JAN 2018

Objektif Program: Meningkatkan Prestasi Akademik Panitia Sains SK Kem Syed Sirajuddin
Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
O O 1 Anugerah Sijil Cemerlang Band 6 O O A A A A A
O 2 Kelas Pemantapan Ilmu (Kelas Bimbingan UPSR) O O O O O A C A B A
O 3 Gerak Gempur Sains O O O O O O O A A A B B
O O 4 Hari Panitia Sains O A A A B A
O 5 Akhbar Dalam Darjah (ADD) O O O O O O O O O O A A A B B
O 6 Modul soalan KBAT O O O O O O O O O O A A A B B
O 7 Laluan Sains O O A A A A B
O 8 Rekod Semakan Kerja Murid Terbilang (RSKMT) O O O O O O O A B A A B
O 9 "i-Think" dalam PdP O O A B A B B
O 10 Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR O A C A B B
O 11 Ceramah Motivasi O O A B A B B
Peratus Lulus Sains Dalam UPSR dan PAT

Ogos
September
Oktober
November
Disember

ISA
ZAIZULIZAM
Mach
Kualiti Band / Tahap Penguasaan 4 - 6

Kualiti Pencapaian A
Pembelajaran dan Pengajaran Guru

Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)

Januari
Februari

April
Mei
Jun
Julai

AZLINA BT MD

HIDAYAH
EN. ARSHAD

EN. HAMDAN
Tarikh Sasaran

Bil Program/Aktiviti Kos Catatan


Matlamat
1 GERAK GEMPUR RM 150 PIBG
2 LALUAN SAINS RM 200 LPBT
Kos 3 TEKNIK MENJAWAB SOALAN RM 300 PIBG
4 SIJIL RM 300 PIBG
5 HARI PANITIA SAINS RM 200 LPBT
Objektif Khusus & Harapan 6 CERAMAH MOTIVASI RM 200 TAHUN 6
1 Meningkatkan peratus murid mendapat Band / Tahap Penguasaan 4-6 dalam semua matapelajaran Sains / Dunia Sains dan Teknologi (DST)
2 Meningkatkan peratus murid lulus mata pelajaran sains dalam UPSR dan Peperiksaan Akhir Tahun (PAT)
3 Meningkatkan Kualiti pencapaian A dalam mata pelajaran Sains
4 Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan
™ Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
˜ Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
One Page Project Manager (OPPM)
T
Ketua Pn. Helyza Bt. Hayes Nama Projek : Program Pembangunan Akademik Panitia Sains
2 JANU
Objektif Program Meningkatkan Prestasi Akademik Panitia Sains SKSB
Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggun
O 1 Anugerah Sijil Cemerlang Band 6 O A B
O O 2 Memperkasakan Pendidik Terbilang O O O O O O O O O O O A B
O O 3 Rekod Semakan Kerja Murid Terbilang (RSKMT) O O O O O O O O O O O A B
O O 4 Kelas Pemantapan Ilmu (Kelas Bimbingan UPSR) O O O O O O O O A B C D
O O 5 Seminar Teknik Menjawab Sains O A B C D
O O 6 Gerak Gempur Sains O O O O O O O O A B C D
O O 7 Perkampungan UPSR O A B C D
O O 8 Akhbar Dalam Darjah (ADD) O O O O O O O O A B C D
O O 9 Kem Sains O A B C D
O O O 10 Program Saintis Muda O O O O O O O O O O O A B C D
O O O 11 Bulan Panitia Sains O A B C D
O O O 12 Laluan Sains O O O O O O O O O O O A B C D
O O 13 Program Grow & PILL O O O O O O O O O A B C D
O O 14 Program Liga Sains O O O O O O O O O A B C D
O O O O 15 Program Memperkasakan teknik "2BCG" O O O O O O O O O O O A B C D
O O 16 Professor Muda O A B C D
O O O O 17 "i-Think" dalam PdP O O O O O O O O O O O A B C D
O O O 18 Modul soalan KBAT O O O O O O O O O O O A B C D

Januari

Februari

April

Mei

Julai

AJK Panitia Sains


Pn. Helyza (Ketua
Peratus Lulus Sains Dalam UPSR dan PAT

Mach

Jun

Pn. Suzanah (PKP)

Panitia)

Panitia Sains)
Kualiti Band / Tahap Penguasaan 4 - 6

Kualiti Pencapaian A
Pembelajaran dan Pengajaran Guru

September

Oktober

November

Disember
Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)

Ogos

En. Mohd Rozaimi (SU


Tarikh
Sasaran

Bil Program/Aktiviti Kos Catatan


1 ASCB6 RM 150 PIBG
Matlamat 2 KPI(KBUPSR) RM 2000 TAHUN 6
Kos 3 STMS RM 300 TAHUN 6
4 PUPSR RM 100 TAHUN 6
5 ADD RM 200 TAHUN 6
6 KS RM 300 LPBT
7 PSM RM 500 LPBT
8 BPS RM 200 LPBT
9 LS RM 100 LPBT
10 PLS RM 200 LPBT
11 PM RM 200 LPBT
Pembelajaran dan Pengajar
Kualiti Penc
Kualiti Band / Tahap Penguas
Peratus Lulus Sains Dalam UPSR

Objektif Khusus & Harapan 12 MSKBAT RM 200 LPBT


1 Meningkatkan peratus murid mendapat Band / Tahap Penguasaan 4-6 dalam semua matapelajaran Sains / Dunia Sains dan Teknologi (DST)
2 Meningkatkan peratus murid lulus mata pelajaran sains dalam UPSR dan Peperiksaan Akhir Tahun (PAT)
3 Meningkatkan Kualiti pencapaian A dalam mata pelajaran Sains
4 Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


™ Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
˜ Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
ect Manager (OPPM)
Tarikh
2 JANUARI 2014
Sains SKSB
Tanggungjawab
C D
C D
C D
F E
F E
F E
F E
F E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Pn. Siti Rahimah (SU

Pn. Suraya (Penyelaras

Guru mata pelajaran


Kurikulum)

Tahun 6)

Catatan
PIBG
TAHUN 6
TAHUN 6
TAHUN 6
TAHUN 6
LPBT
LPBT
LPBT
LPBT
LPBT
LPBT
LPBT
6 dalam semua matapelajaran Sains / Dunia Sains dan Teknologi (DST)
dan Peperiksaan Akhir Tahun (PAT)