Anda di halaman 1dari 33

PENGENALAN

Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu
murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada
pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga
dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang,
pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di
Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama.

Matlamat Program

Program Transisi Tahun Satu akan dapat :

1. Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal.

2. Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran,


guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

3. Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar.

Objektif

Di akhir program, murid-murid dapat:

1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran

yang formal.

2. Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi

kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau

mata pelajaran.

3. Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di

sekolah.

4. Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat

dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

1
TEMA PROGRAM

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA

MINDA CERGAS
Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir
secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara satu
dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang
awal lagi menunjukkan Minda Cergas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga
diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang
mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Selain dari itu
melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan
tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-
nilai murni yang ada atau yang dibawa dari pra sekolah.

MATA BERCAHAYA
Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar
bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.
Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktiviti-
aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru
mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata
bercahaya mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk
meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

2
AHLI JAWATANKUASA
PROGRAM TRANSISI
TAHUN SATU 2018

3
PENGERUSI

En. Storey Gemong


Guru Besar SK Abok

NAIB PENGERUSI 1

En. Logie Anak Numpang


Penolong Kanan Akademik SK Abok

NAIB PENGERUSI 2

En. Abang Abdul Rahman Bin Abdul Rahim


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Abok

NAIB PENGERUSI 3

En. Rurin P. Manggai


Penolong Kanan KoKurikulum SK Abok

PENYELARAS & SETIAUSAHA

Puan Malia Judy Anak Samson

GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1

Cik Nazlyatul Fizar binti Zainuddin- Bahasa Malaysia


Pn.Shirly Lo – Matematik
Pn. Malia Judy – Bahasa Inggeris
Cik Nazlyatul Fizar binti Zainuddin– Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pn. Shirly Lo – Matematik
Pn. Shirly Lo – Pendidikan Moral
Pn. Malia Judy Anak Samson– Dunia Muzik
Pn. Jalina Tangkong - Dunia Seni Visual

4
BIDANG TUGAS GURU BAGI

PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2018

BIDANG TUGAS GURU-GURU MATAPELAJARAN

 Memahami konsep dan tujuan Program Transisi


 Menggunakan pelbagai pendekatan terhadap murid yang berbeza.
 Membantu merancang aktiviti yang memenuhi keperluan JERIS murid.
 Merekod dan mengemaskinikan rekod pembelajaran 3M dan dalam aktiviti pra huruf, pra
nombor dan pra warna.
 Membuat laporan dari semasa ke semasa kepada jawatankuasa mengenai perkembangan
setiap murid dalam mata pelajaran mereka.
 Merangka strategi untuk menyelesaikan tahap penguasaan 3M murid yang berbeza.
 Menyimpan hasil keputusan penilaian, pemerhatian dan ujian sepanjang tahun.
 Menjaga dan mengemaskini sudut dan ruang mata pelajaran masing-masing.
 Membuat dan membaiki ABM untuk dipamerkan di sudut atau ruang mata pelajaran.
 Menyediakan rancangan tahunan bertema dan rangka aktiviti untuk minggu transisi.

BIDANG TUGAS GURU KELAS

 Memahami konsep dan tujuan Program Transisi.


 Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan tadika.
 Melukis pelan bilik darjah.
 Menyediakan sudut ruang mata pelajaran.
 Menjaga dan memantau keceriaan dan kebersihan kelas berdasarkan garis panduan yang
diberikan.
 Prihatin dan sentiasa menjaga kebajikan murid semasa di sekolah dan bertanggungjawab
kepada ibu bapa dan penjaga murid.
 Menyediakan senarai bahan dan peralatan untuk kegunaan bilik darjah
 Mengumpul maklumat untuk tujuan pengrekodan daripada ibu bapa atau penjaga murid.
 Menyimpan rekod profil dan rekod kesihatan murid.
 Membahagikan murid kepada kumpulan mengikut kecerdasan dan tahap kemampuan murid
selepas minggu transisi.

5
 Mengumpul dan menyediakan laporan murid tentang penguasaan nilai, rutin dan peraturan
dalam bilik darjah secara berterusan.

BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS TAHUN SATU

 Merangka dan menyelaras aktiviti untuk tiga minggu (sepanjang Program Transisi
dijalankan).
 Merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, Majlis Suaikenal Tahun Satu 2018 dan Majlis
Penutupan Minggu Transisi 2018.
 Mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti yang hendak dirancang.
 Mengumpul rekod serta laporan untuk dirumuskan kepada pihak pentadbir.
 Mengemaskini fail perlaksanaan program transisi secara berterusan.
 Membantu menyedia dan mengedar bahan edaran kepada ibu bapa penjaga.
 Membantu memantau sepanjang perlaksanaan program.
 Bertindak sebagai pakar rujuk.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA AJK KERJA

 Mencatat minit mesyuarat dan taklimat yang dilakukan secara formal atau tidak.
 Membantu merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, minggu transisi, majlis suai kenal
murid Tahun Satu dan Majlis Penutup Minggu Transisi.
 Menyedia dan mengedarkan aturcara bagi setiap majlis formal sepanjang program diadakan.
 Mengedar surat edaran dan jemputan kepada pihak yang berkenaan.
 Memastikan maklumat disampaikan jelas dan mendapat maklumbalas seperti yang
dikehendaki.
 Menyimpan fail dan rekod perlaksanaan program.
 Menyediakan laporan bertulis mengenai perlaksanaan program di akhir tahun.

6
SENARAI NAMA MURID TAHUN 1 2018

BIL NAMA

1 ANGELIE LINTU ANAK GLORIA

2 BETHANY JUMAU ANAK NUGA

3 GABY NISYA ANAK EDWIN MANJA

4 MUNINIA ANAK NUI

5 NELVIN EFAN ANAK DUNCAN KELABU

6 STANLEY NELSON ANAK LEO

10

11

12

13

7
MINGGU 1
TEMA : SEKOLAH SAYA
Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
0720 – 0730 1.1 Pendaftaran Guru Kelas
 Mengambil kehadiran Tahun 1
 Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang (MJ)
akan dijalankan sepanjang hari ini.

0730 –0800 1.2 Perjumpaan


 Ucapan selamat datang oleh Guru Besar. GB
 murid diperkenalkan dengan barisan guru- PK1
guru yang mengajar subjek Tahun 1 PKHEM
 Murid bersalamanan dengan guru –guru PK KK
yang terlibat. Semua Guru
Subjek Tahun 1

0800 – 0900 1.3 Aktiviti Suai Kenal Guru Subjek BM


 murid berdiri dalam satu bulatan yang besar (NF)
 saling bersalaman dan bertanya khabar Guru Penyelaras/
 murid diagihkan dengan tag nama masing – Guru Bimbingan
masing. & Kaunseling
 Murid diminta mewarnakan nama masing – (JE)
masing dalam kertas yang telah disediakan.
1
02 Jan 2018 0900 – 1000 1.4 Lawatan sekitar kawasan sekolah
Selasa  Bilik Guru Guru Subjek MT
 Perpustakaan (SL)
 Pondok PALS
 Tandas
 Dewan Makan
*guru diminta menerangkan tatacara dan
peraturan bagi setiap tempat yang dilawati.
*guru juga menerangkan tatacara murid
sewaktu rehat.

10.00 – 10.30 REHAT


1030 – 1130 . Guru Subjek BI
Pre-lesson (MJ)
1. Sing the Phonics Song (audio)

Lesson delivery
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds
3. Listen and circle the correct pictures
4. Sing a song

8
Post lesson
1. Read the questions and answers (pair work)
2. Match the pictures to the correct words
3. Wordsearch

1. S
i
n
g

t
h
e

P
h
o
n
i
c
s

S
o
n
g

2. (
a
u
d
i
o

1130 – 1200 1.6 Aktiviti mewarna Guru Subjek


 Sambungan aktiviti mewarna tag nama. DST (AAR)
 Murid membuat bulatan dan dipilih secara

9
rawak untuk menyatakan nama kawan -membina
mereka. hubungan baik
 Aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah sesama kawan.

1200 - 1300 1.7 Peraturan sekolah dipatuhi


 murid diagihkan kepada 4 kumpulan Guru Subjek BIB
melalui undian. (KL)
 murid bergerak ke dalam kumpulan
masing-masing.
 murid diminta melantik ketua dan dengar
arahan untuk setiap tugasan yang
diberikan .
 murid diminta membentangkan hasil kerja
masing-masing.
 setiap kumpulan diminta melukis satu
objek yang dilihat mengikut kertas undi
dan warnakan seperti yang terdapat di
sekitar kawasan sekolah seperti tandas,
bilik guru, makmal perpustakaan..
 setiap kumpulan diminta menerangkan
peraturan setiap tempat tersebut.
 Murid mengemas kelas, berbaris dan
bersalaman dengan guru sebelum pulang.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0720 – 0730 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1 (MJ)
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’
 saling bersalaman dan tepukan bersatu
0730 – 0830 Guru Subjek BI
Pre-lesson (MJ)
2 1. Sing the Phonics Song (audio)
03 Jan 2018
Rabu Lesson delivery
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds
3. Listen and circle the correct pictures
4. Sing a song
5. Listen to the story and identify the relevant
sound
6. Recite a chant

10
Post lesson
1. Read the questions and answers (pair work)
2. Read the text/story and answer the questions
3. Match the pictures to the correct words

2.3 Melawat kawasan sekolah Guru Subjek DST


0830 -1000  Pusat sumber (AAR)
 Bilik Guru
 Stor sukan Guru Subject IBN
*Guru menerangkan peraturan dan tatacara (KL)
semasa berada di tempat –tempat ini.

1000 -1030 REHAT


1030 – 1200 2.4 Mewarna Guru Subjek BM
 Murid diberikan lembaran aktiviti iaitu (NF)
mewarnakan gambar. ‘ peralatan sukan” Guru Subjek MT
 Murid yang diingatkan supaya mewarna (SL)
dengan cantik kerana hasil kerja yang
terbaik akan dipamerkan dan ditampal
didalam kelas. Lembaran aktiviti

1200 – 1230 2.5 Aktiviti LDK Guru Subjek MT


 Murid diminta membuat barisan iaitu (SL)
murid perempuan satu barisan, murid lelaki
satu barisan.
 Murid mendengar arahan dari guru
sebelum menjalankan aktiviti.
 Aktiviti dinamakan “ Duniaku Dunia
Baru”
 Perbincangan dengan murid tentang tujuan
aktiviti ini diadakan. Guru Subjek PM
1230 – 1300 2.6 Nyanyian (SL)
 menyanyi lagu dan membuat aksi
 guru mengingati bahan yang perlu dibawa
pada keesokan hari .
 balik secara teratur

Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/


Tarikh bahan-bahan

11
0700 – 0800 3.1 Pengurusan Kelas Perhimpunan
 ambil kedatangan Guru Kelas
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’ Tahun Satu
 saling bersalaman dan tepukan bersatu (MJ)

0800-0900 3.3 Pergerakan Motor Halus Guru Subjek BM


 murid mewarnakan gambar yang diberi (NF)
 penggunaan warna yang sesuai
 cara mewarna yang betul Lembaran kerja
 mempamerkan hasil murid

0900 - 1000 3.4 Tatasusila dan adab


 tayangan video tentang menghormati Guru Subjek DST
orang yang lebih tua, guru dan jiran (AAR)
 menyedarkan murid-murid kepentingan Guru Subjek PK
menghormati kepada orang yang lebih (NF)
tua, guru dan jiran Video

1000 – 1030 REHAT


3
04 Jan 2018 1030 – 1130
Khamis Pre-lesson Guru Subjek BI
1. Sing the Phonics Song (audio) (MJ)

Lesson delivery
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds
3. Listen and circle the correct pictures
4. Sing a song
5. Recite a chant

Post lesson
1. Read the text/story and answer the questions
2. Match the pictures to the correct words

1130 – 1230 3.7 Nyanyian Guru Subjek MT


 membaca lirik lagu “Negaraku” dan ” Ibu dan PM (SL)
Pertiwiku” dan lagu sekolah
 membimbing murid-murid menyanyi
Radio dan lirik lagu
dengan hormat dan tepat.
 Murid mengemas kelas dan beratur untuk
balik.

12
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0700 – 0730 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan Tahun 1 (MJ)
 nyanyi lagu tema

0730 – 0830 Guru Subjek PJ


Melukis (NF)
-bola, badminton Guru Subjek
-nombor dan mewarnakannya MT (SL)

4
05 Jan 2018
Jumaat

0830 - 0930 Pre-lesson Guru Subjek


1. Sing the Phonics Song (audio) DST (AAR)

Lesson delivery
1. Read the text/story and answer the questions
2. Match the pictures to the correct words
3. Read the questions and answers (pair work)
4. Wordsearch

Post lesson
1. Tracing lines
2. Tracing the letter
3. Write the words
4. Fill in the blanks with the correct word
5. Write the sentences
6. Rearrange the phrases to form sentences

0930 - 1000 REHAT

13
1000 – 1100 4.5 Nyanyian Guru Subjek
 membaca lirik lagu ‘Ibu Pertiwiku’ BM (NF)
 Lagu kanak - kanak
 balik secara teratur, Komputer Riba
 bersalaman dengan guru LCD Skrin

MINGGU 2
TEMA : DIRI SAYA
Hari/
Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh
0720 – 0730 1.1 Kehadiran Guru Kelas
 Mengambil kehadiran Tahun 1 (MJ)
 Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang akan
dijalankan sepanjang hari ini.
0730 –0830 1.3 Mewarna
 Murid mewarna hasil kerja mereka sewaktu kelas
sebelum ini.
 Murid diminta mewarnakan dengan cantik. Guru Subjek
Lukisan tercantik akan ditampal didalam kelas MT (SL)

0830 – 0900 1.3 Mewarna Guru Subjek


 Murid mewarna hasil kerja mereka sewaktu kelas PM (SL)
5 sebelum ini.
08 Jan  Murid diminta mewarnakan dengan cantik.
2018  Lukisan tercantik akan ditampal didalam kelas.
Isnin 1.4 Adab & Peraturan
 Murid diterangkan tentang adab ketika hendak ke Guru Subjek
tandas, bilik RMT dan ketika waktu rehat. PM (SL)
 Sesi soal jawab dengan murid.
 Murid diminta berbaris sebelum keluar kelas
0900-1000 Pre-lesson
1. Sing the Phonics Song (audio)

Lesson delivery
1. Tracing lines
2. Tracing the letter
3. Write the words
4. Fill in the blanks with the correct word

14
5. Write the sentences
6. Rearrange the phrases to form sentences

Post lesson
1. Read the text/story and answer the questions
2. Match the pictures to the correct words
3. Read the questions and answers (pair work)
4. Wordsearch

10.00 – 10.30 REHAT


1030 – 1130 1.5 Saya yang Bersopan Guru Subjek
 Murid diminta membaca dialog yang disediakan BM (NF)
oleh guru.
 Guru bersoal jawab dengan murid tentang
mengapa perlu bersopan.
 Guru meminta murid memadankan tuturkata yang
sopan yang bersesuaian dengan gambar yang
ditunjukkan.
1130 – 1200 1.6 Nyanyian Guru Subjek
 Menyanyi lagu “Saya Bersih” DMK (MJ)
 Murid diminta menyatakan cara menjaga -amalkan
kebersihan diri berdasarkan nyanyian tadi. kebersihan diri.
1200 - 1300 1.7 Mewarna dan melabel gambar.
 Murid menyanyikan lagu “ Head-shoulder-kness- Guru Subjek
and toes” DSV (JT)
 Murid diberikan gambar anggota badan.
 Murid diminta mewarnakan gambar dan
melengkapkan gambar bahagian anggota badan.
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0720 – 0730 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1 (MJ)
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’
 saling bersalaman dan tepukan bersatu

6 0730 – 0830 2.2 Aktiviti fizikal Guru Subjek PJ dan


09 Jan 2018  berbaris ke tapak perhimpunan BM (NF)
Selasa  nyanyian lagu Negaraku dan Ibu pertiwiku
 senamrobik dan permainan
 tepuk terima kasih
*balik ke kelas dengan teratur

2. 3 Kotak beracun. Guru Subjek BM


0830-1000  Murid menyanyikan lagu “hormati diri” (NF)
 Soal jawab tentang maksud lagu.
 Permainan Kotak beracun. (10 situasi) Guru Subjek MT

15
 Murid diterangkan cara aktiviti ini (SL)
dijalankan.
1000 -1030 REHAT
1030 – 1130 Guru Subjek BI
Pre-lesson (MJ)
1. Sing the Phonics Song (audio)

Lesson delivery
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds
3. Listen and circle the correct pictures
4. Sing a song
5. Recite a chant

Post lesson
1. Colour the words with the relevant sounds
2. Read the text/story and answer the questions
3. Match the pictures to the correct words
4. Role play a dialogue

1130-1200 Guru Subjek DST


Melukis alam sekitar (AAR)

Lembaran aktiviti

1200 – 1230 2.5 Teka silang kata.


 Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
 Setiap kumpulan memilih nombor soalan
untuk menyelesaikan teka silangkata. Guru Subjek BM
 Kumpulan yang menjawab lebih banyak (NF)
betul dikira sebagai pemenang.
1230 – 1300 2.6 Nyanyian
 menyanyi lagu dan membuat aksi
 Lagu “saya rajin”
 guru mengingati bahan yang perlu dibawa
pada keesokan hari .
 balik secara teratur

Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/


Tarikh bahan-bahan

16
0700 – 0730 3.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan Tahun Satu
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’ (MJ)
 saling bersalaman dan tepukan bersatu

0730-0830 Guru Subjek BI


Pre-lesson (MJ)
1. Sing the Phonics Song (audio)

Lesson delivery
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds
3. Listen and circle the correct pictures
4. Sing a song
5. Recite a rhyme/chant

Post lesson
1. Match the pictures to the correct words
2. Circle the words with the correct sound
7
10 Jan 2018 0830 - 1000 3.3 Mewarna
Rabu  Murid mewarna gambar “kelas saya”. Guru Subjek DST
 Murid diminta mewarna dengan cantik (AAR)
dan kemas. Guru Subjek BIB
 Hasil kerja terbaik akan ditampal di (KL)
dalam kelas.
1000 – 1030 REHAT
1030 – 1130 3.4 Dinamika kumpulan
 Murid mendengar arahan guru untuk aktiviti
yang akan dijalankan.
 Murid diminta mencabut undi untuk Guru Subjek BM
menentukan kumpulan masing – masing. (NZ)
 Murid bergerak dalam kumpulan dan
Lukisan Koyak
 Guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.

1130-1230 3.5Pergerakan Motor Halus Guru Subjek MT


 murid mewarnakan gambar yang diberi (SL)
 penggunaan warna yang sesuai
 cara mewarna yang betul
 mempamerkan hasil murid

17
1230 – 1300 3.6 Nyanyian Guru Subjek PM
 membaca lirik lagu “Negaraku” dan ” Ibu (SL)
Radio dan lirik lagu
Pertiwiku” dan lagu sekolah SK Abok
 membimbing murid-murid menyanyi
dengan hormat dan tepat.
 Murid mengemas kelas dan beratur untuk
balik.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0700 – 0730 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1 (MJ)
 nyanyi lagu tema
0730 - 0800  Perhimpunan Semua Guru Subjek

0800 - 0830 4.2 Gigi Saya Guru Subjek BM


 Murid menyanyi sambil dibimbing oleh (NF)
guru.
 Murid diajar cara menggosok gigi dengan Berus gigi &
cara yang betul. gambar gigi
 Soal jawab tentang nama gigi dan
fungsinya secara ringkas.
0830 – 1000 4.3 Makanan berkhasiat Guru Subjek BM &
 Murid diminta menggunting dan PK (NF)
8
menampal gambar makanan pada
11 Jan 2018
lembaran aktiviti yang disediakan. Guru Subjek DST
Khamis
(AAR)
Lembaran aktiviti
1000 - 1030 REHAT
1030– 1130
Pre-lesson Guru Subjek BI
1. Sing the Phonics Song (audio) (ML)

Lesson delivery
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds
3. Listen and circle the correct pictures
4. Recite a chant

Post lesson
1. Read the questions and answers (pair work)
2. Match the pictures to the correct words

18
3. Read the rhyme

1130 – 1300 4.5 Nyanyian Guru Subjek MT /


 membaca lirik lagu ‘Ibu Pertiwiku’ PM (SL)
 Lagu kanak - kanak (muzik dan radio)
 balik secara teratur,
 bersalaman dengan guru

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
5.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan dalam kelas Tahun 1 (MJ)
0700 – 0730 Perhimpunan pagi
 mendengar laporan dari GB, PK1, PK
HEM dan PK KK

5.2 Mewarna
 murid mewarnakan gambar yang diberi
0730– 0800
9  penggunaan warna yang sesuai Guru Subjek PJ
12 Jan 2018  cara mewarna yang betul (NF)
Jumaat  mempamerkan hasil murid Lembaran kerja

5.3 Susun “ Puzzle”


 murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan Guru Subjek MT
melalui undian.
 Setiap kumpulan diminta mendengar (SL)
arahan sebelum menjalankan aktiviti.
 Setiap kumpulan akan diberikan sampul
0800 - 0830
surat dan diminta menyelesaikan puzzle
dalam masa yang ditetapkan.
 Kumpulan yang paling cepat
menyelesaikan puzzle dianggap sebagai
pemenang.

19
Pre-lesson Guru Subjek BI
1. Sing the Phonics Song (audio) (MJ)

Lesson delivery
1. Read the questions and answers (pair work)
2. Match the pictures to the correct words
3. Read the rhyme
4. Circle the words with the correct sound
5. Colour the words with the relevant sounds
6. Read the text/story and answer the questions
0830 - 0930
7. Role play a dialogue

Post lesson
1. Tracing lines
2. Tracing the letter
3. Write the words
4. Fill in the blanks with the correct word
5. Write the sentences
6. Rearrange the phrases to form sentences

0930 - 1000 REHAT


5.4 Mengira Guru Subjek BM
 Murid diminta mengira objek yang (NF)
1000 – 1100 terdapat dalam lembaran aktiviti.
 Murid yang mengira dengan cepat dan
tepat dikira sebagai pemenang.

MINGGU 3
TEMA : SAYA SIHAT!
Hari /
Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh
10 Guru Kelas
5.1 Pengurusan Kelas
15 Jan 2018 0700 – 0730 Tahun 1 (MJ)
 ambil kedatangan dalam kelas
Isnin

20
5.4 Susun “ Puzzle”
 murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan
melalui undian. Guru Subjek MT &
 Setiap kumpulan diminta mendengar PM (SL)
arahan sebelum menjalankan aktiviti.
 Setiap kumpulan akan diberikan sampul
0730 – 0900
surat dan diminta menyelesaikan puzzle
dalam masa yang ditetapkan.
 Kumpulan yang paling cepat
menyelesaikan puzzle dianggap sebagai
pemenang.

Pre-lesson
1. Sing the Phonics
Song (audio)

Lesson delivery
1. Read the questions
and answers (pair
work)
2. Match the pictures
to the correct words
3. Read the rhyme
4. Circle the words
with the correct sound
5. Colour the words
with the relevant
sounds
0900 – 1000 6. Read the text/story
and answer the
questions
7. Role play a
dialogue

Post lesson
1. Tracing lines
2. Tracing the letter
3. Write the words
4. Fill in the blanks
with the correct word
5. Write the sentences
6. Rearrange the
phrases to form
sentences

1000-1030 REHAT
5.5 Mengira
 Murid diminta pergi ke kawasan letak
kereta.
 Murid diminta mencari nombor kereta Guru Subjek PK
1030 – 1200
seperti yang disebut oleh guru. /BM (NF)
 Murid diminta menyatakan warna
kenderaan dalam kertas yang disediakan.
 Murid yang paling cepat menjawab
dengan betul dikira sebagai pemenang.
21
5.6 Nyanyian
 Rasa sayang hey
1200-1300
 Sekolah saya Guru Subjek DSV
 Lagu kanak – kanak (JT)
 Tepuk terima kasih
 Murid mengemas kelas sebelum balik.

Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/


0720 – 0730 1.1 Pendaftaran Guru Kelas
 Mengambil kehadiran Tahun 1 (NZ)
 Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.

0730-0830 1.3 Aktiviti Fizikal Guru Subjek PJ /


 Berbaris ke tapak perhimpunan BM (NF)
 Senamrobik dan permainan
11 *balik ke kelas dengan teratur
16 Jan 2018
Selasa 0900 – 1000 1.4Ice breaking
 murid menyanyikan lagu “Good Morning”
dan tepuk terima kasih.
 murid menjalankan aktiviti nyanyian ‘rasa Guru Subjek BM
sayang’ dan ‘sayang sekolah saya’ (NF)
 murid diminta berbaris mengikut
ketinggian. Guru Subjek MT
 murid dipilih secara rawak untuk (SL)
menyatakan nama kawan apabila guru
tunjuk ke arah sesiapa sahaja.

10.00 – 10.30 REHAT

22
1030 – 1200 Speaking Skill
Pre-lesson
1. Pre-lesson task 7: Beat the teacher
Guru Subjek BI
Lesson delivery (MJ)
2. Pupils stand in groups of about 5 or 6.

3. They throw a ball of paper to each other to


practise target language in a chain activity.

4. E.g. Pupil 1 starts: Hi, I’m X …, I’m years old


and throws the ball of paper to pupil 2 in the circle
who repeats this information, and adds their own
information to make a chain. i.e. He’s/ she’s X, he’s
/she’s … years old. I’m Y… I’m years old.

5. Each pupil repeats previous information and


adds their own information to the chain.

6. Pupils write about themselves and a classmate.

Post lesson
7. Post lesson task 6: Whisper and write

23
Guru Subjek DST
1130-1200 Peraturan sekolah dipatuhi (AAR)
 murid diagihkan kepada 4 kumpulan
melalui undian.
 murid bergerak ke dalam kumpulan
masing-masing.
 murid diminta melantik ketua dan dengar
arahan untuk setiap tugasan yang
diberikan .
 murid diminta membentangkan hasil kerja
masing-masing.
 setiap kumpulan diminta melukis satu
objek yang dilihat mengikut kertas undi
dan warnakan seperti yang terdapat di
sekitar kawasan sekolah seperti tandas,
bilik guru, makmal perpustakaan..
 setiap kumpulan diminta menerangkan
peraturan setiap tempat tersebut.
 Murid mengemas kelas, berbaris dan
bersalaman dengan guru sebelum pulang.

1200 – 1300 1.6 Aktiviti mewarna Guru Subjek IBN


 Sambungan aktiviti mewarna tag nama. (KL)
 Murid membuat bulatan dan dipilih secara
rawak untuk menyatakan nama kawan
mereka.
 Aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0720 – 0730 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1 (MJ)
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’
12  saling bersalaman dan tepukan bersatu
17 Jan 2018 0730 – 0830
Rabu Pre-lesson Guru Subjek BI
1. Sing the Phonics Song (audio) (MJ)

Lesson delivery
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds

24
3. Listen and circle the correct pictures
4. Listen to the story

Post lesson
1. Match the pictures to the correct words
2. Read the rhyme
3. Read the story

2.5 Melawat kawasan sekolah


0830 -1000  Pusat sumber Guru Subjek DST
 Bilik Guru (AAR)
 Stor sukan Guru Subjek BIB
*Guru menerangkan peraturan dan tatacara (KL)
semasa berada di tempat –tempat ini.

1000 -1030 REHAT


1030 – 1200 2.6 Mewarna Guru Subjek BM
 Murid diberikan lembaran aktiviti iaitu (NZ)
mewarnakan gambar. ‘ peralatan sukan” Guru Subjek MT
 Murid yang diingatkan supaya mewarna (SL)
dengan cantik kerana hasil kerja yang
terbaik akan dipamerkan dan ditampal
didalam kelas. Lembaran aktiviti

1200 – 1230 2.5 Aktiviti LDK Guru Subjek MT


 Murid diminta membuat barisan iaitu (SL)
murid perempuan satu barisan, murid lelaki
satu barisan.
 Murid mendengar arahan dari guru
sebelum menjalankan aktiviti.
 Aktiviti dinamakan “ Duniaku Dunia
Baru”
 Perbincangan dengan murid tentang tujuan
aktiviti ini diadakan.
1230 – 1300 2.6 Nyanyian
 menyanyi lagu dan membuat aksi Guru Subjek PM
 guru mengingati bahan yang perlu dibawa (SL)
pada keesokan hari .
 balik secara teratur
Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh bahan-bahan
13 0700 – 0800 3.1 Pengurusan Kelas / Perhimpunan Guru Kelas
18 Jan 2018  ambil kedatangan Tahun Satu
Khamis  nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’ (MJ)

25
 saling bersalaman dan tepukan bersatu
Semua Guru T.1

0800-0900 3.3 Pergerakan Motor Halus Guru SubjekBM


 murid mewarnakan gambar yang diberi (NZ)
 penggunaan warna yang sesuai
 cara mewarna yang betul Lembara kerja
 mempamerkan hasil murid

0900 - 1000 3.4 Tatasusila dan adab


 tayangan video tentang menghormati Guru Subjek DST
orang yang lebih tua, guru dan jiran (AAR)
 menyedarkan murid-murid kepentingan Guru Subjek PK
menghormati kepada orang yang lebih (NF)
tua, guru dan jiran Guru Bimbingan
dan Kaunseling
(JE)
Video
1000 – 1030 REHAT
1030 – 1130 Pre-lesson
1. Listen to the chant or tongue twister and
identify the reoccurring sounds Guru Subjek BI
(MJ)
Lesson delivery
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds
3. Listen to the story and circle the correct words
4. Bingo
5. Listen and say the chant

Post lesson
1. Match the pictures to the correct words
2. Read the rhyme/chant

1130 – 1300 3.7 Nyanyian Guru Subjek MT /


 membaca lirik lagu “Negaraku” dan ” Ibu PM
(SL)
Pertiwiku” dan lagu sekolah
 membimbing murid-murid menyanyi
Radio dan lirik lagu
dengan hormat dan tepat.
 Murid mengemas kelas dan beratur untuk
balik.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan

26
0700 – 0730 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan Tahun 1 (MJ)
 nyanyi lagu tema
4.2 Perhimpunan pagi
 mendengar laporan dari GB, PK1, PK HEM
dan PK KK

0730-0830 4.4 Aktiviti Estatika dan daya kreatif


 menggunting dan menampal gambar Guru Subjek PJ
berdasarkan arahan. (NF)
 Menghias hasil kerja masing – masing Guru Subjek
 Guru memilih hasil kerja terbaik. MT (SL)
0830-0930 Pre-lesson Guru Subjek
1. Listen to the sounds and guess the words BI (MJ)

Lesson delivery
14 1. Listen to the sounds and do the actions
19 Jan 2018 2. Listen to the words and identify the relevant sounds
Jumaat 3. Listen to the story and circle the correct words
4. Bingo
5. Listen and say the chant
6. Listen to the story

Post lesson
1. Match the pictures to the correct words
2. Read the rhyme/chant
3. Read the story
0930 - 1000 REHAT
1000 – 1100 4.5 Nyanyian Guru Subjek
 membaca lirik lagu ‘Ibu Pertiwiku’ BM (NF)
 Lagu kanak - kanak
 balik secara teratur, Komputer Riba
 bersalaman dengan guru LCD Skrin

MINGGU 4
TEMA : SAYA BIJAK!
Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
15 0720 – 0730 1.1 Pendaftaran Guru Kelas
22 Jan 2018  Mengambil kehadiran Tahun 1 (MJ)
Isnin  Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang

27
akan dijalankan sepanjang hari ini.

0730 - 0830 1.3 Padankan perkataan & ejaan. Guru Subjek MT


 Murid diberikan lembaran aktiviti (SL)
 Murid diminta menyiapkan lembaran
aktiviti denagn bimbingan guru.
0830 - 0900 1.4 Mari mengira!
 Murid diberikan lembaran aktiviti. Guru Subjek PM
 Murid diminta menulis nombor dan (SL)
mewarnakan gambar.
Lembaran aktiviti.

0900 - 1000 Pre-lesson


1. Jazz chant based on the rhyme (p.145)

Lesson delivery
1. Match the pictures to the correct words
2. Read the rhyme/chant
3. Read the story

Post lesson
1. Tracing lines
2. Tracing the letter
3. Write the words
4. Fill in the blanks with the correct sound
5. Write the sentences
6. Rearrange the
7. Crossword

10.00 – 10.30 REHAT


1030 – 1130 1.5 Shapes! Guru Subjek BM
 Murid ditunjukkan dengan 4 bentuk asas. (NF)
 Murid diminta mewarna mengikut arahan
yang tertulis pada setiap bentuk.
1130 – 1200 1.6 Teka silang kata Guru Subjek
 Murid ditunjukkan dengan teka silang kata. DMK(MJ)
 Guru membaca pembayang dan murid
memberi jawapan yang betul.

1200 - 1300 1.7 Anyamanku!


 Guru menerangkan cara menjalankan Guru Subjek DSV
aktiviti. (JT)
 Murid menyiapkan aktiviti secara
berpasangan.
 Murid diminta mengemas kelas selepas

28
aktiviti dijalankan.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0720 – 0730 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1 (MJ)
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’
 saling bersalaman dan tepukan bersatu

0730 – 0900 2.2 Aktiviti fizikal Guru Subjek


 berbaris ke tapak perhimpunan PJ/BM (NF)
 nyanyian lagu NEGARAKU & IBU
PERTIWIKU
 senamrobik dan permainan
 tepuk terima kasih
*balik ke kelas dengan teratur
2. 3 Ceritakan! Guru MT (SL)
0900-1000  .Murid ditunjukkan dengan sekeping
gambar. Lembaran aktiviti.
 Murid diminta menyatakan aktiviti yang
terdapat dalam gambar.
16  Murid mewarna gambar.
23 Jan 2018 1000 -1030 REHAT
Selasa 1030– 1130 Writing Skill Guru Subjek BI
Pre-lesson (MJ)
See Teacher’s Book.
Lesson delivery
See Teacher’s Book. Lembaran aktiviti
If you do not have access to the Workbook,
1. Draw on the board or give to pupils the grid on the next
page as a handout.
2. Ask pupils to copy the grid if it is on the board.
3. Ask pupils to work individually to draw and write examples
of what they know.
4. Close the task by sharing a few examples with the whole
class
5. Start a new task, by writing numbers 1-10 on the board or
on a poster.
6. In pairs, pupils take turns to point to a number and say
the word.
7. Check a few examples with the whole class.

Post lesson
See Teacher’s Book.

1130-1200 Aktiviti Bebas Guru Subjek DST


(AAR)
1200 – 1230 Jalan selamat! Guru Subjek IBN
 Murid diminta melengkapkan lembaran (KL)

29
aktiviti.
 Sesi soal jawab berkaitan dengan aktiviti.
 Perbincangan tentang cara-cara menjaga
keselamatan diri di sekolah.

1230 – 1300 2.6 Suaikan


 Murid melengkapkan lembaran aktiviti. Guru Subjek
 Guru mengingati bahan yang perlu dibawa IBN(KL)
pada keesokan hari .
 Balik secara teratur

Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/


Tarikh bahan-bahan
0700 – 0730 3.1 Pengurusan kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan Tahun Satu
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’ (MJ)
 saling bersalaman dan tepukan bersatu

0730 – 0830 Guru Subjek BI


Pre-lesson (MJ)
1. Rearrange the letters to form words they have
learnt
2. Blend or segment the phonemes in the words

17 Lesson delivery
24 Jan 2018 1. Tracing lines
Rabu 2. Tracing the letter
3. Write the words
4. Fill in the blanks with the correct sound
5. Write the sentences
6. Rearrange the
7. Crossword

Post lesson
1. Match the pictures to the correct words
2. Read the rhyme/chant
3. Read the story

0830- 1000 3.3 Mengeja Guru Subjek DST


 Murid ditunjukkan dengan 10 perkataan (AAR)
dan mengeja bersama-sama. Guru Subjek IBN
 Murid diberi ujian mengeja. (KL)

30
 Murid yang mendapat paling banyak
betul dikira sebagai pemenang.

1000 – 1030 REHAT


1030 – 1130 3.4 Nombor Guru Subjek BM
 Murid diminta membulatkan nombor (NF)
mengikut arahan serta menulis nombor di
dalam perkataan.
1130 – 1300 3.5 Mari bercerita Guru Subjek
 Murid ditunjukkan dengan gambar oleh MT/PM (SL)
guru.
 Murid diminta menceritakan apa yang
mereka lihat di dalam gambar.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0700 – 0730 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1 (MJ)
 nyanyi lagu tema
 Perhimpunan

0800-0900 4.2 Tubuh saya Guru Subjek BM


 Murid menyanyikan lagu ‘Tubuh saya’ (NF)
 Murid menamakan bahagian tubuh
 Perbincangan tentang fungsi tubuh. Berus gigi &
gambar gigi
0900 – 1000 4.3 Parts of my body Guru Subjek DST
 Murid menyanyi lagu head-shoulder-knee (AAR)
18
and toes.
25 Jan 2018
 Murid menamakan bahagian tubuh, Guru Subjek PK
Khamis
 Murid melengkapkan lembaran aktiviti. (NF)
1000 - 1030 Rehat
1030 – 1130
Pre-lesson Guru Subjek BI
1. Point to the pictures that contain the sounds (ML)

Lesson delivery
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds
3. Listen and say the chant
4. Sing a song

Post lesson
1. Match the pictures to the correct words

31
1130 – 1300 4.3 Nilai murni Guru Subjek
 Murid dipertontonkan dengan tayangan MT/PM
video (SL)
 Murid diminta menceritakan apa yang (muzik dan radio)
mereka tonton dan menyatakan nilai-nilai
murni yang terdapat dalam video.
 Murid diperingatan untuk persediaan
keesokan harinya.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
5.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 ambil kedatangan dalam kelas Tahun 1 ( MJ)
5.2 Perhimpunan pagi
0700 – 0730
 mendengar laporan dari GB, PK1, PK
HEM dan PK KK

0730 – 0830
Guru Subjek PJ
Senaman ringan
(NF)
Guru Subjek MT
19 (SL)
26 Jan 2018 Pre-lesson
Jumaat 1. Pass on a set of words using Chinese whispers
Guru Subjek BI
Lesson delivery (MJ)
0830 - 0930
1. Listen to the sounds and do the actions
2. Listen to the words and identify the relevant
sounds
3. Listen and say the chant
4. Sing a song

Post lesson
1. Match the pictures to the correct words
2. Read the chant and answer the questions
3. Recite a poem

0930-1000 REHAT

32
5.3 Majlis Penutupan Program Transisi Tahun 1 Guru Besar
2017 PK1
 Ucapan alu-aluan Guru Besar PKHEM
1000 - 1030
 Ucapan PK1, PK HEM & PKKK PKKK
 Persembahan Murid Tahun 1 Guru Penyelaras
 Penyampaian Hadiah kepada murid yang Guru Mata
berprestasi cemerlang Tahun 1. Pelajaran Tahun 1
 Majlis bersurai.

PENUTUP

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2018 ini diharap dapat


berjalan dengan baik hasil kerjasama daripada semua pihak. Pihak
sekolah berharap semua ibu bapa/penjaga dapat menghantar anak-anak
mereka yang telah cukup umur untuk mendaftar di kelas pendidikan pra
sekolah supaya mendapat pendidikan awal kanak-kanak secara
menyeluruh. Justeru,segala perancangan yang telah dirancang oleh pihak
sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

33

Anda mungkin juga menyukai