Anda di halaman 1dari 18

NETCAD/WATER

Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS
Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz.
Bu belgede açıklanan yazılım bir lisans ya da sınırlı kullanım sözleşmesine tabidir. Bu
yazılım lisans ya da sınırlı kullanım sözleşmesinde açıklanan amaçlar dışında herhangi bir
ortama kopyalanması yasalara aykırıdır.

 Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

Bütün Hakları Saklıdır. Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin verilen haller dışında,
önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması, uyarlanması ve tercüme edilmesi yasaktır.

Birinci baskı : OCAK 2004

Basıldığı Yer : Ankara

Dökümanda Buluananİlgili Modüllerin Versiyonlaır :

Netcad Anamodül Cad & GIS : 5.0

NETCAD/WATER : V3.00

Revizyon Tarihi : 20.06.2005

Revizyon No : 002

Hazırlayan: TB

www.netcad.com.tr
teknik@netcad.com.tr

Dökümanla ilgili öneri ve istekleriniz için ;

bilgi@netcad.com.tr

NETCAD/WATER 1
İÇİNDEKİLER

NETCAD/WATER MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI .......................................... 3


1. Projenin Yüklenmesi...................................................................... 3
2. Terfi Hattının Oluşturulması .......................................................... 3
3. İşlem Adımları ............................................................................... 4
4. Terfili Sisteme Geçiş ...................................................................... 5
5. Raporların Ve Profillerin Üretilmesi ............................................. 10
5.1. Hesap Profili ............................................................................. 11
5.2. İsale Plan Paftası Üretme ......................................................... 12
5.3. İsala Hattı Profili ...................................................................... 14
5.4. Prensip Çizimi ........................................................................... 14
5.5. İcmal Raporu ............................................................................ 15
5.6. Motopomp Güç Tayin Raporu .................................................... 16
5.7. Rapor\Baş ve Ara Noktalarda Darbe Hesabı ............................. 17

NETCAD/WATER 2
WATER MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI
TERFİLİ SİSTEM
Yeni bir terfili sistem projesi yapmak için şu aşamalar izlenmelidir:
1. Projenin Yüklenmesi
Proje\Aç komutu ile Terfili.Ncz dosyası seçilerek yüklenir.
(Netcad\Ornek\Icmesu\Terfili.ncz dosyası )
2. Terfi Hattının Oluşturulması
Çiz\Çoklu Doğru Çiz ile noktaları birleştiriniz. Noktalar; 83, 82, 81, 80, 79, 78,
77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58,
57, 56, 55, 54 birleştirilerek terfi hattı elde edilir.

NETCAD/WATER 3
Hat bazında bir ölçüm yapıldığı için üçgen modelleme yapılmayacaktır. Nokta
kotlarından hareketle profil üretilecektir.
3. İşlem Adımları
1. \İçmesu Projesi Seç komutunu tıklayınız. Burada Dosya adı satırına bir
KTB dosya adı girip Kaydet butonunu tıklayınız.
2. \ Terfili-Cazibeli Sistem komutunu tıklayınız.
3. Karşınıza son yaptığınız proje ile İçmesu Ana Dialoğu gelecektir. Eğer
son yaptığınız proje varsa; Dosya\Yeni Proje komutunu tıklayınız. Proje
Adı satırına yeni bir isim giriniz.
4. Editör\Parametreler komutunu tıklayınız. Genel menüsünden Kotları,
Kazık No veya Hattan Al kutusunu işaretleyiniz.

(Noktalardan profil elde edeceğimiz için bunu işaretledik. Model olsaydı


bu seçeneği işaretlemeyecektik.) Kazı Derinlikleri sekmesine
Geçip burada uygulamasını istediğimiz değerleri yazıp ilgili kutuları
işaretliyoruz.(İlk iki satırın kutularını işaretleyiniz. Şartname gereği
olarak belirlenir. Gerekli görülürse alt kısımda bulunan Boru Çapları Kazı
Derinliğine Eklensin seçeneği işaretlenebilir. Daha sonra Tamam
butonuna tıklayarak ayarlar tamamlanmış olur.

NETCAD/WATER 4
4. Terfili Sisteme Geçiş
5. İçmesu ana dialoğu içinde mosue sağ tuşuna tıklayınız. Ekle\Depo
komutu üzerinde tıklayınız. Gelen kutuda adı sorulacaktır, Gelen BD adını
kabul ederek (istenirse değiştirilebilir) Tamam ile geçiniz.

Ana dialoğun içinde depo sanat yapısı yerini alacaktır. Ekte görüldüğü
gibi bir görüntü elde edilecektir. Sağ taraftada depoya ait bilgiler
görülecektir. (Koordinat bilgileri Y,X,Z ve diğer bilgiler sıfır

NETCAD/WATER 5
görünmektedir.) Deponun hat üzerinde yerini belirlemek için sağda daire
içinde görünen butona tıklayarak grafik ekranda, son nokta yakala
modunu açarak hattın ucunda yani 54 numaralı noktadaki hattın ucuna
tıklayınız.

Görüldüğü gibi önceden 0 (sıfır) görünen bilgiler şimdi doğru değerlerle


doldurulmuştur.(Daire içinde görülmektedir.)

NETCAD/WATER 6
Depo Giriş Kotu ve K.Kot (Krepin Kotu) yaklaşık değerlerini
almıştır. Bu bilgiler aslında depo hacmine göre belirlenecektir. Bunun için

butonuna tıklayınız.

Depo hacim hesap penceresi ekle


Burada istatistiki bilgiler girilir.(Nufüs bilgileri, proje yapım yılı, insanların
su ihtiyaç debileri, küçü ve büyük baş hayvan sayıları, yangın debileri
gibi bilgiler) Bunlara göre depo hacmi hesaplanır. Hesaplanan hacim
dışında bir depo hacmi de seçilebilir. Buna göre giriş kotu ve krepin kot
hesabı için değerler belirlenir. Bu seçimin ardından Raporla butonuna
tıklayınız ve depo hacim bilgilerini editöre aktararak print ediniz.
Editörden çıktıktan sonra Tamam butonuna tıklayarak ana dialoğa

geliniz. Butonuna tıklayarak terfili sistem çözümüne geçiniz.

6. Motopomp sekmesine geçilir. Burada depo hacim hesap editöründe

yapılan hesap sonucu debi bilgileri aktarılır. Bunun için


butonuna tıklayınız.30 ve 20 yıllık su ihtiyaç debi değerleri gelir.

Motopomp çalışma süresi girilir. butonuna tıklayarak Q terfi 30


ve 20 yıllık debi değerleri hesaplanır.
7. Hatırlatma: Kullanıcı isterse bu bilgileri kullanmayabilir ve hesap edilen
değerler dışında değer girebilir. Bunlara göre hesap yapabilir.

NETCAD/WATER 7
8. Güzergah sekmesine geçilir. Burada hesaplanan debi değerine göre boru
iç çapı elde edilir. Boru çapı hesap katsayısı 1.30- 1.50 arasında
belirlenir. Buna göre boru iç çapı sabitlenir.
9. Hesap\Yeni Güzergah Seç komutu tıklayınız. Atü seçimini yapınız.

NETCAD/WATER 8
Tamam ile ilerleyiniz. Hat üzerinde bulunacak sanat yapıların seçimini
yapınız. Tamam ile ilerleyiniz.

Ekranda hattı seçiniz. Seçimden sonra terfi dialoğu gelecektir.


10. Hesap\Boru Çap ve Atülerini Bul komutunu seçiniz. Atülere Göre Boru
Cinsleri seçimini yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklayınız. Bunun
sonucunda atü değişim noktalarının belirlenmesi için program hesap
yapar.

11. hesap\Atü Kontrolü komutunu seçiniz. Gelen mesaj

NETCAD/WATER 9
şeklinde olursa yapılan boru cins ve atü seçiminin doğru olduğu
anlaşılacaktır. Aksi halde uyarı mesajları gelecektir. Buna göre
düzeltmeler yapılmalıdır.
12. Motopomp sekmesinde
• Manometrik yükseklik bilgilerini giriniz.(dinamik seviye ve depo
giriş basıncı)
a. Motor gücü 20 veya 30 yıl seçimini yapınız.
b. Pompa tipi seçimini yapınız. Otomatik seçim için Seç butonuna
tıklayınız.
c. a ve c katsayılarını giriniz.Buna göre Nteorik ve Nmotor
hesaplanacaktır. Otomatik seçim için Seç butonuna tıklayınız.
d.
5. Raporların Ve Profillerin Üretilmesi

13. Motopomp Güç tayin Raporu komutunu seçiniz. Bilgileri text editöründe
çizelge üzerinde raporlanacaktır. Dosya menüsünden print
edebilirsiniz.Ya da grafik ekrana ekleyerek .(Çiz\Yazı\Text Dosya Yükle)
çizim ile birlikte print\plot edebilirsiniz.
14. Rapor\Baş ve Ara Noktalarda Darbe Hesabı komutunu seçiniz. Bilgileri
text editöründe çizelge üzerinde raporlanacaktır. Dosya menüsünden
print edebilirsiniz.Ya da grafik ekrana ekleyerek .(Çiz\Yazı\Text Dosya
Yükle) çizim ile birlikte print\plot edebilirsiniz.
15. Rapor\İcmal komutunu seçiniz.Yazdır butonuna tıklayınız. Bilgiler text
editöründe çizelge üzerinde raporlanacaktır. Dosya menüsünden print
edebilirsiniz.Ya da grafik ekrana ekleyerek .(Çiz\Yazı\Text Dosya Yükle)
çizim ile birlikte print\plot edebilirsiniz.
16. Opsiyonlar-1 sekmesindeprofil yazı boyları, hesap ve isale profilleri için
yatay ve düşey ölçek bilgileri ayarlanır. Antet dosyasının seçimi yapılır.

NETCAD/WATER 10
Opsiyonlar-1 sekmesinde de hesap ve isale profillerinin alt satırlarında
yer alacak bilgilerin hane sayıları ayarlanır.

5.1. Hesap Profili

17. Çizim\Hesap Profili komutunu seçiniz. Bunun sonucunda hesap profili


ekranda ayrı bir dosya olarak çizilir.

NETCAD/WATER 11
5.2. İsale Plan Paftası Üretme

18. Boru çiziminin olduğu dosyayı aktif hale getiriniz. Sonra Çiz\İsale Plan
Paftası Üret Komutunu seçiniz.

NETCAD/WATER 12
Bu satırlarda gerekli bilgileri giriniz. Ancak burada önemli olan bilgi satırı
Düşey yüksekliktir. Bu değer kullanıcı tarafından ayarlanacaktır.Profil
üzerindeki noktalar ile vaziyet planı üzerindeki noktaların paralelliğini
ayarlar. Hattın şekline göre 1-2 deneme ile ayarlanacaktır. Aksi halde
profil üzerindeki noktalar ile vaziyet planı (hat) noktalarının paralelliği
sağlanmayacaktır.

NETCAD/WATER 13
5.3. İsala Hattı Profili

19. Çizim\İsale Hattı Profili Çiz komutunu seçiniz. Bunun sonucunda isale
profili ekranda ayrı bir dosya olarak çizilecektir.

5.4. Prensip Çizimi


20. Çizim\Prensip Çiz komutunu seçiniz ve sanat yapılarından oluşan hattın
çizimi elde edilir. Çizim mouse ucunda gelir ve kullanıcı ekranda uygun
yerde bırakır.

NETCAD/WATER 14
5.5. İcmal Raporu

21. Rapor\İcmal Raporu komutunu seçiniz. Projede çözülen hatta göre sanat
yapıları cizlerine göre adet bilgisi, yahliye ve vantuz çapları, çaplara göre
tahliye ve vantuzların adetleri, boru cinsleri ve uzunlukları şeklinde
raporlanır.

NETCAD/WATER 15
5.6. Motopomp Güç Tayin Raporu

22. Rapor\Motopomp Güç Tayin Raporu komutunu seçiniz. Aşağıdaki gibi bir
rapor üretilir.

NETCAD/WATER 16
5.7. Rapor\Baş ve Ara Noktalarda Darbe Hesabı

23. Rapor\Baş ve Ara Noktalarda Darbe Hesabı komutunu seçiniz. Rapor


aşağıdaki üretilir.

NETCAD/WATER 17