Anda di halaman 1dari 15

NETCAD/RASVEK

Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS
Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz.
Bu belgede açıklanan yazılım bir lisans ya da sınırlı kullanım sözleşmesine tabidir. Bu
yazılım lisans ya da sınırlı kullanım sözleşmesinde açıklanan amaçlar dışında herhangi bir
ortama kopyalanması yasalara aykırıdır.

 Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

Bütün Hakları Saklıdır. Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin verilen haller dışında,
önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması, uyarlanması ve tercüme edilmesi yasaktır.

Birinci baskı : OCAK 2004

Basıldığı Yer : Ankara

Dokümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonları :

Netcad Anamodül Cad & GIS : 5.0

NETCAD/RASVEK : V3.4

Revizyon Tarihi : 20.06.2005

Revizyon No : 002

Hazırlayan: MK

www.netcad.com.tr
teknik@netcad.com.tr

Dokümanla ilgili öneri ve istekleriniz için ;

bilgi@netcad.com.tr

NETCAD/RASVEK 2
İÇİNDEKİLER

NETCAD/RASVEK MODÜLÜ PROJE İŞLEM ADIMLARI .............................. 4


1.Raster Verinin Netcad’e Yüklenmesi ........................................................4
2. Raster Hat Renklerinin Seçilmesi ...........................................................5
3. Hatların Sayısallaştırılması ....................................................................6
4. Raster Alan Kapat................................................................................7
5. Eğrilerin Sayısallaştırılması ...................................................................8
6. Eğrilere Kot Ver................................................................................. 10
7. Rasterlerın Editlenmesi....................................................................... 11
8. Rasterların Saklanması....................................................................... 14

NETCAD/RASVEK 3
NETCAD/RASVEK MODÜLÜ PROJE İŞLEM ADIMLARI

Amaç
Scannerda taranıp değişik formatla saklanmış ve Netcad’de koordinat dönüşümü
yapılmış olan rasterları otmatik olarak vector (sayısal) hale dönüştürmektir.

Kapsam
Raster Verinin Netcad Ekranına Yüklenmesi
Raster Hat Renklerinin seçilmesi
Hatların Sayısallaştırılması
Raster Üzerinden Alan Kapatılması
Eğrilerin Sayısallaştırılması
Kotu Olmayan Eğrilere Kot Verilmesi
Rasterların Editlenmesi
Rasterların Saklanması

Bilgi
NETCAD/RASVEK, scannerdan taranarak oluşturulan raster verileri, vector
(sayısal) hale getiren bir modüldür. Kurulum sonucunda Çiz menüsünün altına
gelir. Bu modülün kullanılabilmesi için, raster verilerin siyah-beyaz formatta
taranmış olması gerekir. 300 dpi çözünürlüğünde taranması tavsiye edilir.
Raster veriler üzerinde çalışabilmek için,raster verilerin Raster/Register Afine
işlemi ile koordinat dönüşümlerinin yapılmış olması gerekir. Oluşan *.dre dosya
Netcad ekranına yüklendikten sonra çalışmaya başlanır.

1.Raster Verinin Netcad’e Yüklenmesi


Koordinat dönüşümü yapılmış olan raster veri (*.dre) Netcad ana ekranında
bulunan Raster/Raster Aç işlemi ile yüklenir.Yüklenen raster veri siyah-beyaz
formatta olduğu için bazı çizgiler silik çıkabilir ya da hiç belirgin olmayabilir.
Bunu düzeltmenin en kolay yolu Raster Aç tablosu içinde bulunan iyileştirme
yöntemini “Gri Tonlama” yapmaktır. Bu işlem uygulandığında ekrandaki raster
veri daha iyi durumda görünecektir. Netcad/Ornek/Raster dizinindeki
Balgat.dre dosyasını yükleyiniz.

NETCAD/RASVEK 4
2. Raster Hat Renklerinin Seçilmesi

Hatların ve eğrilerin raster üzerinde yakalanabilmesi için bunlara bir renk tanımı
yapılmalıdır.Bu renkler ya siyahtır ya da beyazdır.Normalde raster rengi beyaz
ve hatlar siyah renk olarak yüklenir.Eğer Raster Aç işleminden yüklenecek olan
raster şeffaf konuma getirilirse ve ekran rengi siyah ise renkler tersine
dönecektir.Hatlar beyaz renk görünecektir.

Balgat.dre dosyasını yükledikten sonra /Rasterdan Hat Rengi Seç işlemine


girilirse kusor + şekline dönecektir.Kursor ile herhangi bir hat
seçildiğinde,seçilen rengin saklandığını gösteren aşağıdaki mesaj çıkacaktır.

Sayısallaştırma işlemine başlandığında artık seçilen bu renk algılanacaktır.

NETCAD/RASVEK 5
3. Hatların Sayısallaştırılması

Bu sayısallaştırma yöntemi,genelde hatları belirgin ada ve parsel


sayısallaştırılmasında kullanılır. Mesela kadastro paftalarında yer alan ada ve
parseller bu yöntemle kolaylıkla sayısal hale getirilebilir.
Balgat.dre dosyasında /Rasterdan Hat yakala işlemi ile gösterilen hatlar sayısal
hale döner. Bu işleme girildiğinde bir parametre tablosu çıkacaktır.

Tabaka; Sayısal hale dönüşen hatların tabakasıdır.


Standart olarak tabaka adı RASTERHAT olarak gelir.
İstenilen isim buraya verilebilir.
Hat Uçlarını Düzelt: Raster hatlar,çizgisel objeye
dönüşürken, her bir kırık noktasında dururlar.Bu
hattın bittiği yerden diğer hat gösterilerek
sayısallaştırılır.Bu iki hattın uçlarının birleşmesi için bu
seçeneğin aktif yapılması gerekir.
Doğru Yakala: Sayısallaştırma esnasında bu değer
aktif olmalıdır. Raster üzerinde gösterilen doğruları
yakalar.
Doğru Uçlarını Birleştir: Sayısal hale dönüşen
hatların uçları herhangi bir nedenle açık kalmışsa, bu fonksiyon ile bu hatlar
birleştirilir. Uçları açık kalan hatlar kursor içinde kalacak şekilde gösterildiğinde
işlem tamamlanmış olur.
Kursor(Pixel): Burada verilen değer kursorun daire çapıdır. Gerek doğru
yakalanırken gerekse doğru uçları birleştirilirken buradaki değere bakılır. Örneğin
birleşen hatların uçları arasındaki fark burada verilen kursor çapından büyükse
hatların uçları açık kalır. Düzeltmek için ise hatların her iki ucu kursor çapının
içine girmelidir.

Bu parametrelerden Hat Uçlarını Düzelt ve Doğru Yakala aktif yapılır ve kursor


boyu 20 verilir. Fare sol tuşa basıldığında kursor daire şekline dönüşecektir. Bu
kursor ile hatlar sıra ile gösterilir. Gösterilen hatlar çizgisel objeye dönüşürler.

NETCAD/RASVEK 6
Yukarıdaki 1.şekilde hatlar kursor ile gösteriliyor ve 2.şekilde de sayısal hatta
dönüşüyorlar. Aynı şekilde bütün hatlar çizgisel objeye dönüştürülür.

4. Raster Alan Kapat

Sayısallaştırılan parseller aynı anda kapatılabilirler. Raster Alan Kapat


işlemi,kursor ile gösterilen parseli bütün hatları ile kapatarak çoklu doğruya
dönüştürür. Bu işlemin gerçekleşmesi için taramanın iyi yapılmış olması ve temiz
olması gerekmektedir.
Balgat.dre dosyası yüklü iken Raster Alan Kapat işlemine girildiğinde bir
parametre tablosu çıkacaktır.

Çizgi Kalınlığı: Oluşacak olan parsel hatlarının


kalınlık değeridir. Bu değerin sıfır ile 1 arasında
olması daha uygundur. Buradaki değerin küçük
ya da büyük verilmesi durumunda,parsel hatları
olması gereken yerlerden kayarlar ve alan
değerleri farklı olur.
Topolojik Düzeltme Uygula: Bu işlem aktif
olduğunda oluşacak olan hatlar raster hattını
takip etmeye çalışır. Bir hattın iki ucu arasındaki
ortalama bir yerden takip edilir.
Tabaka: Oluşacak olan parselin alan tabakasının adıdır.Buraya istenilen tabaka
adı yazılabilir.
Parsel No: Oluşacak olan parselin adıdır.Bu değer manuel girilir. Her alan kapat
işleminden sonra bu değer ardışıl olarak artar. Ada/Parsel şeklinde bir isim
verilirse yanında bulunan buton ile ada bazında artırma yapılabilir.

Bu parametrelerden Çizgi kalınlığı 0.5 verilir,topolojik düzeltme uygula aktif


yapılır,tabaka adı ve başlangıç parsel no adı yazılır. Ekranda farenin sol tuşuna
basıldığında kursor ok şeklinde oluşacaktır. Kursor, hat üzerine getirilip sol tuş
ile seçildiğinde parsel alanı boyalı olarak oluşacaktır. Diğer alanlar da bu şekilde
kapatılır.Her alan kapatma işleminden sonra parsel no ardışıl olarak
artacaktır.Aşağıda bu şekilde sayısallaştırılan parseller görünmektedir.

NETCAD/RASVEK 7
5. Eğrilerin Sayısallaştırılması

Raster üzerindeki eğriler bu işlem ile kolaylıkla sayısal hale getirilirler.Bir eğri
gösterildiği anda boydan boya sayısal olur.Sayısallaştırma esnasında eğrilerin
gerçek kot değerleri verilerek otomatik olarak tabakalandırılır.Bu işlem için
Netcad/Ornek/Raster/Egri.dre doasyasını yükleyiniz.

/Rasterdan Eğri Yakala işlemine girildiğinde bir parametre tablosu çıkacaktır.Bu


tablo iki bölümden oluşmaktadır:
Genel bölümünde,oluşacak eğrilerin tabaka adı yazılabilir.Yalnız buraya verilen
tabaka adının geçerli olması için,eğrilerin kot değerlerinin sıfır olması gerekir.Kot
ver kısmına oluşacak olan eğrinin kot değeri yazılırsa,otomatik olarak
tabakalandırılacaktır ve tabaka kısmına yazılan tabaka adı geçersiz olacaktır.
Parametreler bölümünde ise eğrilerin hassasiyetini sağlayan Germe değeri
verilir.Bu değer sıfır ile 1 arasında olmalıdır.Eğer germe değeri sıfır verilirse
oluşan eğri üzerindeki nokta sayısı artar ve verinin fazla yüklü olmasını
sağlar.Eğer germe değeri 1 verilirse oluşan eğri üzerindeki nokta sayısı azalır
fakat hassasiyet azalır.Bu durumda ortalama bir değer vermek gerekir.Bu değer
ise 0.50 olmalıdır.

NETCAD/RASVEK 8
Parametre değerleri verildikten sonra sayısallaştırma işlemine geçilir.Farenin sol
tuşuna basıldığında kursor + şekline dönüşecektir.Kursor ile raster üzerindeki
eğri gösterildiği anda boydan boya boydan boya sayısal olacaktır.Burada şuna
dikkat etmek gerekir:
Eğri boyunca herhangi bir boşluğa ya da herhangi bir kesişime rastlanırsa vector
oraya kadar yapılır.Kaldığı yerden tekrar göstermek gerekir.
Aşağıdaki 1.şekilde eğri bir boşluğa denk geldiği için gidişi durdu.2.şekilde ise
kaldığı yerden tekrar gösterildi ve eğri bütünüyle vector hale geldi.

Yol,dere ya da buna benzer bir yerlerden eğrinin geçmesi istenmiyorsa sağ tuşa
basılarak eğri tamamlanır.Yolun diğer tarafından işleme devam edilir.Aşağıdaki
1.şekilde eğri yola denk geldiği için tamamlandı.2.şekilde ise yolun diğer
tarafından devam edilerek işlem tamamlandı.

NETCAD/RASVEK 9
Eğrilerin dönüş yaptığı yerler kursor ile gösterilirse oluşan eğri dönüş yerine
uyum sağlayacaktır.Eğer dönüş yerlerinden gösterilmezse eğri atlama
yapacaktır.Aşağıdaki 1.şekilde atlama yapan eğri,2.şekilde ise dönüş yerinden
gösterilerek oluşturulan eğri görünmektedir.

Yanlış yapılan bir eğri,işlemden çıkmadan parametre tablosunda yer alan geri al
butonu ile geri alınabilir.

Eğriler bittikten sonra fare sağ tuşuna basılarak işlem tamamlanır ve yeni bir
eğriye geçilir.Oluşan eğriler otomatik olarak tabakalandırılır.

6. Eğrilere Kot Ver

NETCAD/RASVEK 10
Bu işlem,kot verilmeden sayısallaştırılan eğrilere ardışıl olarak kot verir ve
tabakalandırır.
Egri.dre dosyası yüklendikten sonra Eğrilere Kot Ver işlemine girildiğinde bir
başlangıç kotu yazılır ve bu değerin ardışıl olarak gidebilmesi için yanındaki
kutucuk aktif yapılır.Kursor ile her eğri sıra ile gösterilir.Her eğrinin kot değerleri
otomatik olarak verilir ve tabakalandırılır.İşlem uygulanan eğriler kendi tabaka
renklerine atılırlar.
Aşağıdaki 1.şekilde kot verilmeden eğriler sayısallaştırıldı.daha sonra da
2.şekilde eğrilere kot ver işlemi uygulandı.

7. Rasterlerın Editlenmesi

Rasterlar üzerinde sayısallaştırma yapmadan bir takım editlemeler


yapılabilir.Silme,çizgi ekleme,parçacık temizleme gibi işlemler yapılabilir.

/Edit Moda Geç işlemi ile rasterlar üzerinde çeşitli editlemeler yapılabilir.Bu işlem
için Netcad/Ornek/Raster dizinindeki 3033o.dre dosyasını yükleyiniz.

Silme İşlemleri
Silme işlemlerinin yapılabilmesi için ilk olarak Rasterdan Silme rengi
seçilmelidir.Rasterdan Silme Rengi Seç işlemi ile beyaz renk belirlenmelidir.
• /Edit Moda Geç işlemine girilir.Çıkan tabloda Alan,kutu,daire gibi silme
fonksiyonları bulunmaktadır.
• Renk kısmından Silme işaretlenir..Alan fonksiyonu seçilir
NETCAD/RASVEK 11
• Grafik ekrana dönülür.F2 alan çevir tuşuna basıldıktan sonra raster
üzerinde silinecek bölge çevrilir.
• Fare sağ tuşa basıldığında işlem tamamlanır.Çevrilen bölge görsel olarak
sarı renkli görünür.Ekran yenilenirse bu renk kaybolacaktır.

Diğer bölgeler aynı şekilde çevrilerek silinirler.Silme işlemleri bittikten sonra fare
sağ tuşa basılarak tekrar edit moda geç işlemine dönülür.

Yukarıdaki 1.şekil rasterın orijinal halidir.2.şekil alan çevrildikten sonra oluşan


boyalı halidir.3.şekil ise ekran yenilendikten sonra oluşan silinmiş görüntüdür.

• Eğer kutu fonksiyonuna göre silme işlemi yapılsaydı,raster üzerinde alan


çevirmeden sadece pencere içinde kalan bölge temizlenecekti.Eğer daire
fonksiyonu seçilseydi verilecek daire çapına göre kursorun içinde kalan
bölge temizlenecekti.

NETCAD/RASVEK 12
Çizim İşlemleri
Raster veriler üzerine sayısal olmayan çizgiler çizilebilir.Bu işlemin gerçekleşmesi
için daha önceden Rasterdan Hat Rengi Seç işleminin yapılmış olması
gerekir.Netcad/Ornek/Raster/3033o.dre dosyasını yükleyiniz.

• /Edit Moda Geç işlemine girilir.Çıkan tabloda Çizgi modu bulunmaktadır.


• Renk kısmından Hat işaretlendikten sonra Çizgi modu seçilir.Bir
parametre tablosu çıkacaktır.Buradan çizgi kalınlık değeri verilir.

• Grafik ekrana dönülür ve hatlar çizilir.

Aşağıdaki 1.şekilde rasteren orijinal hali ve 2.şekilde de çizim yapılmış hali


görünmektedir.

Çizgilere Kalınlık Vermek


Raster üzerinde bulunan çizgiler inceltilip kalınlaştırılabilirler.Edit Moda Geç
işleminde bulunan Kalınlık ve İncelt fonksiyonları ile yapılır.
• 3033o.dre dosyası yüklü iken Edit Moda Geç tablosunda Kalınlık modu
seçilir.Bir parametre tablosu çıkacaktır.Bu tabloya yazılacak değer kadar
kalınlık verilecektir.

NETCAD/RASVEK 13
• Bu tablodan Tamam ile geçildikten sonra grafik ekrana dönülür kalınlık
verilecek raster çizgileri pencere ile seçilirler.
• Bir süre sonra kalınlık verme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Çizgilerin inceltilmesi işlemi ise,edit moda geç tablosunda yer alan İncelt
fonksiyonu seçilerek aynı şekilde yapılır.

Aşağıdaki 1.şekilde rasterın orijinal durumu; 2.şekilde ise inceltilmiş durumu


görünmektedir.

8. Rasterların Saklanması

Rasterlar editlendikten sonra saklanabilirler.Raster üzerinde yapılan bütün


değişiklikler kaydedilebilir.
/Referans Raster Sakla işlemine girildikten bir süre sonra işlem tamamlanır ve
ağağıdaki mesaj alınır.

NETCAD/RASVEK 14
NETCAD/RASVEK 15