Anda di halaman 1dari 32

Minggu : 2 Hari : SELASA Tarikh : 9 JAN 2018

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 10.50-11.50 pagi


Kelas Tahun 1 Cemerlang Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Bunga-bunga di Taman
Bidang Menggambar – Capan ( contoh : capan jari)
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
(Aktiviti PdP) yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, ruang dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik capan berdasarkan
dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 3 Hari : SELASA Tarikh : 16 JAN 2018

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 10.50-11.50 pagi


Kelas Tahun 1 Cemerlang Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Bunga-bunga di Taman
Bidang Menggambar – Capan (contoh: capan jari)
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik capan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik capan
berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 4 Hari : SELASA Tarikh : 23 JAN 2018

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 10.50-11.50 pagi


Kelas Tahun 1 Cemerlang Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Matahari Bersinar
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
(Aktiviti PdP) yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, imbangan dan rupa serta prinsip kesatuan, harmoni dan kontra(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas pembancuh warna

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan menggunakan teknik
ikatan dan celupan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 5 Hari : SELASA Tarikh : 30 JAN 2018

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 10.50-11.50 pagi


Kelas Tahun 1 Cemerlang Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Matahari Bersinar
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik ikatan dan celupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas pembancuh warna.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik ikatan dan celupan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 5 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung Berkicauan
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
(Aktiviti PdP) yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca mobail
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 6 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung Berkicauan
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan arca mobail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca
mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 7 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku – Bumi Indah Hijau Menawan.
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Batik (contoh : Batik tulis)
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
(Aktiviti PdP) yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau lilin, warna air, palet, berus warna,

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu batik menggunakan
teknik resis berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 8 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Bumi Indah Hijau Menawan
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Batik (contoh : Batik tulis)
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan batikl menggunakan teknik resis.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau lilin, warna air, palet, berus warna,

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang bidang mengenal kraf tradisional iaitu batik
menggunakan teknik resis berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 9 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Gajah dan Tikus Menari
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Boneka (Contoh Boneka Tongkat)
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Gajah Menari” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
(Aktiviti PdP) yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan boneka menggunakan
teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 10 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Gajah dan Tikus Menari
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Boneka (Contoh Boneka Tongkat)
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan boneka (boneka tongkat) menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan boneka
menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 11 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Pokok-pokok di Rimba
Bidang Menggambar – lukisan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Gajah Menari” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
(Aktiviti PdP) yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, ruang dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau pensel warna
Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan
dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 12 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Pokok-pokok di Rimba
Bidang Menggambar – lukisan
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik lukisan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau pensel warna
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik lukisan
berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 13 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Projek Kesenian –
Pra Persediaan Pameran Seni
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP 1. Berbincang tentang pameran seni bertemakan “ Meriahnya Alam Ini”
2. Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
3. Menetapkan tarikh pameran
4. Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan
5. Mengumpul karya yang dihasilkan.
6. Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang pameran.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Internet,
Media : Karya murid, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 14 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Visual
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP
1. Membuat kekemasan hasil karya.
2. Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
3. Menulis surat jemputan kepada tetamu.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 15 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Visual
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP 1. Membuat kekemasan akhir hasil karya.


2. Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
3. Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam membuat
apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 16 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan TajukPameran dan Persembahan Seni –Meriahnya
Alam Ini.
Bidang Projek Kesenian – Pameran dan Persembahan Seni
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP 1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


2. Menyambut tetamu yang hadir.
3. Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada pengunjung pameran
4. Menggunakan karya dalam membuat persembahan seni.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan menggunakan
hasil karya.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 17 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Hiasan
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - tiupan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
(Aktiviti PdP) objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, imbangan dan rupa serta prinsip kesatuan, harmoni dan kontra(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, penyedut minuman, gam, soletape, gunting, stepler, benang,
lidi dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan menggunakan teknik
tiupan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 18 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Hiasan
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - Tiupan
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik tiupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media :. Kertas lukisan, warna air, penyedut minuman, gam, soletape, gunting, stepler, benang,
lidi, dan alat bahan lain yang sesuai.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik tiupan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 19 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu – Dokoh
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Alat Perhiasan Diri
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
(Aktiviti PdP) objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan, kesatuan, penegasan, kontra dan
kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Piring kertas atau polestrin, krayon atau warna air, palet, berus lukisan, tali atau benang,
gunting, gam.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu alat perhiasan diri
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 20 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu – Dokoh
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Alat Perhiasan Diri
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan alat perhiasan diri (Dokoh) menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Piring kertas atau polestrin, krayon atau warna air, palet, berus lukisan, tali atau benang,
gunting, gam.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang bidang mengenal kraf tradisional iaitu alat
perhiasan diri menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 21 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu – Suasana Malam
Berwarna-warni
Bidang Menggambar – Renjisan dan percikan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
(Aktiviti PdP) objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, rupa dan bentuk serta prinsip kepelbagaian, penegasan dan kesatuan.
(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus lukisan, berus gigi
Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik renjisan dan percikan
berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 22 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu – Suasana Malam
Berwarna-warni
Bidang Menggambar – Renjisan dan percikan.
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik renjisan dan percikan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus lukisan, berus gigi
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik renjisan
dan percikan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 23 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Kotak
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Model
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
(Aktiviti PdP) objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan, kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kotak, kertas lukisan, sampul plastik hamper, gam polestrin, gunting, lidi, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan model menggunakan
teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 24 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Kotak
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Model
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan model tanglung kotak menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : : Kotak, kertas lukisan, sampul plastik hamper, gam polestrin, gunting, lidi, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan model
menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 27 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu – Tanglung
Bercahaya
Bidang Menggambar – Gosokan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
(Aktiviti PdP) objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, rupa dan bentuk serta prinsip kepelbagaian, penegasan dan kesatuan.
(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, pensel warna
Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik gosokan berdasarkan
dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 26 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu – Tanglung
Bercahaya
Bidang Menggambar – Gosokan
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar “Tanglung Bercahaya” menggunakan teknik gosokan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, pensel warna.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan gosokan
berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 27 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Ketupat
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran
Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
(Aktiviti PdP) objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan, harmoni dan
kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Reben, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca mobail
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 28 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Ketupat
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan arca mobail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Reben, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca
mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 29 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Projek Kesenian –
Pra Persediaan Pameran Seni
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP 1. Berbincang tentang pameran seni bertemakan “Tanglung Menari”.


2. Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
3. Menetapkan tarikh pameran.
4. Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan.
5. Mengumpul karya yang dihasilkan.
6. Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang pameran.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Internet,
Media : Karya murid, Papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 30 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Visual
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP 1. Membuat kekemasan hasil karya.


2. Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
3. Menulis surat jemputan kepada tetamu.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 31 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Visual
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP 1. Membuat kekemasan akhir hasil karya.


2. Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
3. Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam membuat
apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 32 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan TajukPameran dan Persembahan Seni – Tanglung
Menari.
Bidang Projek Kesenian – Pameran dan Persembahan Seni
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP 1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


2. Menyambut tetamu yang hadir.
3. Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada pengunjung pameran.
4. Menggunakan karya dalam membuat persembahan seni.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan menggunakan
hasil karya.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang