Anda di halaman 1dari 3

Contoh Template Perancangan KBAT untuk aktiviti PSV

Content Learning Goals Starter Class activities / Task / Questions


Remembering Understanding Applying Analysing Evaluating Creating

PSV: Murid dapat Murid diminta Murid dapat Murid Murid Murid Murid membuat Murid dapat
Corak menghasilkan untuk mencari satu menamakan memahami apa mengolah suatu membuat apresiasi menghasilkan
reka corak objek unsur-unsur itu corak dan reka corak dari analisa melalui rekaan corak
menggunakan dipersekitaran seni yang boleh fungsi rekaan objek yang tentang pernyataan untuk produk
motif alam sekolah yang dilihat dan corak dipilih. keunikan kritis terhadap yang dipilih
semulajadi secara paling menarik dirasai pada melalui sesi soal objek melalui karya rakan- berdasarkan
kreatif. minat mereka objek jawab lakaran kasar rakan atau diri motif dari
dan menghuraikan berkenaan. berdasarkan sebelum sendiri melalui sumber alam.
ciri-ciri menarik objek yang memuktamad- rekaan corak
objek tersebut dipilih sama ada kan reka corak yang dihasilkan.
dihadapan kelas. dari segi corak, akhir.
bentuk rupa,
warna dan
jalinan
Cadangan aktiviti berbentuk Problem Base-learning :

1. Menggambar – asas lukisan -Bulat : Hasilkan 10 jenis benda yang boleh anda fikirkan dalam tempoh lima minit.

2. Hasilkan arca robot yang boleh berdiri tegap dari bahan-bahan kitar semula (arca asemblaj)
3. Hasilkan 3 jenis corak pualaman dari bahan-bahan yang berbeza.
4. Hasilkan catan dengan menggunakan berus buatan sendiri
5. Hasilkan lukisan dengan menggunakan bahan selain dari alat tulis yang anda pernah gunakan.
6. Lakarkan 5 jenis produk yang boleh dihasilkan dari tempurung kelapa.

7. Hasilkan sebuah arca berdasarkan fomula berikut :

8. “Mahluk itu sangat besar dan bengis. Ia mengejar saya di suatu kawasan hutan tebal yang sangat ganjil. Terdapat banyak serangga aneh di dalam
hutan itu. Saya terus berlaris ekuat hati untuk menyelamat diri”. Hasilkan sebuah catan berdasarkan situasi tersebut.
Contoh Thinking tool berasaskan peta buih untuk aktiviti PSV

Diskripsi ANALISIS
- Apa yang boleh dilihat
- Bagaimana anda boleh - Apa elemen seni yang digunakan
menghuraikannya oleh seniman ini
- Apakah informasi yang
boleh anda dapati tentang
- Apakah prinsip rekaan yang
digunakan
karya ini

INTERPRETASI Tajuk : Membakar Semut PENILAIAN


Karya Zulkifli Buyong
- Apakah yang fikirkan Tahun: 1967 - Adakah anda rasa karya perlu di
tentang karya ini Media : Pastel pamerkan kepada umum
- Adakah anda bersetuju
dengan pmilihan media yang
- Apakah keistemewaan karya ini
kepada anda
dibuat
- Apakah perasaan anda
tentang karya ini
- Jika karya ini merupakan karya
anda, apakah yang anda akan
lakukan lagi.

Disediakan oleh salehuddin Zakaria


Pensyarah JPSV
IPGK Ilmu Khas