Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 2


(DENGAR TUTUR)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 2 Nilam

Tema/Tajuk Saya Anak Malaysia / Negara Kita

Tarikh/Masa 4 September 2017 / 2.00-3.00 petang (60 minit)

Kemahiran Dengar Tutur

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang
Standard Pembelajaran
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


i. Bercerita mengenai perkara yang didengar dengan tepat, sebutan
Objektif Pembelajaran yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.(M)
ii. Bercerita secara ringkas mengenai perkara yang di dengar
dengan betul.(BM)

Asas Literasi/Konstruk K3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka
1. Murid mendengar rakaman suara mengenai kemerdekaan negara.
2. Guru dan murid bersoal jawab mengenai rakaman.
3. Guru membimbing murid menceritakan semula rakaman yang
didengar dengan menggunakan ayat majmuk.
4. Aktiviti murid - menceritakan semula menggunakan ayat majmuk.
Aktiviti
5. Aktiviti Intervensi – menceritakan semula secara ringkas.
6. Aktiviti simulasi.
7. Murid menjawab latihan dalam buku aktiviti.
8. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Perdagangan
Nilai : Rajin, Kerjasama, bersungguh-sungguh
Pengisian Kurikulum
EMK : Keusahawanan
KB : Mengenal pasti

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, gambar, buku aktiviti, kad perkataan

Penilaian Pengajaran dan


- Murid dapat bercerita menggunakan ayat majmuk.
Pembelajaran

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
(DENGAR TUTUR)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 1 Zamrud

Tema/Tajuk Lindungi Alam / Sayangi Alam

Tarikh/Masa 4 September 2017 / 3.15-4.45 petang (60 minit)

Kemahiran Dengar Tutur

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;


Standard Pembelajaran
i) soalan
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :
- Mendengar dan memberikan respons terhadap soalan dengan betul.
Objektif Pembelajaran
(M)(BM)

Asas Literasi/Konstruk K11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

1. Murid diedarkan dengan bahan ransangan.


2. Guru membimbing murid untuk memahami soalan.
3. Aktiviti murid – menjawab dan memberikan respons terhadap soalan
dengan betul.
Aktiviti 4. Aktiviti Intervensi - membaca ayat mudah pada soalan.
5. Permainan Bahasa
6. Saringan membaca- LINUS
7. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Menghargai Teknologi
Pengisian Kurikulum
EMK : kreativiti dan inovasi
KB : Menghubungkaitkan

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, buku aktiviti, kad ayat, kad gambar

Penilaian Pengajaran dan - Sebahagian murid pantas memberikan respons terhadap soalan.
Pembelajaran

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
DUNIA MUZIK TAHUN 2

Mata Pelajaran dan Kelas Dunia Muzik / 2 Nilam

Tema/Tajuk Mulanya Di sini / Pengalaman Muzikal

Tarikh/Masa 4 September 2017 / 5.15-5.45 petang (30 minit)

Kemahiran Didik Hibur

1.1.3 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.


Standard Pembelajaran
atau berkumpulan.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


Objektif Pembelajaran
i. Membezakan ton suara yang didengar dengan betul.

1. Murid diedarkan dengan beberapa lirik lagu.


2. Murid menyanyikan lagu mengikut lirik lagu.
3. Murid diminta membezakan lagu yang didengar kepada :
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
Aktiviti - suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan perempuan
- bunyi panjang/pendek
4. Murid menyanyikan lagu mengikut lirik lagu dengan ton suara dan
pergerakan yang betul.
5.Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Rajin, Kerjasama, bersungguh-sungguh
Pengisian Kurikulum
EMK : Kreatif dan Inovatif
KB : Menjanakan idea, mengenalpasti

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, buku aktiviti

Penilaian Pengajaran dan


- Murid berjaya membezakan lagu mengikut ton suara.
Pembelajaran

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
(KEMAHIRAN MENULIS)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 1 Zamrud

Tema/Tajuk Lindungi Alam / Sayangi Alam

Tarikh/Masa 5 September 2017 / 12.30 -2.00 petang (90 minit)

Kemahiran Menulis

3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan;


Standard Pembelajaran
i) bertumpu

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


i. Membina dan menulis 8 jawapan pemahaman berdasarkan
Objektif Pembelajaran soalan dengan betul. (M)
ii. Menulis semula jawapan pemahaman degan ejaan yang betul.
(BM)
K10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan
Asas Literasi/Konstruk
akhiran.
1. Murid diterangkan mengenai kata tanya.
2. Guru dan murid bersoal jawab mengenai kata tanya.
3. Murid membaca dan memahami petikan untuk menjawab soalan.
4. Murid meneruskan aktiviti :
Aktiviti murid – Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan dengan betul.
Aktiviti Aktiviti Intervensi - Menulis semula jawapan pemahaman degan
ejaan yang betul.
5. Guru membimbing murid membina dan menulis jawapan.
6. Permainan Bahasa- “Jawab”
7. Saringan membaca-LINUS
8. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Sains
Nilai : kesyukuran
Pengisian Kurikulum
EMK : kreativiti dan inovatif
KB : menghubungkaitkan

Bahan Bantu Belajar Buku Teks,lembaran aneka, buku aktiviti, kad gambar

- Murid dapat membina dan menulis jawapan mengikut soalan. (M)


Penilaian Pengajaran dan
- Murid menyalin semula jawapan dengan tulisan yang kemas. (BM)
Pembelajaran

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
(KEMAHIRAN MEMBACA)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 2 Nilam

Tema/Tajuk Saya Anak Malaysia / Negara Kita

Tarikh/Masa 5 September 2017 / 4.45-5.45 petang (60 minit)

Kemahiran Membaca

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan
Standard Pembelajaran
intonasi yang betul mengikut tanda baca.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


i. Membaca 3 jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan
Objektif Pembelajaran
intonasi yang betul mengikut tanda baca. (M)
ii. Membaca “Rukun Negara’ dengan bimbingan daripada guru.(BM)

Asas Literasi/Konstruk K11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.


1. Murid mendengar bacaan Rukun Negara.
2. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran.
3. Murid diminta membaca petikan berkaitan “Rukun Negara”
4. Murid meneruskan aktiviti :
5. Aktiviti murid – murid mengecam dan membaca ayat tanya, ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Aktiviti 6. Aktiviti Intervensi - Membaca Rukun Negara mengikut urutan yang
betul.
7. Murid bercerita berdasarkan teks.
8. Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang dicetak warna biru
pada buku teks.
9. Permainan Bahasa- kotak beracun
10. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Sejarah
Nilai : Rajin
Pengisian Kurikulum
EMK : Kreatif dan Inovatif
KB : mengenal pasti

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, lirik lagu,kad perkataan, buku aktiviti

- Murid membaca dan menulis semula ayat majmuk yang terdapat dalam
Penilaian Pengajaran dan teks. (M)
Pembelajaran - Murid dapat ayat majmuk yang terdapat dalam teks dengan bimbingan
daripada guru. (BM)

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
(KEMAHIRAN TATABAHASA)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 1 Zamrud

Tema/Tajuk Lindungi Alam / Sayangi Alam

Tarikh/Masa 6 September 2017 / 2.00 -3.00 petang (60 minit)

Kemahiran Tatabahasa
5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut
Standard Pembelajaran konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :
i. Membina 5 ayat daripada 8 kata majmuk yang terdapat dalam
Objektif Pembelajaran
petikan. (M)
ii. Menyenaraikan 8 kata majmuk yang terdapat dalam ayat. (BM)
K3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka
Asas Literasi/Konstruk
K5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup
1. Guru dan murid bersoal jawab dengan mengenai kata majmuk.
2. Murid membaca petikan dan mengenal pasti kata majmuk.
3. Murid menyenaraikan kata majmuk yang terdapat dalam petikan.
4. Aktiviti murid – Membina 5 ayat daripada 8 kata majmuk yang
terdapat dalam petikan.
5. Aktiviti Intervensi – Menyenaraikan 8 kata majmuk yang terdapat
Aktiviti
dalam ayat.
6. Guru membimbing murid untuk membina dan menyenaraikan kata
majmuk.
7. Saringan Membaca-LINUS
8. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Prihatin
Pengisian Kurikulum
EMK : kreativiti dan inovatif
KB : Menjanakan idea

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, buku tulis, Kad perkataan, lembaran aneka

Penilaian Pengajaran dan - Murid mengetahui beberapa jenis kata majmuk.(M)


Pembelajaran - Murid menyalin semula ayat dengan ejaan yang betul. (BM)

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
(KEMAHIRAN MENULIS)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 2 Nilam

Tema/Tajuk Saya Anak Malaysia / Negara Kita

Tarikh/Masa 6 September 2017 / 3.15-4.15 petang (60 minit)

Kemahiran Menulis

Standard Pembelajaran 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


i. Membina 5 ayat majmuk dengan betul dan kemas. (M)
Objektif Pembelajaran
ii. Menyalin semula petikan yang terdapat dalam lembaran aneka.
(BM)

Asas Literasi/Konstruk K11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.


1. Murid diedarkan dengan petikan.
2. Murid membaca, menaakul dan mengenal pasti ayat majmuk.
3. Murid menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan.
4. Aktiviti murid – Membina ayat majmuk menggunakan perkataan yang
disenaraikan oleh guru.
Aktiviti
5. Aktiviti Intervensi – Menyalin petikan.
6. Guru membimbing murid untuk membina ayat.
7. Murid menjawab latihan tambahan-lembaran kerja
8. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Sejarah
Nilai : Rajin
Pengisian Kurikulum
EMK : Kreatif dan inovatif
KB : mengenal pasti

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, kad ayat, lembaran aneka, buku latihan

- Murid membina ayat majmuk menggunakan perkataan yang telah


Penilaian Pengajaran dan
disediakan. (M)
Pembelajaran
- Murid menyalin semula petikan dengan ejaan yang betul.(BM)

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
(DIDIK HBUR)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 2 Nilam

Tema/Tajuk Saya Anak Malaysia / Negara Kita

Tarikh/Masa 7 September 2017 / 1.00-2.00 petang (60 minit)

Kemahiran Didik Hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi
Standard Pembelajaran
yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


i. Mengujarkan dan melakonkan dialog dengan sebutan, intonasi
Objektif Pembelajaran
dan mimik muka yang sesuai secara didik hibur.(M)
ii. Melakonkan watak dengan dialog spontan yang ringkas. (BM)

Asas Literasi/Konstruk K11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.


1. Muridmembaca dialog yang diberikan.
2. Guru dan murid bersoal jawab mengenai dialog.
3. Murid diberikan sampul watak mengikut kumpulan.
4. Aktiviti main peranan.
5. Aktiviti murid - Mengujarkan dan melakonkan dialog dengan
sebutan, intonasi dan mimik muka yang sesuai secara didik hibur.
Aktiviti
6. Aktiviti Intervensi - Melakonkan watak dengan dialog spontan yang
ringkas.
7. Permainan Bahasa.
8. Murid menjawab latihan dalam buku aktiviti.
9. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Sains
Nilai : Kesyukuran
Pengisian Kurikulum
EMK : Keusahawanan
KB : Menjanakan idea

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, kad perkataan, buku aktiviti

Penilaian Pengajaran dan - Murid perlu bimbingan daripada guru untuk melakonkan watak. (M)
Pembelajaran - Murid dapat berlakon secara spontan.(BM)

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
DUNIA MUZIK TAHUN 1

Mata Pelajaran dan Kelas Dunia Muzik / 1 Intan

Tema/Tajuk Penghasilan Muzik / Idea Muzikal Kreatif

Tarikh/Masa 7 September 2017 / 2.00-2.30 petang (30 minit)

Kemahiran Didik Hibur

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara, perkusi badan


Standard Pembelajaran
dan perkusi mulut.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


Objektif Pembelajaran i. Menyanyi sambil menghasilkan bunyi melalui penerokaan suara,
perkusi badan dan perkusi mulut.

1. Murid diedarkan dengan lirik lagu “Suasana Hutan”


2. Guru dan murid bersoal jawab dengan murid mengenai lirik lagu.
3. Guru membimbing murid untuk menyanyi sambil menghasilkan
pelbagai bunyi melalui perkusi badan dan perkusi mulut.
Aktiviti
4. Guru meminta murid membuat pergerakan berdasarkan lirik.
5. Murid menyanyi lagu mengikut lirik lagu dengan betul.
6. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Rajin, Kerjasama, bersungguh-sungguh
Pengisian Kurikulum
EMK : Kreatif dan Inovatif
KB : Menjanakan idea, mengenalpasti

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, lembaran lirik

Penilaian Pengajaran dan


- Murid menyanyi sambil menghasilkan bunyi melalui suara, perkusi badan
Pembelajaran
dan mulut.

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
DUNIA MUZIK TAHUN 1

Mata Pelajaran dan Kelas Dunia Muzik / 1 Zamrud

Tema/Tajuk Penghasilan Muzik / Idea Muzikal Kreatif

Tarikh/Masa 7 September 2017 / 3.15-3.45 petang (30 minit)

Kemahiran Didik Hibur

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara, perkusi badan


Standard Pembelajaran
dan perkusi mulut.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


Objektif Pembelajaran i. Menyanyi sambil menghasilkan bunyi melalui penerokaan suara,
perkusi badan dan perkusi mulut.

1. Murid diedarkan dengan lirik lagu “Suasana Hutan”


2. Guru dan murid bersoal jawab dengan murid mengenai lirik lagu.
3. Guru membimbing murid untuk menyanyi sambil menghasilkan
pelbagai bunyi melalui perkusi badan dan perkusi mulut.
Aktiviti
4. Guru meminta murid membuat pergerakan berdasarkan lirik.
5. Murid menyanyi lagu mengikut lirik lagu dengan betul.
6. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Rajin, Kerjasama, bersungguh-sungguh
Pengisian Kurikulum
EMK : Kreatif dan Inovatif
KB : Menjanakan idea, mengenalpasti

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, lembaran lirik

Penilaian Pengajaran dan


- Murid menyanyi sambil menghasilkan bunyi melalui suara, perkusi badan
Pembelajaran
dan mulut.

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
(DIDIK HIBUR)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 1 Zamrud

Tema/Tajuk Lindungi Alam / Sayangi Alam

Tarikh/Masa 7 September 2017 / 3.45-4.45 petang

Kemahiran Tatabahasa

5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut


Standard Pembelajaran konteks.
i) kata ganda
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :
i. Menyenaraikan kata ganda yang terdapat dalam kad ayat dengan
Objektif Pembelajaran
betul. (M)
ii. Menyalin semula kata ganda dengan ejaan yang betul. (BM)
K3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.
Asas Literasi/Konstruk
K5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
1. Murid meneliti contoh kata ganda.
2. Guru dan murid bersoal jawab mengenai kata ganda.
3. Murid membaca ayat yang terdapat pada kad ayat.
4. Aktiviti murid – Menyenaraikan kata ganda yang terdapat dalam kad ayat
dengan betul.
Aktiviti 5. Aktiviti Intervensi - Menyalin semula kata ganda dengan ejaan yang
betul.
6. Guru membimbing murid untuk mengenal pasti kata ganda.
7. Murid menjawab latihan pengukuhan berkaitan kata ganda.
8. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Sains
Nilai : Kesyukuran
Pengisian Kurikulum
EMK : Keusahawanan
KB : Mencirikan

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, buku aktiviti, kad ayat

Penilaian Pengajaran dan - Beberapa orang murid dapat membina ayat menggunakan kata ganda. (M)
Pembelajaran - Murid menyalin semula kata ganda dengan tulisan yang kemas. (BM)

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
DUNIA MUZIK TAHUN 1

Mata Pelajaran dan Kelas Dunia Muzik / 1 Berlian

Tema/Tajuk Penghasilan Muzik / Idea Muzikal Kreatif

Tarikh/Masa 7 September 2017 / 5.15-5.45 petang (30 minit)

Kemahiran Didik Hibur

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara, perkusi badan


Standard Pembelajaran
dan perkusi mulut.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


Objektif Pembelajaran i. Menyanyi sambil menghasilkan bunyi melalui penerokaan suara,
perkusi badan dan perkusi mulut.

1. Murid diedarkan dengan lirik lagu “Suasana Hutan”


2. Guru dan murid bersoal jawab dengan murid mengenai lirik lagu.
3. Guru membimbing murid untuk menyanyi sambil menghasilkan
pelbagai bunyi melalui perkusi badan dan perkusi mulut.
Aktiviti
4. Guru meminta murid membuat pergerakan berdasarkan lirik.
5. Murid menyanyi lagu mengikut lirik lagu dengan betul.
6. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Rajin, Kerjasama, bersungguh-sungguh
Pengisian Kurikulum
EMK : Kreatif dan Inovatif
KB : Menjanakan idea, mengenalpasti

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, lembaran lirik

Penilaian Pengajaran dan


- Murid menyanyi sambil menghasilkan bunyi melalui suara, perkusi badan
Pembelajaran
dan mulut.

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
(KEMAHIRAN MEMBACA)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 2 Nilam

Tema/Tajuk Saya Anak Malaysia / Negara Kita

Tarikh/Masa 8 September 2017 / 3.15-4.45 petang (90 minit)

Kemahiran Kemahiran Membaca

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan
Standard Pembelajaran
dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


i. Membaca ayat majmuk yang terdapat dalam petikan dengan
Objektif Pembelajaran sebutan yang betul. (M)
ii. Membaca ayat majmuk yang disenaraikan oleh guru dengan
bimbingan daripada guru. (BM)

Asas Literasi/Konstruk K11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.


1. Murid membaca petikan yang diberikan.
2. Murid membaca dan mengenal pasti ayat majmuk yang terdapat
dalam petikan.
3. Guru dan murid bersoal jawab mengenai ayat majmuk.
4. Aktiviti murid - membaca dan menyenaraikan ayat majmuk.
Aktiviti
5. Aktiviti Intervensi - membaca ayat majmuk dengan bimbingan guru.
6. Permainan Bahasa.
7. Murid menjawab latihan dalam buku aktiviti.
8. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Perdagangan
Nilai : Rajin, Kerjasama, bersungguh-sungguh
Pengisian Kurikulum
EMK : Keusahawanan
KB : Mengenal pasti

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, gambar, buku aktiviti

Penilaian Pengajaran dan - Murid dapat mengenal pasti ayat majmuk. (M)
Pembelajaran - Murid dapat membaca ayat majmuk dengan bimbingan guru.BM)

Refleksi
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
(TATABAHASA)

Mata Pelajaran dan Kelas Bahasa Malaysia / 1 Zamrud

Tema/Tajuk Lindungi Alam / Sayangi Alam

Tarikh/Masa 8 September 2017 / 4.45 5.45 petang (60 minit)

Kemahiran Tatabahasa
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
Standard Pembelajaran i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :


i. Menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat
Objektif Pembelajaran dalam kad ayat dengan betul. (M)
ii. Menyalin semula ayat tunggal dan ayat majmuk dengan ejaan
yang betul. (BM)

Asas Literasi/Konstruk K11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

1. Murid meneliti contoh ayat tunggal dan ayat majmuk.


2. Guru dan murid bersoal jawab mengenai ayat tunggal dan ayat majmuk.
3. Murid membaca ayat yang terdapat pada kad ayat.
4. Aktiviti murid – Menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
terdapat dalam kad ayat dengan betul.
Aktiviti 5. Aktiviti Intervensi - Menyalin semula ayat tunggal dan ayat majmuk
dengan ejaan yang betul.
6. Guru membimbing murid untuk mengenal pasti ayat tunggal dan ayat
majmuk.
7. Guru membuat rumusan mengenai pelajaran pada hari ini.

Ilmu : Sains
Nilai : Rasional
Pengisian Kurikulum
EMK : kreativiti dan inovatisi
KB : menganalisis

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, gambar, buku aktiviti, kad ayat

Penilaian Pengajaran dan - Murid dapat menyenaraikan kesemua ayat tunggal dan ayat majmuk. (M)
Pembelajaran - Murid menyalin semula ayat tunggal dan ayat majmuk dengan ejaan yang
betul. (BM)

Refleksi

Anda mungkin juga menyukai