Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR

TAHUN 1

Mata Pelajaran : Pendidkan Moral


Tahun : 1 Anggerik
Tarikh/ Masa : 21 Ogos 2017 (8.40-9.40 pagi)
Bilangan Murid : 4 orang
Nilai / Tema : Kepercayaan Kepada Tuhan
Tajuk : Agama atau kepercayaan saya
Standard Kandungan :
1.1 Agama atau kepercayaan saya.

Standard Pembelajaran :
1.1. Menyatakan agama atau kepercayaan diri.
1.2. Menghuraikan kepertingan agama atau kepercayaan.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:


i. menyatakan tiga contoh agama dan kepercayaan diri.
ii. menerangkan dua kepentingan pelbagai agama dan kepercayaan diri.

Pendekatan:
i. Analisis Nilai
ii. Penjelasan Nilai
iii. Pemupukan Nilai
EMK:
i. Kreativiti: menjana idea menggunakan `peta bulatan’

Bahan Bantu Belajar:


1. Komputer + LCD
2. Kad situasi tugasan
3. Lembaran kerja,
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan
Masa

Set Induksi Menonton video dan - Guru akan ABM:


(5 minit) bersoal jawab menayangkan Peta Bulatan’
sebuah video yang
Soalan : bertajuk “ Adat dan
1. Apa yang Kepercayaan
dapat dilihat Kaum”
daripada video - Murid dikehendaki
tersebut? mengambil
2. Kaum apa perhatian terhadap
yang ada video tersebut. Kaedah:
dalam video? - Guru Kelas
3. Apakah aspek mengemukakan
yang dilihat soalan untuk murid Teknik:
dalam setiap berdasarkan video Sumbangsaran
kaum? tersebut.
- Guru mencatat
jawapan mereka
dalam
`Peta Bulatan’
- Murid diminta
merumuskan
jawapan.

Langkah 1 Menerangkan isi - Guru akan ABM: Slaid powerpoint


(15 minit) pelajaran yang akan menerangkan nilai
dipelajari. kepercayaan Kaedah:
kepada Tuhan yang Kelas
akan dipelajari pada
hari tersebut.
Menyenaraikan - Murid dibahagikan ABM:
amalan ibadat dan kepada 5 kumpulan Kad gambar tempat
kepercayaan. (4 orang setiap beribadat kaum.
kumpulan).
Contoh Jawapan: - Setiap kumpulan
1. Upacara cakur diagihkan dua kad
rambut akan gambar tempat
diadakan pada beribadat kaum
hari ketujuh yang berlainan.
bayi dilahirkan. - Setiap kumpulan
2. Penganut diminta untuk
Islam bersolat menyenaraikan tiga
lima waktu amalan ibadat dan
sehari. kepercayaan kaum
3. Penganut pada kad gambar
Kristian pergi tersebut.
ke gereja - Wakil kumpulan
setiap Ahad. diminta membuat
4. Penganut pembentangan di
Buddha hadapan kelas
membakar
colok semasa
beribadat.
5. Penganut
Hindu Kemahiran:
menunaikan Menganalisis,
ibadat di kuil. Mengaplikasi, Menilai

Kaedah:
Kumpulan/
Pembelajaran
Koperatif
Teknik:
Perbincangan

Pendekatan:
Analisis Nilai
Penjelasan Nilai

Obj: 1

Menerangkan cara - Murid bergerak


Langkah 2 menghormati amalan dalam Kaedah:
(15 minit) beribadat pelbagai berpasangan. Berpasangan
agama dan - Murid diminta
kepercayaan diri. menerangkan dua Teknik:
cara menghormati Sumbangsaran
Contoh Jawapan: amalan beribadat
1. Memberi laluan pelbagai agama Pendekatan:
kereta kepada dan kepercayaan Analisis Nilai
diri semasa diri.
hari raya - Guru akan menilai Obj: 2
Aidilftri. dan merumus cara
2. Tidak menghormati
menghidang amalan beribadat
makanan pelbagai agama
larangan di dan kepercayaan
hadapan diri.
mereka.
3. Tidak
mengejek
amalan yang
diamalkan oleh
diri.

Langkah 3
(10 minit) Melakonkan situasi - Setiap murid diberi Kaedah:
menghormati amalan sebiji belon. Kelas
beribadat pelbagai - Murid dikehendaki
agama dan menulis nama serta Teknik:
kepercayaan diri agama masing- Lakonan
masing di atas
permukaan belon.
- Guru mengikat kad Obj: 4
situasi pada belon.
- Guru
mengumpulkan
belon dan
melambungkannya
untuk disambut oleh
murid.
- Murid dikehendaki
menangkap sebiji
belon dan
membaca situasi
pada kad yang
digantung pada
belon.
- Murid dikehendaki
melakonkan situasi
tersebut dengan
penyelesaiannya.

Langkah 4 Pemulihan dan 1. Pemulihan ABM: Lembaran kerja


(10 minit) Pengayaan Murid melengkapkan
ayat dengan cara Kaedah:
menghormati amalan Kelas
ibadat dan kepercayaan
diri berdasarkan
Rujuk Lampiran
lembaran kerja yang Kemahiran:
diberikan. Menganalisis,
Mengaplikasi
2. Pengayaan
Murid mengelaskan
dan membezakan
jenis makanan yang
sesuai mengikut
amalan ibadat dan
kepercayaan diri.
 Murid mengimbas
Penutup Rumusan kembali tentang apa Kaedah:
(5 minit) Imbasan pelajaran hari yang telah dipelajari Individu
ini. pada hari ini.
 Guru bersoal jawab Kemahiran Generik:
dengan murid tentang Kemahiran merumus
pelajaran hari ini.

Anda mungkin juga menyukai