Anda di halaman 1dari 7

BORANG PENGHAKIMAN RASMI MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERINGKAT SK RANCANGAN LUBUH, TAHUN 2017/1438H

HAFAZ AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN HAFAZ DAN LANCAR (40 markah)

Nombor Giliran Peserta : Nama Peserta : Tarikh :


Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan Tempat :
MARKAH ISTIMEWA (3
PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN MARKAH YANG DIPOTONG (37 MARKAH)
MARKAH)
 Berulang-ulang, terhenti-henti, teragak-agak 1.Hafaz dan lancar dengan baik.
(Dipotong 1 markah).
2.Ketenangan dalam bacaan.
 Tertinggal/ tertambah huruf/ salah baris
(Dipotong 1 markah). 36 37 3.Bacaan mengikut bacaan tadwir
 Tertinggal/ tertambah kalimah yang sebenar.
29 30 31 32 33 34 35
(Dipotong 2 markah).
 Salah sambung (Dipotong 2 markah). 22 23 24 25 26 27 28
 Melangkau (Dipotong 2 markah). 15 16 17 18 19 20 21
 Bukan bacaan tadwir
(Dipotong 2 markah setelah diperingatkan). 08 09 10 11 12 13 14

 Gagal menghabiskan bacaan ayat yang 01 02 03 04 05 06 07


ditentukan.
 Setiap 10 saat diulang satu kali
(Dipotong 1 markah).

Markah Penuh 4 Markah Selepas Dipotong Markah Istimewa Jumlah Markah Diperolehi
0
Perhatian :
1. Satu kesalahan dipotong 1 markah.
2. Markah istimewa diberi jika terdapat keistimewaan.
BORANG PENGHAKIMAN RASMI MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PERINGKAT SK RANCANGAN LUBUH, TAHUN 2017/1438H

HAFAZ AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN TAJWID (30 markah)

Nombor Giliran Peserta : Nama Peserta : Tarikh :

Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan Tempat :


MARKAH YANG DIPOTONG (27 MARKAH ISTIMEWA (3
PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN
MARKAH) MARKAH)
1.Kesempurnaan sifat dan kadar
 Makhraj huruf dan sifatnya. ghunnah.
 Hukum tarqiq dan tafhim. 2.Menyamakan kadar mad dan
25 26 27 ghunnah.
 Hukum mad asli, mad badal, mad ‘iwad,
mad silah qosirah dan towilah, mad wajib 3.Pemilihan wajah yang aula.
muttasil, mad jaiz munfasil, mad lazim 19 20 21 22 23 24
musaqqal kalimi dan harfi, mad farqun, mad
‘arid lissukun pada kadar yang sama.
13 14 15 16 17 18
 Kadar ghunnah 2 harakat.
07 08 09 10 11 12
 Bacaan tadwir mengikut riwayat hafs.

 Hukum bacaan tajwid yang lain. 01 02 03 04 05 06

Markah Penuh 3 Markah Selepas Dipotong Markah Istimewa Jumlah Markah Diperolehi
0
Perhatian :
1. Setiap soalan yang gagal dibaca atau disambung ayat/surah dipotong 6 markah.
BORANG PENGHAKIMAN RASMI MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PERINGKAT SK RANCANGAN LUBUH, TAHUN 2017/1438H

HAFAZ AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN FASOHAH (20 markah)

Nombor Giliran Peserta : Nama Peserta : Tarikh :

Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan Tempat :


MARKAH YANG DIPOTONG (17 MARKAH ISTIMEWA (3
PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN
MARKAH) MARKAH)
 Hukum waqaf dan ibtida’. 1.Lahjah arab.
 Cermat dalam melafazkan kalimah al-Quran.
2.Bacaan cermat dan tadabbur.
 Fasih dalam bacaan dan berlahjab arab.
 Terpelihara susunan kalimah-kalimah dan 3.Bacaan yang dapat mengikut
ayat-ayat al-Quran. 13 14 15 16 17 kesesuaian ayat.
 Ketepatan membunyikan fathah, kasrah dan
dhommah tanpa dialek (loghat) kedaerahan.
 Membunyikan huruf-huruf sukun dan huruf- 07 08 09 10 11 12
huruf bertasydid.
 Kelancaran dan kelembutan pada membaca
kalimah-kalimah dan ayat-ayat al-Quran
(tidak menyambar). 01 02 03 04 05 06
 Keselarasan pada masa dan rentak bacaan
tanpa bercampur aduk antara tartil, tadwir
dan hadar.

Markah Penuh 2 Markah Selepas Dipotong Markah Istimewa Jumlah Markah Diperolehi
0
Perhatian :
1. Setiap soalan yang gagal dibaca atau disambung ayat/surah dipotong 4 markah.
BORANG PENGHAKIMAN RASMI MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PERINGKAT SK RANCANGAN LUBUH, TAHUN 2017/1438H

HAFAZ AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN SUARA DAN GAYA (10 markah)

Nombor Giliran Peserta : Nama Peserta : Tarikh :

Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan Tempat :


MARKAH YANG DIPOTONG (9 MARKAH ISTIMEWA (1
PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN
MARKAH) MARKAH)

 Kelembutan suara.

 Suara licin dan bersih.

 Suara terang, lantang dan nyata.


1.Suara yang amat merdu.
09
 Suara tidak berubah.

 Gaya bacaan mengikut lahjah arab (dari


mula hingga akhir).
05 06 07 08

Markah Penuh 10 Markah Selepas Dipotong 01


Markah Istimewa 02 03 04
Jumlah Markah Diperolehi

Perhatian :
1. Markah yang lebih akan diberi kepada suara yang lebih merdu dan dapat
menghidupkan rentak-rentak suara.
BORANG PENGHAKIMAN YANG DISATUKAN MAJLIS TADARUS AL-QURAN

HAFAZAN AL-QURAN (KATEGORI LELAKI)

HAKIM
HAKIM JUML
HAFAZ HAKIM HAKIM
BIL KEL SUARA AH KEDUDU
NAMA PESERTA DAN TAJWID FASOHA CATATAN
. AS DAN GAYA (100 KAN
LANCAR (30%) H (20%)
(10%) %)
(40%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HAFAZAN AL-QURAN (KATEGORI PEREMPUAN)

HAKIM
HAKIM JUML
HAFAZ HAKIM HAKIM
BIL KEL SUARA AH KEDUDU
NAMA PESERTA DAN TAJWID FASOHA CATATAN
. AS DAN GAYA (100 KAN
LANCAR (30%) H (20%)
(10%) %)
(40%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KEPUTUSAN HAFAZAN AL-QURAN BAGI PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH RENDAH
PERINGKAT SK ROSOK, KOTA BELUD TAHUN 2014/1435H

LELAKI

Keduduka
Nama Pemenang Kelas Markah
n
Johan
Naib Johan
Ketiga

Saguhati

Saguhati

PEREMPUA

Keduduka
Nama Pemenang Kelas Markah
n
Johan
Naib Johan
Ketiga

Saguhati

Saguhati

ULASAN KETUA HAKIM


Bil
Aspek Ulasan
.
Pengurusan acara,
1. penyediaan tempat dan
aspek penghakiman

2. Kekuatan peserta

3. Kelemahan peserta

Cadangan
4.
penambahbaikan