Anda di halaman 1dari 16

ABCR2013

OUM BUSINESS SCHOOL

SEMESTER 8/ TAHUN 2017

ABCR2103

PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT

NO. MATRIKULASI : 770713135708001


NO. KAD PENGNEALAN : 770713135708
NO. TELEFON : 0198865713
E-MEL : NIZZATIKAH@OUM.EDU.MY

PUSAT PEMBELAJARAN : BINTULU LEARNING CENTRE

0
ABCR2013

ISIKANDUNGAN MUKASURAT

PENGENALAN 2

1. Pengertian Iklan Korporat 3

2. Kesan-Kesan Komunikasi Periklanan Korporat 5

(a) Kesedaran Jenama 5

(b) Sikap Jenama 6

(c) Hasrat Pembelian Jenama 7

3. Cahya Mata Sarawak Berhad 9

4. Garis Panduan dan Tips Periklanan Korporat Yang Berkesan 11

Kesimpulan 13

APENDIKS

1
ABCR2013
PENGENALAN

Berbillion dolar dibelanjakan setiap tahun oleh syarikat di seluruh dunia dalam
usaha meningkatkan imej korporat mereka. Syarikat kini menyedari betapa pentingnya
dipandang tinggi oleh pelanggan, pekerja, pemegang saham dan masyarakat secara
umumnya untuk mencapai kejayaan jangka panjang. Di sinilah iklan korporat memainkan
peranannya dalam memperkenalkan syarikat-syarikat kepada dunia luar. Pengiklanan
korporat adalah satu strategi promosi yang direka bukan sahaja untuk kepentingan
pengguna dalam produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat itu, tetapi juga
untuk memupuk reputasi yang positif di kalangan pengguna dan lain-lain dalam dunia
perniagaan.

Ia bukan sesuatu yang luar biasa bagi syarikat untuk melibatkan diri dalam
pengiklanan korporat sebagai satu cara untuk berurusan dengan beberapa kes atau faktor
yang telah merosakkan reputasi syarikat. Faktor-faktor yang mungkin termasuk tuntutan
tidak berasas yang dibuat mengenai amalan perniagaan syarikat itu, atau beberapa aspek
kualiti produk yang dikeluarkan oleh perbadanan itu. Kempen pemasaran korporat juga
boleh membantu untuk memulihkan keyakinan pengguna apabila pengambilalihan atau
penggabungan yang melibatkan syarikat itu mengambil tempat. Dari perspektif ini,
kempen yang menarik dan halus adalah alat yang berkuasa untuk digunakan dalam
keadaan kawalan kerosakan, dan mungkin mampu untuk memulihkan keyakinan selepas
persepsi orang ramai terhadap perniagaan yang telah tercalar imejnya.

2
ABCR2013
1. Pengertian Pengiklanan Korporat

Iklan korporat (corporate advertising) adalah iklan yang bertujuan untuk


mempromosikan dan berkempen untuk kepentingan syarikat semata namun bukanlah
iklan untuk mempromosikan perkhidmatan atau produk keluaran mereka. Menurut
Ormeňo (2007), pengiklanan korporat merupakan ”satu bentuk komunikasi yang
diusahakan oleh syarikat. Ia digunakan untuk mendapatkan respons yang diingini
daripada kelompok akhir dan ditujukan secara langsung kepada mereka”. Iklan korporat
ini lebih memberikan tumpuan kepada perhubungan awam berbanding dengan promosi
jualan untuk membina imej syarikat, reputasi dan memberitahu tentang kewujudannya
dalam sesebuah industri dan orang awam. Iklan korporat ini akan menjadi lebih efektif
apabila ianya disertakan dengan fakta yang kuat dan relevan dengan masyarakat. Ianya
seringkali berbicara tentang komitmen syarikat terhadap kawalan kualiti, kelangsungan
perniagaan dan tanggungjawab sosial korporatnya. Ini adalah untuk membangunkan
identiti korporat sekaligus untuk mendapatkan sokongan daripada industri dan orang
awam sekelilingnya.

Menurut Publisher Information Bureu (PIB) sebuah iklan dapat dikatakan sebagai
iklan korporat jika ia mempunyai unsur mendidik, menginformasikan dan menanam
kesedaran mengenai usaha syarikat, fungsi, kemudahan, serta pandangan untuk masa
hadapan terhadap syarikat tersebut. Ia turut bermaksud untuk membuka peluang niaga
yang menguntungkan dengan menekankan kualiti dalam pengurusan, perkembangan
produk serta tanggungjawab sosial korporatnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini
dapat menghindarkan peluang kerugian serta mencegah anasir-anasir negatif terhadap
syarikat. Disamping itu, iklan korporat juga mengandungi niat yang lain iaitu untuk
’memancing’ orang luar mengenai syarikatnya adalah satu tempat yang sesuai untuk
dijadikan tempat mencari mata pencarian. Sering sahaja iklan korporat jawatan kosong
diolah untuk menarik graduan lulusan tinggi ataupun calon yang mempunyai kepakaran
di dalam bidang tertentu untuk bekerja di syarikat mereka. Selain itu, ianya turut
menyediakan platform untuk memaklumkan kepada orang awam tentang faedah yang
akan diperolehi apabila bekerja dengan mereka.

3
ABCR2013

Objektif pengiklanan korporat ini antaranya adalah untuk membentuk imej positif
syarikat serta menyebarkan pandangan organisasi terhadap sosial, bisnes dan
permasalahan persekitaran. Perkara ini akan menaikkan atau mendorong motivasi serta
melancarkan hubungan para pekerja. Sekaligus perkara ini akan membantu pelbagai
syarikat membina identiti mereka sendiri serta memberikan maklumat yang positif
kepada para pelabur.

Secara umum, terdapat tiga matlamat utama dalam pengiklanan korporat iaitu
untuk mempertingkatkan perhubungan awam, membina identiti korporat dan untuk
pengambilan pekerja baru. Untuk mencapai tiga matlamat ini, ia perlu mengambil kira
empat elemen utama berikut dalam melaksanakannya itu :

(a) Pengiklanan Perhubungan Awam


(b) Pengiklanan Identiti Korporat
(c) Pengiklanan Korporat/Institut
(d) Pengiklanan Pekerjaan

Menurut Crane (1990), fokus utama yang perlu dipertimbangkan apabila


merancang pengiklanan korporat adalah mengetahui apakah sebenarnya jangkaan
pencapaian iklan tersebut. Ini adalah untuk memudahkan proses menentukan jenis dan
skop pengiiklanan (Yuhanis Abd. Aziz, Zulhamri Abdullah, 2012)

4
ABCR2013
2. Kesan-Kesan Komunikasi Pengiklanan Korporat

(a) Kesedaran Jenama (Brand Awareness)

Kesedaran jenama adalah tahap kesedaran pengguna terhadap syarikat. Ia bukan


sahaja mengukur keupayaan bakal pelanggan mengiktiraf imej jenama, tetapi juga
mengaitkannya dengan produk atau perkhidmatan syarikat ini. Apabila persaingan dalam
industri yang tinggi, kesedaran jenama boleh menjadi salah satu aset yang paling
berharga yang perniagaan. Dengan sejumlah besar pilihan produk, mempunyai mesej
yang berbeza dan penonton yang boleh membezakan jenama syarikat daripada
pesaingnya adalah penting. Berbeza di antara pesaing-pesaing akan menentukan kejayaan
dan kegagalan untuk sebuah syarikat. Kempen pemasaran melalui iklan korporat boleh
memupuk kesedaran jenama. Menyebarkan kesedaran jenama adalah penting
terutamanya semasa beberapa tahun pertama syarikat, apabila mereka cuba untuk
membuat nama untuk diri mereka sendiri.

Apabila pengguna mengetahui produk syarikat yang ditawarkan, mereka lebih


cenderung akan pergi terus kepada syarikat yang lebih dikenali jika mereka memerlukan
produk tersebut, daripada menyelidik tempat-tempat lain yang mereka boleh perolehi
produk itu. Perniagaan dengan penjenamaan yang kukuh dilihat sebagai diterima oleh
pasaran. Oleh itu, mereka lebih dipercayai oleh pengguna yang mencari untuk membeli
produk baru. Sehingga 2015, 28% daripada masa dalam talian digunakan sebahagian
besar pengguna untuk platform rangkaian sosial seperti Facebook Incorporation dan
Twitter Incorporation, alat yang berkesan untuk mewujudkan kesedaran jenama.
Pengguna sering berbincang mengenai produk dan perkhidmatan yang menarik minat
kepada mereka, atau bahawa mereka telah beli atau ingin dibeli. Ia perlu menjadi
pengalaman yang lancar bagi pengguna untuk bersambung ke laman web syarikat melalui
media sosial.

Cahya Mata Sarawak Berhad (CMSB) juga tidak ketinggalan untuk membina
laman sesawangnya sendiri dalam kempen periklanan korporatnya yang mana boleh

5
ABCR2013
dicapai melalui http://www.cmsb.com.my, untuk kemudahan pengguna yang ingin
menggunakan perkhidmatan dan produk keluaran anak-anak syarikat CMSB. Ianya turut
menawarkan peluang kepada mana-mana syarikat yang ini bekerjasama dengannya.
CMSB turut menaja acara-acara awam seperti majlis amal dan mengutip dana sebagai
pengiklanan korporatnya yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran jenama. Metod ini
dapat memperkenal nama syarikat dan logo. Menaja acara tempatan boleh membawa
pengguna untuk mengaitkan jenama atau syarikat dengan masyarakat.

Iklan merupakan salah satu media komunikasi korporat yang kerap digunakan di
dalam aktiviti ekonomi dalam usaha memperkenalkan sesuatu syarikat dan produk
kepada pengguna dan dunia. Situasi pasaran yang begitu kompetitif pada masa kini
menjadikan tidak ada satu pun bisnes atau perniagaan mampu bertahan lama tanpa
disokong oleh aktiviti-aktiviti promosi ataupun komunikasi pemasaran seperti
pengiklanan yang efektif dan efisyen. Iklan korporat adalah salah satu alternatif untuk
memperkenal sesuatu syarikat itu kepada dunia luar disamping iklan produk dan
perkhidmatan. Ianya seharusnya sesuatu yang dapat menarik minat pembaca, penonton
mahupun pendengar. Itu adalah satu cabaran yang harus syarikat tangani dengan kreatif
demi untuk menyampaikan informasi yang ingin disalurkan. Komunikasi informasi yang
berkesan harus dicapai untuk mengumumkan kewujudan syarikat itu ataupun kelahiran
sesuatu jenama.

(b) Sikap Jenama

Sikap jenama di dalam terma pemasaran adalah pendapat pengguna terhadap


produk yang telah dipilih melalui penyelidikan pasaran. Sikap jenama akan memberitahu
apa yang orang fikir tentang sesuatu produk atau perkhidmatan, sama ada produk itu
jawapan kepada keperluan pengguna, dan betapa banyak produk yang dikehendaki oleh
pengguna. Pengetahuan sikap jenama adalah sangat membantu dalam merancang kempen
pengiklanan.

6
ABCR2013
Pengguna lebih cenderung untuk mempunyai sikap jenama yang lebih baik dan
kesediaan untuk membeli produk yang baik dan mempunyai jenama (Kamins & Marks,
1991). Laroche et al. (1996) membuktikan bahawa lebih kenal pengguna dengan sesuatu
produk, lebih besarlah keyakinan mereka terhadap produk itu. Imej jenama boleh
dibahagikan kepada imej berfungsi, imej simbolik dan imej pengalaman, seperti imej
langsung memberi kesan kepada sikap jenama pengguna (Park et al., 1986).

Di dalam perkara ini CMSB tidak sukar untuk menguasai pasaran simen di dalam
negeri Sarawak memandangkan anak syarikatnya iaitu CMS Cement Sdn. Bhd. adalah
satu-satunya syarikat pengeluar simen di negeri bumi kenyalang itu. Meskipun tidak
mempunyai pesaing lain di rantau itu, bukan bermakna mereka memandang remeh
perkara ini. Ianya diperkukuhkan lagi dengan rancangan-rancangan yang strategik dengan
menjemput para pelabur untuk melabur di dalam anak-anak syarikat.

(c) Hasrat Pembelian Jenama

Dalam kurun ke-dua puluh, satu gejala yang sedang berkembang ialah penekanan
kepada pembelian mengikut jenama. Kini, sebahagian besar iklan barangan pengguna
direkabentuk untuk mengukuhkan nama sesuatu keluaran (Deci et. al., 1972). Oleh itu,
kesedaran tentang sesuatu jenama barang boleh mempengaruhi pemilihan barangan
pengguna. Burke (1973) memahami jenama sebagai satu nama yang jelas akan
mengidentifikasikan barangan pengeluar. Hasty dan Will (1977) pula memberikan
pengertian yang lebih komprehensif lagi. Bagi mereka jenama ialah simbol, istilah, tanda,
nama atau kombinasi kesemunya yang bertujuan untuk mengenalpasti barangan yang
dihasilkan oleh pengeluar. Jenama boleh berupa apa sahaja kecuali pembungkusan atau
bentuk keluaran tersebut.

Model tingkahlaku pengguna oleh Engel et. al., (1978) sendiri meletakkan faktor
jenama ini khusus dalam peringkat penilaian keluaran jenama. Ini menunjukkan betapa
pentingnya jenama sebagai faktor yang terlibat dalam proses pemilihan yang bertitiktolak
dari kepercayaan dan sikap pengguna. Kesedaran jenama merujuk kepada sejauhmana

7
ABCR2013
pengguna begitu prihatin dengan jenama barangan yang dipilih. Maklumat pula boleh
mempengaruhi pengguna seperti maklumat dari iklan, televisyen, suratkhabar, keluarga
atau kenalan. Jelasnya ia adalah sebarang bentuk penerangan samada secara audio, visual
atau lisan.
1

KESEDARAN
JENAMA

HASRAT
3 PEMBELIAN SIKAP 2
JENAMA JENAMA

Rajah 2.1 Tiga Kesan Komunikasi Pengiklanan Korporat (OUM)

8
ABCR2013
3. CAHYA MATA SARAWAK BERHAD (CMSB)

“At Cahya Mata Sarawak Berhad (CMS), we seek to be Sarawak’s employer of


choice offering a meritocratic performance driven work environment, career
development and excellent benefits in a professionally run listed company but still
retaining the warmth of a family type company.”

Dengan motto yang dipaparkan di bahagian karier di laman sesawangnya, sudah


cukup membuatkan hati tertarik untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Cahya Mata
Sarawak Berhad (CMSB). Iklan yang ditawarkan merangkumi kerja-kerja sebagai
operator loji sehinggalah ke jawatan jurutera projek. Meskipun tidak setanding dengan
syarikat-syarikat gergasi yang lain seperti MLNG, Sarawak Shell Berhad, Bintulu Port
Sdn. Bhd. dan sebagainya, CMSB masih tidak melupakan kebajikan para pekerjanya. Di
dalam buku “Employee Handbook” nya di nyatakan faedah-faedah yang diperolehi setiap
pekerjanya, baik yang kontrak mahupun yang bertaraf tetap.

Faedah-faedah yang dinikmati oleh pekerja yang bernaung di bawahnya adalah


seperti cuti tahunan, cuti sakit, cuti kematian, cuti bencana alam, cuti kelahiran anak, cuti
peperiksan dan tidak lupa juga cuti menunaikan ibadah haji. Pelepasan turut diberikan
kepada pekerja yang mewakili negeri atau negara Malaysia di dalam apa-apa acara.
Faedah rawatan pesakit luar dan rawatan di hospital berjumlah sehingga RM15,000.00
turut diberikan kepada isteri dan anak-anak pekerja sehinggalah anak-anak berumur 18
tahun atau sehingga tamat pengajian di universiti. Saringan kesihatan turut diberikan dua
tahun sekali. Bantuan kewangan pendidikan bersyarat turut disalurkan kepada pekerjanya
yang ingin menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Bantuan makanan sebanyak RM6.00 turut membuatkan rasa tertarik untuk


menyertai CMSB dan anak-anak syarikatnya. Meskipun tidak mempunyai faedah yang
lebih istimewa berbanding syarikat-syarikat gergasi yang lain, faedah bantuan makanan

9
ABCR2013
ini sedikit sebanyak telah mengurangkan beban pekerjanya, memandangkan kos sara
hidup yang kian meningkat saban tahun.

CMSB telah berjaya membuat transformasi menjadi syarikat induk yang stabil
untuk anak-anak syarikat subsidiari di bawah naungannya. Bermula pada tahun 1996 ia
dikenali dengan nama baru iaitu Cahya Mata Sarawak Berhad (CMSB) sehinggalah ke
hari ini. Nama ini telah diilhamkan oleh Ketua Menteri Sarawak pada masa itu iaitu Yang
Amat Berhormat (YAB) Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan disampaikan kepada
anaknya Dato Sri Mahmud Abu Bekir Taib yang juga merupakan ahli lembaga pengarah
dan timbalan pengerusi di dalam CMSB. Sehingga ke hari ini CMSB telah menjangkau
lebih 35 anak syarikat yang terlibat dalam pembuatan simen, bahan-bahan pembinaan,
perdagangan, pembinaan, penyelenggaraan jalan, pembangunan hartanah, perkhidmatan
kewangan, peleburan, pendidikan dan lain-lain perkhidmatan.

10
ABCR2013
4. Garis Panduan dan Tips Periklanan Korporat Yang Berkesan

Mengapa dua kempen pemasaran ini dikatakan yang terbaik sepanjang masa?
Ianya adalah kerana kesan mereka ke atas pertumbuhan jenama dan kerana mereka
berjaya untuk menyedarkan beberapa kebenaran sejagat yang membolehkan kita untuk
ingat kempen ini semasa mereka baru bermula. Malah, sebahagian daripada kita mungkin
belum lahir ketika kempen ini mula-mula disiarkan!

Rajah 4.1 Kempen Nike “ Just Do It.” (Brand Channel)

Suatu masa dahulu, produk Nike disediakan secara eksklusif kepada pelari
marathon. Kemudian, kegilaan kecergasan muncul - dan penduduk di jabatan pemasaran
Nike tahu mereka perlu mengambil kesempatan daripada itu untuk mengatasi pesaing
utama mereka, Reebok. (Pada masa itu, Reebok telah menjual lebih banyak kasut
daripada Nike). Dan seterusnya pada akhir 1980-an, Nike menciptakan "Just Do It."
kempen.

Pada tahun 1988, jualan Nike adalah pada $800 juta, pada tahun 1998, jualan
melebihi $9.2 bilion. "Buat sahaja." adalah pendek dan manis, tetapi orang ramai
merasakan apa yang terkandung di dalam slogan itu apabila mereka bersenam - dan
orang masih berasa perasaan yang sama hingga ke hari ini. Tidak mahu menjalankan

11
ABCR2013
larian sepanjang lima batu? Buat sahaja. Tidak mahu berjalan empat anak tangga? Buat
sahaja. Ia adalah satu slogan yang kita semua boleh dikaitkan dengan: mendorong untuk
berusaha dan berjaya mengatasi cabaran ini.

Oleh itu, apabila kita cuba untuk memutuskan cara terbaik untuk membentangkan
jenama organisasi, tanya diri apa masalah yang harus diselesaikan untuk pelanggan. Apa
penyelesaian kepada produk atau perkhidmatan yang berikan? Dengan berpandukan
pada isu teras dalam semua mesej pemasaran, kita akan berkomunikasi dengan pengguna
pada tahap emosi yang sukar untuk tidak diendahkan.

Rajah 4.2 – Kempen Volkswagon (Design Shack)

Ramai profesional pemasaran dan pengiklanan suka memanggil kempen


Volkswagen "Fikirkan Kecil" bertaraf emas. Dicipta pada tahun 1960 oleh sekumpulan
pengiklanan legenda di Doyle Dane & Bernbach (DDB), kempen yang dinyatakan untuk
menjawab satu soalan: Bagaimana anda mengubah persepsi rakyat bukan sahaja tentang
produk, tetapi juga mengenai seluruh rakyat ? Rakyat Amerika sentiasa mempunyai
kecenderungan untuk membeli kereta besar Amerika dan juga 15 tahun selepas Perang
Dunia Kedua berakhir, kebanyakan rakyat Amerika masih tidak membeli kereta kecil
Jerman. Jadi apa yang iklan Volkswagen ini lakukan? Anda fikir saya kecil? Ya saya.
Mereka tidak pernah cuba untuk menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Itulah mesej

12
ABCR2013
yang paling penting daripada kempen ini; jangan cuba untuk menjual syarikat anda,
produk atau perkhidmatan sebagai sesuatu yang bukan diri anda. Pengguna mengiktiraf
dan menghargai kejujuran.

Pelan promosi adalah alat pemasaran yang penting ketika ingin melancarkan
perkhidmatan baru atau produk atau memperluaskan capaian ke dalam menegak atau
demografi. Apabila merancang kempen promosi, perlu diingat bahawa kempen yang
berjaya mencapai semua hasil dan matlamat yang diingini.

13
ABCR2013
5. Kesimpulan

Iklan korporat (corporate advertising) adalah iklan yang bertujuan untuk


mempromosikan dan berkempen untuk kepentingan syarikat semata namun bukanlah
iklan untuk mempromosikan perkhidmatan atau produk keluaran mereka. Menurut
Ormeňo (2007), pengiklanan korporat merupakan ”satu bentuk komunikasi yang
diusahakan oleh syarikat. Ia digunakan untuk mendapatkan respons yang diingini
daripada kelompok akhir dan ditujukan secara langsung kepada mereka”. Iklan korporat
ini lebih memberikan tumpuan kepada perhubungan awam berbanding dengan promosi
jualan untuk membina imej syarikat, reputasi dan memberitahu tentang kewujudannya
dalam sesebuah industri dan orang awam

Iklan korporat adalah salah satu alternatif untuk memperkenal sesuatu syarikat itu
kepada dunia luar disamping iklan produk dan perkhidmatan. Ianya seharusnya sesuatu
yang dapat menarik minat pembaca, penonton mahupun pendengar. Itu adalah satu
cabaran yang harus syarikat tangani dengan kreatif demi untuk menyampaikan informasi
yang ingin disalurkan. Komunikasi informasi yang berkesan harus dicapai untuk
mengumumkan kewujudan syarikat itu ataupun kelahiran sesuatu jenama. Apabila kita
cuba untuk memutuskan cara terbaik untuk membentangkan jenama organisasi, apa
penyelesaian kepada produk atau perkhidmatan yang berikan? Dengan berpandukan
pada isu teras dalam semua mesej pemasaran, kita akan berkomunikasi dengan pengguna
pada tahap emosi yang sukar untuk tidak diendahkan. Kesan-kesan komunikasi terhadap
periklanan korporat adalah seperti kesedaran jenama, sikap jenama dan hasrat pembelian
jenama.

Dua kempen pemasaran Nike dan Volkswagon ini dikatakan yang terbaik
sepanjang masa kerana kesan mereka ke atas pertumbuhan jenama dan kerana dan
mereka berjaya untuk menyedarkan beberapa kebenaran sejagat yang membolehkan kita
untuk ingat kempen ini semasa mereka baru bermula.
(2508 patah perkataan)

14
ABCR2013
APENDIKS

RUJUKAN / REFERENSI

Astrid s. Susanto (1997). Komunikasi Teori dan Praktis 2. Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur

Azizah bt Rajab, Ishak bin Mad Shah, Siti Aishat bt Panatik (2004). Research Vote No :
71897. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia.

Joep Cornellison (2014). Corporate Communication : A Guide To Theory & Practice 4th
Edition. Sage Publications Ltd.

Sicco Van Gelder (1964). Strategi Jenama Global (Terjemahan). Attin Press Sdn. Bhd.

Yuhanis Abdul Aziz, Zulhamri Abdullah (2012), ABCR2103 Principles of Corporate


Communication. Open University Malaysia

15