Anda di halaman 1dari 12

ANALISIS SWOT

KELAB OLAHRAGA

KEKUATAN (S) ANCAMAN (T)


1. GPK koku seorang yang mengambil 1. Ibu bapa dan komuniti kurang peka
berat tentang kegiatan ko kurikulum anak-anak ponteng kegiatan kokurikulum.
DALAMAN yang diadakan. 2.Segelintir ibu bapa mempertikai tindakan guru.
2. Kawalan disiplin sekolah adalah baik. 3.Pengaruh luar (media massa,cyber café, pusat
3. Guru-guru mudah memberi kerjasama hiburan, rakan sebaya)
dalam menjalankan aktiviti kokurikulum. 4.Guru terlibat dengan tugas rasmi peringkat
KPM/JPN/PPD pada sabtu ketiga dan keempat.
LUARAN

PELUANG (O) SO TO
1.PIBG memberi sokongan yang kuat. S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4 W1, W4, W8, 04, 05,
2.PPD 3KM hampir dengan dengan 1. Meningkatkan kuantiti aktiviti yang 1.Merancang aktiviti bersamaantara guru dan
sekolah. diadakan. pelajar.
3.Sekolah berdekatan dengan Balai W2, W3, W4, W5, O1
Polis, Bomba, Hospital, TNB, Telekom 2. Memberi respon melalui perbincangan atau
Dan Majlis Daerah. demokrasi dua hala antara pentadbir-guru,
4.Terdapatnya peruntukan kewangan. guru-pelajar.

KELEMAHAN (W) WS WT
1.Kehadiran pelajar tidak 100% . W1,W2, W3, S1,S2,S3, W1, W2, W3,T3,
2.Pelajar tidak berminat dengan Kelab 1.Meluaskan promosi keahlian Kelab 1.Memperbanyakkan aktiviti yang menarik
Olahraga. Olahraga minat murid-murid.
3.Sikap murid ambil mudah terhadap 2.Meminta kerjasama pihak atasan untuk W1, T1,T2.
kegiatan kokurikulum. membaik pulih padang yang sediua ada 2. Mempererat hubungan ibu bapa dan pihak
4.Kurang kerjasama pelajar berdikari agar sekolah.
sendiri dengan aktiviti yang dirancang lebih selesa untuk menjalankan aktiviti
jika ketiadaan guru penasihat. olahraga.
5.Ketiadaan tempat yang strategik

1
PELAN STRATEGIK
TAHUN 2016-2018

NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADUAL 1

Sub-NKRA Tawaran baru Kepada pemimpin Sekolah

FOKUS Keunggulan Kokurikulum


BIDANG Pengurusan Kokurikulum
UNIT/PANITIA KELAB OLAHRAGA

MATLAMAT SASARAN
ISU-ISU OBJEKTIF STRATEGI*
BIDANG/FUNGSI STRATEGIK KPI
STRATEGIK (Outcome) TOV 2016 2017 2018 (INITIATIVES)
(Output)
Olahraga Masalah alit yang Mengharumkan nama Melahirkan atlit 80% atlit 1. Mewujudkan
kurang sekolah dalam bidang yang berkualliti olahraga dapat permuafakatan
berkemahiran olahraga di peringkat dan memenangai dengan pihak luar
dalam sukan negeri berkemahiran acara-acara 1.2 2 3 4 untuk
olahraga tinggi olahraga yang mempertingkatkan
Melahirkan ramai atlit diperandingkan mutu dan kejayaan
Masalah yang berbakat dan Menjuarai di peringka zon pasukan atlit sekolah
kekurangan cergas dalam bidang seberapa
tenaga jurulatih olahraga banyak 1.6 1.8 1.10 1.12 2. Pertandingan
yang berkaliber kejohanan persahabatan dengan
Menjuarai seberapa olahraga yang atlit sekolah
Sokongan ibu banyak kejohanan dipertandingkan berdekatan
bapa yang kurang dalam majlis sukan
konsisten yang dianjurkan
terhadap
perkembangan Melaith guru-guru
anak-anak dalam dengan ilmu
bidang kejurulatihan olahraga
kokurikulum
seperti olahraga

2
PELAN TAKTIKAL 2017
KELAB OLAHRAGA

NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADUAL 2


Sub-NKRA Tawaran baru Kepada pemimpin Sekolah

FOKUS Keunggulan Kokurikulum


BIDANG Pengurusan Kokurikulum
UNIT/PANITIA Kelab Olahraga
STRATEGI Mewujudkan permuafakatan dengan pihak luar untuk mempertingkatkan mutu dan kejayaan pasukan atlit sekolah

OBJEKTIF Melahirkan atlit yang berkualliti dan berkemahiran tinggi

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI(Sasaran) Pelan Kontigensi
1. Pertandingan untuk Pen. Kanan Masa: Kos: RM 5000 Atlit menguasai 1 Murid Program kemahiran,
pemilihan wakil sekolah / Kokurikulum Januari – Mac 100% kemahiran 1 Kelab teknik dan biomekanik
pasukan pelapis Penyelaras Sumber : dalam olahraga Permainan
Olahraga Kekerapan: PCG/SUWA/PIBG Mengupah jurulatih
2 kali setahun kebangsaaan atau
bertauliah
`
2. Pertandingan persahabatan Penyelaras Masa: Kos: RM 500 Atlit menguasai 1 Murid Penilaian prestasi yang
mengaplikasi kemahiran Olahraga 1 hari 100% kemahiran 1 Kelab diajar
yang diajar Sumber : dalam olahraga Permainan
Kekerapan: PCG/SUWA/PIBG
2 kali setahun
3. Pertandingan sukan Melahirkan Masa: Kos: RM 2000 Atlit menguasai 1 Murid MSSD
peringkat Daerah pemain-pamain 9 hari 100% kemahiran 1 Kelab
yang bermutu dan Sumber : dalam olahraga Permainan
menunjukkan Kekerapan: PCG/SUWA/PIBG
prestasi baik dalam Sekali setahun
pertandingan
3
PELAN OPERASI 2017

PROGRAM 1: Pertandingan untuk pemilihan wakil sekolah / pasukan pelapis

NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADUAL 2A

Sub-NKRA Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah

FOKUS Keunggulan Koklurikulum


BIDANG Pengurusan Kokurikulum
UNIT/PANITIA Kelab Olahraga
Nama Pertandingan untuk pemilihan wakil sekolah / pasukan pelapis
Program
Pada akhir tahun 2017 , peratus penglibatan pelajar yang terlibat dalam kelab
Jangka Pendek permainan meningkat
Objektif

Khusus 100%- Pelajar dapat mengambil bahagian dalam pertandingan untuk pemilihan wakil
sekolah / pasukan pelapis

Kos/Sumber Kos: RM 5000 Sumber:PCG/SUWA/PIBG


Sasaran Semua pelajar
Masa/
Tempoh Disember – Mac

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Masa/Kekerapan Pelan Kontingensi/Status


1. Mesyuarat Jawatankuasa Program GPK Koku Masa : Sekiranya GPK Koku tiada
1.1 Ucapan GPK Koku Setiausaha Sukan Januari mensyuarat akan dipengerusikan
1.2 Perancangan program Penyelaras Olahraga oleh Setiausaha Sukan atau
1.3 Taklimat tugasan Kekerapan: Penyelaras Olahraga
1.4 Bincang Kos 1 kali setahun
1.5 Hal-hal Lain

4
2. Taklimat kepada semua pelajar mengenai Penolong Masa : Pengetua mengarahkan PK koko
pertandingan untuk pemilihan wakil sekolah / Kokurikulum Mac, memantau.
pasukan pelapis SU Sukan
Kekerapan:
2 kali setahun

3. Pelaksanaan Program Peringkat 1,2 dan 3 Jurulatih olahraga Masa : Pengetua mengarahkan Pk
Penyelaras Olahraga Mac,Julai, Kokurikkulum memantau.
November

Kekerapan:
3 kali setahun
4. 1. Rekod sepanjang tahun Jurulatih olahraga Masa : Pengetua mengarahkan PK koko
2. Data Statistik – Penilaian program Penyelaras Olahraga Mac, Julai, memantau.
3. Penambahbaikkan November

Kekerapan:
3 kali setahun

5
LANGKAH KERJA

PROGRAM 1:
Pertandingan untuk pemilihan wakil sekolah / pasukan pelapis

Langkah Kerja Aktiviti Tindakan

1. Mesyuarat Jawatankuasa Program Jawatankuasa Program

2. Memberi taklimat kepada pelajar Guru Penasihat

3. Melaksanakan Program mengikut Jawatankuasa Program


peringkat

4. Membuat penilaian/post mortem PK Kokurikulum, Jurulatih


program Olahraga, Penyelaras
Olahraga

5. Membuat dokumentasi program Setiausaha Kelab


Permainan

6
PROGRAM 2 : Pertandingan Persahabatan Mengaplikasi Kemahiran Yang Diajar

NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADUAL 2A

Sub-NKRA Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah

FOKUS Keunggulan Koklurikulum


BIDANG Pengurusan Kokurikulum
UNIT/PANITIA Kelab Olahraga
Nama
Pertandingan Persahabatan Mengaplikasi Kemahiran Yang Diajar
Program
Atlit olahraga dapat mengaplikasi kemahiran dengan menggunakan eknik biomekanik
Jangka Pendek yang betul
Objektif

Khusus 100%- Pelajar dapat mengambil bahagian dalam Pertandingan Persahabatan

Kos/Sumber Kos: RM 500 Sumber:PCG/SUWA/PIBG


Sasaran Semua pelajar
Masa/
Tempoh Januari – Februari

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Masa/Kekerapan Pelan Kontingensi/Status


1. Mesyuarat Jawatankuasa Program GPK Koku Masa : Sekiranya GPK Koku tiada
1.1 Ucapan Penyelaras Olahraga Penyelaras Olahraga Jun mesyuarat akan dijalankan oleh
1.2 Memberitahu tarikh Jurulatih Olahraga Penyelaras Olahraga.
1.3 Bincang kos Kekerapan:
1.4 Bincang atli yang terpilih 2 kali setahun
1.5 Hal-hal Lain

2. Surat Menyurat Penolong Masa : PK Koku mengarahkan Penyelaras


2.1 Maklumat kepada ibu bapa Kokurikulum Jun Olahraga.
2.2 Jawapan daripada ibubapa SU Sukan
Penyelaras Olahraga Kekerapan:
2 kali setahun

7
3. Pelaksanaan Penyelaras Olahraga Masa : Pengetua mengarahkan Pk
3.1 menganjurkan pelawanan persahabatan Jun Kokurikkulum memantau.

Kekerapan:
2 kali setahun
4. Penilaian dan Post Mortem Penyelaras Olahraga Masa : Pengetua mengarahkan PK koko
Jun memantau.

Kekerapan:
2 kali setahun

8
LANGKAH KERJA

PROGRAM 2 :
Pertandingan Persahabatan Mengaplikasi Kemahiran Yang Diajar

Langkah
Aktiviti Tindakan
Kerja

1. Mesyuarat Jawatankuasa Jawatankuasa Program


Program

2. Memberi taklimat kepada Guru Penasihat


pelajar

3. Melaksanakan Program Jawatankuasa Program


mengikut peringkat

4. Membuat penilaian/post PK Kokurikulum,


mortem program Penyelaras Olahraga

5. Membuat dokumentasi program Setiausaha Kelab


Permainan

9
PROGRAM 3 : Kejohanan Peringkat MSSD

NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADUAL 2A

Sub-NKRA Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah

FOKUS Keunggulan Koklurikulum


BIDANG Pengurusan Kokurikulum
UNIT/PANITIA Kelab Olahraga
Nama
Kejohanan Peringkat MSSD
Program
Menyertai semua acara yang dipertandingkan bagi tahun 2017, 2018 dan 2019
Jangka Pendek
Objektif

Khusus 100%- Pelajar dapat mengambil bahagian dalam Kejohanan Peringkat MSSD

Kos/Sumber Kos: RM 2000 Sumber:PCG/SUWA/PIBG


Sasaran Semua pelajar
Masa/
Tempoh Mac

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Masa/Kekerapan Pelan Kontingensi/Status


1. Mesyuarat Jawatankuasa Program GPK Koku Masa : Sekiranya GPK Koku tiada
1.1 Ucapan Penyelaras Olahraga Penyelaras Olahraga Mac mesyuarat akan dijalankan oleh
1.2 Bentang agihan tugas Jurulatih Olahraga Penyelaras Olahraga.
1.3 Memberitahu tarikh/ masa Kekerapan:
1.4 Bincang kos 1 kali setahun
1.5 Bincang atlit yang terpilih
1.6 Hal-hal lain

2. Surat Menyurat Penolong Masa : PK Koku mengarahkan Penyelaras


2.1 Maklumat kepada ibu bapa Kokurikulum Mac Olahraga.
2.2 Jawapan daripada ibubapa SU Sukan
Penyelaras Olahraga Kekerapan:
1 kali setahun

10
3. Pelaksanaan Penyelaras Olahraga Masa : Pengetua mengarahkan Pk
3.1 Menyertai kejohanan MSSD Mac Kokurikkulum memantau.

Kekerapan:
1 kali setahun
4. Penilaian dan Post Mortem Penyelaras Olahraga Masa : Pengetua mengarahkan PK koko
Mac memantau.

Kekerapan:
1 kali setahun

11
LANGKAH KERJA

PROGRAM 3:
Kejohanan Peringkat MSSD

Langkah Kerja Aktiviti Tindakan

1. Mesyuarat Jawatankuasa Program Jawatankuasa Program

2. Memberi taklimat kepada pelajar Guru Penasihat

3. Melaksanakan Program mengikut Jawatankuasa Program


peringkat

4. Membuat penilaian/post mortem PK Kokurikulum, Jurulatih


program Olahraga, Penyelaras
Olahraga

5. Membuat dokumentasi program Setiausaha Kelab


Permainan

12

Anda mungkin juga menyukai