Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 4

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
Minggu 1 Tunjang 1 1.1 Menyatakan konsep -Perbincangan BCB Tekun berusaha
01 JAN – Kesihatan Diri dan Keluarga kesenggangan, rehat, dalam
04 JAN -Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur kumpulan kecil
PJ
istirehat dan tidur 1.2 Menyenaraikan faedah
-Konsep dan faedah kesenggangan, rehat,
istirehat dan tidur.
Tunjang 1 1.1 Menyatakan maksud daya -Menyenaraikan Kontekstual Bekerjasama
Kecergasan tahan kardiovaskular kebaikan dan Berkeyakinan diri
Minggu 2 -Daya Tahan Kardiovaskular 1.2 Menjelaskan kepentingan keburukan larian
07 JAN – -Merentas Desa dan Aspek- system kardiovaskular merentas desa
11JAN aspek Keselamatan dalam melakukan aktiviti
yang tempoh yang panjang

Minggu 3 UJIAN DAYA TENAGA 1.1 Melakukan akitiviti ujian Tekan tubi Bertanggungjawab
14 JAN – ASAS dengan perlakuan yang betul. Bangkit tubi Bersungguh-
18 JAN - UJIAN PRA 1.2 Mengetahui tahap Jangkau melunjur sungguh
PJ
kecergasan fizikal diri. 1500 meter Berdisiplin
Jujur

PJ Tunjang 2 1.1 Melakukan kemahiran asas -Dapat melakukan KMD Bekerjasama


Kemahiran dalam acara lari berpagar larian berpagar Bertanggung jawab
Minggu 4 -Lari Berpagar 1.2 Menyatakan fasa-fasa dalam dengan baik
21 JAN – acara lari berpagar -Mengenali
25 JAN beberapa
perbezaan antara
larian acara 110
dan
400 meter
PK Tunjang 1 1.1 Memilih dan merancang -Perbincangan Pembelajara Bekerjasama
Minggu 5
Kesihatan Diri dan Keluarga aktiviti kesenggangan, rehat, dalam kumpulan n Masteri Bertolak ansur
28 JAN -
-Merancang aktiviti sebagai istirehat dan tidur yang kecil
01 FEB
pengisian sesuai untuk memenuhi
keperluan
diri sendiri

1
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ Minggu 6 Tunjang 1 1.1 Memahami konsep -Melakukan tujuh Pembelajaran Menghargai diri
04 FEB – Kecergasan daya tahan jenis senaman Akses Kendiri sendiri
08 FEB -Daya tahan kardiovaskular kardiovaskular berbentuk Dalam Toleransi
-Senamrobik dan latihan litar 1.2 Memahami prinsip- satu litar Bekerjasama
prinsip latihan.
PJ Tunjang 1 1.1 Menyatakan kaitan -Membincangkan ICT Bekerjasama
Kecergasan antara system kaitan antara Sabar
-Daya tahan kardiovaskular pengaliran darah dan system pengaliran Bertanggungjawa
-Sistem pengaliran darah jantung darah dan jantung b
-Kepentingan daya tahan I.2 Menjelaskan -Membincangkan
kardiovaskular kepentingan daya tahan kesan fisiologi
kardiovaskular hasil daripada
Minggu 7
latihan daya
11 FEB –
tahan
15 FEB
Kardiovaskular
secara Kumpulan.
-Melayari laman
web berkaitan
dengan latihan
daya tahan
kardiovaskular

PJ Tunjang 2 1.1 Mengenalpasti tahap -Larian, lonjak dan Konstruktivism Bekerjasama


Kemahiran ansur maju yang langkah e Bertanggungjawa
Minggu 8 -Lompat Jauh diperlukan dalam acara -Mencari kaki yang b
18 FEB – Fasa lari landas, fasa lompat jauh kuat
22 FEB lonjakan, fasa layangan dan 1.2 Menganalisis fasa -Lompat dua kaki
fasa mendarat pergerakan dalam acara dan lentik untuk
lompat jauh mendarat

2
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PK Minggu 9 Tunjang 1 1.1 Memahami dan KBKK Kesedaran
25 FEB – Kesihatan diri dan keluarga mengawal emosi Toleransi
01 MAC -Perasaan 1.2 Perubahan fisiologi
-Emosi remaja dalam tubuh yang
-Faktor dan kesan menyumbang kearah
perubahan emosi
PJ Tunjang 1 1.1 Mengetahui aktiviti- -Tekan tubi Teori Pelbagai Bekerjasama
Kecergasan aktiviti khusus bagi -Tekan dinding Kecerdasan Bertanggungjawab
-Daya tahan otot membina daya tahan -Tarik tangan Toleransi
Minggu 10
-Definisi dan fungsi isometric dan kekuatan -Tolak bahu
04 MAC –
serta kesan latihan 1.2 Dapat merancang
08 MAC
latihan kekuatan tanpa
memerlukan peralatan
yang banyak

PJ Tunjang 1 1.1 Melakukan aktiviti daya -Melakukan aktiviti Teori Pelbagai Bekerjasama
Kecergasan tahan otot dengan cara pengucupan Kecerdasan Toleransi
Minggu 11 -Daya tahan otot yang betul dan selamat. isometric Bertanggungjawab
11 MAC – -Aktiviti tolak dinding, siku 1.2 Menyatakan otot-otot -Melakar dan
15 MAC bergayut lutut bengkok utama yang terlibat dalam melabelkan otot-
-Kaedah latihan aktiviti daya otot utama yang
tahan otot terlibat semasa
aktiviti isometric

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (16.03.2018 – 24.03.2018)

PJ Tunjang 2 1.1 Mengetahui prinsip - Larian Kontekstual Bekerjasama


Kemahiran prinsip mekanik yang - Lonjak dan Bertanggung
Minggu 12
-Lompat Kijang terlibat langkah jawab
25 MAC –
-Fasa lari landas, fasa 1.2 Mengetahui daya dan - Mencari kaki
29 MAC
lonjakan, fasa layangan, fasa Hukum Newton yang kuat
mendarat

3
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PK Minggu 13 Tunjang 1 1.1 Membincangkan peranan -Perbincangan Pembelajaran Kasih sayang
01 APR – Kesihatan diri dan keluarga dan tangungjawab setiap dalam kumpulan Akses Kendiri Hormat-
05 APR -Kekeluargaan ahli keluarga dalam kecil menghormati
-Kebajikan anggota keluarga memelihara kebahagiaan -Main peranan Harga Diri
-Akibat seks sebelum kahwin dan kesejahteraan keluarga -Forum Kerjasama
1.2 Membincangkan akibat -Perbahasan
seks sebelum kahwin
PJ Tunjang 2 1.1 Dapat melakukan -Menceduk dan Pembelajaran Berkerjasama
Kemahiran cedukan melepasi mengkuis Masteri Bertanggung
Minggu 14
-Hoki rakan dalam jarak 10 jawab
08 APR –
-Kemahiran menguis dan meter Interaksi
12 APR
mencedok 1.2 Dapat melakukan satu
kuisan kearah gol dari
tanda penalti
PJ Tunjang 2 1.1 Dapat melakukan -Menggelecek Teori Pelbagai Berkerjasama
Kemahiran kilasan tangan untuk secara individu Kecerdasan Bertanggung
Minggu 15
-Hoki menggelecek bola -Menganalisis jawab
15 APR –
Kemahiran menggelecek dan 1.2 Dapat menggelecek prinsip mekanik
19 APR
menjaga gol secara statik dan yang terlibat
dinamik
1.3 Dapa melakukan
kawalan ke atas gol
PJ Tunjang 2 1.1 Mengenalpasti tahap ansur -Menyenaraikan Konstruktivisme Berkerjasama
Kemahiran maju sesuatu kemahiran - Toleransi
Minggu 16 -Hoki dalam permainan hoki Mengkatogerikan Bertanggungjawab
22 APR – -Undang-undang dan -Membincangkan
26 APR peraturan -Melakarkan
-Aspek-aspek keselamatan padang
permainan hoki
PK Tunjang 2 1.1 Sebab dan kesan - BCB Toleransi
Minggu 17 Gaya Hidup Sihat makanan berlebihan Menghubungkait Bekerjasama
29 APR – -Pemakanan 1.2 Mengenali penyakit -Membuat
03 MEI -Penyakit yang berkaitan lebih makan keputusan
dengan tabiat pemakanan 1.3 Mengenali tabiat
makanan rakyat
Malaysia

4
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4
CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ Minggu 18 Tunjang 1 1.1 Melakukan sekurang- -Membincangkan KBKK Bertanggungjawab
06 MEI – Kecergasan kurangnya tiga aktiviti kepentingan Bekerjasama
10 MEI -Kekuatan otot kekuatan otot dengan latihan kekuatan
-Memanjat tali, Half Squat cara yang betul dan otot dalam
Jump, tekan tubi sambil selamat permainan
menepuk tangan dan baring, -Membincangkan
angkat kaki lutut bengkok aspek-aspek
keselamatan
dalam aktiviti
kekuatan otot
secara
berkumpulan

PJ Tunjang 1 1.1 Menghuraikan faedah -Berbincang BCB Bertolak ansur


Kecergasan latihan kekuatan otot dalam kumpulan. Bertanggungjawab
Minggu 19 -Kekuatan otot 1.2 Mengenalpasti kesan -Menyenaraikan Bekerjasama
13 MEI – -Kaedah dan kesan latihan latihan kekuatan otot ke faedah latihan
17 MEI serta aspek-aspek atas latihan kekuatan otot
keselamatan

PJ Minggu 20 Tunjang 2 1.1 Mengetahui asas-asas -Menyenaraikan Pembelajaran Bekerjasama


20 MEI – Kemahiran yang perlu dipatuhi -Menerangkan Masteri Bertanggung
24 MEI -Rekreasi sebelum menjalankan jawab
-Perkhemahan sesuatu perkhemahan Interaksi
-Aspek keselamatan 1.3 Aktiviti sebelum semasa
dan selepas perkhemahan
PK Tunjang 2 1.1 Sebab dan kesan - ICB Toleransi
Gaya Hidup Sihat kekurangan zat Menghubungkait Berkerjasama
-Pemakanan pemakanan mikro -Membuat
Minggu 21
-Kekurangan zat makanan 1.2 Mengenali penyakit keputusan
27 MEI –
mikro dan kesan kekurangan zat
31 MEI
pemakanan mikro
1.3 Mengenali tabiat
makanan rakyat
Malaysia

5
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4
CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ Tunjang 2 1.1 Melakukan kemahiran asas -Perlakuan secara Pembelajaran Bekerjasama
Minggu 22 Kemahiran dalam permainan tenis berpasangan Akses Kendiri Bertolak ansur
03 JUN – -Tenis dengan betul dan selamat -Menyenaraikan
07 JUN -Kemahiran Grip dan pukulan 1.2 Mengenalpasti tahap ansur kemahiran asas
hadapan maju sesuatu kemahiran dalam tenis
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (08.06.2018 – 23.06.2018)

PJ Tunjang 2 1.1 Melakukan kemahiran -Pukulan volley Pembelajaran Berdaya saing


Minggu 23 Kemahiran asas dalam permainan -Perlakuan secara Masteri Disiplin
24 JUN – -Tenis tenis dengan betul dan Berpasangan Semangat
28 JUN -Kemahiran kilas, volley dan selamat berpasukan
servis 1.2 Mengenalpasti tahap
ansur maju sesuatu
kemahiran
PJ Tunjang 2 1.1 Memperolehi -Menyenaraikan KMD Jujur
Minggu 24 Kemahiran pengetahuan dalam peraturan am Bertanggungjaw
01 JLY – -Tenis undang-undang dan tenis ab
05 JLY -Kemahiran smash dan lob peraturan seterusnya Keyakinan
-Undang-undang dan dapat mengadili
peraturan permainan.
PK Minggu 25 Tunjang 2 1.1 Mengetahui cara-cara -Menganalisis KBKK Tanggung jawab
08 JLY – Gaya Hidup Sihat untuk meningkatkan -Membuat induksi Toleransi
12 JLY -Pengurusan Konflik dan penghargaan kendiri dan
Stress 1.2 Perkaitan antara deduksi
-Cara-cara mengatasi konflik penghargaan kendiri -Menyelesaikan
dan stress dan penerimaan orang Masalah
lain
PJ Tunjang 2 1.1 Dapat melakukan -Hambur terbang Konstruktivism Kesedaran
Minggu 26
Kemahiran beberapa latihan -Hambur harimau e Bertanggung
15 JLY –
-Gimnastik Artistik rangkaian termasuk -Rangkaian jawab
19 JLY
-Pola pergerakan-pola 5 hamburan. Bekerjasama

PJ Minggu 27 Tunjang 3 1.1 Mengetahui tentang -Membanding ICT Cekal


22 JLY – Kesukanan kepentingan sukan -Membeza dan Tabah
26 JLY -Pengurusan Sukan untuk pembangunan -Membuat
-Dasar Sukan Negara negara kesimpulan
-MSSM dan Teknologi 1.3 Sumbangan sukan kearah
Maklumat dalam sukan kecemerlangan Masyarakat

6
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ Tunjang 2 1.1 Mendedahkan pelajar -Sepak sila Teori Pelbagai Bekerjasama
Minggu 28
Kemahiran kepada kemahiran asas -Menanduk Kecerdasan Keyakinan
29 JLY – 02
-Sepak takraw seperti mengawal, -Servis
OGS
-Kemahiran mengawal, menimbang dan servis
menimbang dan servis
PK Minggu 29 Tunjang 2 1.1 Menyatakan Dasar Dadah -Berbincang Pembelajaran Bertanggungjawab
5 OGS – 09 Gaya Hidup Sihat Negara dan Agensi-Agensi dalam Masteri Ketahanan
OGS -Penyalahgunaan dadah yang terlibat dengannya kumpulan kecil Jujur
-Dasar Dadah Negara 1.2 Membincang langkah -Merujuk Sabar
-Agensi Pelaksana Anti bagaimana pelajar dapat pelbagai media
Dadah membantu dalam berkaitan dadah
-Langkah Pengawalan dan pengawalan dan -Pameran Anti
Pencegahan pencegahan dadah dadah
-Lawatan ke
pusat SERENTI
PJ Tunjang 2 1.1 Dapat melakukan -Memerhati Pembelajaran Bekerjasama
Minggu 30
Kemahiran tandukan untuk lakuan dan Akses Kendiri Bertanggung
12 OGS – 16
-Sepak takraw kawalan atau serangan -melakukan jawab
OGS
-Kemahiran mengumpan, tandukan
menanduk dan merejam
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (17.08.2018 – 25.08.2018)
PJ Tunjang 2 1.1 Mengetahui dan -Mentaksir BCB Bekerjasama
Kemahiran memahami peraturan- undang- Bertanggungjawab
-Sepak takraw peraturan yang undang am
Minggu 31
-Kemahiran menghadang berkaitan dengan -Perlakuan
26 OGS – 30
-Undang-undang dan permainan sepaktakraw menghadang
OGS
peraturan supaya dapat mengadili dilakukan
-Aspek-aspek keselamatan permainan secara
berpasangan
PK Tunjang 2 1.1 Mengenalpasti tahap ansur -Berbincang Pembelajaran Bekerjasama
Kemahiran maju yang perlu dibuat dalam Masteri Bertanggungjawab
Minggu 32 -Gimnastik irama sebelum kemahiran kumpulan Kesedaran
02 SEPT – -Jenis pergerakan dan aspek- sepenuhnya dilakukan -Pusingan
06 SEPT aspek keselamatan 1.2 Menyatakan kemahiran asas badan
pusingan badan dan -Lompatan
lompatan dalam pergerakan
gimnastik irama

7
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
UJIAN DAYA TENAGA ASAS 2.1 Melakukan akitiviti ujian Tekan tubi Bertanggungjawab
Minggu 33
- UJIAN POST dengan perlakuan yang Bangkit tubi Bersungguh-
09 SEPT –
PJ betul. Jangkau sungguh
13 SEPT
1.2 Mengetahui tahap melunjur Berdisiplin
kecergasan fizikal diri. 1500 meter Jujur
PJ Tunjang 3 1.1 Dapat mendefinisikan -Menaakul Kontekstual Bekerjasama
Kebersihan dan Keselamatan makna pertolongan -Mengumpul Bertanggung
Persekitaran cemas dan konsep maklumat jawab
Minggu 34
-Pertolongan Cemas bantu mula -Membuat Kesedaran
16 SEPT –
-Kecederaan Bantu Mula 1.2 Mengetahui akan deduksi
20 SEPT
-ECC dan EAR prinsip dan prosedur
untuk melakukan ECC
dan EAR

PJ Tunjang 3 1.1 Dapat membezakan - Pembelajaran Berkeyakinan


Kesukanan antara status pemain Mengkategorikan Akses Kendiri Berdikari
-Kerjaya dalam sukan amatur, semi -Mengaitkan
Minggu 35 -Status pemain profesional dan
23 SEPT – profesional
27 SEPT 1.2 Menamakan beberapa
atlit yang berjaya dalan
bidang sukan dan
kerjaya

PK Tunjang 3 1.1 Mengetahui akan - Kontruktivisme Bekerjasama


Kesukanan peranan yang Menghubungkait Bertanggungjawab
-Isu-isu dalam sukan dimainkan oleh ahli -Membuat Toleransi
Minggu 36
-Isu-isu politik dalam sukan politik keputusan
30 SEPT –
dan permainan 1.2 Mencari pengaruh
04 OKT
1.3 Sumber kewangan
1.4 Minat dan
kesungguhan

8
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ Tunjang 3 1.1 Dapat membuat definisi -Mengumpul KBKK Amanah
Minggu 37 Kesukanan yang jelas antara akta maklumat Bertanggung
07 OKT – -Keselamatan dan undang-undang. -Mengkelas jawab
11 OKT -Akta dan undang-undang 1.2 Mengetahui akta wanita -Menyenarai Kesedaran
-Akta Wanita dan Gadis dan gadis negara kita

PJ Tunjang 3 1.1 Menghuraikan cirri-ciri -Mengumpul ICT Kesedaran


Minggu 38 Kesukanan personaliti ahli sukan yang maklumat Toleransi
14 OKT – -Etika dalam sukan baik -Mengenalpasti
18 OKT -Personaliti dan disiplin diri 1.2 Menghuraikan kepentingan dan membuat
disiplin diri dalam keputusan
membentuk personality
ahli sukan yang berjaya
PJ/PK Minggu 39 Tunjang 2 1.1 Mengenalpsti tahap ansur -Orientasi ruang Teori Kesedaran
21 OKT – Kemahiran maju yang perlu dibuat -Penaikan dari Kecerdasan Bertanggungjawab
25 OKT Pergerakan Kreatif sebelum kemahiran lantai Pelbagai Bekerjasama
-Tema 11-Orientasi ruang, sepenuhnya dilakukan -Penaikan tanpa Keyakinan
orientasi berpasangan dan 1.2 Menyatakan komponen lompatan
berkumpulan kecergasan yang di
-Tema 13- Penaikan dari lantai aplikasikan dalam acara
dan penaikan tanpa lompatan pergerakan kreatif

PJ Minggu 40 Tunjang 2 1.1 Dapat mencurahkan -Merancang KBKK Bekerjasama


28 OKT – Kemahiran perasaan dan idea-idea -Berimaginasi Interaksi
01 NOV -Pendidikan Pergerakan yang bernas
-Tema 6- Kesedaran aliran 1.2 Dapat
-Tema 7- Kesedaran perkaitan menghubungkaitkan
dan orang lain. antara individu dan
kumpulan

CUTI AKHIR TAHUN (23.11.2018 – 31.12.2018)