Anda di halaman 1dari 5

KEMAHIRAN ASAS MENYELAMAT

Kemahiran asas menyelamat boleh diringkaskan sebagai satu kaedah ataupun cara untuk
melakukan tindakan terhadap sesuatu perkara yang tidak diingini dimana mempunyai cara-cara
dan panduan menyelamatnya yang tersendiri. Dalam kemahiran asas menyelamat ini pelbagai
cara dan panduan yang boleh dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan mangsa daripada
menghadapi situasi yang lebih merbahaya contohnya situasi yang boleh membawa kepada
kematian, kecederaan atau kecacatan berpanjangan dan sebagainya.

PRINSIP-PRINSIP MENYELAMAT
1) Mengesan kecemasan dan menerima tanggungjawab
o Mengenali kewujudan masalah.
o Menginterperastasikan peeristiwa.
o Berasa tanggungjawab.

2) Penilaian
Penyelamat harus menilaikan aspek-aspek berikut sebelum memasuki air.
o Keselamatan kendiri.
o Kesedaran tentang kebolehan fizikal.
o Bantuan yang diperolehi.
o Pemilihan alat bantuan untuk menunda mangsa.
o Keadaan persekitaran.
o Bilangan mangsa.
o Pakaian yang perlu ditanggalkan.
o “cross bearings”.

3) Tindakan
o Keadaan air.
o Tingginya tempat memasuki air.
o Jenis alat bantuan yang dibawa.
o Jenis dasar air.
o Keadaan mangsa.
o Kepantasan yang diperlukan.

4) Cara-cara memasuki air


o Melangkah masuk.
o Lompat.
o Junam.
o Lompat “straddle”.

5) Mendekati mangsa
o Mempertahankan diri dan melepaskan diri dari genggaman mangsa.
o Pendekatan bercakap.
o Pendekatan menggunakan alat bantuan.
o Mendekati mangsa yang tidak sedar.
o Mengeluarkan mangsa dari dasar air – junam dari permukaan air dan mencari mangsa di dalam air.
o Kecederaan tulang belakang.
o Menyokong mangsa.
o Memberi bantuan pernafasan.

6) Menunda mangsa
o Mengiringi mangsa dengan alat bantuan.
o Menunda tanpa sentuhan.
o Menunda dengan sentuhan.

7) Mendaratkan mangsa

8) Rawatan kecemasan dan tindakan susulan


o Bantu mula melalui E.A.R atau C.P.R atau kedua-dua sekali.
o Kecederaan.
o Perkhidmatan kecemasan.
ALATAN RENANG

KESELAMATAN DALAM RENANG


APAKAH ITU RENANG ?
Renang adalah senaman yang sangat bagus dan memberi banyak kelebihan untuk kesihatan.
Senaman adalah kunci untukmengawal berat badan, jantung yang sihat.

Kemahiran Asas Dalam Air

 Apungan
 Apungan lentang
 Apungan meniarap
 Apungan campang(sculling)
 Kuak dan pernafasan
 Gaya bebas
 Kuak lentang asas
 Kuak gaya bebas
 Tendang gunting
 Gaya sisi

UKURAN KOLAM RENANG