Anda di halaman 1dari 1

Carta Gartt Pelaksanaan Kajian Tindakan

Tajuk : Menaikkan Koordinasi Antara Jari dan Mata Murid-murid dalam permainan rekoder
Bulan

No. Tindakan Januari Februari Mac April

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Penerangan tentang kajian tindakan

2 Menulis diari

3 Perjumpaan penyelia

4 Membaca bahan-bahan rujukan


tentang kajian tindakan

5 Mengenal pasti tajuk dan masalah


kajian tindakan

6 Menulis draft untuk objektif kajian dan


soalan kajian

7 Mencari sampel kajian

8 Memilih cara mengumpul data

9 Menulis draft Kertas Cadangan

10 Tinjauan literature

11 Input teori

12 Menganalisis dan menginterpretasi


data

13 Melaksanakan Lingkaran 1

14 Menulis Kertas Cadangan

15 Melaksanakan Lingkaran 2