Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2

Tarikh 22.11.2017
Kelas 2 Ikhlas
Masa 12.30 – 1.30
Modul KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk PENYAKIT
Standard Kandungan 3.2
Standard Pembelajaran 3.2.3
Pada akhir pengajaran, murid dapat:

Objektif Pembelajaran 1. Mengenal pasti situasi tidak selamat di rumah, sekolah,


taman permainan dan tempat awam.

1. Paparkan beberapa situasi bergambar.


2. Berpandukan gambar, murid mengenal pasti situasii tidak
selamat.
Aktiviti 3. Bersoal jawab tentang situasi tidak selamat.
4. Lembaran kerja.

Kreatif dan Inovatif


EMK
1. Gambar
BBM
2. Lembaran kerja
Penilaian P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda kerana…………………………………………...


……………………………………………………………………..