Anda di halaman 1dari 2

PERSATUAN GAYA HIDUP SIHAT

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN SULAIMAN

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5 (1)(a) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)


1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No.
41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan
Peraturan-peraturan (Perlembagaan) Persatuan Gaya Hidup Sihat, Sekolah Kebangsaan Sultan
Sulaiman yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.

1. Pengerusi Abdul Hakim bin Shalihin (No My Kad: 040413-11-5099)


2. Naib Pengerusi Nur Nabila Huda binti Kaier (No My Kad: 041218-11-6024)
3. Setiausaha Siti Samihah binti Abdullah (No My Kad: 040202-10-5897)
4. Penolong Setiausaha Nurul Iffah binti Obaidillah (No My Kad: 050329-11-0012)
5. Bendahari Fatin Nabilah binti Osman (No My Kad: 040711-11-6008)
6. Penolong Bendahari Abdul Rafiq bin Rosli (No My Kad: 050622-11-0039)
7. Ketua Ahli Jawatankuasa Zulfahmi bin Ahmad (No My Kad: 041111-11-0119)
8. Ahli Jawatankuasa Publisiti i) Muhammad bin Zarmini (No My Kad: 040926-11-0235)
ii) Aleesha binti Mamat (No My Kad: 050102-11-0028)
9. Wakil AJK Darjah 6 i) Muhammad Nain bin Sazali (No My Kad: 041102-11-5097)
ii) Alia binti Ali (No My Kad: 040319-06-6024)
10. Wakil AJK Darjah 5 i) Ahmad Syamil bin Ahmad Razak (No My Kad: 050804-11-
5009)
ii) Rahimah binti Rahmat (No My Kad: 050704-11-5876)
11. Wakil AJK Darjah 4 i) Shaiful Khair bin Fathi (No My Kad: 060131-11-3019)
ii) Siti Fatimah binti Alias (No My Kad: 061201-11-5888)

Perakuan : Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah
mematuhi Subsekyen 6.1.1 dalam Artikel Enam dan pelantikan mereka
mematuhi Subseksyen 6.1.2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-
ndang dan Peraturan-peraturan Persatuan.

................................................... ...................................................
(ABDUL HAKIM BIN SHALIHIN) (SITI SAMIHAH BINTI ABDULLAH)
Pengerusi Setiausaha
Persatuan Gaya Hidup Sihat Persatuan Gaya Hidup Sihat
Tarikh: ............................ Tarikh: ............................
Pengesahan : Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan
pelantikan mereka adalah mengikut Undang-undang dan Peraturan-peraturan
(Perlembagaan) Persatuan Gaya Hidup Sihat Sekolah Kebangsaan Sultan
Sulaiman, Terengganu.