Anda di halaman 1dari 4

A TÁBOR HEGY

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG TÉMA KERETTÖRTÉNET ÉNEKEK JÁTÉKOK KÉZMŰVES KELLÉKEK


8-9 Gyülekező, ima ráhangolódás Most újabb hegyet mászunk meg!
Magas hegyről jön a
folyó
Menjünk medvét
vadászni
- gitár, kottaállvány, vetítés

sátrak, 1 nagysátor 3 részre


osztva, 1 asztal, erősítés CD
a jeruzsálemi Az öreg Zakariás levita fogadja a
9-10 Sátorverés templom és a
leviták bemutatása
fiatalokat és mesél a templomról és
részeiről és a levitákról.
Bemegyek a Szentek
Szentjébe
- -
lejátszással, jelmez a
levitáknak és Zakariásnak
(ministráns ruha, szakáll,
felsőruha, fejfedő)
Megérkezik a dicsőítő szolgálatra
Kitalálni és
beosztott leviták táncolnak és a Gyerekenként 1 tick-tack-os
Áldjátok az Urat megmutatni a
dicsőítés külső formáit bemutatják. doboz, ollók, apró kavics,
10-11 Jelenet-előadás-
közös tevékenység
dicsőítés külső
jeleinek bemutatása
Utána Zakariás elmagyarázza a
mozdulatokat és ki is próbálják őket,
Nézd hát, kitárom a
testtartást a jelentés
elmondása alapján.
Csörgő készítés gyöngy, ragasztók, színes
lap, egyéb díszek/vagy egy
kezem
kihez mi áll a legközelebb. Majd egy új csomó söröskupak
A dal elmutogatása
dallal memorizálják.
Zakariás elmesél egy régi történetet
Dávidról, amikor az Úr ládája előtt
táncolt és a felesége megszólta, de az
Tollak, papírok, kemény
Úr megbüntette az asszonyt és nem Bekötött szemmel
Táncolj az Úrnak táblák
11-12 Jelenet-egyéni munka a dicsőítés lényege
lehetett gyermeke! (2. Sám. 6,14-16.,
20-23) Zakariás elmagyarázza, hogy az
Tapsolj és dalolj
éneklés és a sugallt
dicsőítő tartás
Dicsőítő ima írása 1 fő Dávid szerepéhez
jelmezben (ministránsruha,
a lényeg hogy szívből tegyük, és ne felvétele.
felsőruha, korona, szakáll)
utánozzunk senkit, hanem hallgassunk
a Lélek sugallataira. (apa-gyermek
hasonlat)

12-13 EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD


A leviták elmesélik, hogy tánccal is
lehet dicsőíteni, és mit jelent az adott Áldjátok az Urat Ima egymásért a tánc
13-14 tánc Liturgikus táncok - CD lejátszó és erősítés
tánc, és mit kell tudni a liturgikus Baruch Haba alatt
táncokról.
Zakariás a tánc végén örömmel Közepes kavicsok előre
A készített imák,
újságolja, hogy a sátoros ünnepre Jézus Kőfestés (előrajzolt rajzolt szívformával, festék,
Közös tevékenység Ajándékozás, kövek névvel való
14-15 is ide érkezik, akiről azt suttogják, Hogy a Jézus Nevére szívet festenek be, ecsetek, víz edényben, lakk,
tereprendezés készülődés pontos ellátása, imák
hogy Ő a Megváltó. Készítsünk mint a saját szívüket) olló, színes papír,
összegyűjtése.
ajándékot neki! (virágfüzér, kőfestés) virágsablonok
Jézus megérkezik 3 tanítványával és
felhívja a gyerekeket a Tábor hegyre,
hogy meglássák dicsőségét.
A nagy sátorban Szentségimádás:
Tied a dicsőség Nagysátorban, erősítés,
néhány közös ének és dicsőítés után, az AJÁNDÉK: kendő,
Zengd velünk kottaállvány, asztal
apostolok szóban is imádkozhatnak, Ige kártya, Jézus
15-16 Szentségimádás dicsőítés Szeretet Istene - feldíszítve, AZ ÚR, Mózes
végül Mózes felolvassa az gyerekek szíve piros textilből,
Új szívet adok jelmezben, Illés jelmezben, 3
imáit, illés pedig megkéri őket hogy a dicsőítő dal szövege
stb… apostol jelmezben
kőszíveket vigyék az oltárhoz és a
végén elmondja, hogy Jézus is ad
ajándékot és a záródal előtt névre
szólóan meg is kapja mindenki.
Nézd, hát kitárom a kezem…
C Am Dm G 1.A JERUZSÁLEMI TEMPLOM
Aki leborul, bízik Benned, Néked adja életét. Az öreg Zakariás levita fogadja a fiatalokat és mesél a templomról és
C Am Dm G C részeiről és a levitákról.
Aki térdel, tudja nagy vagy, alázattal jót remél.
C Am Dm G ZAKARIÁS: Békesség nektek! De jó hogy eljöttetek a sátoros ünnepre.
Aki leül lábaidhoz és kitartón figyel Rád, Én Zakariás vagyok, és levita (azaz pap) és itt szolgálok a jeruzsálemi
C Am Dm G C templomban. Gyertek, körbe vezetlek benneteket a templomban és utána
Meghallja majd Szent Igédet és Lelked sugallatát! felállíthatjátok a sátraitokat az udvaron.
Ez itt a pogányok udvara, ide bárki beléphet, itt árulják az áldozati
F G C Am állatokat és itt váltják a pénzt. Ez itt a zsidó udvara, ide már csak az léphet
Nézd, hát kitárom a kezem és dicsérlek jó Uram! be, aki Isten népéhez tartozik. Ugye ti mind Isten népéhez tartoztok. A
Dm G C C7 fejeteket fedjétek be ezekkel a sapkákkal. Tudjátok, hisz ez emlékeztet
Szent trónusod elé állok, és a Mennybe repít e dal! minket arra, hogy az Úr szerető figyelme kísér minket és gondoskodó
F G C Am kezét fejünkön tartja. És itt van a függöny mögött a Szentek Szentje, ide
Nézd, hát kitárom a kezem és dicsérlek jó Uram! sajnos nem léphettek be, még a főpap is csak évente egyszer mehet be oda.
Dm G F G C Régen ott őriztük a Szövetség ládáját, de a babiloniak elrabolták, de az a
Szent trónusod elé állok, és a Mennyország itt van! hely szent, mert az Úr ott különösen is jelen van, néha felhő is beborítja,
de ugye nem féltek! Régen, amikor még vándorló nép voltunk az Úr
C Am Dm G együtt vándorolt velünk a pusztában és sátorba lakott, mint ahogy mi is.
Aki megáll, trónod előtt az szolgálna s várna Rád, Azóta minden évben egyszer megemlékezünk arról, hogy egykor sátorban
C Am Dm G C éltünk és megüljük a sátoros ünnepet. Gyertek, itt felállíthatjátok a
Aki elindul, vágyik Hozzád, csak Téged követne már. sátraitokat. (sátorállítás)
C Am Dm G 2.DICSŐÍTÉS A JERUZSÁLEMI TEMPLOMBAN
Aki tapsol hív, hogy segíts, ámulattal így csodál, Megérkezik a dicsőítő szolgálatra beosztott leviták táncolnak és a
C Am Dm G C dicsőítés külső formáit bemutatják. Utána Zakariás elmagyarázza a
Aki Feléd tárja kezét, már csak ölelésedre vár. mozdulatokat és ki is próbálják őket, kihez mi áll a legközelebb. Majd egy
új dallal memorizálják.
C Am Dm G
Aki feléd nyújtja jobbját, megérinti szent karod, ZAKARIÁS: Dávid királyunk elhatározta, hogy templomot épít a mi
C Am Dm G C Urunknak, de csak bölcs Salamon királyunk valósíthatta meg ezt az álmot.
Testvérére áldást így kér, s hiszi, hogy meg is adod. És azóta itt dicsőítjük az Urat minden nap áldozatokkal, imával, énekkel és
C Am Dm G tánccal. Azt mondják, hogy ha eljutunk a Mennybe, akkor ott sem fogunk
Aki táncra perdül vígan, szíve csupa szeretet, mást csinálni, mint hogy egy örökkévalóságon át dicsőíteni fogjuk az Isten
C Am Dm G C és sosem fogunk beleunni! Figyeljétek csak, jönnek levitatársaim.
Mit a gyermek örül Néked és így mond köszönetet. (Áldjátok az Urat… tánc és végén dicsőítő mozdulatokkal szabad imákkal)
ALAPSZITUÁCIÓK
LEVITA: Békesség veletek! Sálom Neked is Zakariás testvér! Úgy bele LEVITA: (vetélkedő)
feledkeztünk a dicsőítésbe, hogy észre sem vettünk benneteket! 1. Mit is csinál az, aki figyel az Úrra? (ül)
Üdvözölünk benneteket a sátoros ünnepen, milyen más volt régen, amikor 2. Mit csinál az, aki segítségül hívja és csodálja az Urat? (tapsol)
még sátorban lakott népünk! De az Urat ép úgy imádták, mint mi! 3. Mit csinál az, aki az úrra bízza az életét? (leborul)
4. Mit csinál az, aki tudja, Isten nagy és ezért remél benne?(térdel)
ZAKARIÁS: Úgy ugráltatok, mint valami bakkecskék! 5. Mit csinál az, aki szolgálni akarja az Urat? (elé áll)
6. Mit csinál az, aki áldást mond? (felemeli a jobbját)
LEVITA: De Zakariás testvér ezt nem gondolhatod komolyan, hisz te is 7. Mit csinál az, aki vágyik találkozni az Úrral? (elindul felé)
tudod mit jelent dicsőíteni az Urat! 8. Mit csinál az, aki várja, hogy átölelje az Úr? (kitárja a kezét)
9. Mit csinál az, szeretetből hálát ad és örül az Úrnak? (táncol)
ZAKARIÁS: Tudom hát, csak meg akartalak viccelni! 10. Aki dicsőít, hol van? (a Mennyben)

LEVITA: Tudjátok testvérek! Úgy van ez mint amikor hazaérkezik az (a helyes válaszért jutalom tick-tack dobozos cukorka)
Édesapa és a gyermekei körülugrálják, a ruhájába és a nyakába Majd a végén újabb éneklés és a dal elmutogatása, végül (csörgőkészítés).
csimpaszkodnak, kiabálják a nevét és ismételgetik: „Apu, Apu! De jó,
hogy itt vagy!” És minden vágyuk, hogy a pap nyakába csimpaszkodjanak 3. DÁVID KIRÁLY TÁNCA AZ ÚR LÁDÁJA ELŐTT
és felmásszanak az ölébe, megpuszilják az arcát, megkérdezzék: mi van Zakariás elmesél egy régi történetet Dávidról, amikor az Úr ládája előtt
vele és elmondják, hogy mi történt velük, amíg nem találkoztak. Hát ez táncolt és a felesége megszólta, de az Úr megbüntette az asszonyt és nem
csináljuk mi is a Mi Mennyei Atyánkkal a dicsőítésben. lehetett gyermeke! (2. Sám. 6,14-16., 20-23) Zakariás elmagyarázza, hogy
(Egy gyermekkel be is mutatja, ölébe veszi.) az a lényeg hogy szívből tegyük, teljes erőnkből, ahogy Dávid.
Szerintetek örül az Édesapa, amikor a gyermekei elé sietnek és így
körülrajongják? Bizony nincs ennél nagyobb boldogság egy Apának! ZAKARIÁS: Igazán ügyesen csináltátok testvérek, majd nem úgy, mint a
Egyenként megsimogatja a buksijukat, és megpuszilja az arcukat és mi híres Dávid királyunk. Hallottatok már róla? Amikor már erős király
hagyja, hogy hozzábújjanak, és az ölébe veszi őket. Meghallgatja mit volt elhatározta, hogy Jeruzsálembe hozatja a szövetség ládáját nagy
történt velük, minek örültek és miért voltak szomorúak, együtt örül, és tisztelettel. Sikerült is megszerveznie mindent, és amikor meglátta az Úr
együtt szomorkodik velük és megvigasztalja őket, letörli a könnyeiket, ládáját olyan öröm töltötte el, de nézzétek csak!
erőt és bátorságot önt beléjük.
Úgyhogy ne törődjetek azzal, mit szólnak mások, csak azt tegyétek, amire (Dáviddal az élen bevonulnak hátulról a leviták hozva a ládát, közben
a szívetek indít benneteket. Persze ez nem megy könnyen, az emberek zene, Dávid szépen lassan ledobálja a felsőruháit és ugrálva bevonul a
szégyelősek, úgyhogy most bekötjük a szemeteket és így nem fogjátok láda előtt, mint egy majom! Többiek tapsolnak, a leviták a függöny mögé
látni, hogy mit csinál a másik. Most megtanuljuk egy dalt és közben azt viszik a ládát.)
csináljátok, amire indítatást éreztek.
(Nézd, hát kitárom a kezem… a dal végén kendő nélkül énektanulás MÍKOL: Dávid, édes férjem! Mi csinálsz Te itt? Úgy nézel ki, mint egy
mutogatással) rabszolga ebben a gatyában, mit szólnak az alattvalóid, nem illik így
viselkedni, hiszen te
DÁVID: Ugyan kedvesem! Hisz mennél inkább megalázom magam, ZÁRÓ DICSŐÍTÉS
annál nagyobb dicsőségben lesz részem szolgálóim körében! különben is,
ne mondj ilyet, mert az Úr előtt az őszinte dicséretkedves, nehogy Nézd, hát kitárom a kezem
megbüntessen megvetésedért! (kimennek) Zengd velünk
Áldjátok az Urat
ZAKARIÁS: Bizony megbüntette az Úr Míkolt, amiért megvetette az Őt Tied a dicsőség
dicsőítő Dávidot és soha nem születhetett gyermeke, ami nálunk,
zsidóknál igen nagy szomorúság. Ezért teljes szívvel, őszintén kell IMÁK FELOLVASÁSA (amit a gyerekek írtak) (Mózes)
dicsérnünk az Urat, ahogy Dávid is tette, Ő még zsoltárokat (dicsőítő
énekeket) is írt az Istennek, most ti is írjatok egy rövid imát, amiben Szeret Istene
soroljátok fel, mi mindenért vagytok hálásak Istennek és köszönjétek meg
ezeken neki. AJÁNDÉKSZÍVEK OLTÁRRA HELYEZÉSE (Mózes koordinálja)

4. A LITURGIKUS TÁNCOK Új szíve adok és új lelket


A leviták elmesélik, hogy tánccal is lehet dicsőíteni, és mit jelent az adott
tánc, és mit kell tudni a liturgikus táncokról. JÉZUS AJÁNDÉKÁNAK KIOSZTÁSA (Egy kendőbe kötve: egy plüss
szív „Szeretlek” felirattal „Jézus” aláírással, egy Ige, a dicsőítő dal
5. A SÁTOROS ÜNNEP szövege.) (Illés koordinálja és magyarázza meg)
Zakariás a tánc végén örömmel újságolja, hogy a sátoros ünnepre Jézus is
ide érkezik, akiről azt suttogják, hogy Ő a Megváltó. Készítsünk ajándékot Hogy a Jézus nevére
neki! (virágfüzér, kőfestés, ének tanulás: Hogy a Jézus nevére) Táncolj az Úrnak

6. A TÁBORHEGYEN
Jézus megérkezik 3 tanítványával és felhívja a gyerekeket a Tábor hegyre,
hogy meglássák dicsőségét.
A nagy sátorban Szentségimádás: néhány közös ének és dicsőítés után, az
apostolok szóban is imádkoznak, végül Mózes felolvassa az gyerekek
imáit, Illés pedig megkéri őket hogy a kőszíveket vigyék az oltárhoz és a
végén elmondja, hogy Jézus is ad ajándékot és a záródal előtt névre
szólóan meg is kapja mindenki