Anda di halaman 1dari 2

Kita bersama membina masa depan

Aku Negaraku
Semangat setinggi angkasa
Kita bersama bersyukur pada Tuhan
Ku sedar tanah air aku bertuah KepadaNYA kita berserah
Di sini tempatku berjasa
Ku sedar sempurna hidupku di sini Ulang [Chorus]
Malaysia ku terhutang budi Ku laungkan namamu ke seluruh dunia
[Chorus] Malaysia aku bahagia
Aku Negaraku Ulang [Chorus]
Aku Negaraku
Sememangnya Negaraku maju Aku Negaraku
Negaraku tanah tumpah darahku Aku Negaraku

Aku Negaraku
Di hatiku negaraku
Ku sedar tanah air aku bertuah
Selamanya aku negaraku
Di sini tempatku berjasa
Satu
Ku sedar sempurna hidupku di sini
Negaraku tanah tumpah darahku
Malaysia ku terhutang budi
Kita bersama membina masa depan
[Chorus]
Semangat setinggi angkasa
Aku Negaraku
Kita bersama bersyukur pada Tuhan
Aku Negaraku
KepadaNYA kita berserah
Sememangnya Negaraku maju
Ulang [Chorus] Negaraku tanah tumpah darahku

Ku laungkan namamu ke seluruh dunia Aku Negaraku


Malaysia aku bahagia Di hatiku negaraku
Selamanya aku negaraku Aku Negaraku
Ulang [Chorus] Satu
Negaraku tanah tumpah darahku
Aku Negaraku
Ku sedar tanah air aku bertuah
Di sini tempatku berjasa
Ku sedar sempurna hidupku di sini
Malaysia ku terhutang budi

[Chorus]
Aku Negaraku
Aku Negaraku
Sememangnya Negaraku maju
Negaraku tanah tumpah darahku

Aku Negaraku
Di hatiku negaraku
Selamanya aku negaraku
Satu
Negaraku tanah tumpah darahku

Kita bersama membina masa depan


Semangat setinggi angkasa
Kita bersama bersyukur pada Tuhan
KepadaNYA kita berserah

Ulang [Chorus]

Ku laungkan namamu ke seluruh dunia


Malaysia aku bahagia

Ulang [Chorus]

Aku Negaraku