Anda di halaman 1dari 121

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2

PASUKAN PELAKSANA STANDARD

1) Pasukan Pelaksana Standard (PPS) adalah Guru atau AKP yang bertanggungjawab terhadap pengurusan/pengoperasian
sesuatu Aspek di sekolah.

Ahli PPS bertanggungjawab untuk menilai dan menyatakan evidens bagi Aspek di bawah tanggungjawabnya dan
2) mengemukakan hasil penilaian tersebut kepada Jawatankuasa SKPM Sekolah mengikut ketetapan masa yang ditetapka
(sekurang-kurangnya sekali bagi setiap peringkat penilaian Mac, Julai dan November).

3) Semua Guru dan AKP hendaklah dilibat sebagai Ahli PPS.


Setiap Aspek boleh mempunyai lebih daripada seorang Ahli PPS dan setiap Guru dan AKP boleh dinamakan untuk lebih
4) daripada satu Aspek.

PGB tidak dinamakan sebagai Ahli PPS KECUALI Standard 4 kerana PGB adalah ketua yang bertanggungjawab bagi
5) semua Standard.
(Ahli PPS Standard 1 akan membantu PGB menilai semua Aspek dalam standard berkenaan)

PASUKAN PELAKSANA STANDARD


STANDARD 1: KEPEMIMPINAN
BIL. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA PPS JAWATAN
1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.

PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah


1.1.2 secara terancang dan sistematik.

PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara


1.1.3 terancang dan sistematik.

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP


1.1.4 secara profesional dan terancang.

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan


1.1.5
pencerapan PdP secara profesional dan terancang.

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan


1.1.6 pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik
dan terancang.

PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara


1.1.7
profesional dan terancang.
1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING

PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara


1.2.1 profesional dan terancang.

PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang


1.2.2 diturun kuasa secara profesional dan terancang.

1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG

PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan


1.3.1 secara profesional dan terancang.

PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan


1.3.2 pemajuan sekolah secara profesional dan terancang.
PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan
1.3.3 tanggungjawab secara terancang.

PASUKAN PELAKSANA STANDARD


STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI
BIL. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA PPS JAWATAN
2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.

2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.

2.2 PENGURUSAN ASET


Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan
2.2.1 terancang.
2.3 PENGURUSAN KEWANGAN

2.3.1 Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.

2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN


Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan
2.4.1 terancang.
2.5 IKLIM
Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan
2.5.1 terancang.
Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara
2.5.2
sistematik dan terancang.
2.6 PENGURUSAN PERPADUAN
Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian
2.6.1 masyarakat Malaysia diurus secara terancang.
2.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK
Permuafakatan strategik diusahakan secara profesional
2.7.1 dan terancang.

PASUKAN PELAKSANA STANDARD

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM


BIL. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA PPS JAWATAN
3.1.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik


dan terancang.

3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN


Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara
3.1.2.1 profesional dan terancang.
Program peningkatan kualiti pengajaran guru
3.1.2.2 diurus secara terancang.
Mengikut Panitia Mata Pelajaran
Program peningkatan pencapaian murid diurus
3.1.2.3 secara profesional dan terancang.
Bantuan geran per kapita mata pelajaran
3.1.2.4 dimanfaatkan secara sistematik dan terancang.
BIL. MATA PELAJARAN NAMA PPS JAWATAN
1 MATEMATIK
2 BAHASA MALAYSIA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
(Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup)

3.1.3 PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL

3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik


dan terancang.
3.1.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID

3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara


sistematik dan terancang.

PASUKAN PELAKSANA STANDARD

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM


BIL. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA PPS JAWATAN
3.2.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

3.2.1.1 Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik dan


terancang.

3.2.2 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

3.2.2.1 Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan terancang. Mengikut Unit Kelab/Persatuan

BIL. KELAB/PERSATUAN NAMA PPS JAWATAN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
(Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup)

3.2.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

3.2.3.1 Badan beruniform diurus secara sistematik dan Mengikut Unit Badan Beruniform
terancang.

BIL. BADAN BERUNIFORM NAMA PPS JAWATAN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup)

3.2.4 PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN

3.2.4.1 Sukan/permainan diurus secara sistematik dan Mengikut Unit Sukan/Permainan


terancang.

BIL. SUKAN/PERMAINAN NAMA PPS JAWATAN


1 BOLA SEPAK ABC
2 BOLA BALING
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
(Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup)

3.2.5 PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM JAWATAN

3.2.5.1 Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara


profesional dan terancang.
3.2.6 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

3.2.6.1 Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara profesional


dan terancang.
3.2.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

3.2.7.1 Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik


dan terancang.
PASUKAN PELAKSANA STANDARD

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


BIL. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA PPS JAWATAN
3.3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID

3.3.1.1 Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara sistematik


dan terancang.
3.3.2 PENGURUSAN DISIPLIN MURID

3.3.2.1 Disiplin murid diurus secara profesional dan terancang.

3.3.3 PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara sistematik dan


terancang.
3.3.4 PENGURUSAN KESIHATAN MURID

3.3.4.1 Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus


secara sistematik dan terancang.
3.3.5 PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan


terancang.
3.3.6 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.3.6.1 Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara


profesional dan terancang.

3.3.6.2 Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan


terancang.

PASUKAN PELAKSANA STANDARD

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


BIL. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA PPS
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG
Guru merancang pelaksanaan PdPc secara
4.1.1 Semua Guru
profesional dan sistematik.
4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL
Guru mengawal proses pembelajaran secara
4.2.1 Semua Guru
profesional dan terancang.
4.2.2 Guru mengawal suasana pembelajaran secara Semua Guru
profesional dan terancang.
4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING
Guru membimbing murid secara profesional dan
4.3.1 Semua Guru
terancang.
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan
4.4.1 aktiviti pembelajaran secara profesional dan Semua Guru
terancang.
Guru mendorong emosi murid dalam
4.4.2 melaksanakan aktiviti pembelajaran secara Semua Guru
profesional dan terancang.
4.5 GURU SEBAGAI PENILAI
Guru melaksanakan penilaian secara sistematik
4.5.1 Semua Guru
dan terancang.
4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran
4.6.1 secara berkesan.
Semua Guru

PASUKAN PELAKSANA STANDARD


PENCERAPAN PDPC
BIL. NAMA AHLI JAWATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
(Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup)
Ver 1.7

/pengoperasian

bnya dan
yang ditetapkan

kan untuk lebih

awab bagi

JAWATAN
JAWATAN

JAWATAN
JAWATAN
JAWATAN

JAWATAN
JAWATAN

JAWATAN
JAWATAN
JAWATAN
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2
(SKPMg2)
DASHBOARD OPERASI SKPMg2

Nama sekolah
Kod Sekolah
Nama Pengetua/GB
Kategori Sekolah
Pendidikan Khas TIDAK
Tarikh kemas kini 2/1/2018 3:44

STANDARD 1 (KEPEMIMPINAN)
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
PERATUS

50.00
40.00
43.69

30.00
20.00
10.00
0.00
6.25
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.5

1.1.7

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.1.4

1.1.6

ASPEK

Mac Julai Nov

STANDARD 2 (PENGURUSAN ORGANISASI)


100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
PERATUS

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.3.1

2.4.1

2.5.1

2.5.2

2.6.1

2.7.1

ASPEK

Mac Julai Nov


STANDARD 3.1 (PENGURUSAN KURIKULUM)
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
PERATUS

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
3.1.1.1

3.1.2.3

3.1.3.1
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.4

3.1.4.1
ASPEK

Mac Julai Nov

STANDARD 3.2 (PENGURUSAN KOKURIKULUM)


100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
PERATUS

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
3.2.3.1

3.2.4.1

3.2.5.1
3.2.1.1

3.2.2.1

3.2.6.1

ASPEK 3.2.7.1

Mac Julai Nov

STANDARD 3.3 (PENGURUSAN HAL EHWAL MURID)


100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
PERATUS

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
3.3.1.1

3.3.2.1

3.3.6.2
3.3.3.1

3.3.4.1

3.3.5.1

3.3.6.1

ASPEK

Mac Julai Nov


PERATUS

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
0.00
10.00

10.00
4.1.1 0.00
0.00 3.3.1.1

10.00
4.2.1 0.00
0.00
3.3.2.1

5.00
4.2.2 0.00
0.00

15.00 3.3.3.1

Kendiri 1
Mac

4.3.1 0.00
0.00
Julai

Cerap 1
25.00
ASPEK
ASPEK

4.4.1 0.00 3.3.4.1


Nov

0.00

Cerap 2
5.00
4.4.2 0.00
0.00 3.3.5.1

10.00
4.5.1 0.00
0.00

3.3.6.1
20.00
STANDARD 4 (PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN)

4.6.1 0.00
0.00

100.00 3.3.6.2
JUM SKOR 0.00
0.00
STANDARD 1: KEPEMIMPINAN
ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN
TT TK TT TK TT TK
1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. membuat analisis SWOT/analisis lain yang i. secara menyeluruh meliputi bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal
bersesuaian murid/warga sekolah.
ii. mengikut keperluan sekolah (latar belakang murid, sumber dan prasarana
ii. menentukan sasaran/Petunjuk Prestasi Utama 4 sekolah serta perkembangan pendidikan semasa)/ kesesuaian
iii. secara jelas.
iii. mendokumenkan hala tuju yang ditetapkan

1.1.1 iv. menyebarluaskan hala tuju yang ditetapkan.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. menyediakan garis panduan/format perancangan


i. mengikut ketetapan/kesesuaian/keperluan sekolah
strategik

ii. secara komprehensif/menyeluruh meliputi bidang kurikulum, kokurikulum,


ii. merangka strategi pencapaian sasaran 4 hal ehwal murid, kewangan, sumber manusia, prasarana sekolah dan
sumber pendidikan

iii. memantau penyediaan perancangan strategik iii. dengan mekanisme yang sesuai.

1.1.2
iv. menyiapkan dokumen perancangan strategik.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. melaksanakan pemantauan 1 4 i. mengikut ketetapan pemantauan


4
ii. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ bidang (kurikulum,
ii. menyediakan rumusan pemantauan 1 kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan, sumber manusia, prasarana
sekolah dan sumber pendidikan)

iii. mengambil tindakan susulan. 4 iii. secara berterusan/berkala.


1.1.3
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 2 4 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 3 1.33 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 75.00 33.25 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
1.1.3

Peratus TUMS 43.69 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
PGB menerajui aktiviti instruksional dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. melaksanakan PdPc 1 i. mengikut ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa

ii. menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) 0 4 ii. dengan mematuhi jadual/perancangan

iii. melaksanakan peperiksaan/pentaksiran terhadap


iii. secara tekal
tahap penguasaan murid

1.1.4
iv. menyemak hasil kerja murid. iv. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ murid.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 1 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 1 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 25.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 6.25 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
PGB menerajui aktiviti instruksional dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. melaksanakan pencerapan PdP i. mengikut ketetapan pencerapan


4
ii. memberi maklum balas dan bimbingan ii. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ guru

iii. mengambil tindakan susulan iii. secara berterusan/berkala.


1.1.5
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di


Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1
atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid TT TK TT TK TT TK


Tindakan dilaksanakan:
dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. menganalisis pencapaian murid i. mengikut ketetapan pemantauan


4
ii. menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian ii. secara menyeluruh merangkumi bidang kurikulum, kokurikulum dan hal
murid ehwal murid

iii. mengambil tindakan susulan. iii. secara berterusan/berkala.


1.1.6
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. mengenal pasti punca masalah/isu i. dengan mekanisme yang sesuai/mematuhi prosedur/peraturan

1.1.7
ii. mengambil tindakan terhadap masalah/isu 4 ii. secara telus

iii. menyelesaikan masalah/isu iii. secara kreatif/inovatif.

1.1.7 iv. mengambil langkah kawalan/tindakan pencegahan


bagi memastikan masalah/isu tidak berulang.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di


Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1
atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

1.2 Tindakan dilaksanakan:


TT TK TT TK TT TK
PGB memberi bimbingan dengan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)
i. mengikut keperluan/kesesuaian tugas/ perkembangan terkini

i. memberi taklimat/bengkel/kursus/ceramah ii. secara jelas/berhemah


4
ii. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/
iii. secara menyeluruh meliputi semua guru dan AKP
nasihat/penerangan

iii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja. iv. dari semasa ke semasa/secara berkala.
1.2.1

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK Tindakan dilaksanakan:
PGB memberi bimbingan dengan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)
i. mengikut keperluan/kesesuaian tugas/ perkembangan terkini
i. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/
ii. secara jelas/berhemah
nasihat/penerangan 4
iii. secara menyeluruh meliputi semua bidang tugas/PK, GKMP (SM sahaja)
ii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja
dan KP

iii. memberi pendedahan berkaitan tugas kepimpinan. iv. dari semasa ke semasa/secara berkala.
1.2.2

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan TT TK TT TK TT TK


1.3 Tindakan dilaksanakan secara:
dalam: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. melaksanakan tugas berkualiti i. tekal

ii. mempamerkan penampilan diri berwibawa 4 ii. bersungguh-sungguh/bertanggungjawab

iii. bertindak sebagai pakar rujuk iii. menyeluruh meliputi semua bidang tugas/ situasi.

1.3.1 iv. memperlihatkan komunikasi yang berkesan.


1.3.1

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan TT TK TT TK TT TK


Tindakan dilaksanakan:
pemajuan sekolah dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. menyediakan saluran untuk berkomunikasi i. dengan sikap terbuka/berfokus kepada hala tuju sekolah/secara fleksibel

ii. mendengar pandangan daripada pelbagai pihak 4 ii. secara tekal

iii. menerima pandangan/maklum balas yang berbeza iii. mengikut keperluan/kesesuaian.

iv. mengambil tindakan terhadap pandangan/ maklum


1.3.2
balas.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan TT TK TT TK TT TK


Tindakan dilaksanakan:
tanggungjawab dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. memberi maklum balas positif berkaitan


i. secara tekal/berterusan/berkala
prestasi/kemajuan/pencapaian kerja

ii. memberi penghargaan/pengiktirafan 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua bidang/ warga sekolah

iii. menyediakan keperluan dan kemudahan iii. mengikut kesesuaian/keperluan warga sekolah.

1.3.3 iv. melibatkan diri dalam aktiviti sekolah.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV

1.1.1

1.1.2
1.1.3 43.69

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU 1.1.4 6.25


1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.2.1
1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING
1.2.2
1.3.1

1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG 1.3.2


1.3.3
STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI
ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN
TT TK TT TK TT TK
2.1 Mengurus sumber manusia dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. mengagihkan tugas i. dengan mematuhi arahan/prosedur

ii. menyediakan perincian tugas 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian/kepakaran

iii. menyebarluaskan perincian tugas iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/setiap bidang

2.1.1 iv. menilai prestasi kerja iv. secara seimbang/telus/adil.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
Mengurus pembangunan sumber manusia dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang program pembangunan profesionalisme i. mengikut keperluan/keutamaan

ii. melaksanakan program pembangunan 4 ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan/perkhidmatan
profesionalisme semasa/secara objektif

iii. menilai keberkesanan program iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/setiap program

2.1.2 iv. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya empat (4) program


iv. mengambil tindakan susulan
setahun).

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

TT TK TT TK TT TK
2.2 Mengurus aset alih dan aset tak alih dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah i. mengikut prosedur yang ditetapkan

ii. menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan


ii. berdasarkan keperluan/kesesuaian
infrastruktur
4
iii. menyelenggara harta modal dan infrastruktur iii. secara menyeluruh/optimum

iv. mengambil tindakan terhadap hasil pemeriksaan harta


iv. secara berterusan/berkala.
modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur
2.2.1
v. merekodkan perolehan, penggunaan dan
penyelenggaraan.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
2.2.1

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

TT TK TT TK TT TK
2.3 Mengurus kewangan dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. menyediakan anggaran perbelanjaan i. dengan mematuhi peraturan/ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa

ii. melaksanakan perbelanjaan 4 ii. mengikut keperluan/keutamaan

iii. melaksanakan pemantauan perbelanjaan iii. secara menyeluruh meliputi setiap bidang/ optimum.

2.3.1 iv. mengambil tindakan susulan

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
2.4 Mengurus sumber pendidikan dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. menyediakan alat/bahan, bahan cetak/ elektronik dan


i. mengikut ketetapan/prosedur
TMK

ii. menyimpan dan menyusun atur alat/bahan, bahan 4 ii. berdasarkan keperluan/kesesuaian
cetak/elektronik dan TMK

iii. menggunakan alat/bahan, bahan cetak/ elektronik dan


iii. secara menyeluruh/mencukupi
TMK

2.4.1 iv. melaksanakan penyeliaan penggunaan alat/bahan,


iv. secara berterusan/berkala.
bahan cetak/elektronik dan TMK.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
2.5 Menyelenggara persekitaran fizikal dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)
i. membersihkan kawasan, bangunan dan kemudahan
i. mengikut keperluan
sekolah

ii. menceriakan kawasan, bangunan dan kemudahan


4 ii. dengan mematuhi prosedur
sekolah

iii. memulihkan kawasan, bangunan dan kemudahan


iii. secara berterusan/berkala
sekolah

2.5.1 iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan iv. dengan mekanisme yang sesuai.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
2.5.1

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Tindakan dilaksanakan:
Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan harmoni TT TK TT TK TT TK
dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)
i. secara tekal/berterusan/berkala

i. menguatkuasakan ketetapan/peraturan sekolah 4 ii. dengan mematuhi peraturan/prosedur yang ditetapkan

ii. merancang program peningkatan keakraban/semangat


iii. secara menyeluruh meliputi semua peraturan/warga sekolah
kesepunyaan

iii. melaksanakan program peningkatan keakraban/


2.5.2 iv. dengan mekanisme yang sesuai.
semangat kesepunyaan

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara


Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1
sahaja.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian TT TK TT TK TT TK


2.6 Tindakan dilaksanakan:
masyarakat Malaysia dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)
i. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian
masyarakat Malaysia i. mengikut kesesuaian/keperluan sekolah

ii. merancang program yang berteraskan ii. dengan mekanisme yang sesuai/relevan (Jawatankuasa/pasukan
perpaduan/silang budaya petugas/ruang maklumat)
4
iii. melaksanakan program yang berteraskan
perpaduan/silang budaya iii. secara menyeluruh meliputi semua program/warga sekolah

iv. merancang program jaringan/jalinan yang berteraskan


perpaduan/silang budaya iv. secara berterusan/berkala.
2.6.1
v. melaksanakan program jaringan/jalinan yang
berteraskan perpaduan/silang budaya.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
2.7 Mengusahakan permuafakatan strategik dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang program yang melibatkan ibu bapa,


i. mengikut keperluan/kesesuaian
komuniti dan pihak swasta

ii. melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa, 4 ii. secara berterusan/berkala
komuniti dan pihak swasta

iii. mendapatkan sumbangan/sokongan/khidmat


iii. secara kreatif/inovatif
kepakaran

2.7.1 iv. dengan mekanisme yang sesuai (penubuhan jawatankuasa/melalui


iv. mewujudkan rangkaian komuniti
media sosial/akses dalam talian).

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
2.7.1

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV

2.1.1
2.1 Pengurusan Sumber Manusia
2.1.2

2.2 Pengurusan Aset 2.2.1

2.3 Pengurusan Kewangan 2.3.1

2.4 Pengurusan Sumber Pendidikan 2.4.1

2.5.1
2.5 Iklim
2.5.2

2.6 Pengurusan Perpaduan 2.6.1

2.7 Pemuafakatan Strategik 2.7.1


STANDARD 3.1 : PENGURUSAN KURIKULUM
ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN
TT TK TT TK TT TK
3.1.1 Mengurus pelaksanaan kurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. secara menyeluruh meliputi semua perkara (penubuhan panitia mata


i. membuat ketetapan pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, latihan/ tugasan, sumber
pendidikan dan jadual waktu)/semua guru
4
ii. mendokumenkan ketetapan ii. mengikut keperluan/kesesuaian sekolah

iii. menyebarluaskan ketetapan iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/prosedur

3.1.1.1
iv. menyemak semula ketetapan iv. secara jelas/spesifik

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

3.1.2 Aspek 3.1.2.1 - 3.1.2.4 >>> KLIK DI SINI >>> 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN <<< KLIK DI SINI <<< Aspek 3.1.2.1 - 3.1.2.4
TT TK TT TK TT TK
3.1.3 Mengurus masa pelaksanaan PdP dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas,


jadual waktu guru, jadual waktu guru ganti dan jadual i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
penggunaan bilik khas

4
ii. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan ii. mengikut ketetapan kurikulum

iii. menyusun semula jadual waktu iii. mengikut keperluan/kesesuaian.

3.1.3.1
iv. menyelaras program sekolah

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
3.1.4 Mengurus peperiksaan dan pentaksiran dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang peperiksaan dan pentaksiran i. mengikut ketetapan/arahan yang berkuat kuasa

ii. menyelaras peperiksaan dan pentaksiran ii. mengikut keperluan/kesesuaian


4
iii. melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran/murid

iv. menganalisis data dan maklumat peperiksaan dan


iv. secara berterusan/berkala
pentaksiran
3.1.4.1
v. mengambil tindakan susulan/intervensi.
3.1.4.1

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV

3.1.1 Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum 3.1.1.1

3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran
3.1.2.3

3.1.2.4
3.1.3 Pengurusan Masa Instruksional 3.1.3.1

3.1.4 Pengurusan Penilaian Murid 3.1.4.1


STANDARD 3.2 : PENGURUSAN KOKURIKULUM
ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN
TT TK TT TK TT TK
3.2.1 Mengurus pelaksanaan kokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. secara menyeluruh meliputi semua perkara (pendaftaran, penubuhan,


i. membuat ketetapan
keahlian, hari dan masa perjumpaan serta penghargaan)/semua guru

4
ii. mendokumenkan ketetapan ii. mengikut keperluan/kesesuaian sekolah

iii. menyebarluaskan ketetapan iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/ prosedur

3.2.1.1
iv. menyemak semula ketetapan iv. secara jelas/spesifik.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

3.2.2 Aspek 3.2.2.1 >>> KLIK DI SINI >>> 3.2.2.1 : Pengurusan Kelab/Persatuan <<< KLIK DI SINI <<< Aspek 3.2.2.1

3.2.3 Aspek 3.2.3.1 >>> KLIK DI SINI >>> 3.2.3.1 : Pengurusan Badan Beruniform <<< KLIK DI SINI <<< Aspek 3.2.3.1

3.2.4 Aspek 3.2.4.1 >>> KLIK DI SINI >>> 3.2.4.1 : Pengurusan Sukan/Permainan <<< KLIK DI SINI <<< Aspek 3.2.4.1
TT TK TT TK TT TK
3.2.5 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang latihan peningkatan kemahiran i. mengikut keperluan/kesesuaian

ii. secara menyeluruh meliputi sekurang-kurangnya satu unit bagi setiap


ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran 4 kelab/ persatuan, badan beruniform dan sukan/ permainan

iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun

3.2.5.1 iv. melaksanakan program pemantapan. iv. secara kreatif/inovatif.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
3.2.6 Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)
i. dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum/arahan yang
i. merancang kejohanan merentas desa
berkuat kuasa

ii. merancang sukan tara ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan

iii. merancang kejohanan tahunan olahraga sekolah iii. mengikut keperluan/kesesuaian

3.2.6.1
iv. merancang pertandingan antara tingkatan/
4 iv. secara kreatif/inovatif.
kelas/rumah/dorm asrama/kelab sukan sekolah

v. melaksanakan kejohanan merentas desa

3.2.6.1 vi. melaksanakan sukan tara

vii. melaksanakan kejohanan tahunan olahraga sekolah

viii. melaksanakan pertandingan antara tingkatan/


kelas/rumah/dorm asrama/kelab sukan sekolah.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
3.2.7 Mengurus pentaksiran kokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang pentaksiran i. mengikut ketetapan/prosedur/arahan yang berkuat kuasa

ii. melaksanakan pentaksiran 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian

iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi setiap murid yang terlibat

3.2.7.1 iv. mengambil tindakan susulan/intervensi. iv. secara berterusan/berkala

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV

3.2.1 Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum 3.2.1.1


3.2.2 Pengurusan Kelab/Persatuan 3.2.2.1

3.2.3 Pengurusan Badan Beruniform 3.2.3.1

3.2.4 Pengurusan Sukan/Permainan 3.2.4.1


Pengurusan Program Kecemerlangan
3.2.5 3.2.5.1
Kokurikulum
3.2.6 Pengurusan Sukan untuk Semua 3.2.6.1
3.2.7 Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum 3.2.7.1
STANDARD 3.3 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN
TT TK TT TK TT TK
3.3.1 Mengurus pelaksanaan hal ehwal murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. secara menyeluruh meliputi semua perkara (disiplin, keselamatan,


i. membuat ketetapan kesihatan, bantuan pelajaran murid, perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling)/semua guru
4
ii. mendokumenkan ketetapan ii. mengikut keperluan/ kesesuaian sekolah

iii. menyebarluaskan ketetapan iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/ prosedur

3.3.1.1
iv. menyemak semula ketetapan. iv. secara jelas/spesifik.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
3.3.2 Mengurus disiplin murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. menyebarluaskan peraturan sekolah i. dengan mematuhi ketetapan disiplin/ prosedur/arahan yang berkuat kuasa

ii. menguatkuasakan peraturan sekolah ii. secara menyeluruh meliputi semua murid/ perkara
4
iii. menganalisis data disiplin iii. secara berterusan/berkala

iv. merancang program pendidikan disiplin iv. dengan mekanisme yang sesuai.
3.3.2.1
v. melaksanakan program pendidikan disiplin.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

TT TK TT TK TT TK
3.3.3 Mengurus keselamatan murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. menyebarluaskan peraturan dan prosedur operasi i. dengan mematuhi ketetapan keselamatan/ prosedur/arahan yang berkuat
standard keselamatan kuasa

ii. menguatkuasakan peraturan dan prosedur operasi 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua aspek keselamatan/warga sekolah
standard keselamatan

iii. merancang program pencegahan dan kesedaran


iii. secara berterusan/berkala
keselamatan

3.3.3.1 iv. melaksanakan program pencegahan dan kesedaran


iv. dengan mekanisme yang sesuai.
keselamatan.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
3.3.3.1

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

TT TK TT TK TT TK
3.3.4 Mengurus program dan perkhidmatan kesihatan dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. dengan mematuhi ketetapan perkhidmatan kesihatan/prosedur/arahan


i. menyelaras pemeriksaan kesihatan/rawatan/ imunisasi
yang berkuat kuasa

ii. merancang program pencegahan dan kesedaran 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid/ aspek kesihatan
kesihatan

iii. melaksanakan program pencegahan dan kesedaran


iii. secara berterusan/berkala
kesihatan

3.3.4.1 iv. mewujudkan persekitaran yang bermaklumat tentang


iv. dengan mekanisme yang sesuai.
kesihatan.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
3.3.5 Mengurus bantuan pelajaran murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. dengan mematuhi ketetapan bantuan pelajaran murid/prosedur/arahan


i. mengenal pasti jenis bantuan
yang berkuat kuasa

ii. mengenal pasti murid yang layak 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid/ jenis bantuan

iii. merekodkan maklumat murid yang menerima bantuan iii. secara berterusan/berkala

3.3.5.1 iv. memantau prestasi/kemajuan murid yang menerima


iv. dengan mekanisme yang sesuai.
bantuan.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
3.3.6 Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)
i. dengan mematuhi ketetapan hal ehwal murid/ prosedur/arahan yang
i. merancang sesi bimbingan/kaunseling
berkuat kuasa

ii. melaksanakan sesi bimbingan/kaunseling 4 ii. mengikut keperluan murid/isu semasa

iii. merancang program bimbingan dan kaunseling iii. secara berterusan/berkala

3.3.6.1 iv. melaksanakan program bimbingan dan kaunseling. iv. dengan mekanisme yang sesuai.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
3.3.6.1

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang pentaksiran i. dengan mematuhi ketetapan/prosedur/ arahan yang berkuat kuasa

ii. melaksanakan pentaksiran 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian

iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi semua murid yang berkenaan

3.3.6.2 iv. mengambil tindakan susulan/intervensi/ konsultasi. iv. secara berterusan/berkala.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara


Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1
sahaja.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV


3.3.1 Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid 3.3.1.1

3.3.2 Pengurusan Disiplin Murid 3.3.2.1

3.3.3 Pengurusan Keselamatan Murid 3.3.3.1


3.3.4 Pengurusan Kesihatan Murid 3.3.4.1

3.3.5 Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid 3.3.5.1

Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan 3.3.6.1


3.3.6
Kaunseling 3.3.6.2
STANDARD 4 : PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

ARAHAN : COPY dan PASTE VALUE (CTRL+ALT+V) Rumusan Skor daripada MS Excel PdPC yang t
JENIS
NO NAMA GURU No. KP
PENILAIAN
Kendiri 1
1 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
2 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
3 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
4 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
5 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
6 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
7 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
8 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
9 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
10 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
11 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
12 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
13 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
14 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
15 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
16 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
17 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
18 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
19 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
20 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
21 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
22 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
23 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
24 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
25 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
26 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
27 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
28 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
29 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
30 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
31 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
32 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
33 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
34 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
35 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
36 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
37 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
38 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
39 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
40 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
41 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
42 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
43 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
44 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
45 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
46 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
47 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
48 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
49 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
50 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
51 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
52 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
53 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
54 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
55 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
56 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
57 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
58 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
59 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
60 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
61 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
62 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
63 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
64 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
65 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
66 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
67 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
68 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
69 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
70 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
71 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
72 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
73 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
74 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
75 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
76 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
77 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
78 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
79 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
80 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
81 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
82 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
83 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
84 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
85 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
86 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
87 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
88 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
89 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
90 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
91 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
92 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
93 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
94 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
95 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
96 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
97 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
98 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
99 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
100 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
101 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
102 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
103 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
104 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
105 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
106 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
107 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
108 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
109 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
110 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
111 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
112 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
113 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
114 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
115 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
116 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
117 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
118 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
119 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
120 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
121 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
122 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
123 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
124 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
125 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
126 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
127 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
128 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
129 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
130 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
131 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
132 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
133 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
134 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
135 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
136 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
137 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
138 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
139 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
140 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
141 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
142 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
143 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
144 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
145 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
146 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
147 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
148 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
149 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
150 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
151 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
152 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
153 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
154 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
155 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
156 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
157 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
158 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
159 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
160 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
161 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
162 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
163 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
164 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
165 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
166 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
167 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
168 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
169 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
170 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
171 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
172 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
173 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
174 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
175 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
176 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
177 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
178 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
179 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
180 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
181 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
182 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
183 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
184 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
185 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
186 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
187 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
188 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
189 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
190 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
191 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
192 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
193 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
194 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
195 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
196 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
197 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
198 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
199 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
200 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
201 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
202 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
203 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
204 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
205 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
206 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
207 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
208 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
209 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
210 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
211 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
212 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
213 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
214 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
215 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
216 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
217 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
218 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
219 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
220 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
221 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
222 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
223 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
224 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
225 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
226 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
227 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
228 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
229 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
230 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
231 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
232 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
233 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
234 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
235 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
236 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
237 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
238 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
239 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
240 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
241 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
242 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
243 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
244 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
245 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
246 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
247 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
248 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
249 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
250 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
251 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
252 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
253 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
254 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
255 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
256 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
257 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
258 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
259 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
260 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
261 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
262 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
263 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
264 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
265 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
266 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
267 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
268 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
269 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
270 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
271 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
272 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
273 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
274 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
275 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
276 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
277 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
278 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
279 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
280 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
281 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
282 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
283 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
284 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
285 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
286 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
287 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
288 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
289 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
290 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
291 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
292 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
293 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
294 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
295 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
296 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
297 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
298 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
299 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
Kendiri 1
300 SALAMIAH BT ALI Cerap 1
Cerap 2
ARAAN

pada MS Excel PdPC yang terlibat di sini.

Tarikh M/Pel Kelas 4.1.1


10.00
JENIS PENILAIAN 4.1.1

Kendiri 1 10.00
Cerap 1 0.00
Cerap 2 0.00
JUMLAH
4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.6.1
SKOR
10.00 5.00 15.00 25.00 5.00 10.00 20.00 100.00
JUMLAH
4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.6.1
SKOR
10.00 5.00 15.00 25.00 5.00 10.00 20.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STANDARD 5 : KEMENJADIAN MURID

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK


5.1.1 Peratus Murid Mencapai Matlamat Tahunan Individu yang Ditetapkan
dalam Tahun Terkini (Murid Berkeperluan Khas)

5.1.2 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)

5.1.3 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM)

5.1.4 Purata Nilai Gred Kumulatif Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (STPM)

5.1.5 Peratus Murid Menguasai sekurang-kurangnya Keputusan Maqbul (STAM)

ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

5.2.1 Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan

5.2.2 Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform

5.2.3 Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan

5.2.4 Gred Purata Sekolah Keseluruhan dalam Kokurikulum

ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

5.3.1 Purata Peratus Kehadiran Murid ke Sekolah bagi Tahun Terkini.

5.3.2 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun
Terkini.
5.3.3 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Sederhana) bagi
Tahun Terkini.
5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun
Terkini.
5.3.5 Peratus Murid Yang Mengamalkan Perlakuan Positif bagi Tahun Terkini.
RUMUSAN

STANDARD 1: KEPEMIMPINAN PERINGKAT PENGISIAN


BIL.
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MAC

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.

PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang


1.1.2 dan sistematik.

PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan


1.1.3 sistematik. 43.69

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara


1.1.4 profesional dan terancang. 6.25

1.1.5 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP


secara profesional dan terancang.

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan


1.1.6 kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.

PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan


1.1.7 terancang.

1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING

PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan
1.2.1 terancang.

PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa


1.2.2 secara profesional dan terancang.
1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG

1.3.1 PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara
profesional dan terancang.
PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan
1.3.2
sekolah secara profesional dan terancang.
PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab
1.3.3 secara terancang.

STATUS PENGOPERASIAN (purata skor) 24.97


JUMLAH SKOR (jumlah semua skor mengikut wajaran)

PERATUS SKOR MENGIKUT WAJARAN (skor diperoleh x skor penuh)

SKOR STANDARD MENGIKUT WAJARAN (peratus skor x wajaran standard)

TARAF (berdasarkan peratus skor)

STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI PERINGKAT PENGISIAN


BIL.
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MAC

2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.


2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.

2.2 PENGURUSAN ASET

2.2.1 Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang.

2.3 PENGURUSAN KEWANGAN

2.3.1 Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.

2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

2.4.1 Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang.

2.5 IKLIM

2.5.1 Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.

2.5.2 Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang.

2.6 PENGURUSAN PERPADUAN

Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus


2.6.1 secara terancang.

2.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK

2.7.1 Permuafakatan strategik diusahakan secara profesional dan terancang.

STATUS PENGOPERASIAN (purata skor)

JUMLAH SKOR (jumlah semua skor mengikut wajaran)

PERATUS SKOR MENGIKUT WAJARAN (skor diperoleh x skor penuh)

SKOR STANDARD MENGIKUT WAJARAN (peratus skor x wajaran standard)

TARAF (berdasarkan peratus skor)

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM PERINGKAT PENGISIAN


BIL.
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MAC

3.1.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang.

3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN

3.1.2.1 Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang.

3.1.2.2 Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang.

Program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan


3.1.2.3 terancang.

Bantuan geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan
3.1.2.4 terancang.
3.1.3 PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL

3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik dan terancang.


3.1.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID

3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan terancang.

STATUS PENGOPERASIAN (purata skor)

JUMLAH SKOR (jumlah semua skor mengikut wajaran)

PERATUS SKOR MENGIKUT WAJARAN (skor diperoleh x skor penuh)

SKOR STANDARD MENGIKUT WAJARAN (peratus skor x wajaran standard)

TARAF (berdasarkan peratus skor)

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM PERINGKAT PENGISIAN


BIL.
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MAC

3.2.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

3.2.1.1 Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik dan terancang.

3.2.2 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

3.2.2.1 Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan terancang.

3.2.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

3.2.3.1 Badan beruniform diurus secara sistematik dan terancang.

3.2.4 PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN

3.2.4.1 Sukan/permainan diurus secara sistematik dan terancang.

3.2.5 PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

3.2.5.1 Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara profesional dan terancang.

3.2.6 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

3.2.6.1 Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara profesional dan terancang.

3.2.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

3.2.7.1 Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan terancang.

STATUS PENGOPERASIAN (purata skor)

JUMLAH SKOR (jumlah semua skor mengikut wajaran)

PERATUS SKOR MENGIKUT WAJARAN (skor diperoleh x skor penuh)

SKOR STANDARD MENGIKUT WAJARAN (peratus skor x wajaran standard)

TARAF (berdasarkan peratus skor)

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PERINGKAT PENGISIAN


BIL.
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MAC

3.3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID


3.3.1.1 Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara sistematik dan terancang.

3.3.2 PENGURUSAN DISIPLIN MURID

3.3.2.1 Disiplin murid diurus secara profesional dan terancang.

3.3.3 PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang.

3.3.4 PENGURUSAN KESIHATAN MURID

3.3.4.1 Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara sistematik dan terancang.

3.3.5 PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan terancang.

3.3.6 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.3.6.1 Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang.

3.3.6.2 Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.

STATUS PENGOPERASIAN (purata skor)

JUMLAH SKOR (jumlah semua skor mengikut wajaran)

PERATUS SKOR MENGIKUT WAJARAN (skor diperoleh x skor penuh)

SKOR STANDARD MENGIKUT WAJARAN (peratus skor x wajaran standard)

TARAF (berdasarkan peratus skor)

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN PERINGKAT PENGISIAN


BIL.
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MAC

4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG

4.1.1 Guru merancang pelaksanaan PdPc secara profesional dan sistematik. 10.00
4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL

4.2.1 Guru mengawal proses pembelajaran secara profesional dan terancang. 10.00

4.2.2 Guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang. 5.00

4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

4.3.1 Guru membimbing murid secara profesional dan terancang. 15.00

4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG

Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara


4.4.1 profesional dan terancang. 25.00

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara


4.4.2 profesional dan terancang. 5.00

4.5 GURU SEBAGAI PENILAI


4.5.1 Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. 10.00

4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

4.6.1 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. 20.00

STATUS PENGOPERASIAN 100.00


JUMLAH SKOR (jumlah semua skor mengikut wajaran)

PERATUS SKOR MENGIKUT WAJARAN (skor diperoleh x skor penuh)

SKOR STANDARD MENGIKUT WAJARAN (peratus skor x wajaran standard)

TARAF (berdasarkan peratus skor)

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID


BIL. GPS/PNGK
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI

5.1 KEMENJADIAN AKADEMIK

Peratus Murid Mencapai Matlamat Tahunan Individu yang Ditetapkan dalam


Tahun Terkini
5.1.1
(Murid Berkeperluan Khas)

5.1.2 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)

5.1.3 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM)

5.1.4 Purata Nilai Gred Kumulatif dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (STPM)

5.1.5 Peratus Murid Menguasai sekurang-kurangnya Keputusan Maqbul (STAM)

JUMLAH SKOR (jumlah semua skor mengikut wajaran)

PERATUS SKOR MENGIKUT WAJARAN (skor diperoleh x skor penuh)

SKOR STANDARD MENGIKUT WAJARAN (peratus skor x wajaran standard)

TARAF (berdasarkan peratus skor)

5.2 KEMENJADIAN KOKURIKULUM

5.2.1 Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan

5.2.2 Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform

5.2.3 Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan

5.2.4 Gred Purata Sekolah Keseluruhan dalam Kokurikulum

JUMLAH SKOR (jumlah semua skor mengikut wajaran)

PERATUS SKOR MENGIKUT WAJARAN (skor diperoleh x skor penuh)


SKOR STANDARD MENGIKUT WAJARAN (peratus skor x wajaran standard)

TARAF (berdasarkan peratus skor)

5.3 KEMENJADIAN SAHSIAH

5.3.1 Purata Peratus Kehadiran Murid ke Sekolah bagi Tahun Terkini.

5.3.2 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini.

Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun
5.3.3 Terkini.

5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.

5.3.5 Peratus Murid Yang Mengamalkan Perlakuan Positif bagi Tahun Terkini.

JUMLAH SKOR (jumlah semua skor mengikut wajaran)


PERATUS SKOR MENGIKUT WAJARAN (skor diperoleh x skor penuh)

SKOR STANDARD MENGIKUT WAJARAN (peratus skor x wajaran standard)


TARAF (berdasarkan peratus skor)
PERINGKAT PENGISIAN
WAJARAN SKOR
TUMS/ITEM WAJARAN
JULAI NOV

PERINGKAT PENGISIAN
WAJARAN
TUMS/ITEM
JULAI NOV
PERINGKAT PENGISIAN
WAJARAN
TUMS/ITEM
JULAI NOV
PERINGKAT PENGISIAN
WAJARAN
TUMS/ITEM
JULAI NOV

PERINGKAT PENGISIAN
WAJARAN
TUMS/ITEM
JULAI NOV
PERINGKAT PENGISIAN
WAJARAN
TUMS/ITEM
JULAI NOV

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

WAJARAN
GPS/PNGK PERATUS ITEM
ARAHAN : COPY dan PASTE VALUE (CTRL+ALT+V) Rumusan Skor daripada MS Excel Panitia yang terlibat di sini.

NO PANITIA MATA PELAJARAN TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV


3.1.2.1
3.1.2.2
1 MATEMATIK
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
2 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
3
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
4
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
5
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
6 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
7 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
8 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
9 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
10 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
11 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
12 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
12 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
13 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
14 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
15 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
16 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
17 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
18 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
19 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
20 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
21 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
22 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
23 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
24 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1

25 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.2
25 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
26 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
27 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
28 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
29 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
30 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
31 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
32 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
33 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
34 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
35 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
36 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
37 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
37 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
38 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
39 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
40 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
41 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
42 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
43 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
44 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
45 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
46 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
47 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
48 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1
3.1.2.2
49 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.1

50 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.2
50 BAHASA MALAYSIA
3.1.2.3
3.1.2.4

TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV


3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
ibat di sini.

OGOS-NOV
OGOS-NOV
ARAHAN : COPY dan PASTE VALUE (CTRL+ALT+V) Rumusan Skor daripada MS Excel Kelab/Persatuan yang terlibat di

NO KELAB/PERSATUAN TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NO


1 3.2.2.1
2 3.2.2.1
3 3.2.2.1
4 3.2.2.1
5 3.2.2.1
6 3.2.2.1
7 3.2.2.1
8 3.2.2.1
9 3.2.2.1
10 3.2.2.1
11 3.2.2.1
12 3.2.2.1
13 3.2.2.1
14 3.2.2.1
15 3.2.2.1
16 3.2.2.1
17 3.2.2.1
18 3.2.2.1
19 3.2.2.1
20 3.2.2.1
21 3.2.2.1
22 3.2.2.1
23 3.2.2.1
24 3.2.2.1
25 3.2.2.1
26 3.2.2.1
27 3.2.2.1
28 3.2.2.1
29 3.2.2.1
30 3.2.2.1
31 3.2.2.1
32 3.2.2.1
33 3.2.2.1
34 3.2.2.1
35 3.2.2.1
36 3.2.2.1
37 3.2.2.1
38 3.2.2.1
39 3.2.2.1
40 3.2.2.1

TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NO


3.2.2.1
terlibat di sini.

OGOS-NOV

OGOS-NOV
ARAHAN : COPY dan PASTE VALUE (CTRL+ALT+V) Rumusan Skor daripada MS Excel Badan Beruniform yang terlibat

NO BADAN BERUNIFORM TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV


1 3.2.3.1
2 3.2.3.1
3 3.2.3.1
4 3.2.3.1
5 3.2.3.1
6 3.2.3.1
7 3.2.3.1
8 3.2.3.1
9 3.2.3.1
10 3.2.3.1
11 3.2.3.1
12 3.2.3.1
13 3.2.3.1
14 3.2.3.1
15 3.2.3.1
16 3.2.3.1
17 3.2.3.1
18 3.2.3.1
19 3.2.3.1
20 3.2.3.1
21 3.2.3.1
22 3.2.3.1
23 3.2.3.1
24 3.2.3.1
25 3.2.3.1
26 3.2.3.1
27 3.2.3.1
28 3.2.3.1
29 3.2.3.1
30 3.2.3.1

TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV


3.2.3.1
ang terlibat di sini.

GOS-NOV

GOS-NOV
ARAHAN : COPY dan PASTE VALUE (CTRL+ALT+V) Rumusan Skor daripada MS Excel Sukan/Permainan yang terlibat d

NO SUKAN/PERMAINAN TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV


1 3.2.4.1
2 3.2.4.1
3 3.2.4.1
4 3.2.4.1
5 3.2.4.1
6 3.2.4.1
7 3.2.4.1
8 3.2.4.1
9 3.2.4.1
10 3.2.4.1
11 3.2.4.1
12 3.2.4.1
13 3.2.4.1
14 3.2.4.1
15 3.2.4.1
16 3.2.4.1
17 3.2.4.1
18 3.2.4.1
19 3.2.4.1
20 3.2.4.1
21 3.2.4.1
22 3.2.4.1
23 3.2.4.1
24 3.2.4.1
25 3.2.4.1
26 3.2.4.1
27 3.2.4.1
28 3.2.4.1
29 3.2.4.1
30 3.2.4.1
31 3.2.4.1
32 3.2.4.1
33 3.2.4.1
34 3.2.4.1
35 3.2.4.1
36 3.2.4.1
37 3.2.4.1
38 3.2.4.1
39 3.2.4.1
40 3.2.4.1

TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV


3.2.4.1
ng terlibat di sini.

GOS-NOV

GOS-NOV
TARAF TAKRIFAN
Sekolah diuruskan dengan cemerlang dalam semua aspek dan sangat
kondusif kepada pembelajaran.
Keseluruhan warga sekolah menunjukkan komitmen dan kesungguhan
kendiri yang tinggi dalam meningkatkan kualiti dan iklim pendidikan.
Sekolah berdaya maju dan berprestasi tinggi serta mampu merealisasikan
dasar serta program pendidikan negara dengan cemerlang.
Cemerlang Sekolah berjaya membentuk murid yang berketerampilan, berpencapaian
(90.00-100%) tinggi dalam pelbagai bidang dan mampu bersaing di peringkat
antarabangsa atau sekolah berjaya melonjakkan pencapaian murid dalam
pelbagai bidang ke tahap yang lebih tinggi.

Sekolah diuruskan dengan baik dalam semua aspek dan kondusif kepada
pembelajaran.
Keseluruhan warga sekolah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan
kualiti dan iklim pendidikan.
Baik Sekolah mampu merealisasikan dasar serta program pendidikan negara.
(80.00-89.99%) Sekolah berjaya membentuk murid yang berketerampilan dan
berpencapaian tinggi atau sekolah berjaya melonjakkan pencapaian
murid.

Sekolah diuruskan pada tahap sederhana dan masih kondusif kepada


pembelajaran.
Keseluruhan warga sekolah melaksanakan tugas secara rutin dan
mencapai standard minimum yang ditetapkan.
Sederhana Sekolah berjaya membentuk murid pada tahap pencapaian yang
(50.00-79.99%) minimum dalam pelbagai bidang.
Sekolah memerlukan dorongan dan sokongan daripada pihak yang
berkepentingan bagi meningkatkan kecemerlangan.

Sekolah diuruskan pada tahap lemah dan kurang kondusif kepada


pembelajaran.
Keseluruhan warga sekolah melaksanakan tugas secara rutin dan belum
mencapai standard minimum yang ditetapkan.
Lemah Pencapaian murid dalam pelbagai bidang berada di bawah tahap
(20.00-49.99%) minimum yang ditetapkan.
Sekolah memerlukan bimbingan, dorongan dan sokongan daripada pihak
yang berkepentingan bagi meningkatkan pencapaian.

Sekolah diuruskan pada tahap sangat lemah dan tidak kondusif kepada
pembelajaran.
Keseluruhan warga sekolah kurang menunjukkan komitmen dan
Sangat Lemah kesungguhan dalam melaksanakan tugas.
(0-19.99%) Sekolah memerlukan bimbingan sokongan, dorongan dan pemantauan
segera secara tegas daripada pihak berkepentingan supaya dapat
berfungsi dengan sepatutnya.