Anda di halaman 1dari 2
eh ils lest os SG SS Gaile JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEMENTERIAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PENDIDIKAN JALAN DATO’ HAMZAH KARUNG BERKUNCI No. 6. MALAYSIA 70380 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Tel :06-7653100 Fax: 05-7630969 “1 MALAYSIA; RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” “KECEMERLANGAW INSAN ISTIMEWA, KEGEMILANGAN BERSAMA” Ruj. Kami : JPNS.SPSPK.PK.100-1/5/1 JLD 2 (10) Tarikh 8 JANUARI 2018 Pengetua / Guru Besar SMK/'SK/ SJKC / SJKT Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Negeri Sembilan Darul Khusus Tuan, SURAT SIARAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN BILANGAN 4 TAHUN 2018 - PINDAAN PEMATUHAN TERHADAP BIDANG TUGAS GURU-GURU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) SERTA TUGASAN DI SEKOLAH — SEKOLAH DALAM NEGERI SEMBILAN Dengan hormatnya merujuk perkara di atas 2. Merujuk kepada Para 3.2 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2001 bertarikh 10 Mac 2001; Perjelasan Mengenat Syarat Pembayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat Penglihatan, Cacat Pendengaran dan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang bertugas sepenuh masa adalah seperti yang berikut : “au Pegawal-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan berkenaan _hendaklah mengajar sepenuh masa di kelas percantuman di sekolah-sekolah biasa di bawah 3. Sehubungan itu, pematuhan terhadap arahan bahawa semua Guru Pendidikan Khas Integrasi WAJIB mengajar_dan bertanggungjawab sepenuhnya di Kelas Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI). Pihak sekolah diminta dan memastikan supaya TIDAK member tugas atau melantik Guru Pendidikan Khas Integresi (PPK\) untuk perkara-perkara berikut : 3.41 Mengajar di Kelas Aliran Perdana ; 3.2. Menjadi Guru Ganti di Kelas Aliran Perdana: 3.3 Mengajar kelas tambahan untuk Murid Aliran Perdana kecuali dengan persetujuan guru tersebut dan tidak menjejaskan masa pengajaran dan pembelajaran di kelas PPKI dan aktivit luar PKI: 3.4 Menjadi jurulatih atau guru pengiring bagi aktivti kokurikulum atau aktivti var sekolah semasa sesi persekolahan berlangsung KECUALI aktiviti tersebut ada melibatkan Murid Berkeperluan Khas (MBK) atau aktivit tersebut diadakan pada waktu cuti sekolah: 35 Tugas-tugas lain yang boleh atau berpotensi mengganggy pada waktu sesl PdPe di kelas PPKI seperti 3.5.1 Setiausaha (kurikulum / hal ehwal murid/ kokurikulum /sukan di aliran perdana) 3.5.2. Ketua Guru Penasinat (persatuan / unit beruniform permainan di aliran perdana). 4. Tugas-tugas luar selepas sesi PdPo yang tidak melibatkan murid seperti Jawatankuasa PIBG adalah dibenarkan. 5. Guru PPK boleh dilibatkan sebagai pembantu / penolong bagi tugasan yang telah disebutkan di atas. 6. __Besariah harapan kami jika semua sekolah yang melaksanakan Program Pendidikan Khas Integresi di Negeri Sembilan dapat mematuhi Surat Pekeliling Perkhidmatan BILANGAN 4 TAHUN 2018 - PINDAAN ini. Kerjasama dan keperihatinan tuan dalam perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih, Sekian “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang |nenurut perintah, sk: _Ketua Sekior Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas Ketua Pogawai Pencicikan Daerah Seremban : Ketua Pegawai Pencicikan Daerah Tampin Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Port Dickson Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Rembau Ketua Pogawai Pendidikan Daerah JempolJelebu Ketua Pogawai Pendidikan Daerah Kuala Pilah Unit Pendidikan Khas. Unit Am

Anda mungkin juga menyukai