Anda di halaman 1dari 12

Jawapan Uji Minda dan Penilaian

Unit 1 - Membentuk masyarakat yang bersatu


Uji Minda (hlm. 5) padu.
1. - Bersikap jujur demi keharmonian dalam - Menjadikan negara aman dan harmoni.
hubungan sesama anggota keluarga,
jiran, dan masyarakat. 4. - Bertoleransi dalam komuniti kejiranan.
- Nilai kasih sayang sesama ahli keluarga - Menghormati anggota masyarakat yang
untuk mewujudkan sikap saling mempraktikkan pelbagai agama dan
mempercayai. kepercayaan.
- Saling menghormati supaya hubungan - Mempraktikkan nilai kepercayaan
lebih erat. kepada Tuhan dalam kehidupan
- Bertolak ansur untuk rakyat hidup seharian.
dalam suasana harmoni. - Menunjukkan sikap kesederhanaan
- Bekerjasama untuk mewujudkan dalam setiap perlakuan.
keamanan dalam kalangan masyarakat
B.
2. - Melahirkan masyarakat yang bersatu - Adat resam dapat memupuk nilai positif
padu. dalam diri setiap insan. Insan yang
- Membentuk masyarakat yang mempunyai nilai positif akan
mempunyai nilai-nilai murni. mempraktikkannya dalam kalangan
- Negara yang aman akan maju dan masyarakat.
makmur. - Contoh: Mematuhi anggota keluarga
- Tidak berlaku perselisihan faham dalam yang lebih tua.
keluarga, komuniti dan masyarakat. - Dengan memahami dan menghormati
- Melahirkan rakyat yang berbudi pekerti adat resam masyarakat lain, hubungan
mulia. baik akan terjalin.
- Contoh: Menghadiri sambutan rumah
Penilaian (hlm. 10) terbuka sesuatu perayaan.
A. - Mengambil tahu pantang larang dan
1. - Jangan menyakiti hati orang lain dengan kepentingannya untuk mengelakkan
kata-kata yang tidak berfaedah. pemikiran negatif terhadap kaum lain.
- Agama melarang penganutnya daripada
menyinggung perasaan orang lain. Unit 2
Uji Minda (hlm. 16)
2. - Menggunakan kata-kata sopan ketika 1. Bangga dan gembira kerana hidup dengan
berbual. harmoni dalam kepelbagaian kaum di
- Memberi salam kepada semua warga Malaysia.
sekolah.
2. Masyarakat Iban saling berinteraksi, saling
- Menghormati agama dan adat kaum
membantu dan bersama-sama
lain.
melaksanakan kepercayaan serta menjaga
- Membantu rakan yang berada dalam
adat resam dan tradisi mereka.
kesusahan.
- Tidak melibatkan diri dalam gejala
Penilaian (hlm. 20)
sosial.
A.
1. Sedih dan kecewa kerana seorang murid
3. - Sebagai panduan kepada setiap
penganutnya. tidak sepatutnya membuang masa dengan
- Menerapkan nilai-nilai murni dalam diri perkara yang tidak berfaedah seperti
seseorang individu. melepak.
- Melahirkan masyarakat yang
berkeperibadian tinggi.

1
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

2. - Mencemarkan nama baik remaja.


- Dipandang hina oleh masyarakat. Penilaian (hlm. 30)
- Mendapat cacian orang sekeliling. A.
1. Tidak kerana tindakan mereka yang terlibat
dengan amalan merokok, ponteng sekolah
3. Mengamalkan nilai-nilai murni tidak kira di dan buli menyebabkan mereka mendapat
mana-mana kita berada. kesan yang berikut:
- dibuang sekolah
B. - dikenakan tindakan tatatertib oleh pihak
- Sebagai panduan dalam kehidupan. sekolah.
- Sebagai benteng diri daripada terlibat - dihina/dipandang rendah oleh guru/
dengan perkara yang negatif. rakan/murid lain
- menjejaskan maruah diri, keluarrga dan
Unit 3 nama sekolah
Uji Minda (hlm. 25)
1. Cara: 2. Tanggungjawab diri bagi seorang murid:
- Bangun awal - Tidak melibatkan diri dalam aktiviti
- Mandi negatif.
- Mencuci cawan dan pinggan selepas - Mematuhi peraturan dan undang-
bersarapan undang sekolah.
- Menjalankan tugas menyapu lantai dan - Mengamalkan gaya hidup sihat.
menyusun kerusi serta meja - Bijak memilih kawan.
- Membuat kerja sekolah
- Mengulang kaji pelajaran 3. Kepentingan:
- Menjaga nama baik diri, keluarga,
2. Kebaikan: sekolah dan negara.
- Dapat mengurus diri tanpa bergantung - Menjauhi pelbagai jenis penyakit.
pada ibu bapa atau rakan. - Dapat menjaga keselamatan diri dengan
- Dapat menjadi seorang anak/murid baik.
yang berdisiplin. - Tidak terjerumus dalam gejala sosial
- Badan menjadi sihat dan bersih yang negatif.
- Disayangi oleh ibu bapa, guru dan - Masa hadapan yang cerah.
rakan.
- Kelas menjadi bersih dan kemas 4. Nilai:
- Kerja sekolah dapat disiapkan. - Bertanggungjawab
- Dapat keputusan yang baik dalam - Berdikari
peperiksaan. - Harga diri
- Hemah tinggi
3. Perasaan: - Kasih sayang
- Gembira
- Bersyukur B. Cara menjaga keselamatan diri:
Makmal sains:
Sebab: - Menggunakan peralatan sains atas
- Segala yang dirancang dapat arahan dan panduan guru.
dilaksanakan dengan baik. - Menjalankan eksperimen dengan
- Dapat menjalankan kewajipan sebagai kebenaran dan kehadiran guru.
seorang anak/murid dengan baik. - Tidak bermain-main dengan peralatan
dan kelengkapan di dalam makmal.
- Tidak menggunakan kertas untuk
menghidupkan api penunu Bunsen.

2
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

- Memadamkan kayu mancis dan benda Penilaian (hlm. 44)


lain yang masih berbara sebelum A.
dibuang ke dalam tong sampah. 1. - Membantu nenek dalam mengurus
- Mematuhi langkah-langkah keluarga.
keselamatan di dalam makmal sains. - Menjaga keperluan dan kebajikan
anggota keluarga di rumah dan di
Padang: hospital.
- Memakai kasut dan pakaian yang - Menjaga keselamatan adik-beradik di
sesuai. rumah.
- Berhenti bermain jika hari hujan/petir/ - Membantu adik dalam pelajaran.
ribut.
- Sentiasa berhati-hati dan berwaspada 2. - Keharmonian keluarga sentiasa dijaga.
semasa menjalankan aktiviti lasak. - Meringankan beban anggota keluarga.
- Tidak membuang sampah atau objek- - Urusan dan aktiviti keluarga berjalan
objek tajam seperti jarum, gunting dan dengan lancar.
pisau di padang sekolah.
3. - Keadaan keluarga menjadi tidak terurus.
Kantin: - Ibu bapa berasa risau dan tertekan.
- Beratur semasa membeli makanan. - Adik-beradik akan hilang fokus dalam
- Tidak berlari atau bermain-main di pelajaran.
kantin. - Nenek berasa letih dan mungkin jatuh
- Tidak masuk ke kawasan dapur. sakit kerana mengurus banyak urusan
- Berhati-hati ketika membawa makanan keluarga.
panas.
4. - Kerjasama - semua kerja di rumah
Unit 4 dibuat bersama-sama.
Uji Minda (hlm. 40) - Kasih sayang - saling menyayangi supaya
1. - Menemani Marvin ketika sedang kebajikan anggota keluarga terjaga.
bermain. - Toleransi - bertolak ansur membuat
- Memperlahankan bunyi radio dan kerja rumah ketika ibu bapa tiada di
televisyen serta tidak menjerit ketika rumah.
Marvin sedang bermain. - Bertanggungjawab- setiap anggota
- Sentiasa memerhatikan pergerakan dan keluarga mempunyai tanggungjawab
perlakuan Marvin untuk masing-masing untuk menjaga
mengelakkannya daripada melakukan kebajikan dan keperluan anggota
perbuatan yang membahayakan diri. keluarga lain.
- Membantu menyebut perkataan
dengan betul dan mengajar perkara B.
yang sewajarnya. - Ibu bapa menerapkan amalan positif
- Memastikan keselamatan Marvin. kepada anak-anak mereka.
- Setiap perbuatan yang salah perlu
2. Kesannya: ditegur.
- Autisme Marvin akan bertambah teruk - Ibu bapa memastikan anak-anak
dan dia akan jatuh sakit. mendapati didikan agama yang
- Ibu bapa risau melihat keadaan Marvin. sempurna.
- Marvin akan melakukan perkara yang - Memantau pergaulan anak-anak.
boleh memudaratkan keselamatan diri. - Anak-anak bertanggungjawab dengan
- Keluarga menjadi tidak aman dan tidak peranan masing-masing.
harmoni.

3
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

Unit 5 B.
Uji Minda (hlm. 49) Pendirian: bersetuju
1. Bangga dan gembira kerana mempunyai - Seorang sahabat perlu menjaga adab
sahabat yang sanggup susah senang
persahabatan dengan sahabat yang
bersama-sama.
lain.
2. Penghayatan dan amalan persahabatan - Tidak membocorkan rahsia sahabat.
sejati yang ikhlas dalam kehidupan - Menjaga aib dan maruah sahabat.
- Menasihati sahabat ke arah kebaikan.
3. Sahabatnya mengutamakan adab-adab
- Sentiasa mendoakan kesejahteraan
dalam menjalinkan persahabatan.
sahabat.
4. - Tidak mengecilkan hati sahabat dengan Unit 6
sengaja Uji Minda (hlm. 63)
- Menjaga maruah dan aib sahabat 1. Encik Lam, jiran yang tidak baik kerana:
- Memuliakan sahabat - Memandang rendah kepada jirannya,
Encik Mok yang hidup miskin.
Penilaian (hlm. 58) - Melarang anak-anaknya berkawan
A. dengan anak Encik Mok.
1. Menasihati Ramesh agar tidak menuduh
sahabatnya tanpa usul periksa. 2. Perasaan:
- Tidak gembira
2. Ya, sahabat Ramesh menunjukkan - Kecewa
perlakuan beradab dalam persahabatan
dengan menasihati Ramesh. 3. Kebaikan:
- Mudah mendapat bantuan apabila
3. - Menjalinkan persahabatan yang sejati. menghadapi sesuatu masalah.
- Sebagai penenang jiwa. - Boleh membantu menjaga keselamatan
- Menjadi pendorong untuk belajar rumah.
dengan bersungguh-sungguh. - Membantu menjayakan majlis
keramaian.
4. Perlakuan beradab
- Menasihati sahabat dengan Penilaian (hlm. 72)
A.
berhemah.
1. Tidak setuju kerana tindakannya
- Menjaga aib sahabat. menyebabkan:
- Rumah Encik Ramli menjadi kotor.
Perlakuan tidak beradab - Baju yang dijemur juga menjadi kotor.
- Memungkiri janji dengan sahabat. - Menjejaskan hubungan dengan jiran.
- Mencemarkan maruah sahabat. - Tidak mengambil kira perasaan jiran lain.

5. Mengamalkan nilai hormat dan hemah 2. Cara:


tinggi. Contohnya, dengan menyiasat - Menasihati jiran Encik Ramli supaya
sesuatu perkara terlebih dahulu dan tidak menghentikan tindakannya daripada
bertindak terburu-buru. membuang sampah dari tingkat atas.
- Memberitahu jiran Encik Ramli yang
tindakannya memberikan kesan negatif
kepada hubungan dengan jiran.

4
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

- Mencadangkan cara yang betul untuk - Membantu mereka mengharungi


membuang sampah. kesusahan sehingga boleh berdikari.
- Menasihati jiran Encik Ramli agar - Memberikan kesedaran kepada rakyat
memohon maaf dan tidak mengulangi supaya sentiasa prihatin terhadap
perbuatannya lagi. sesiapa sahaja yang memerlukan
bantuan.
3. Nilai:
- Hormat Penilaian (hlm. 86)
- Toleransi A.
- Kerjasama 1. Antara ciri masyarakat Kampung Arau
- Hemah tinggi termasuklah:
- Berterima kasih - Pemurah dalam menghulurkan bantuan.
- Belas kasihan terhadap keadaan
B. pasangan warga tua.
Cara: - Bekerjasama dengan jiran.
- mengadakan kutipan derma untuk - Prihatin dengan keperluan warga tua.
menampung kos pembedahan. - Menunjukkan sikap baik hati.
- menularkan berita melalui media sosial
tentang penyakit Laila agar mendapat 2. Penduduk kampung wajar membantu
bantuan daripada orang lain. pasangan Encik Mahmud kerana:
- Setiap individu mempunyai hak untuk
Unit 7 hidup termasuklah mereka yang serba
Uji Minda (hlm. 77) kekurangan perlu mendapat bantuan
1. sewajarnya.
a. Mengumpul sumbangan berbentuk - Keperluan kesihatan perlu dijaga,
barangan daripada anggota keluarga, terutamanya ketika usia tua.
rakan-rakan dan kawasan kejiranan seperti: - Pasangan Encik Mahmud wajar
- Pakaian untuk semua peringkat usia. mendapat tempat pelindungan yang
- Barangan makanan seperti biskut, baik.
beras, makanan dalam tin, air minuman
dan lain-lain. 3. - Memberikan bantuan kewangan supaya
- Barangan keperluan seperti selimut, dapat memenuhi keperluan harian.
ubat-ubatan, lampin pakai buang dan - Bergotong-royong untuk membersihkan
lain-lain. dan membaiki rumah mereka.
b. Mengutip sumbangan kewangan daripada - Menghulurkan bantuan seperti
warga sekolah dan kawasan kejiranan. makanan dan pakaian.
c. Menggalakkan anggota keluarga menjadi - Membawa pasangan tersebut ke
sukarelawan untuk membantu mangsa hospital untuk memantau kesihatan
bencana alam. mereka.
d. Membantu membungkus, mengagih dan
menghantar barangan keperluan di pusat 4. Perasaan:
pengumpulan bantuan mangsa bencana - Gembira kerana masyarakat di situ
alam. sentiasa mengambil berat tentang
keperluan orang lain dan sentiasa
2. - Dapat meringankan beban mereka yang menunjukkan sikap prihatin.
kehilangan harta benda. - Terharu kerana kesusahan orang lain
- Membantu memenuhi keperluan harian dapat dikongsi dan diringankan.
mereka seperti makanan, pakaian dan
tempat tinggal.

5
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

B. Penilaian (hlm. 100)


- Masyarakat memandang rendah kepada A.
bekas penagih dadah dan mereka sering 1. Masyarakat
diketepikan. Sebagai penyampai maklumat dan
- Keluarga tidak mempercayai perubahan informasi kepada masyarakat.
sikap mereka dan menuduh mereka jika
sesuatu kejadian tidak baik berlaku. Negara
- Majikan tidak mahu memberikan Sebagai salah sebuah agensi yang
peluang pekerjaan dan beranggapan menaikkan imej negara.
mereka tidak produktif.
- Tidak ada agensi yang boleh membantu 2. - Mengucapkan terima kasih setelah
mereka untuk memulakan hidup mendapat perkhidmatan.
baharu.
- Bertanya dengan sopan dan berhemah
- Keluarga dan masyarakat tidak bersedia
untuk menerima bekas penagih. ketika berurusan dengan pegawai.
- Tidak ada tindakan rawatan susulan - Memberikan maklum balas terhadap
untuk memeriksa keadaan bekas agensi perkhidmatan awam melalui cara
penagih selepas keluar dari pusat yang betul.
serenti. 3. Gembira dan bangga kerana
perkhidmatan yang diberikan oleh agensi
Unit 8
perkhidmatan awam sangat efektif dan
Uji Minda (hlm. 91)
dapat memenuhi kehendak pelanggan.
1. - Sebagai penghubung antara kerajaan 4. Rasional, patriotisme, hemah tinggi,
dengan rakyat. berterima kasih dan bertanggungjawab.
- Dapat menyalurkan maklumat terkini
kepada masyarakat. B.
- Memberikan perkhidmatan dan - Tidak membuat panggilan palsu
pendidikan yang sewajarnya kepada melalui nombor talian kecemasan
rakyat. pihak bomba.
- Memberikan maklumat yang betul dan
2. - Mempraktikkan perlakuan berhemah tepat ketika berhubung dengan pihak
ketika berurusan dengan agensi bomba.
tersebut. - Memberikan laluan kepada kenderaan
- Tidak memuat naik isu-isu negatif bomba ketika kecemasan.
tentang agensi tersebut dalam media - Menyertai aktiviti yang berkaitan
sosial. seperti sambutan hari bomba.
- Mengucapkan terima kasih selepas
mendapat perkhidmatan. Unit 9
Uji Minda (hlm. 105)
3. Bangga dan gembira kerana agensi
perkhidmatan awam tersebut memberikan 1. Wajar sebab:
perkhidmatan yang cepat, berkualiti dan - Dapat memupuk sikap prihatin terhadap
mesra pelanggan. kebersihan kawasan pantai.
- Mewujudkan kerjasama pelbagai pihak
dalam menjaga alam sekitar.
- Dapat memupuk perpaduan.
- Dapat mengurangkan pencemaran.

6
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

B.
2. Perasaan: Peranan pelbagai pihak untuk mengatasi
- Gembira kerana dapat bersama-sama masalah:
membersihkan pantai tersebut. 1. Jerebu:
- Berpuas hati kerana pantai menjadi Pihak kerajaan:
bersih dan boleh dilawati oleh - Mengambil tindakan terhadap pihak
pelancong. yang melakukan pembakaran terbuka
tanpa kawalan.
3. Cara: - Menguatkuasakan undang-undang
- Mengadakan gotong royong untuk terhadap pihak yang menyebabkan
membersihkan pantai. masalah tersebut.
- Tidak membuang sampah di pantai.
- Melaporkan kepada pihak berkuasa Peranan masyarakat:
apabila mengetahui perbuatan atau - Melaporkan kepada pihak berkuasa
aktiviti yang menjejaskan pantai. apabila mengetahui pihak yang
melakukan pencemaran.
Penilaian (hlm. 114)
A. 2. Banjir kilat:
1. Contoh aktiviti manusia: Peranan masyarakat/individu:
- Penebangan hutan tanpa kawalan. - Tidak membuang sampah ke dalam
- Pembakaran hutan. longkang yang boleh menyebabkan
- Pemburuan atau penangkapan marin. longkang tersumbat.
- Pembuangan sampah ke dalam sungai
atau laut. Peranan kerajaan:
- Tumpahan minyak. - Membina sistem perparitan yang
terancang agar air dapat mengalir
2. Wajar: dengan lancar.
- Dapat menyelamatkan flora dan fauna - Menjalankan proses pendalaman
daripada pupus. sungai.
- Memberikan keseimbangan ekosistem. - Menguatkuasakan undang-undang
- Supaya pendapatan nelayan tidak terhadap pihak yang melakukan
terjejas. pembalakan haram kerana hutan
merupakan kawasan tadahan hujan.
3. Cara:
- Tidak membuang sampah ke dalam Unit 10
sungai atau laut. Uji Minda (hlm. 119)
- Membuat laporan kepada Jabatan Alam 1. Cara:
Sekitar jika ternampak perbuatan yang - Sentiasa melakukan senaman.
menjejaskan hidupan tersebut. - Terlibat secara aktif dalam acara sukan.
- Mengadakan kempen kesedaran untuk - Terlibat dalam aktiviti kokurikulum di
menyelamatkan hidupan yang semakin sekolah.
pupus. - Mengambil bahagian dalam aktiviti
kemasyarakatan seperti gotong-royong
4. Nilai: dan sukaneka.
- Rasional
- Kerjasama 2. Gembira kerana masyarakat sekeliling
- Kasih sayang bebas daripada penyakit dan bersatu
- bertanggungjawab melaksanakan aktiviti demi kebaikan
bersama.

7
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

Penilaian (hlm. 128) - Sentiasa mengamalkan sikap sayang


A. akan alam sekitar.
1. - Mudah letih.
- Mudah mendapat penyakit.
2. - Tidak membuang sampah merata-rata.
2. - Dapat mengelakkan diri daripada - Akur kepada peraturan yang ditetapkan.
penyakit kronik. - Sentiasa menghormati orang di
- Dapat meluangkan masa dengan aktiviti sekeliling.
yang lebih berfaedah.
- Dapat berfikir secara waras dan tenang. 3. - Kesedaran tentang tanggungjawab
menjaga kebersihan, mengamalkan
3. - Sentiasa memberikan nasihat supaya
sikap hormat-menghormati dan patuh
mengambil makanan seimbang.
- Mengajak untuk bersenam bersama- kepada peraturan yang ditetapkan.
sama. - Sentiasa berdisiplin.
- Merancang aktiviti kekeluargaan di luar - Sentiasa menyayangi alam sekitar.
rumah bersama-sama ibu bapa supaya
semua anggota keluarga turut serta. Penilaian (hlm. 142)
A.
4. - Harga diri - dapat menunjukkan 1. Marah, geram dan sedih kerana masih ada
perlakuan positif. individu yang tidak menghargai
- Kesederhanaan - sederhana ketika kemudahan yang disediakan dan tidak
memilih makanan.
mengamalkan peraturan di tempat awam.
- Bertanggungjawab - tanggungjawab
dalam mempunyai badan yang sihat.
2. - Mematuhi papan tanda yang ada di
B. tempat awam.
- Menjadikan amalan bersenam sebagai - Tidak membuang sampah merata-rata.
rutin harian. - Menggunakan kemudahan di tempat
- Mengelak mengambil makanan yang
awam dengan baik.
berkolesterol tinggi.
- Mengamalkan pengambilan makanan
seimbang. 3. - Mengekalkan keindahan dan keceriaan
- Mengelakkan amalan merokok dan tempat awam tersebut.
mengambil minum minuman - Mencerminkan keperibadian diri yang
beralkohol. baik.
- Sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti - Tidak mengganggu ketenteraman
kemasyarakatan.
pengunjung atau pengguna lain.
- Mendapatkan rehat dan tidur yang
secukupnya.
- Sentiasa melakukan pemeriksaan 4. - Kawasan di tempat awam menjadi
kesihatan. kotor dan tidak terurus.
- Kemudahan yang disediakan mudah
Unit 11 rosak.
Uji Minda (hlm. 137) - Mencemarkan imej sesebuah kawasan
1. - Sentiasa menjaga kebersihan tidak kira
tempat awam.
ketika berada di mana-mana sahaja.
- Pandangan serong daripada pihak lain.
- Tidak membuang sampah merata-rata.
- Akur dan patuh kepada undang-undang.

8
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

5. Rasional, harga diri, hemah tinggi dan - Tindakannya boleh memberikan kesan
kesederhanaan. buruk kepada orang ramai, masyarakat
dan negara.
- Dia boleh dikenakan hukuman.
B.
2. Sebab:
- Mengukuhkan benteng dan jati diri - Memperoleh maklumat yang sahih dan
supaya tidak mudah terpengaruh tepat.
dengan budaya negatif. - Menjadi pengguna siber yang
- Menghayati nilai-nilai murni dan berhemah.
pegangan agama sebagai panduan - Dapat melakukan urus niaga dalam
dalam hidup. talian dengan selamat.
- Menjaga keharmonian masyarakat.
- Memilih rakan yang positif yang boleh
- Mewujudkan persekitaran siber yang
menasihati dalam mengambil apa-apa selamat dan sihat.
tindakan.
- Sentiasa mengikut bimbingan dan 3. Kesan:
mendengar nasihat ibu bapa. - Menjejaskan keharmonian dan
kesejahteraan masyarakat.
Unit 12 - Mewujudkan suasana tidak selamat
Uji Minda (hlm. 147) dalam masyarakat.
1. Tidak wajar sebab: - Menjejaskan perpaduan.
- Menjatuhkan nama baik rakan dan - Menimbulkan ketidakpuasan hati,
keluarganya. perselisihan faham atau pergaduhan.
- Rakannya akan mengalami tekanan
emosi dan berasa malu. 4. Nilai:
- Akan dipinggirkan oleh rakan-rakan lain. - Bertanggungjawab
- Harga diri
2. Tindakan : - Patriotisme
- Memaklumkan kepada ibu bapa supaya - Hemah tinggi
mereka tahu perkara yang terjadi. - Kesederhanaan
- Menasihati kawan supaya tidak
membuat apa-apa fitnah. B. Tindakan Danial tidak wajar sebab:
- Melaporkan kepada guru kaunselor/ - Danial melanggar undang-undang siber.
pihak sekolah tentang fitnah tersebut - Boleh dikenakan tindakan atau disaman
supaya tindakan boleh diambil. oleh pengarang asal.
- Menjejaskan maruah diri dan keluarga.
3. Etika:
- Tidak menghina, mencela, menyindir Unit 13
atau melemparkan tuduhan yang tidak Uji Minda (hlm. 161)
berasas kepada orang lain.
- Tidak menyebarkan maklumat yang 1. - Supaya keselamatan diri sentiasa
belum pasti kesahihannya. diutamakan.
- Tidak memuatkan apa-apa komen yang - Untuk mengelakkan kecederaan dan
tidak berfaedah. kemalangan yang serius.
- Untuk menjadikan jalan raya sebagai
Penilaian (hlm. 156) tempat yang lebih selamat untuk
A. digunakan.
1. Nasihat: - Untuk menjadi teladan kepada
- Supaya mematuhi etika di alam siber. pengguna jalan raya yang lain.

9
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

2. - Memastikan kereta sentiasa - Mendidik anak-anak tentang peraturan


diselenggara dengan baik. dan undang-undang jalan raya.
- Membaiki kerosakan kereta dengan
cepat. Peranan sekolah
- Melaporkan kepada pihak berkuasa jika - Mengadakan ceramah kesedaran
keadaan jalan raya membahayakan tentang keselamatan jalan raya.
pengguna. - Menubuhkan kelab keselamatan jalan
raya.
Penilaian (hlm. 170)
A. Peranan masyarakat
1. - Menjaga keselamatan diri dan anggota - Sentiasa mematuhi peraturan dan
keluarga. undang-undang jalan raya.
- Mengelakkan kecederaan dan - Tidak membuli pengguna jalan raya
kemalangan terhadap pengguna jalan yang lain.
raya.
- Menjadikan jalan raya tempat yang Peranan polis trafik
lebih selamat untuk digunakan. - Meningkatkan rondaan di semua jalan
raya.
2. - Mematuhi jadual penyelenggaraan - Mengeluarkan saman kepada pengguna
kereta. jalan raya yang melanggar undang-
- Membaiki kerosakan pada kereta undang jalan raya.
dengan segera.
- Memeriksa keadaan kereta sebelum Peranan Jabatan Pengangkutan Jalan Raya
memulakan perjalanan. - Menguatkuasakan undang-undang
supaya pengguna jalan raya lebih
3. Peraturan jalan raya berhemah.
- Memakai topi keledar dan baju yang - Mengadakan kempen kesedaran
cerah ketika menunggang basikal. keselamatan jalan raya.
- Menggunakan jejantas di kawasan yang
sibuk. Unit 14
Uji Minda (hlm. 176)
Undang-undang jalan raya 1. - Kita mestilah mengelakkan diri daripada
- Mematuhi lampu isyarat jalan raya. terjebak dengan perkara negatif seperti
- Mematuhi had kelajuan kenderaan yang menagih dadah, mencuri dan
ditetapkan. sebagainya.
- Tidak memandu di lorong kecemasan.
- Kita hendaklah mempunyai jati diri dan
4. - Bertanggungjawab - untuk keselamatan benteng diri yang kuat supaya terhindar
diri, keluarga dan pengguna lain. daripada perkara tersebut.
- Kasih sayang – dengan menyayangi - Kita hendaklah mengukuhkan pegangan
nyawa orang lain. agama dan penghayatan nilai-nilai
- Toleransi – tidak berebut-rebut di jalan murni dalam hidup.
raya untuk mengelakkan kecelakaan
jalan raya.
2. - Berdoa kepada Tuhan.
B. - Menyelesaikan masalah dengan tenang.
Peranan ibu bapa - Mendapatkan pandangan dan rujukan
- Menjadi contoh pemandu yang baik di pakar jika masalah yang dihadapi
jalan raya. membebankan.

10
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

- Berfikiran positif. - Mengajaknya melakukan perkara-


- Mengamalkan gaya hidup yang sihat perkara positif dalam hidup.
dan selamat.
Unit 15
Penilaian (hlm. 184) Uji Minda (hlm. 190)
A. 1. Perasaan:
1. Tidak wajar, kerana remaja tersebut perlu - Gembira
berfikiran matang dan rasional dan - Bersyukur
tindakannya boleh menyusahkan ramai
Sebab:
pihak. - Menjadikan hidup lebih bahagia.
2. - Berbincang dengan keluarga jika ada - Mendapat ganti rugi bagi barangan yang
apa-apa masalah. rosak.
- Mengamalkan gaya hidup yang sihat. - Dapat meneruskan pengajian dan dapat
- Berkawan dengan kawan yang sentiasa pekerjaan walaupun OKU.
positif. - Dapat menerima gaji setelah dihentikan.
- Tidak terikut-ikut dengan budaya
2. Hak:
negatif. - Hak mendapat perlindungan daripada
3. - Berjumpa dengan guru atau pakar untuk keganasan.
mendapatkan nasihat. - Hak mendapat ganti rugi.
- Bertenang dan berfikir cara untuk - Hak mendapat sokongan yang
menyelesaikan masalah yang dihadapi. diperlukan untuk berdikari.
- Berdoa kepada Tuhan. - Hak mendapat upah dan gaji.

3. Cara:
4. - Suka, gembira dan terharu kerana - Membuat laporan kepada pihak yang
berjaya menangani masalah atau konflik dapat membantu mereka.
yang dihadapi. - Memaklumkan kepada ibu bapa supaya
- Berusaha menjalani kehidupan yang tindakan boleh diambil.
sihat dan selamat.
Penilaian (hlm. 198)
A.
5. Golongan remaja perlulah mengamalkan 1. Pihak yang bertanggungjawab:
nilai rasional, berdikari, kejujuran, harga - Kerajaan
diri dan keberanian dalam menangani - Masyarakat
konflik identiti yang dilalui. - Badan bukan kerajaan
- Individu, perseorangan atau organisasi
B.
- Memberikan nasihat dan dorongan 2. Penghargaan atau insentif yang berupa
kepadanya wang dan bentuk lain.
- Mendekatinya secara berhemah. Kemudahan dan peluang:
- Sentiasa memberikan kata-kata positif - Kemudahan peralatan
- Kemudahan tempat
agar rakan terus berubah menjadi lebih
- Kemudahan latihan/kemahiran
baik. - Peluang mengambil bahagian dalam
- Mencadangkannya supaya merujuk pelbagai acara
individu yang pakar dalam - Peluang mewakili negara
menyelesaikan masalah yang dihadapi.

11
Jawapan Uji Minda dan Penilaian

3. Perasaan:
Gembira kerana:
- Mereka diberi peluang untuk
membuktikan potensi dan bakat
masing-masing.
- Mereka boleh bersama-sama
memberikan sumbangan kepada
negara.
- Masyarakat semakin memandang tinggi
dengan keupayaan dan kemampuan
mereka.

4. Nilai:
- Hormat
- Kasih sayang
- Keberanian
- Bertanggungjawab
- Kesederhanaan

B.
Penguatkuasaan undang-undang kerana:
- Memberikan keadilan kepada mangsa.
- Membela mangsa penganiayaan.
- Hukuman diberikan kepada mereka
yang menganiayai golongan tersebut.
- Untuk mengelakkan orang ramai supaya
tidak melakukan penganiayaan
terhadap mereka.

12